.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

woensdag 10 juni 2015

wat ze liever niet willen dat je leest

kort bericht op pagina 13

Rekenkamer kraakt bezuinigingsplan zorg


DEN HAAG

De bezuinigingsplannen van een half miljard euro in de zorg voor ouderen en chronisch zieken zijn niet voldoende onderbouwd. Het ministerie van Volksgezondheid moet meer en beter onderzoek doen naar de haalbaarheid.
Dat staat in een dinsdag verschenen rapport over de regionale verschillen in het zorggebruik van ouderen en chronisch zieken van de Algemene Rekenkamer samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het rapport maakt gehakt van de bezuinigingsplannen. "Wij concluderen dat het ministerie nog onvoldoende onderbouwing en onvoldoende concrete handvatten heeft om de ingeboekte besparing te realiseren", staat in het rapport.
Het ministerie wil vanaf 2017 structureel 500 miljoen euro bezuinigen op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken. Dat moet bereikt worden met doelmatiger en efficiënter werken.
Het ministerie ziet in het rapport geen reden om de bezuinigingsplannen stop te zetten of nader tegen het licht te houden. Wel neemt het ministerie een aanbeveling uit het rapport over om meer onderzoek doen naar de zorgvraag.

Geen opmerkingen: