.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

zondag 31 mei 2015

Marjolein Faber

'Ik sterf liever op de barricade dan thuis in mijn boerka'

Marjolein Faber is het gezicht van de PVV in Gelderland. Ze profileerde zich in de afgelopen jaren als strijdster tegen de gevestigde orde. Zelf kwam ze ook in opspraak; aan opstappen dacht ze niet. "Ik ga door zolang als nodig is."

Marjolein Faber wachtte tot haar kinderen het huis uit waren voor ze actief werd voor de PVV. Ruim vier jaar geleden betrad ze groen als gras het politieke toneel. Deze week werd ze herkozen als senator en blijft ze leider van de PVV in de Gelderse Staten en in de Eerste Kamer. Ze overleefde een affaire rond de inschakeling van haar zoon voor de Gelderse PVV, al stemden deze week opvallend weinig PVV'ers op haar. Oproer? Zelf zegt ze: "Er zijn fracties die op een lokale kandidaat hebben gestemd. Een stem voor een lokale kandidaat is geen stem tegen mij."
U ging vier jaar geleden de politiek in om de muffe regentenlucht uit het Gelderse provinciehuis te verdrijven. Is dat gelukt?
"Ik denk wel dat we de boel opschudden. We hebben meer invloed dan ze zeggen. Achter de schermen wordt behoorlijk over ons gesproken."
Wie zijn ze?
"Het college van Gedeputeerde Staten. We hebben een regent weggestuuurd, Co Verdaas. Ik weet zeker dat ze rekening met ons houden."
Ruikt u nog een muffe lucht?
Ja. Ik zie dat veel fracties zaken voor zoete koek slikken. Provinciale Staten is de wachtkamer voor de mooie baantjes. Zolang je meedoet, ben je een toffe peer en kan er iets moois voor jou gebeuren. Ik heb het gezien bij de Beuningse plas. De aanbesteding was een fiasco geworden. Er was een groot financieel tekort. In een convenant stond dat de provincie daaraan niet mee hoefde te betalen. Het gebeurde wel. Wij zeiden er iets van maar kregen geen steun."
U bent nu zelf voorzitter van de fractie in Provinciale Staten en in de Eerste Kamer. Hoort u zelf ook tot de politieke elite?
"Nee, absoluut niet. Je hoort tot de elite als je het spel meespeelt, om jezelf nog verder en hoger te profileren. Als je dingen doet voor je eigen hachie."
Waar draait het voor u om bij de PVV?
"De strijd tegen de islam."
U heeft een plattegrond van Gelderland gemaakt met daarop alle moskeeën. En een onderzoek naar subsidies. Maar wat heeft uw achterban daar nou aan?
"De islam is een intolerante ideologie, zeggen wij. Ze zijn uit op werelddominantie. Je hebt twee soorten jihad. De bloedige, in Afrika, Irak en Syrie. En de stille: organisaties infiltrerenin de samenleving. Daar nestelen ze zich in. Met onze onderzoeken maken wij inzichtelijk wat er gebeurt. Eerst komt er een culturele stichting, die in een oud schooltje gaat zitten. Dan opeens zeggen ze: we willen een gebedsruimte. Dan komt er een moskee. Dat is het patroon."
Dan maakt u een kaart. Wat heeft uw achterban hier dan aan?
"Bewustwording."
Maar uw achterban stemt al op u. Ze zijn het al met u eens.
"We openen mensen die nog niet in onze achterban zitten, de ogen."
Dus die onderzoeken zijn er voor mensen die niet tot uw achterban horen?
"Nee. Ook voor onze eigen achterban. Om te laten zien: dit gebeurt. Ik vind: je moet de zaak inzichtelijk maken."
Hoe gaat u de islam in Gelderland terugdringen? U zegt altijd: we willen de islam verdrijven maar de moslims mogen blijven.
"We hebben niets tegen mensen. Er zijn zeker goede moslims, dat kan niet anders. In Gelderland zijn bepaalde moskeeën waar geen frisse ideeën worden gepredikt. Mensen kunnen onder invloed daarvan komen. Dat willen we bestrijden."
Maar dan zijn er dus ook moskeeën die wel frisse ideeën hebben?
Nee, nee, nee. Er is maar één islam. Er is geen gematigde islam. Laat ik het harder stellen: in elke moskee brengen ze dezelfde islam. Wij zeggen: alle moskeeën dicht."
Maar als de moslims blijven, heb je toch nog net zoveel islam?
"Nee. Dan neemt het af."
Waarom?
"Je hebt grote moskeeën. Daar komen veel mensen samen. Ze ontwikkelen groepsgevoel, ze gaan zich profileren. Dat zal verdwijnen."
Als die moskee dicht is, blijven moslims moslims. Dan is er nog net zoveel islam.
"Ja, als je zo denkt, ga je met je pootjes op de rug liggen. Dat vind ik niet handig.
Wat gaat u doen om moskeeën te sluiten?
"Voor het voetlicht brengen wat er gebeurt. Niks doen is geen optie. Ik wil naar voren brengen hoe moskeeën worden gefinancierd. De nieuwe moskee in Ede krijgt 600.000 euro van Diyanet, een Turkse organisatie die imams aanwijst en betaalt en rechtstreeks uit Turkije wordt aangestuurd. Het begin van een oplossing is bewustwording en benoemen. Het is een proces van lange adem. Ik ga door zolang als nodig is. Ik sterf liever op de barricade dan thuis in mijn boerka."
Ik probeer erachter te komen wat u bereikt voor uw achterban. Michiel Scheffer van D66 heeft de PVV bekritiseerd omdat die tegen plannen in Tiel-Oost was. Daar wonen veel PVV-stemmers. Zijn stelling: wij doen iets voor die mensen, de PVV niets. Wat doet u voor hen?
"
We beginnen met lastenverlichting. Kijk, D66 doet niets liever dan subsidiëren. D66, en ook de VVD, willen het bedrijfsleven stimuleren. Heinz kreeg veel geld van de provincie om een of ander sausje te maken. Dan hebben we het over bedrijven met enorme omzetten, met hoge winsten. Het is van de gekke dat de provincie Gelderland dergelijke bedrijven steunt."
De vraag was: wat doet de PVV?
"Wij zijn voor lastenverlichting, bestrijding van de criminaliteit en terugdringing van de islamisering."
Gelderland steunt het opknappen van oude wijken. In Malburgen in Arnhem zijn veel huizen gesloopt en betere teruggezet. Met geld van de provincie. Dat is vergelijkbaar met wat men in Tiel-Oost wil. Waarom is de PVV daartegen?
"Wij zijn nooit tegen nieuwe woningen voor burgers geweest. Maar die steun verloopt via de Stads- en Regiocontracten. Dat is een heel groot programma. Daar zit ook veel sociaal beleid in. Buurtvaders, dat soort zaken. Daar kunnen we helemaal niets mee. Met sociale woningbouw hebben we geen problemen."
Uiteindelijk stemt de PVV toch tegen.
"Dat komt door de tactiek van de provincie. Ze maken een programma heel groot en stoppen er snel wat gevoelige dingen in. Daarom stemmen wij tegen. Er is ook totaal geen controle op de uitgave van dat geld."
Dit voorjaar kwam u als strijdster voor integriteit zelf onder vuur. U had uw zoon ingehuurd om de website van de fractie te maken, terwijl de regels het inhuren van familie niet toestonden. Hoe kijkt u daarop terug?
"Voorop staat: ik heb niks onrechtmatigs gedaan. Ik heb niet de integriteitsregels geschonden. Ik heb wel een integriteitsrisico genomen. Dat is iets anders."
U volgt de redenering van professor Elzinga, die u om advies vroeg. Hij zegt: een bedrijf van een familielid mag je wel inhuren. Maar zo kan iedereen zijn zoon, broer of oom zzp'er maken en de regels omzeilen.
"Nee, Gelderland gebruikt een verordening die in veel gemeenten geldt. Die werd bedacht omdat fracties hun echtgenoot op de loonlijst zetten. Die deden vervolgens niks. Bij het opstellen van de verordening is gezegd: bedrijven uitsluiten is ondoenlijk. Mijn zoon heeft een vof met een medefirmant. We hadden afgesproken dat zijn zakenpartner het werk zou verrichten.
Dat kunnen we nooit controleren als buitenstaanders.
"Ja, eigenlijk had je dat netjes op schrift moeten stellen."
U had hier toch nooit aan moeten beginnen?
"Achteraf gezien is het niet handig. We hadden een verouderde website. Toen hebben we hen gevraagd. Het was onnozelheid. Dan denk jij natuurlijk: ze is niet onnozel."
Klopt.
"We hebben het in de fractie overlegd. En gezegd: het is een vof. Ik heb het op mijn bordje gehad, maar het was wel een besluit van de fractie. Maar ik ben wel de fractievoorzitter."
Als u nu weer met integriteitsonderzoeken naar anderen komt, zal deze kwestie er altijd weer bijgehaald worden. Uw geloofwaardigheid is weg.
"Dat doen ze dan maar, maar ik stop niet. Als mensen denken dat ik schuldig ben, moeten ze me maar voor de rechter trekken. Dat doen ze niet, omdat ze weten dat geen rechter me veroordeelt."
Ligt u er nog wel eens wakker van?
"Gedane zaken nemen geen keer. Laat ik het zo zeggen: het was wel een leermoment. Je weet dat je in de politiek onder vuur kan komen te liggen. De PVV is niet voor watjes."
Vier jaar geleden begon u in Gelderland met een fractie van zes. De eerste begon voor zichzelf, de tweede stapte op, de derde zei vier jaar lang niks en de vierde kwam alleen in het nieuws door haar dubbele nationaliteit. Er zijn er twee over. Is het zo moeilijk goede mensen te vinden?
"Nou, kijk eens naar de nieuwe fractie. Die heb ik zelf samengesteld."
Eerst even de oude nog.
"Tja, ik heb die oude fractie gekregen. Gebeurd is gebeurd. Wat mij erg heeft geraakt, was de zaak-Kouwenberg (Statenlid dat in opspraak kwam omdat zij de Nederlandse en de Turkse nationaliteit had, iets waar de PVV op tegen is, RB). Petra is op de dag van haar installatie het hele provincie doorgejaagd als aangeschoten wild. En zij had uiteindelijk niet de Turkse nationaliteit, is uit ons onderzoek gebleken. De gemeente Arnhem wist dat al vier maanden, maar maakte het de dag na de verkiezingen van 2012 bekend. Zij heeft het er heel moeilijk mee gehad. Ik neem het Statenleden kwalijk dat niemand tegen haar heeft gezegd: wat vervelend voor je. Mij wordt vaak verweten dat ik de zaak hard speel. Nou, dit vond ik ook hard."
In de nieuwe fractie zal alles goed gaan?
"Er is in ieder geval niemand die verdacht wordt van een Turkse nationaliteit. Ik zou niet weten wie op moeten stappen."
U had toch ook nooit gedacht dat Daniel ter Haar, het grote PVV-talent, zou gaan? Hij vertrok na de 'minder, minder, minder'-kwestie.
Sinds de zaak-Ter Haar wil ik nooit meer iemand op de lijst die onder de 23 jaar is. Pas op je 23e zijn je hersens volgroeid. Ik zeg niet dat hij dom is, absoluut niet. Hij is een goeie jongen. Of man, moet ik zeggen. Maar het kan best zo zijn dat hij niet goed heeft ingeschat wat het betekent om bij de PVV te gaan. Hij had daar problemen mee op zijn werk. Biologisch gezien kun je gevolgen pas goed inschatten na je 23e."
Marjolein faber
Marjolein Hillegonda Monica Faber werd op 16 juli 1960 geboren.
Ze woont in Hoevelaken.
Zij is lid van Provinciale Staten van Gelderland voor de PVV sinds 10 maart 2011. Ze is fractievoorzitter.
Drie maanden later werd ze tevens lid van de Eerste Kamer.
Sinds 10 juni 2014 is ze fractievoorzitter van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Voor ze in de politiek belandde, werkte zij als radiodiagnotisch en nucleair laborante. Later werkte ze als IT'er.

Door Rob Berends
Voor De Gelderlander

Een kijkje in het kalifaat

Voor een IS terrorist is een betaalde huwelijksreis in hartje kalifaat de ultieme beloning.
BEIROET (AP) - De huwelijksreis was een kort moment voor de liefde, weg van de frontlinies van de Syrië oorlog. In de hoofdstad van het zelfbenoemde islamitische staat "kalifaat" werd de Syrische terrorist Abu Bilal al-Homsi verenigd met zijn Tunesische bruid voor het eerst na maanden van online chatten. Ze trouwden om de daaropvolgende dagen te dineren met gegrild vlees in restaurants te Raqqa, het maken van een wandeling langs de rivier de Eufraat en het eten van ijs.
Het was allemaal mogelijk gemaakt door de huwelijksbonus die hij kreeg van de islamitische staat groep: $ 1500 voor hem en zijn vrouw om een start te maken met een nieuw huis, een familie maar eerst een huwelijksreis.
"Het heeft alles wat men zou willen voor een bruiloft," zei al-Homsi. Raqqa, provinciehoofdstad aan de rivier echter dat er in de 18 maanden sinds IS de controle hier overnam vijandelijke militanten werden onthoofdt en er stenigingen van vermeende overspelige vrouwen in het openbaar werden gezien maakt natuurlijk niets uit. Schutters bij checkpoints onderzoeken voorbijgangers op tekenen van alles wat ze zien als een schending van de Sharia, of de islamitische wet, zo gering als de reuk van haargel. In de huizen van enkele van de IS-commandanten in de stad zijn vrouwen en meisjes uit de Yezidi gemeenschap ondergebracht, ontvoerd in Irak en nu als seksslaven gehouden door de plaatselijke terroristen.
De groep islamitische staat is berucht om de wreedheden begaan in een groot deel van Syrië en het naburige Irak, maar om zijn aanhangers bekommeren ze zich wel zo zijn ze bezig met een ambitieus project: de bouw van een nieuwe natie geregeerd door wat radicalen zien als "Gods wet," gemaakt voor moslims uit de hele wereld, waarvan oude nationaliteiten zijn gewist en die worden verenigd in het " kalifaat. "
Om dat te doen heeft de groep het plan tot het opzetten van een royale verzorgingsstaat en de terroristen te helpen om zich hier te vestigen om zodoende hier een leven te creëren voor de duizenden jihadisten, mannen en vrouwen die toestroomden naar IS grondgebied vanuit de Arabische wereld, Europa, Centraal-Azië en de Verenigde Staten.
"Het is niet alleen maar vechten", zei al-Homsi, "Er zijn instituten van burgers die hiermee zijn belast in de brede zin van het woord. Dit moet helpen de immigranten te laten trouwen. Dit zijn de onderdelen van een staat en het moet kijken na haar onderdanen. "Al-Homsi sprak in een serie interviews met The Associated Press middels Skype, het geven van een zeldzame blik in het persoonlijke leven van een IS terrorist.
De nieuwe IS elite is zichtbaar in Raqqa, de grootste stad in Syrië onder het bewind van de extremisten '.
Luxe huizen en appartementen, die ooit toebehoorde aan ambtenaren van de regering van de Syrische president Bashar Assad, zijn overgenomen door de nieuwe IS heersende klasse, volgens een lid van een anti-IS media collectief in de stad, die bekend staat onder de naam Abu Ibrahim al-Raqqawi.
Raqqa in het midden van door IS-gecontroleerd gebied, wordt niet lastig gevallen door de gevechten aan de randen van het "kalifaat". De supermarkten zijn goed gevuld en het heeft een aantal internetcafés.
"De stad is stabiel, heeft alle diensten en alles wat nodig is. Het is niet zoals op het platteland waar nog wel eens wat problemen zijn ", zegt al-Raqqawi. "Raqqa is nu het nieuwe New York" van het kalifaat. Net als de anderen in zijn media collectief, gebruikt hij een bijnaam voor zijn veiligheid en wil hij zijn verblijfplaats niet openbaar maken..
Het helpen van islamitische terroristen om te trouwen is een belangrijke prioriteit. Afgezien van de normale vergoedingen ontvangen buitenlandse strijders $ 500 wanneer ze trouwen om hen te helpen een gezin te stichten. De 28-jarige al-Homsi kreeg een bijzonder grote bonus omdat zijn nieuwe vrouw een dokter is en vier talen spreekt.
Het AP heeft herhaaldelijk gesproken met al-Homsi in de afgelopen drie jaar, sinds hij begon als activist door de gevechten in zijn woonstad Homs in het centrum van Syrië. Een IT-specialist voor de burgeroorlog in 2011, al-Homsi heeft altijd ultraconservatieve standpunten aangehangen in de media interviews, sympathiseren met het idee van een kalifaat.
Hij zei dat hij de terroristen heeft gesteund vanaf 2013, echter het was in het midden van 2014, na het twee jaar durende beleg van Homs, dat hij zich bij de islamitische terreur organisatie aansloot. De belegering eindigde door een wapenstilstand in mei 2014, al-Homsi werd toen een officiële terrorist van islamitische staat.
Het was via zijn sociale media activiteiten dat hij kennis maakten met zijn vrouw, die zijn online media briefings bewonderden.
Na het online communiceren ontdekte al-Homsi dat haar broer zich ook bij de groep had aangesloten en in de oostelijke Syrische stad Deir al-Zour zat. Zoals gebruikelijk ging hij naar haar broer om te vragen om haar hand voor het huwelijk.
De 24-jarige toekomstige bruid reisde door Algerije naar Turkije, en van daar naar Raqqa met een groep andere vrouwen die wilden toetreden tot IS. Ze werden ondergebracht in een guesthuis voor vrouwen, waar de IS vrouwen politie ook gehuisvest is.
Al-Homsi maakte de gevaarlijke 150-mijl (250 kilometer) reis van Homs naar Raqqa om haar te vergezellen, na het krijgen van een aanbeveling van zijn plaatselijke commandanten.
Het was een zeldzame huwelijk van een Syrische mannelijke terrorist met een buitenlandse migrant. Meestal moeten buitenlandse vrouwen trouwen met buitenlandse islamitische staat moordenaars.
Tijdens de paar dagen van hun huwelijksreis genoten al-Homsi en zijn bruid van de relatieve rust van Raqqa, van de rivierwandelingen, de promenades en de restaurants.
Vervolgens reisde het echtpaar terug naar de Homs, waar IS terroristen stand moeten houden tegen Assad's troepen en rivaliserende rebellengroepen.
Daar al-Homsi het geld van zijn toelage gebuikte voor een huis en om zich voor te bereiden op de komst van zijn nieuwe bruid en vier kinderen kunnen ze wel weer een nieuwe financiële injectie gebruiken. Het echtpaar verwacht een nieuwe baby en dit levert weer een andere financiële injectie op, de terreurorganisatie isis keert maximaal $400 als een bonus uit voor elk kind, voor elke nieuwe terrorist of terroristen vrouw dus.
Op dit moment ontvangen ze een toelage van $ 50 per maand voor hem en een vergelijkbaar bedrag voor zijn vrouw.
Hij heeft ook een vergoeding voor zijn uniform en kleding, wat huishoudelijke schoonmaakproducten, en een maandelijks voedselpakket ter waard van $ 65.
Al snel na het gesprek keerde al-Homsi weer terug op het slagveld, om deel te gaan nemen aan de strijd om de oude stad Palmyra die eerder deze maand aan de gang was.
"De vechter is terug naar het front," zei al-Homsi. "Wat voor buit gaat hij mee naar huis nemen?"

opmerking : Een kijkje uit het dagelijks leven van de samenleving van de islamitische moordenaars, het feit dat ze een samenleving aan het opbouwen zijn en met de dag machtiger en machtiger aan het worden zijn.
Het leven tussen moordenaars en verkrachters, de volgers van het geloof van de vrede en hun eigen samenleving opgebouwd op de puinhopen en het bloed veroorzaakt door hun eigen massamoorden en vernietiging van alles wat niet geheel n hun straatje past en dan zijn er nog steeds mensen die niet in willen zien dat deze terroristen levens en levensgevaarlijk zijn.

vrije vertaling van Raqqa-sl 

met groet Bolo

Trouw

PVV vs D66: moet je maar wennen aan niet-westerse meerderheid?OPINIE Accepteer dat straks een meerderheid van de inwoners van Den Haag en andere steden een niet-westerse afkomst heeft, zo zei de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen onlangs in Trouw in een interview over de Schilderswijk. De fracties van D66 en de PVV in de Haagse gemeenteraad meldden zich na dat interview samen bij deze krant om elk een opiniestuk te schrijven over de oproep van Van Aartsen. D66 is de grootste coalitiepartij in het Haagse gemeentebestuur. De PVV is de grootste oppositiepartij in Den Haag.
  • Met types als Van Aartsen winnen we die oorlog niet
Nee: Stad kan massa-immigratie en islamisering nu al niet meer aan
Léon de Jong, Fractievoorzitter PVV in Haagse gemeenteraad

Alleen dwazen leggen zich neer bij nog meer criminaliteit, nog meer uitkeringsafhankelijkheid en een nog verdergaande islamisering van Den Haag. Want dat is wat er zal gebeuren als wij ons neerleggen bij een niet-westerse meerderheid.

Onze stad kan de gevolgen van de massa-immigratie nu al niet meer aan en de gevolgen van nog meer islamisering zullen desastreus zijn. De islam staat namelijk haaks op vrijheid. Juist hetgeen wij, met alles wat wij in ons hebben, zouden moeten koesteren en verdedigen, maar waar de laffe elite onder aanvoering van Jozias van Aartsen in haar daden weinig mee op heeft. Althans als het gaat om de vrijheid voor de autochtone bevolking.

Er is wél genoeg vrijheid voor wat ik noem islamtuig. De vrijheid om bijvoorbeeld zonder al te veel tegenwerking middels kreten als 'dood aan de Joden' op te roepen tot haat en geweld. Om journalisten te mishandelen en hun het werken onmogelijk te maken. Om met IS-vlaggen te wapperen en te dreigen dat ons land solliciteert naar een aanslag. De vrijheid om, na een paar maanden jihadistisch dood en verderf te hebben gezaaid, voorrang te krijgen op een huurwoning en ondertussen als tikkende tijdbom door de straten van Den Haag te lopen. En de vrijheid om de islamisering zonder tegenwerking ten uitvoer te brengen.

Verder lezen middels deze link


Een beetje realistische immigratie humor erbij dan maar


zaterdag 30 mei 2015

Turkije smokkelt wapens voor Syrische jihadisten

Afbeeldingen en video gelekt waarop de Turkse staat wapens van naar verluidt Russisch makelarij naar Syrië verstuurd.
Foto's en videobeelden tonen ons vrachtwagens die behoren tot de inlichtingendienst van de Turkse staat, ze vervoeren naar verluid wapens op weg naar jihadistische opstandelingen in Syrië zo werd gepubliceerd door een Turks dagelijks nieuwsoverzicht.

De Turkse regering heeft dit eerder altijd heftig ontkend en beweert dat het zich niet bezig houd met het bewapenen van de rebellen die vechten in Syrië en beschuldigd tientallen officieren van justitie, militairen en veiligheidsagenten die betrokken zijn bij het ​​doorzoeken van vrachtwagens van het leger en de inlichtingendienst tot een poging om de Turkse leiders in een kwaad daglicht te stellen door dat ze suggereren dat het leger en de inlichtingendienst hier wel bij betrokken zijn..Eerder deze maand heeft Turkije vier officieren van justitie gearresteerd die zoekopdrachten in een soortgelijk incident hadden laten uitvoeren in januari 2014 en deze zitten nu nog steeds in de gevangenis in afwachting van het proces.

Meer dan 30 veiligheidsofficieren die  betrokken waren bij deze onderschepping en doorzoeking werden ook geconfronteerd met beschuldigingen, waaronder militaire spionage en een poging om de regering omver te werpen.

De beelden gepubliceerd op Cumhuriyet daily's een website van de Turkse oppositie toont op vrijdag inspecteurs die zoeken in een metalen container bewaakt door veiligheidsofficieren, een officier van justitie en speurhonden.

De ambtenaren openen de eerste kartonnen dozen gemarkeerd als "fragiel" en deze lijken vol te zitten met antibiotica. Echter onderin die dozen vinden ze tientallen mortiergranaten, de video gemaakt door een anonieme omstander laat ons dit zien.

Cumhuriyet , dat ook een reeks van stilstaande beelden heeft gepubliceerd, zei dat de wapens van Russische afkomst waren en zijn geleverd door ex-Sovjet-landen.

Verder beweerde ze dat in de vrachtwagens er in het totaal zo'n 1.000 mortiergranaten, 80.000 stuks munitie voor lichte en zware wapens, alsmede honderden granaatwerpers zijn gevonden.

De Turkse autoriteiten hebben getracht om de zaak in de schoenen van de in de VS gevestigde prediker Fethullah Gülen, te schuiven, die president Recep Tayyip Erdogan beschuldigt van het runnen van een parallelle staat door terroristen te steunen en het feit dat hij de rechterlijke macht en de politie misbruikt met als doel hem aan corruptie te linken.

Turkije ontkende altijd alle hulp aan jihadisten in Syrië, zoals de islamitische staat, maar het wil wel graag zien dat de Syrische president Bashar al-Assad ten val komt.

De spanningen lopen hoog op in Turkije met op 7 juni parlementsverkiezingen, met de regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) op zoek naar steun om aan de macht te kunnen blijven om op die manier door te kunnen gaan met het "goede" werk sinds ze aan de macht zijn gekomen in 2002.

Het goede werk wil zeggen een totale islamisering van Turkije met nog meer steun aan islamitische staat en ander rond moordend islamitische tuig in de regio, nog meer vrouwenonderdrukking en minder mensenrechten voor de Turken.

vrije vertaling en toevoeging laatste alinea Bolo

origineel artikel afkomstig van Arutz Sheva    

Bijlage 1
Video met dank aan Fubar


vrijdag 29 mei 2015

De Glimlach

Discussieer nooit met kinderen.

Een jong meisje sprak met haar leraar over walvissen. De leraar zei dat het fysiek onmogelijk was voor een walvis om een mens door te slikken omdat ondanks de grote van het zoogdier de keel eenvoudigweg te klein is.
Het meisje stelde dat Jona door een walvis was ingeslikt. Geïrriteerd herhaalde de leraar dat een walvis geen mens kon doorslikken; het is fysiek echt onmogelijk.
Het meisje zei, "Als ik in de hemel kom zal ik het Jona vragen."
De leraar vroeg, "En wat als Jona in de hel zit?
Het meisje reageerde daarop, "Dan vraagt u het."

met dank overgenomen van Wim Jongman

Israël Volk van God

Op WEG naar de GROTE CHAOS
De wereld is voor veel mensen geen prettig oord. Hele regio’s dreigen uit elkaar te barsten vanwege de toenemende instabiliteit. Het Middenoosten loopt hierbij voorop. Ook op mondiale schaal is de strijd om de economische, financiële en uiteindelijk de politieke macht in een beslissend stadium gekomen. Een ander voorbeeld zien we als een monster opkomen in de landen van de EU. Kleine landelijke politieke machthebbertjes hebben hun ogen meer gericht op Brussel dan op de belangen van de burgers die hen hebben gekozen om hun rechten te verdedigen. In Brussel berijden ongekozen politici het “Beest in Brussel” en koersen naar meer macht en geld voor de EU. Dat veroorzaakt grote onrust onder de bevolking in veel lidstaten. Maar de grootste onrust en de grootste gevaren komen dreigend uit het Middenoosten op ons af. Maar de mondiale spanningen tussen de VS, China, Rusland en de EU vormen ook een groot gevaar voor de labiele wereldvrede.
We leven in een gevaarlijke wereld. Een tijd van “oorlogen en geruchten van oorlogen”. En een tijd waarin “volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk”. Dat betekent opstanden en rellen. U kunt dit lezen in uw krant en in de rede van de Here Jezus over de eindtijd, in Mattheüs 24. Dit is nog maar “het begin van de weeën” (Mattheüs 24:8).
Middenin de chaos ligt Israël. Een eiland van (relatieve) rust vergeleken met de rest van de wereld.
Op de lijst van het World Happiness Report 2015 staat dit meest bedreigde land van de wereld, Israël als nr. 11. Zwitserland staat nr. 1, Nederland is nr.7 en de VS is nr.15. Het is ook een wonder dat Israël zo rustig en veilig blijft onder de enorme druk van de VS, VN. EU, van de islamitische wereld en de levensgevaarlijke dreiging van het moslimterrorisme. Premier Netanjahu heeft dan ook “veiligheid” als eerste prioriteit voor het beleid van de nieuwe regering gezet.

Dry Bones

Theological Questions


According to the Times of India, in Syria and Iraq the ISIS Warriors (Sunnis) quiz captured Muslims to find out if they are the hated Shias with 4 questions:
4 questions ISIS rebels use to tell Sunni from Shia
1. What is your name? A quick look at an Iraqi's national identity card or passport can be a signal. Shias believe that the leadership of Islam was passed down through the Prophet Muhammad's son-in-law Ali and his sons Hussain (or Hussein), Hassan and Abbas, among others. While some Sunnis and members of other Islamic groups may also have those names, ISIS would most likely associate them with the Shias.
3. Where do you live? In every city and province, even majority Sunni ones, there are enclaves that are known to be Shia. People who said they came from one of those neighborhoods would most likely be killed.
3. How do you pray? Shias and Sunnis offer prayers in slightly different ways, with Sunnis generally folding their hands or crossing their arms in front of their stomachs and Shias leaving them extended, palms resting on their thighs.
In a chilling video that appeared to have been made more than a year ago in the Anbar Province of Iraq, ISIS fighters stopped three truck drivers in the desert and asked them whether they were Sunnis or Shias. All three claimed to be Sunni. Then the questions got harder. They were asked how they performed each of the prayers: morning, midday and evening. The truck drivers disagreed on their methods, and all were shot.
4. What kind of music do you listen to? Recordings of religious songs could also be a tipoff. Similarly, even the ringtone on a person's telephone could be a clue because it might be from a Sunni or Shia religious song.-more
-Dry Bones- Israel's Political Comic Strip Since 1973

donderdag 28 mei 2015

Beminde goedgelovige

Gediscrimineerd in eigen land


Goed nieuws, binnen de context van het publieke debat mag ik zeggen wat ik wil, tenminste wanneer ik een werkschuwe Nederland hatende allochtoon met sympathie voor hamas zou zijn. Helaas voor mij ben ik een werkende Nederlander met sympathie voor Israël en voor mij gelden er uiteraard andere regels, of kan ik beter zeggen dat voor mij de wet wel "gewoon" wordt toegepast?
Jank allochtoon Abulkasim Al-Jaberi mag zeggen wat hij wil, hij mag "Fuck de koning" roepen en nog meer van die onzin, hij mag kinderfeestjes verpesten en kleine kinderen de schrik van hun leven bezorgen door achterlijk gedrag op het moment dat deze kinderen de dag van hun nog prille leven moeten hebben terwijl ze reikhalzend uitkijken naar Sinterklaas en Zwarte Piet, hij mag liedjes zingen waarbij hij de Joodse bevolking een nieuw Auschwitz toewenst en ga zo nog maar even door en waarom mag hij dit? Omdat het een zielige werkschuwe jank allochtoon is.

Nou kan mij het geen ene moer schelen wat deze profiteur van de Nederlandse staat allemaal wel of niet roept over het Koningshuis, wat mij betreft mogen ze dat hele zooitje opdoeken, maar laten we nou eens een keer een wet voor iedereen gelijk proberen te handhaven, of moet ik een jank autochtoon worden om me ook zo asociaal te kunnen gedragen in mijn eigen land? Mocht ik daar al de behoefte aan hebben overigens, maar daar gaat het nou niet over, het gaat erover dat het elke dag steeds maar weer een beetje achterlijker aan het worden is in Nederland.

Om eens een heel eenvoudig voorbeeld te noemen, de Katholieke kerk en meneer pastoor (of de kapelaan wat maakt mij het ook uit) die  de grootste moeite heeft om met zijn tengels (en andere lichaamsdelen) van de misdienaartjes af te blijven die wordt tientallen jaren na deze daad van "overvloed aan naastenliefde" eindelijk zelf ook eens gepakt en aan de schandpaal genageld. Iedereen blij, de kerk geeft haar fouten toe, verontschuldigingen ten over en het boetekleed is inmiddels tot de rand toe versleten, zo vaak als dat het al is aangetrokken door de een of andere kerkelijke leider en ja zelfs de Paus helpt mee om schoon schip te maken. Lijkt mij een prima gang van zaken, doorgaan vooral zo doorgaan. Maar beminde goedgelovige aan de andere kant van deze medaille staat men het toe dat er steeds meer haatkazernes worden gebouwd waar mensen een achterlijke ideologie naleven alwaar ze onderwezen worden in het "geloof van de pedofilie" kan het nog zotter? Wat is dit?  We promoveren een pedofiel tot profeet, verkondigen dit als de islam en duiken het bed in met kinderen die we vervolgens als ons eigendom beschouwen en mogen straffen wanneer de seks niet goed genoeg is, "Fuck de islam" Zijn we een beschaafd land alwaar pedofiele verboden is en waar we leven volgens de hier geldende wetten en regels? denk het wel, maar hoe kun je dan deze leer die verdacht veel lijkt op het gedachtegoed van de stichting Martijn hier accepteren, nee sterker nog promoten?Zelfde met bovenstaande twee cartoons, de eerste is humor, moet kunnen, maar de tweede levert een onderzoek, arrestatie en een nacht cel op voor de cartoonist Gregorius Nekschot nadat imam en lieverdje van politiek correct links Abdul-Jabbar van de Ven aangifte tegen hem had gedaan.

De cartoonist van de bovenste cartoon kan gewoon vrolijk over straat, echter een ieder die de pedofiele nep profeet belachelijk maakt die moet eenvoudigweg vrezen voor zijn of haar leven en de Nederlandse regering neemt dit ondanks de recente aanslagen in het buitenland nog steeds niet serieus, uiteraard is het afslachten dichter bij huis van Pim en Theo ook geen enkele reden tot nadenken.


We worden gediscrimineerd in eigen land, we accepteren een vlammende haat tegenover Nederland en de Nederlanders die brandt in de ogen van "gasten" die in ons land verblijven. We laten ons wegdrukken door vreemde, we geven hen meer rechten en vrijheden dan we zouden moeten doen en we cijferen ons zelf weg om het de "gasten" naar de zin te maken. We verliezen onze eigen identiteit en we accepteren het dat vreemde ons Koningshuis beschimpen, onze tradities en onze cultuur afbreken en beetje bij beetje ons land aan het inpikken zijn om te komen tot een islamitisch Nederland een Nederland waar ik dan in elk geval niet meer in zou willen wonen en wij, wij staan erbij en kijken ernaar. Erger nog we helpen gewoon mee met het verwoesten van datgene waar onze (groot)ouders kei hard voor hebben geknokt, gezweet en gezwoegd en er zijn onder ons nog Nederlanders ook die hier trots op zijn, in 1945 zouden ze deze mensen met pek en veren hebben versierd en in hun blote reet op een kar de stad rond gereden hebben, maar nu 70 jaar na dato zijn "we" trots op deze mensen die de verwoesting van ons land helpen bewerkstelligen,

Het laatste wapenfeit van politiek correct allochtoon kut volk, inderdaad ik bedoel Quinsy Gario is het huilen over Valtifest en de 'Hottentottententententoonstelling en jawel de organisatie die het toch wel zielig vond voor deze jank allochtoon heeft de naam aangepast want hottentot is een beledigende en politiek zeer incorrecte benaming uit de VOC-tijd voor leden van de Khoikhoi uit Zuid-Afrika. Nou Quinsy, lieve parasiet, speciaal voor jouw dit liedje kun je ook nog even een berichtje naar Vlaanderen sturen om te laten zien hoe erg je dit wel niet gaat vinden.

Je grootste nachtmerrie begint na 1 minuut 12 en maak het rustig helemaal af het liedje is pas uit 1982 dus nog geen cultureel erfgoed wat denken die Belgen eigenlijk wel!

diepe zucht......... eikel

met groet Bolo

Dry Bones

The Survivors Will Look BackHelp build the Dry Bones Academy of Cartoon Advocacy and Activism
http://igg.me/at/drybones
-Dry Bones- Israel's Political Comic Strip Since 1973

woensdag 27 mei 2015

Cartoon


"Kindervriend Quincy"via   De Redactie

islamitische staat vermoordt mensen in antieke theater van Palmyra
In de Syrische stad Palmyra hebben terroristen van IS een twintigtal mensen geëxecuteerd in het antieke theater. Ook zouden leden van IS beelden in het museum van Palmyra hebben stukgeslagen of meegenomen.
Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten heeft IS de twintig mensen beschuldigd van samenwerking met het regime van president Bashar al-Assad. Mogelijk zouden de mensen echter ook vermoord zijn omdat ze gewoon alawieten zijn, een sjiitische groep waartoe Assad behoort.
AP
De twintig werden doodgeschoten in het Romeinse theater tussen de ruïnes van het Palmyra en dat voor een massa mensen die bijeengedreven was in de tribunes.
 Dat doet denken aan de executies die de fundamentalistische taliban in Afghanistan uitvoerden toen ze daar nog aan de macht waren tussen 1996 en 2001. Toen executeerden die mensen in voetbalstadions.
Sinds de inname van Palmyra vorige week zijn honderden inwoners door IS opgepakt. Meer dan 200 mensen zouden er vermoord zijn.

Verder lezen middels deze link

Katholiek Nieuwsblad

Vaticaan : 

"pak oorzaken migratie aan"


Kardinaal Peter Turkson
"We moeten leren eerst de kraan dicht te draaien en wij mogen ons niet beperken tot dweilen."


Dat zei kardinaal Peter Turkson in een radio-interview op een vraag over de migranten die massaal proberen de Middellandse Zee over te steken. De Ghanese curieprelaat sprak voor Radio Vaticaan ter gelegenheid van 25 mei, waarop veel Afrikaanse landen hun onafhankelijkheid vieren.
Oorzaken aanpakken
De president van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede prees de maatregelen van enkele Europese landen om vluchtelingen op te nemen. "Het is echter van het allergrootste belang eerst te onderzoeken waar de migranten vandaan komen en wat hen doet vluchten."

Verder lezen middels deze link

Dry Bones

A Common EnemyThe latest according to Israel National News:
ISIS in Sinai Claims Attack on Hamas in Gaza
War of the terrorist groups? ISIS claims explosives attack on Hamas military post, after threatening war; Hamas is in denial.
"Islamic State's (ISIS) threats to declare war on Hamas in Gaza after the latter began a crackdown on local Salafist groups appears to be edging to fruition, after an ISIS-affiliate in the Sinai Peninsula on Friday claimed launching two "bombs" - reportedly 82 mm mortar shells - at Hamas posts in Gaza.
Ansar Bayt al-Maqdis, which earlier this year swore loyalty to ISIS and changed its name to Sinai Province, claimed credit for the attack on a military post of Hamas's "military wing," the Al-Qassam Brigades in Khan Younis, located in southern Gaza."-more
-Dry Bones- Israel's Political Comic Strip Since 1973

dinsdag 26 mei 2015

Artikel hp de tijd

HOE IS SLAVERNIJ EN VERKRACHTING PROPAGEERT (EN RECHTVAARDIGT)
Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn zo’n 3.000 mensen, voornamelijk yezidi-vrouwen en -meisjes, uitgeleverd aan het geweld van de terreurgroep IS (Islamitische Staat). De jihadisten beschouwen de vrouwen van de Iraakse etnische minderheidsgroep als hun eigendom, waarover zij vrijelijk en naar eigen goeddunken kunnen beschikken. IS treedt met een ongelooflijke brutaliteit op tegen vrouwen: yezidi’s worden in gevangenschap tot slaven gemaakt en verkracht.

De meisjes en vrouwen moeten koken voor hun ‘eigenaren’, schoonmaken en wassen en zijn het slachtoffer van seksueel geweld. Yezidi’s die uit hun gevangenschap wisten te ontsnappen of voor losgeld werden vrijgelaten door IS maken melding van systematische verkrachting. De vrouwen zouden worden verkocht of verhuurd aan IS-strijders. De ‘mooiste maagden’ die IS gevangen weet te nemen worden naar een slavenmarkt in de Syrische stad Raqqa gestuurd.


Oorlog tegen terrorisme


Hoe kun je een oorlog voeren tegen terrorisme? 


Terrorisme (van het Latijnse terror, paniek) is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met een politiek of religieus doel. In de meeste opvattingen over wat terrorisme is, moet het om illegaal geweld gaan, doorgaans gekoppeld aan burgers als slachtoffers.
"Oorlog tegen terrorisme" is een politiek correcte uitdrukking verzonnen door laffe regeringsleiders en dankbaar opgepikt door de mainstream media om er maar voor te zorgen dat de daadwerkelijke vijand, de dader, onbenoemd kan blijven zodat er door mensen die gevangen worden gehouden middels een overdreven politieke correctheid niet tegen heilige veelal islamitische huisjes hoeft te worden getrapt.

Hoe kan terrorisme een vijand zijn? Is terrorisme dan niet eenvoudigweg een tactiek?

Tijdens de vorige wereldoorlog maakte de nazi's gebruik van de blitzkrieg, moeten wij onze vijanden in de tweede wereldoorlog dan nog wel nazi's noemen? Moet dit dan eigenlijk volgens de regels van de politiek correcte medemens niet de "oorlog tegen blitzkrieg" genoemd worden? Blitzkrieg was een tactiek even als terrorisme een tactiek is, niet meer en niet minder.

Zien we dit anders dan krijgen we dus onderstaande politiek correcte lijstje

Wereldoorlog 1 - De oorlog tegen loopgraven
Wereldoorlog 2 - De oorlog tegen blitzkrieg
Wereldoorlog 3 - De oorlog tegen terrorisme

Lijkt mij volslagen achterlijk, maar waarom zijn de eerste twee maf en de derde accepteren wij wel zonder morren?

Op 11 september 2001 vond er een verschrikkelijk aanslag plaats op de vrijheid van de Amerikanen en hierbij lieten zeker 3000 mensen het leven. Deze aanslag werd gepleegd door islamitische zelfmoordterroristen en storten de Verenigde Staten hiermee in een oorlog die ze waarschijnlijk niet kunnen winnen. De start voor de derde wereldoorlog, die nu 14 jaar later nog steeds niet is beëindigd, werd hiermee een feit echter noemen we dit geen oorlog tegen de islam, maar een oorlog tegen terrorisme.

Op 14 mei 1940 bombardeerde de nazi's Rotterdam, hiermee was het Nederlandse verzet gebroken echter gaan wij een stapje verder, we noemen deze aanval geen oorlog tegen blitzkrieg, zelfs geen oorlog tegen de nazi's, maar we noemen dit nog steeds de oorlog tegen Duitsland. We vergeten hierbij sympathisanten van de nazi's uit elk land dat bij de tweede wereldoorlog betrokken was en waarom? De Duitsers waren de aanstichters van de tweede wereldoorlog en om die reden noemen wij in dit geval het beestje al decennia lang gewoon bij de naam.


Waarom is de mainstream media zo verschrikkelijk laf geworden?Wereldoorlog 3, de oorlog tegen de islam, of om net zo ver te gaan als in onze terugblik van de tweede wereldoorlog  de oorlog tegen Iran?

Want ja Iran is een van de grootste sponsoren van de islamitische ellende die over ons wordt uitgestort door de volop beschikbare islamitische terroristen. Door het laffe "oorlog tegen terrorisme" weet men niet meer wie de werkelijke vijand is, daar men niet kan ontkennen dat die terroristen islamitische moordenaars zijn is men vanuit Washington en Brussel onder andere Afghanistan maar gaan aanvallen en heeft men Irak aangepakt en alles wat er hiermee is bereikt is het simpele feit dat het broeinest van de islamitische horror show, Iran, op volle toeren misbruik kan maken van het Amerikaanse en Europese wegkijken. Iran zijn vijand Irak wordt onder de duim gehouden door het Westen en Iraanse hulptroepen zorgen er zelfs voor dat Irak wat meer tegenstand kan bieden zodat er nog meer soldaten die namens de VS daar strijden de dood vinden, terwijl de leiders van Iran ondertussen een nucleair programma opstarten en er mee dreigen om Israël van de kaart af te vegen. De aanvallen van Hezbollah en Hamas die Israël en Libanon in een vrijwel constante staat van oorlog houden worden bijna volledig gefinancierd vanuit Iran.

Iran is goed op weg om het machtigste land daar in de grote zandbak te gaan worden, alles hebben ze daar voorhanden, olie, dus geld en macht, maar ook alle steun van de VS om een "stabiele" factor in de regio te worden, wapens en nog meer steun kregen ze al van Groot Brittannië en dit allemaal in de wetenschap dat het van oorsprong Perzische Iran droomt van de totale vernietiging van Israël. Iran, een land dat gezien wordt als onderhandelaar bij vredesbesprekingen in het midden oosten en deze vakkundig weet te manipuleren, Iran een wolf in schaapskleren de grote geldschieter en helpende hand voor de vele islamitische terreurorganisaties en minimaal medeplichtig aan de vele islamitische oorlogen en aanslagen de afgelopen jaren en ja verantwoordelijk voor duizenden en duizenden onschuldige slachtoffers wereldwijd.

Wanneer stoppen we nu eens met het politiek correct geneuzel?

Is het de oorlog tegen de nazi's in de geschiedenisboeken, 
dan spreken we nu over de oorlog tegen de islam.

Is het de oorlog tegen Duitsland in de geschiedenisboeken, 
dan spreken we nu over de oorlog tegen Iran.

En mij maakt het echt geen ene moer uit wie er door de Iraniërs voor hun moordzuchtig karretje wordt gespannen, Iran is door middel van een krachtige manipulatie tactiek de grootste speler in de regio geworden, een machtige rijke speler met achterlijke middeleeuwse ideeën  en om die reden levensgevaarlijk voor alles en iedereen.

Hoe lang zou het nog duren voor de westerse regeringsleiders eens gaan ontwaken? Wanneer gaat men bij de mainstream media eens aan het werk en ons verrassen op de waarheid? Hoeveel doden moeten er nog gaan vallen alvorens de ogen van de wereld eens open gaan?  Ontwaken wij pas wanneer de islamitische terroristen brigade over het binnenhof marcheert?

Oorlog tegen terrorisme, mag ik een teiltje?

met groet Bolo