.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

vrijdag 29 mei 2015

Israël Volk van God

Op WEG naar de GROTE CHAOS
De wereld is voor veel mensen geen prettig oord. Hele regio’s dreigen uit elkaar te barsten vanwege de toenemende instabiliteit. Het Middenoosten loopt hierbij voorop. Ook op mondiale schaal is de strijd om de economische, financiële en uiteindelijk de politieke macht in een beslissend stadium gekomen. Een ander voorbeeld zien we als een monster opkomen in de landen van de EU. Kleine landelijke politieke machthebbertjes hebben hun ogen meer gericht op Brussel dan op de belangen van de burgers die hen hebben gekozen om hun rechten te verdedigen. In Brussel berijden ongekozen politici het “Beest in Brussel” en koersen naar meer macht en geld voor de EU. Dat veroorzaakt grote onrust onder de bevolking in veel lidstaten. Maar de grootste onrust en de grootste gevaren komen dreigend uit het Middenoosten op ons af. Maar de mondiale spanningen tussen de VS, China, Rusland en de EU vormen ook een groot gevaar voor de labiele wereldvrede.
We leven in een gevaarlijke wereld. Een tijd van “oorlogen en geruchten van oorlogen”. En een tijd waarin “volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk”. Dat betekent opstanden en rellen. U kunt dit lezen in uw krant en in de rede van de Here Jezus over de eindtijd, in Mattheüs 24. Dit is nog maar “het begin van de weeën” (Mattheüs 24:8).
Middenin de chaos ligt Israël. Een eiland van (relatieve) rust vergeleken met de rest van de wereld.
Op de lijst van het World Happiness Report 2015 staat dit meest bedreigde land van de wereld, Israël als nr. 11. Zwitserland staat nr. 1, Nederland is nr.7 en de VS is nr.15. Het is ook een wonder dat Israël zo rustig en veilig blijft onder de enorme druk van de VS, VN. EU, van de islamitische wereld en de levensgevaarlijke dreiging van het moslimterrorisme. Premier Netanjahu heeft dan ook “veiligheid” als eerste prioriteit voor het beleid van de nieuwe regering gezet.

Geen opmerkingen: