.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

woensdag 22 oktober 2014

Koerden

Wie zijn dat eigenlijk, die Koerden?Tussen de 20 en 30 miljoen Koerden wonen in een bergachtig gebied aan weerszijden van de grenzen van Turkije, Irak, Syrië, Iran en Armenië. Zij vormen de drie naar grootste etnische groepering in het Midden-Oosten, maar ze hebben nog nooit een permanente eigen staat verkregen.

In de afgelopen decennia hebben de Koerden in toenemende mate invloed uitgeoefend op de regionale ontwikkelingen, ze vechten voor autonomie in Turkije en spelen een prominente rol in de conflicten in Irak en Syrië, waar ze de opmars van de jihadistische groepering islamitische staat in elk geval nog enigszins tot stilstand hebben gebracht.

Waar komen ze vandaan?
De Koerden hebben in het verleden voornamelijk een nomadische leven geleid, een leven dat draait om het hoeden van schapen en geiten op de Mesopotamische vlakten en de hooglanden een gebied wat nu het zuidoosten van Turkije, het noordoosten van Syrië, Noord-Irak, noordwestelijk Iran en Zuid-West-Armenië beslaat.


Vandaag de dag vormen ze een opvallende gemeenschap, verenigd door ras, cultuur en taal, ook al hebben ze geen standaard dialect. Zij volgen ook een aantal verschillende religies en geloofsovertuigingen, hoewel de meerderheid van de Koerden soennitische moslims zijn.


Waarom hebben ze geen eigen staat?In het begin van de twintigste eeuw overwogen veel Koerden om over te gaan tot het creëren van een eigen thuisland, over het algemeen aangeduid als "Koerdistan". Na de Eerste Wereldoorlog en de nederlaag van het Ottomaanse Rijk beloofde de zegevierende westerse bondgenoten om voor de Koerden een Koerdische staat op te richten, dit werd vastgelegd in het Verdrag van Sèvres in 1920.

De  hoop op een eigen staat voor de Koerden vervloog drie jaar later alweer door het Verdrag van Lausanne waarmee de grenzen van het moderne Turkije werden vastgelegd en hierbij werd er geen rekening gehouden met de belofte aan de Koerden en hun Koerdische staat en zodoende werden de Koerden "beloond" met de status van minderheid in hun eigen land. In de hiernavolgende 80 jaar werd om het even welke poging van de Koerden om te komen tot het opzetten van een onafhankelijke eigen staat op brute wijze de kop in gedrukt.


Waarom lopen dan juist de Koerden voorop in de strijd tegen islamitische staat?Medio 2013 heeft islamitische staat voor het eerst haar zinnen gezet op drie Koerdische enclaves waarvan het grondgebied aan hen grenst in het noorden van Syrië. Ze lanceerde herhaaldelijk aanvallen op de Koerden die tot medio 2014 werden afgeslagen door de Popular Protection Units (YPG) de gewapende vleugel van de Syrische Koerdische Democratische Eenheidspartij (PYD). Het omslagpunt was een offensief in Irak in juni waarbij islamitische staat erin slaagde door te dringen tot de noordelijke stad Mosul waarbij ze van Iraakse leger divisies wapens afhandig maakten en deze later naar Syrië verplaatsten.

Vooraf betrokken de jihadisten in Irak ook al de daar levende Koerden in het conflict en de regering van Irak stuurde de semi-autonome Koerdische Peshmerga troepen naar gebieden die door hun eigen legers reeds verlaten waren.

In het begin waren er slechts kleine schermutselingen tussen islamitische staat en de Peshmerga, maar in augustus starten de jihadisten met een schok offensief. De Peshmerga trok zich in wanorde terug waardoor islamitische staat verscheidene steden bewoond door religieuze minderheden aan kon vallen, met name Sinjar, waar duizenden Yezidi zich verborgen hielden werd slachtoffer van deze aanvallen.


Gealarmeerd door de nederlaag van de Peshmerga's en het potentiële bloedbad onder de Yezidi's die weg vluchten uit Sinjar, starten de Amerikaanse luchtaanvallen in het noorden van Irak en stuurde men militaire adviseurs naar de regio. Europese landen begonnen ondertussen met het sturen van wapens naar de Peshmerga. De YPG en Turkse Koerdische Arbeiderspartij (PKK) kwamen hen ook te hulp.

Hoewel de jihadisten geleidelijk werden terug gedwongen door de Peshmerga in Irak zijn ze niet gestopt met hun pogingen om de Koerdische enclaves in Syrië in te nemen. Medio september wordt een aanval uitgevoerd op de enclave rond de noordelijke stad Kobane, waardoor meer dan 160.000 mensen op de vlucht sloegen naar Turkije.

Ondanks dit weigerde Turkije om islamitische staat aan te vallen of om plaatsen nabij de grens tegen de islamitische staat te verdedigen, ze gaven zelfs de ​​Koerden geen toestemming om via Turkije over te steken om het land te verdedigen, Koerdische protesten en een bedreiging van de PKK om zich terug te trekken uit de vredesbesprekingen met de regering werden ingezet om Kobane te kunnen helpen, het duurde echter tot half oktober voordat Ankara eindelijk toestemming voor de doortocht gaf aan de Peshmerga strijders om aan de strijd voor Kobane mee te doen.


Waarom weigert Turkije de Koerden te helpen met het verdedigen van Kobane?


Er is diepgewortelde vijandigheid en haat tussen de Turkse staat en de Koerden, die een minderheid zijn van 15% tot 20% van de bevolking .

Koerden worden reeds generaties lang hard aangepakt door de Turkse autoriteiten in een reactie op de opstanden in de jaren 1920 en 1930 werden vele Koerden geherhuisvest, Koerdische namen en gebruiken werden verboden, het gebruik van de Koerdische taal werd beperkt en zelfs het bestaan ​​van een Koerdische etnische identiteit werd verworpen, men noemde de Koerden eenvoudigweg "Berg Turken".


In 1978 richtte Abdullah Öcalan de PKK op, die opriep tot een onafhankelijke staat binnen Turkije. Zes jaar later, begon de groep een gewapende strijd tegen de Turkse regering en sindsdien zijn meer dan 40.000 mensen gedood en honderdduizenden ontheemd.

In de jaren 1990 kwam de PKK met de vraag en wens voor meer onafhankelijkheid, waarbij wordt opgeroepen tot een grotere culturele en politieke autonomie, maar men bleef vechten. In 2012 starten de regering en de PKK aan vredesbesprekingen en het daaropvolgende jaar werd een wapenstilstand overeengekomen. PKK-strijders moesten vertrekken naar Noord-Irak, maar de onderlinge strijd werd gewoon voortgezet.Hoewel Ankara islamitische staat wel beschouwt als een bedreiging vreest men ook dat de Turkse Koerden zullen oversteken naar Syrië om tot de PYD toe te treden( een uitloper van de PKK)  en dan gebruik te maken van zijn grondgebied om aanvallen op Turkije te lanceren. Turkije heeft ook gezegd dat het niet bereid is om inspanningen te leveren om de door de VS geleide coalitie te helpen tegen islamitische staat, tenzij de verwijdering van de Syrische president Bashar al-Assad ook een van de doelstellingen van deze coalitie is.


Wat willen die Syrische Koerden nou eigenlijk?


Koerden vormen tussen de 7% en 10% van de Syrische bevolking en de meeste van hen wonen in de steden Damascus en Aleppo, en in de drie niet aaneengesloten gebieden rond Kobane, de noordwestelijke stad Afrin  en de noord-oostelijke stad Qamishli.

Syrische Koerden worden al lange tijd onderdrukt en ontdaan van hun basisrechten. Van ongeveer 300.000 is het burgerschap geweigerd sinds de jaren 1960 en het Koerdische land is in beslag genomen en herverdeeld onder de Arabieren in een poging om de Koerdische regio Arabisch te maken. De staat heeft ook getracht om de Koerdische eisen voor meer autonomie te beperken door de protesten van de Koerden neer te slaan en door de arrestaties van hun politieke leiders.

De Koerdische enclaves kwamen relatief ongeschonden door de eerste twee jaren van het Syrische conflict. De belangrijkste Koerdische partijen vermeden het om partij te kiezen. Medio 2012 vertrokken de regeringstroepen om zich te concentreren op de strijd tegen de rebellen elders waarna Koerdische groeperingen de controle in de regio overnamen.

De Democratische Partij van de Eenheid (PYD) ontpopte zich snel als de dominante kracht en regelde samenwerking met kleinere partijen, die de Koerdische Nationale Raad (KNC) vormden.. Zo kwamen ze tot de vorming van een Koerdische regionale regering in januari 2014. Ze benadrukte ook dat ze niet op zoek waren naar onafhankelijkheid, maar gingen voor een "lokaal democratisch bestuur".


Zullen de Koerden van Irak hun onafhankelijkheid krijgen?


Koerden vormen naar schatting 15% tot 20% van de bevolking van Irak. Ze hebben in het verleden meer rechten verkregen dan de Koerden die wonen in buurlanden, maar ze werden ook geconfronteerd met brutale repressie.

Koerden in het noorden van Irak kwamen in opstand tegen de Britse overheersing tijdens het mandaat tijdperk maar ze werden verpletterd. In 1946 vormden Mustafa Barzani de Democratische Partij van Koerdistan (KDP) om te vechten voor autonomie in Irak. Na de 1958 revolutie erkende een nieuwe grondwet de Koerdische nationaliteit. Echter  plannen van Barzani voor zelfbestuur werden verworpen door de Arabische geleide centrale overheid en de KDP lanceerde een gewapende strijd in 1961.

In 1970 bood de regering een deal om de gevechten met de Koerden in de facto autonome regio te beëindigen, maar uiteindelijk ging ook dit mis en de gevechten werden hervat in 1974  Een jaar later was er verdeeldheid binnen de KDP en men zag Jalal Talabani de KPD verlaten en hij vormden de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK).


In de late jaren 1970, begon de regering met het vestigen van Arabieren in gebieden met een Koerdische meerderheid, met name rond de olierijke stad Kirkuk, en onder dwang moesten de daar wonende Koerden vertrekken. Het beleid werd versneld in de jaren 1980 tijdens de Iran-Irak oorlog, waarin de Koerden de islamitische republiek steunden. In 1988 begon Saddam Hussein een campagne van wraak op de Koerden met als dieptepunt de gif-gasaanval op Halabja.

Toen Irak werd verslagen in de Golfoorlog van 1991 leidde Barzani's zoon Massoud, een Koerdische opstand. Deze gewelddadige opstand leidde het verzoek in aan de VS en haar bondgenoten om een ​​no-fly zone aan te leggen in het noorden, hier mogen de Koerden van het zelfbestuur genieten. De KDP en PUK kwamen overeen om de macht te delen, dit duurde tot de volgende interne problemen in 1994.


De twee partijen werkten samen met de door de VS geleide invasie van Irak in 2003 die Saddam Hussein ten val bracht en ze hebben sindsdien deelgenomen aan alle nieuwe regeringen, tevens hebben ze ook een coalitie in de Regionale Regering van Koerdistan (KRG) opgericht in 2005 om de drie provincies Dohuk, Irbil en Sulaimaniya te beheren.

Na het islamitische staat offensief in juni stuurde KRG de Peshmerga na de aangevallen gebieden die geclaimd werden door de Koerden en de centrale overheid en vervolgens vroeg het Koerdische parlement een ​​referendum over de onafhankelijkheid van deze gebieden aan.

Het is echter onduidelijk of de Koerden verder zullenl aandringen op zelfbeschikking, of aandringen op een meer zelfstandige entiteit binnen een federaal Irak.

Opmerking : Volledige artikel is een vertaling van het originele artikel geplaatst op BBC News, vertaald voor eigen gebruik, iets dat ik eigenlijk altijd doe wanneer een artikel mijn belangstelling heeft, echter gezien het feit dat ik eigenlijk vrij weinig informatie over de Koerden als volk kan terug vinden heb ik de vertaling op dit blog geplaatst, artikel geeft op geen enkele manier mijn eigen mening weer en is dus enkel informatief bedoelt, waarmee ik zeer zeker niet wil verbloemen hoeveel respect ik voor de Koerden heb gekregen de laatste weken.
met groet Bolo

dinsdag 21 oktober 2014

Het kan nog maar weer gekker

Het slechte weer komt door die Joden !!!


Nee hoor deze tekst is niet uit een jaren dertig propaganda filmpje van het toenmalige Duitse Rijk, maar is geheel van deze tijd en voort gekomen uit een grootschalig onderzoek uitgevoerd door Palestijnse wetenschappers. "Het is allemaal de schud van die Joden", de tekst van Adolf Hitler overgenomen door professor Mohammed Abu Safed, hoogleraar fysische geografie aan de Al-Najah Universiteit. En ja de vriendschappelijke banden tussen het nazisme en de islam komen zelfs bij dit soort maffe "onderzoeken" naar voren.
Op sarcastische wijze klinkt het in Israël regelmatig, alles is de schuld van de Joden, althans volgens menig Arabier zijn de Joden verantwoordelijk voor de meest absurde gebeurtenissen als ook voor natuurrampen en niet te vergeten het slechte weer in de regio.

Maar hoe hard we ook ons best doen om te komen met satirische voorbeelden om de Joden van alles en dan ook echt overal de schuld van te geven de realiteit lijkt dit altijd dan ook nog in te halen. Palestijnse "experts" zeggen dat "het neveneffect van de Israëlische luchtaanvallen en de resulterende kleine deeltjes die in de lucht blijven hangen van invloed zijn op het weer in een groot deel van de regio, met inbegrip van de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, de "bezette gebieden" (dat wil zeggen Israël) West-en Zuid-Jordanië en delen van de Sinaï."

Professor Mohammed Abu Safed kwam met het verhaaltje dat de hoeveelheid rook en buskruit in de atmosfeer van de Gazastrook "als gevolg van het gebruik van internationaal verboden wapens" zal resulteren in een toename van de regenval in de regio. Hij zei dat de gassen zullen bijdragen tot de vorming van een 'condensatie kern die wolken vormen,' en dat deze dampen in de atmosfeer de kans op vorming van regendruppels verhogen, waardoor de mate van neerslag toe gaat nemen in de regio. Toevallig waren er afgelopen zondag grote onweersbuien in Israël en Gaza, iets waarover men bij de Israëlische regering een klacht in kan dienen en wellicht wel een schadevergoeding zou kunnen gaan opeisen.

Hier in Nederland hebben wij te maken met steeds langere zomerse temperaturen en nu vraag ik mij af of wij wellicht ook een nieuwe oorlog nodig hebben om de weersomstandigheden weer een beetje terug de juiste richting op te sturen? Wellicht een grote Europese oorlog om het gedrocht de islam terug te trappen naar de grote zandbak? Ik doe maar een voorstel, maar mij lijkt dat wel iets.

met groet Bolo

Aan de hand van artikel verschenen op Elder of ziyon

Cartoon

European Policy


Don't say we didn't warn you.


-Dry Bones- Israel's Political Comic Strip Since 1973

dinsdag 14 oktober 2014

De "Zuipkeet"

Vroeger was alles beter,
Nee niet alles, maar toch wel het een en ander, gaan ze nu weer lopen zeiken, zieken en zeuren over de vele schuurtjes, caravans en ander bouwwerken die door de jeugd, vooral in kleinere steden en op het platteland, omgebouwd zijn tot huiskroeg en waarom ook niet?
Uiteraard de horeca heeft er last van, de jeugd zuipt zich eerst thuis een stuk in de kraag om daarna te gaan stappen en vervolgen 1 biertje drinken om hierna het toilet vol te kotsen.

Logisch, zou ik als café eigenaar ook niet blij van worden, maar is dit allemaal wel de schuld van de jongere die gezellig samen thuis indrinken? Denk het niet, weet je wel wat een biertje kost tegenwoordig? Wie kan dat nog betalen van zijn bijbaantje? Bedoel, ben zelf al in de veertig en trek er soms nog wel eens gezellig op uit met vrienden en een avondje drinken met een hapje der na dan ben je al snel een meier kwijt, bedoel 100 euro uiteraard, vrouwtje doet ook lekker mee dus tel maar even na dan weet je wat ik bedoel.

De regering wil ons alles afpakken wat leuk, gezellig en wellicht een beetje minder gezond is en onze jeugd zoekt en vindt zelf steeds maar weer andere oplossingen om toch plezier te kunnen maken en dat vind ik dus grote klasse, respect en vooral zo doorgaan. Wanneer je voor een normale prijs een biertje kunt kopen dan is deze discussie er niet en het thuis indrinken is toch ook van alle tijden? En wat is er mis mee? Dat biertje dat er gedronken wordt is het probleem ook helemaal niet, het verlies voor de schatkist en de inkomsten van de kastelein uiteraard wel en nou ben ik van mening dat deze twee dat maar eens lekker samen op moeten lossen, een avondje stappen voor een normale prijs en de kroegen zitten weer vol, echter kan de kroeg eigenaar dit niet alleen en moet de helpende hand in deze uit Den Haag komen alwaar ze die belachelijke drank accijns eens moeten aanpassen.

Ben zelfs blij met zo'n "zuipkeet" en waarom ook niet, tegenwoordig barst het overal van de randdebielen die hun poten niet thuis kunnen houden, hoe vaak lees en hoor je niet dat een gezellige stapper in elkaar is geslagen door een bepaald soort veelal in groepsverband opererend "mens" dat niet van gezelligheid en vrolijkheid schijnt te houden? Hoe vaak hoor je niet dat meiden op straat na een avondje stappen worden lastig gevallen door de een of andere gestoorde malloot?

Hier hebben we geen zuipvertrek aan huis, nee voor zover mij bekend drinken de dames nog niet, hier hebben we wel een hangplek, ooit bouwde ik een serre en deze is inmiddels overgenomen, op deze hangplek is het op zaterdag avond vaak al gezellig druk, me meiden, hun vriendinnen en tegenwoordig ook al enkele vriendjes zuipen zich te barsten aan de cola, vreten zich strak aan de chips, dansen op muziek die ik niet kan aanhoren en op het toppunt van gezelligheid trillen wij in de woonkamer op de klanken van de karaoke en ja, wanneer ze willen dan mogen ze gerust een biertje pakken, al hoop ik dat ze daar voorlopig nog geen behoefte aan hebben en de eerste de beste politiek correcte randdebiel die hier op mijn erf zou durven komen vertellen dat dit niet mag omdat de Nederlandse staat niets kan verdienen aan deze tieners, aangezien de cola en de chips in Duitsland worden in gekocht en wordt opgehaald met een auto voorzien van Duitse brandstof, die moet nog geboren worden.

En ik, ik voel me een stuk beter wanneer ik weet dat de dames of hier in de serre zitten of elders bij vriendjes of vriendinnen in een "zuipkeet" enkel en alleen voor de veiligheid, toen ik zelf een jaar of 15/16 was gingen we al na het voetballen eerst de kantine in tot sluitingstijd, tas wegbrengen, thuis snel eten en dan vlug op de fiets naar de kroeg, en vervolgens naar een hardrockcafé om op zondagmorgen tot je eigen grote verrassing, meestal alleen, weer in je eigen bed wakker te worden, waren mooie tijden, maar denk dat ook mijn ouders zich in deze tijd grote zorgen zouden maken en blij zouden zijn wanneer ze me op zondagochtend tegenkwamen.

Behalve dat dit heden ten dagen gewoon niet meer te betalen is, is Nederland inmiddels al zover verziekt dat het veiligheidshalve al niet meer is aan te raden en verder is het ook gewoon bij de wet verboden om op die leeftijd in de kroeg een biertje te doen, tja de tijden veranderen, mij kunnen er niet genoeg zuip vertrekken voor de jeugd komen, laat ook de jeugd van nu genieten van het jong zijn en sodemieter eens lekker een eind op met dat altijd weer aanwezige betweterige vingertje, van vallen en opstaan wordt je wijzer, dus laat ook de huidige jongeren in deze klote tijd gewoon lekker genieten en soms op de bek gaan, of is onze generatie daar zoveel slechter van geworden?

Denk maar zo : Vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig

met groet Bolo


zondag 12 oktober 2014

Slavenmarkt van islamitisch tuig

Mannen gedwongen zich te bekeren, 

Meisjes gedwongen om te trouwen


Het smerige laffe rond moordende en verkrachters tuig dat zich zelf de islamitische staat noemt heeft op dit moment nog zeker enkele honderden Yezidi mannen, vrouwen en kinderen uit Irak gevangen om ze de eenvoudige "keuze" te geven "meedoen of sterven".Deze mannen, vrouwen en kinderen worden in geïmproviseerde detentiecentra in Irak en Syrië gevangen gehouden alwaar ze kennis maken met de gruwelijkheden van het geloof van de vrede, je weet wel dat islam tuig en hun meelopers die ook in Nederland alle rechten en vrijheden krijgen om te doen en te laten wat ze willen, mensen die hier in Nederland iets tegen willen ondernemen worden door de lafbekken van onze regering en de meelopers, dan wel landverraders, van de d66 de mond gesnoerd en mogen zich voor de rechter gaan verantwoorden.

De islamitische onmensen hebben systematisch de seksslavinnen gescheiden van hun families om op deze manier de jonge vrouwen en (tiener)meisjes klaar te stomen voor een leven als seksslavin voor de islamitische lafbekken, (kinder)verkrachters en (massa)moordenaars. Ze worden gedwongen om te trouwen met leden van dit moordenaars gilde met de zekerheid dat  ze wanneer ze te oud worden (boven de 25?) worden weggetrapt en weer worden ingeruild door een vers exemplaar, dat is helaas de manier waarop de islam met vrouwen omgaat, zie het liefdesleven van trekpop Mohammed voor de bevestiging van deze uitlating.

Wat er met de (tiener)jongens gebeurd die zich niet verplicht bekeren tot de islam wordt niet helemaal duidelijk, worden ze "gewoon" vermoord of is hun levenseinde nog veel verschrikkelijker?Kijk naar en huiver bij onderstaande filmpje waarop een aantal voormalig gedetineerde wordt geïnterviewd, mensen die het geluk hadden om te kunnen ontsnappen aan de gruwelen van de islam.
met groet Bolo

zaterdag 11 oktober 2014

UNRWA : Wederopbouw me reet!

Hamas heeft 1.6 miljard nodig om oorlog met Israël te kunnen hervatten


Dit melden de Verenigde Naties en hierbij gelijk maar even het verzoek of dat wij dat even willen ophoesten, uiteraard heeft het gemiddelde pvda, sp, groen links of d66 stemvee hier geen enkel probleem mee, maar een groeiend aantal mensen denkt tegenwoordig wel een beetje na en om die reden is de financiering  van nieuwe gebouwen om bijvoorbeeld een raket lanceer basis in te verbergen of een ingang voor een nieuwe terreur tunnel aan te leggen richting Israël gelukkig geen vanzelfsprekendheid meer.Palestijnse vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties vraagt officieel $ 1600000000 om het door oorlog geteisterde Gaza te rehabiliteren, of om nieuwe ziekenhuizen en opvangcentra te bouwen waarvandaan onder de vlag van UNRWA Israël weer te kunnen gaan bestoken, wellicht is er ook een geldelijke injectie mogelijk om de camera's van de Pallywood propaganda studio's te vernieuwen om zodoende nog meer special effects toe te voegen aan de zielige arme onschuldige Palestijnen of een gemotoriseerd karretje, zodat ze sneller en eenvoudiger de slachtoffers kunnen verplaatsen voor het volgende huil verhaal vol leugens om Israël in een kwaad daglicht te zetten.

"Dit is de grootste vraag in de 64-jarige geschiedenis van de UNRWA," aldus woordvoerder Christopher Gunness tijdens een conferentie. Zelf voegde hij er nog even het volgende aan toe "bijna de helft van het geld is voor de wederopbouw van huizen beschadigd tijdens de oorlog in juli en augustus, de oorlog verwoeste tienduizenden huizen, evenals de belangrijkste infrastructuur, zo'n 100.000 inwoners van Gaza werden dakloos." Dus de helft is voor de herbouw van de door Israël vernietigde verborgen wapens en lanceer installaties en de andere helft is voor het bouwen van nieuwe terreur tunnels en hoeveel Palestijnse kinderen er tijdens de bouw nu weer gaan sterven terwijl ze onder dwang door hamas te werk worden gesteld is niet belangrijk voor UNRWA.

In een 15 pagina's tellend document omschrijft UNRWA een plan waarin men beloofd prioriteiten te stellen in de wederopbouw van huizen, maar ook door de hamas schuilplaatsen van UNRWA zelfs zoals ziekenhuizen met lanceer installaties en hamas opleidingscentra die ze dan scholen noemen. Tijdens de Caïro-conferentie, die zal worden bijgewoond door de Verenigde Staten, de Europese Unie, diverse Arabische landen en de verschillende monetaire en humanitaire organisaties, wordt uiteraard de nadruk gelegd op de gezondheidszorg en de noodzaak van schoon drinkwater en de zeer kwalijke rol die Israël heeft in de vernietiging van dit alles.

De Palestijnse regering heeft zelf ook al gevraagd om meer dan $ 4 miljard om de kustgebieden, de thuisbasis van ongeveer 1,7 miljoen mensen, weer op te bouwen. 

De internationale gemeenschap heeft Israël opgeroepen om de blokkade van Gaza op te heffen, zodat de bouwmaterialen voor de wederopbouw naar Gaza gezonden kunnen worden, Israël staat hier wat kritischer tegenover aangezien het nog niet helemaal duidelijk is voor welke wederopbouw de bouwmaterialen richting Gaza verzonden moeten worden, aangezien Gaza nog steeds onder volledige controle van hamas staat is de kans zeer groot dat de meeste bouwmaterialen gebruikt worden voor tunnels en ander anti Israël bouw projecten. 

Uiteraard wordt Israël al aan alle kanten bedreigt en komt gelijk de waarschuwing dat als de huidige beperkingen in stand  blijven het bijna onmogelijk zou zijn om Gaza weer op te bouwen en het feit dat Israël vreest dat het  staal en beton door militanten zou kunnen worden gebruikt om wapens en terreur tunnels te maken is natuurlijk de grootst mogelijke onzin, dat zouden de Palestijnen en zeer zeker UNRWA toch nooit laten gebeuren...................Het enige dat Gaza nodig heeft is het uitroeien van hamas, de islam en alle andere in het midden oosten aanwezige islamitische terreur organisaties en wellicht zou men in Qatar alvast kunnen beginnen met het leeghalen van de bankrekeningen van de aldaar aanwezige hamas top om deze gelden te gebruiken voor de opbouw van Gaza onder toeziend oog van Israël en zonder bemoeizucht van VN melkkoe UNRWA, misschien dat het geld dan wel eens voor de inwoners van Gaza gebruikt kan worden in plaats van dat het wederom n de zakken van hamas verdwijnt.


met groet Bolo

donderdag 9 oktober 2014

Appie Halal

Appie wil niet doof zijn voor het maatschappelijk debat rondom Zwarte Piet.


Daar in tegen heeft deze draaikont winkelketen er geen enkel probleem mee om 83% van de Nederlanders tegen het hoofd te knallen, ja 83% (dat is ruim vier op de vijf Nederlanders) is tegen aanpassingen aan het uiterlijk van Zwarte Piet.
Wanneer de helft hiervan nu eens de Appie Halal zou gaan boycotten en ik ervan uit ga dat een groot aantal mensen hiervan zonder meer al niet bij Appie Halal koopt dan gaat deze winkelketen een omzet van zo'n 20% verliezen.
Waarschijnlijk kwam de veredelde halal supermarktketen zelf ook al tot deze conclusie en om die redenen doen ze bij Appie inmiddels hun stinkende best om de reeds gelede schade nog enigszins te beperken.

Wanneer je net als ik het hele verhaal via de radio een beetje volgt aangezien je niet de mogelijkheid hebt om de hele dag op internet je gal te spuwen dan kom je onderweg achter het stuur terwijl je keihard aan het werken bent nogal wat vragen tegen over de zoveelste domme actie van Appie Halal, want was het niet op Valentijnsdag bij de Appie aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht alwaar op aandringen van de veelal moslim boodschappenwagentjes duwers een lesbisch stelletje werd verboden om elkaar te zoenen en waar de twee meiden vervolgens door een beveiliger en een bedrijfsleidster geadviseerd werd om dat niet meer te doen aangezien er groepen mensen zijn die hier last van kunnen hebben? De meisjes verlieten beledigd de winkel en pas na veel aandringen en media aandacht kwam Appie Halal met de "welgemeende" excuses.

En nu, nu wil Appie Halal Zwarte Piet inwisselen voor een blank jongetje, pardon? Ja een blank jongetje en dan zou ik wel weer een perverse verziekte geest hebben, maar een blank jongetje met blond haar en blauwe ogen? en is dit dan een Yezidi? een raszuiver blond jongetje met blauwe ogen om met pepernoten bekogeld te worden door islamitisch straattuig, tja een Yezidi jongetje is geen probleem volgens de normen en waarden van de islam zijn dit toch slaven dus waarom niet er eentje aan de Sint geven, is net zo iets als met beschermde dieren, eerst roeien we ze uit en vervolgens bewaren we er een paar voor het nageslacht om te tonen hoe ze er ook alweer uitzagen.

Of is de gedachten achter het blanke jongetje in combinatie met de heilige Sint Nicolaas gewoon een provocatie van Appie Halal tegen het katholieke geloof? Een jongetje op schoot bij een oude geestelijke om maar weer eens aan te geven wat er allemaal mis is en was bij de katholieke kerk, zodat Appie Halal in een goed blaadje blijft staan bij onze islamitische medelanders, die trouw hun islamitische pedofiel volgen er vereren, maar daar hebben we het natuurlijk niet over.Wanneer je dan leest dat Appie Halal in no time een kopje kleiner gemaakt wordt op de sociale media voel je toch weer een beetje je trots op de Nederlanders omhoog komen, we pikken het niet langer en ook de Appie Halal komt dan achter de macht van het geschreven woord, boycotten tot 5 december en een groot deel van Nederland geeft aan dat ze mee gaan doen, geweldig, woon zelf op loopafstand van de Appie Halal, maar ik loop met een geweldige glimlach een paar kilometer verder met me boodschappen wanneer Appie geen Zwarte Piet toont in de winkel, heb hier al drie vrijwilligsters gevonden (en hun aantal groeit nog) dat elk vrij uurtje nadat de Sint met zijn Zwarte Pieten in Nederland is aangekomen in Zwarte Piet kostuum op de parkeer plaats van de Appie kinderen wil gaan voorzien van een Zwarte Pieten gezichtje en de zakken pepernoten om rond te gooien in de Appie Halal die krijgen ze van mij, koop ik wel bij de Lidl of zo.

Echter op het moment dat ik thuis ben van me werk is de Appie Halal alweer aan het terug krabbelen, mogen er wellicht toch Pieten, moet iedereen het zelf maar weten en uiteindelijk natuurlijk hebben we Zwarte Pieten bij de Appie.

Begrijp dat niet en dan vooral de reden niet, Appie wil niet doof zijn voor het maatschappelijk debat rondom Zwarte Piet, nee Appie wil geen rol spelen in dit "spel" in deze discussie, Appie wil er buiten staan echter niet zonder eerst even lekker politiek correct met de wolven mee te hebben gehuild, eerst even testen hoever ze kunnen gaan met de Appie Halal zonder dat er kritiek komt van de Nederlanders, van de grote meerderheid van de inwoners van ons land die door een klein groepje Zwarte Pieten haters geterroriseerd worden. Nou Appie weet het nu, direct na het uitlekken van de Appie Halal anti Zwarte Piet lobby werden ze gelijk tot de grond toe afgezaagd en afgeserveerd met als resultaat een paniek reactie en de mededeling dat ze het zo echt niet bedoelt hebben.Ik kijk het even aan, geef ze het nadeel van mijn twijfel en wij doen in elk geval geen boodschappen meer bij de Appie Halal totdat ik foldertjes dan wel posters van Appie Halal heb gezien waarop Zwarte Piet staat en dan niet zo'n achterlijke Zwarte Piet die op een licht getinte opsporing gezocht medelander lijkt of een Piet met een paarse kop of weet ik veel wat ze allemaal nog meer verzinnen, nee ik wil een echte Zwarte Piet zien met kroeshaar, oorbellen en een grote lach van hier tot Tokio, een lach waar alle kinderen van smelten, zo'n glimlach van die lieve geweldige Zwarte Piet die een kindje een hand vol pepernoten en een aai over de bol geeft waardoor de stralende glimlach van Zwarte Piet voor eeuwig en altijd in het hoofdje van dat kind is vastgelegd een glimlach van Zwarte Piet is onbetaalbaar, kinderen komen niet voor Sinterklaas, nee kinderen komen voor Zwarte Piet, want Zwarte Piet is geweldig, Zwarte Piet is stoer, als kinderen later groot worden dan willen ze politie agent, brandweer man, ziekenzuster, prinses of Zwarte Piet worden en wanneer ze dan groot zijn dan kunnen ze ook Zwarte Piet zijn en andere kinderen de zelfde droom geven die ze zelf ook hebben gehad enkel en alleen door een geweldige glimlach, een aai over de bol en een hand vol pepernoten, "ICH BIN EIN ZWARTE PIET"

met groet Bolo


zondag 5 oktober 2014

Vrede? nee echt nooit!

Palestijnen : 

"Wij haten jullie, zelfs wanneer jullie ons steunen"


De laatste twee incidenten bewijzen nog maar weer eens dat vrede onmogelijk is, tenzij de Palestijnen stoppen met het aanzetten tot haat van hun volk tegen Israël en de Joden. Het resultaat van meer dan twee decennia van voortdurende haat zaaien onder de eigen bevolking is het feit dat veel Palestijnen en Arabieren niet langer onderscheid kunnen of willen maken tussen degenen die hen steunen en wie er tegen hen zijn. Vanwege de indoctrinatie beschouwd een groeiend aantal mensen in de Arabische en islamitische landen alle Israëli's als "kolonisten".

Twee incidenten die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden op de universiteit campussen in de Westelijke Jordaanoever laten ons nog maar weer eens zien dat sommige Palestijnen er totaal geen probleem mee hebben om onschuldige aan te vallen, zelfs degenen die hen steunen en proberen hen te helpen worden gewoon bedreigd.

Het is zeer zeker niet de eerste keer dat de Palestijnen hun ondankbaarheid en vijandigheid tonen tegen juist degenen die moeite doen om hen te helpen en voor hen opkomen. Uiteraard is het vijandig gedrag van de Palestijnen volledig onlogisch, iedereen over een kam scheren en eenvoudigweg niet willen zien wie er voor of tegen je is en waarom moeten de Palestijnen altijd maar weer op een rationele manier handelen in overeenstemming met hun eigen belangen?

In de afgelopen twee decennia werden de Palestijnen, zoals de meeste Arabieren, onderworpen aan een grootschalige campagne van opruiing tegen Israël en de VS. Dit is een campagne die via de media, met name de Arabische en islamitische tv-stations, internet, moskeeën en de retoriek van leiders en politici wordt gevoerd. Uiteraard verkondigt men in Europa en zeer zeker ook bij de Nederlandse staatsomroep en middels niet nadenkende veelal linkse Nederlandse politici het anti Israël gedachtegoed, waardoor er ook in Nederland nog steeds figuren rondlopen die gehersenspoeld zijn en het volledig eens zijn met de Palestijnse vijandigheden tegen Israël en de westerse wereld. Het gevolg van deze constante aanzetting tot haat is het feit dat sommige Palestijnen en Arabieren niet meer in staat blijken te zijn om nog onderscheid te kunnen maken tussen degenen die hen steunen en de mensen die daadwerkelijk tegen hen zijn.

Wanneer je herhaaldelijk wordt verteld dat alle Israëli's slecht zijn, kun je niet het verschil tussen een linkse en een rechtse Israëlische zien. Je wordt geleerd, van kinds af aan, dat Joden "bezetters" zijn die het land van Palestina, volgens eigen zeggen, de rechtmatige eigenaren hebben "gestolen". Je wordt ook geleerd dat alle Joden (met inbegrip van onschuldige burgers) legitieme vijandelijke doelen zijn, omdat ze ofwel dienen in het leger of te identificeren zijn met de zionistische beweging.

Vanwege de indoctrinatie beschouwd een groeiend aantal mensen in de Arabische en islamitische landen alle Israëli's als "kolonisten" of als "bezetters". Palestijnse woordvoerders die verschillende groepen vertegenwoordigen, waaronder hamas en Fatah, verwijzen vaak naar Israëlische steden (binnen Israël zelf) als "nederzettingen". Tijdens de laatste confrontatie tussen Hamas en Israël deed de Palestijnse media regelmatig verslag van raketten die werden afgevuurd op de "nederzettingen" van Ashkelon, Ashdod of Ramat Gan.

Terug naar de campus incidenten en het verdere bewijs dat de radicalisering onder de Palestijnen steeds maar weer verder toeneemt.

In Nablus, de grootste Palestijnse stad, breken studenten rellen uit als protest tegen een bezoek aan de campus van de Amerikaanse consulaire ambtenaren. Volgens Palestijnse bronnen kwamen de ambtenaren naar de campus van de An-Najah Universiteit als onderdeel van de voortdurende inspanningen om de educatieve en culturele activiteiten aldaar te ondersteunen.Tientallen studenten brulde anti-Amerikaanse slogans en omsingelde een van de Amerikaanse auto in een poging om te voorkomen dat de inzittende de gebouwen van de universiteit zouden kunnen betreden. Ooggetuigen zeiden dat de campus veiligheidsdienst buitensporig geweld gebruikte om de demonstranten uiteen te drijven. Een student, Mohamed Abu Awwad, werd later opgenomen in het ziekenhuis met een gebroken arm.

De rellen die uitbraken bij de Palestijnse universiteit heeft veel studenten en uiteraard ook weer de mensenrechtenactivisten woedend gemaakt. "Het universiteitsbestuur heeft niet het recht om een ​​beschaafd en democratisch protest uiteen te drijven en het recht om deelnemers van het protest in elkaar te slaan en te mishandelen", zegt Mohamed Dweikat, een politieke activist van Nablus.

Hazem Abu Hilal, een mensenrechtenactivist, zegt dat het probleem niet lag bij de aanval op het protest, maar dat de universiteit het protest op de campus had verboden. "Universiteiten zijn verondersteld om te dienen als een podium voor de vrijheid van meningsuiting," zei hij.

Maar dit incident ging totaal niet over de vrijheid van meningsuiting, iets dat in islamitische landen toch al een zeer dubieus begrip is, nee het ging over extremisme en haat tegen de VS. De demonstranten wilden niet dat Amerikaanse functionarissen op hun campus kwamen, want ze stelde, "de VS steunt Israël." De acties van de studenten werden ook meer het protesteren tegen de (volgens hen) Amerikaanse steun voor Israël tijdens Operation Protective Edg.

Deze studenten hebben te horen gekregen dat de VS een vijand is, omdat het financieel en militair Israël steunt. Het maakt niet uit of de ambtenaren van de VS naar Nablus kwamen om de Palestijnen te helpen. Ze werden aangevallen omdat zij een land vertegenwoordigen dat wordt gezien door veel Arabieren en moslims als vijand vanwege haar steun voor het recht van Israël om te mogen bestaan.Het tweede incident weerspiegelt ook intolerantie en tot op zekere hoogte vijandigheid in de richting van Israëli's die al lange tijd opkomen voor de belangen van de Palestijnen.

Het incident, waarop zelfs geschokt is gereageerd door sommige Palestijnen, impliceert een Israëlische journalist van Ha'aretz die werd weg getrapt van een conferentie op de Bir Zeit Universiteit in de buurt van Ramallah. Dat de journalist, Amira Hass, al decennia lang bekend staat van het enkel en alleen maar positief berichten over en het steeds maar weer opnemen voor de Palestijnen heeft totaal geen indruk gemaakt op haar Palestijnse "vrienden", die eiste dat ze de campus meteen zou verlaten. De journalist werd verdreven van de universiteit niet omwille van haar geschriften - die zeer ondersteunend van de Palestijnen zijn - maar omdat ze een Israëlische en een Jood is. Het verbod van de universiteit is niet van toepassing op de Israëlische Arabieren.

Ze werd uitgewezen omdat haar aanwezigheid op de campus in strijd was met de voorschriften van de "anti-normalisatie" beweging op de Westelijke Jordaanoever, die alle vormen van contact tussen Palestijnen en Israëli's verbiedt, ook al is het een voetbalwedstrijd waarbij kinderen betrokken zijn.

Eerder dit jaar werd een Israëlische journalist, Avi Issacharoff, bijna gelyncht door de Palestijnen als hij toevallig uitkomt bij een gevecht tussen stenengooiers en Israëlische soldaten in de buurt van Ramallah. Hij werd ook niet aangevallen omwille van zijn geschriften, maar ook omdat hij een Israëlische jood is die zich toevallig op de verkeerde plaats bevond.

Deze twee incidenten bewijzen nog maar weer eens dat vrede onmogelijk is, tenzij de Palestijnen stoppen met het aanzetten tot haat van hun volk tegen Israël en de Joden. Ironisch genoeg steunt de Palestijnse Autoriteit, die zich bezighoudt met de dagelijkse contacten met Israël, publiekelijk de anti-Israëlische boycot en campagnes.

Als degenen die de Palestijnen steunen niet langer veilig een bezoek aan Palestijnse universiteiten en steden kunnen brengen moeten de Palestijnen zelf toch ook wel beseffen dat dit aanzetten tot haat er voor zorgt dat ze zelfs hun beste vrienden en bondgenoten gaan verliezen.
De vraag waarom je hierover nooit iets leest of hoort bij de staatsomroep zou wel net zo'n domme vraag zijn als de vraag of het ooit nog eens echt vrede zou gaan zijn tussen het vrije volk van Israëli en het onder het juk van hamas en de islam gebukt gaande Palestijnse volk.

met groet Bolo

vrije vertaling aan de hand van artikel Gatestone Institute

zaterdag 4 oktober 2014

Gespleten tong?

Turkije trekt ook ten strijden tegen islamitische staat


Maar worden de Koerden hier nu dadelijk de dupe van?

Ben der bang voor, Turkije en Erdogan zijn absoluut niet te vertrouwen, Turkije is de grootste doorvoerhaven voor jihad (kinder)verkrachters en moordenaars. Tevens is Turkije een open poort naar Europa toe voor toekomstige terroristen, hierbij nog even aangegeven dat volgers van de islam in het algemeen met gespleten tong spreken en er alles voor over hebben om anders gelovige en anders denkende uit de weg te ruimen.

Krijgen we na de strijd tegen de islamitische staat een volgende genocide en zijn naar de Armeniërs nu dadelijk de Koerden weer aan de beurt?

Ach het ontkennen van de volgende genocide gaat bij de Turken in één moeite door, wat zijn we gelukkig met de steun van dit islamitische paard van Troje

met groet Bolo
 

Dierendag

Wees eens extra lief voor je huisdieren


Ik vraag niemand om vandaag geen vlees te eten, zoals opgeroepen in geldverslindende campagnes, nee is totaal zinloos, maar wees eens extra lief voor je huisdier, geef de goudvis eens een extra knuffel en pleur wat extra oud brood in de tuin voor de mussen, want het is dierendag.

Verwacht hier geen foto's of plaatjes van zielige dieren, ik ben meer iemand van de kunst om op die manier de dierendag te gedenken, verder laat ik zo meteen eerst de honden binnen, laat ik de gekko's gezellig los en gelijk ook maar de degoesjes hebben ze wel verdient op dierendag kunnen ze leuk samen spelen en ach we schakelen de stroom gewoon uit maakt het niks uit wanneer ze een kabeltje kapot vreten.

Ben er ook voorstander van om dierendag als nationale feestdag te promoten, gewoon iedereen lekker de hele dag vrij om iets leuks te doen met je dierenkraam.met groet Bolo

vrijdag 3 oktober 2014

Lieve Yassin,

Beschermengel der polder jihadisten


Wat een geweldige show gaf je weg op radio 1 gisteren aan het begin van de middag waarin je nog maar eens het zieligheidsgehalte van de in Nederland woonachtig zijnde moslims onder de aandacht mocht komen brengen, uiteraard op het moslims maximaal aanbiddende praatstoel gedeelte van ons aller, of moet ik ondertussen zeggen allah's meest geliefde medium de staatsomroep, terwijl je alle ruimte krijgt om te vertellen welke invloed je op Nederlandse regering uit probeert te oefenen onder het genot van een kopje thee in een gesprek over islamfobie met "onze" minister president en  vice premier en hoe trots je bent wanneer de twee slaafse regeringleiders je huil verhaaltjes ook nog eens serieus lijken nemen.


Oh wacht, niet elke lezer weet wie Yassin is, nou vooruit dan maar, Yassin Elforkani is de woordvoerder van het subsidie slurpende en dus door ons allemaal gefinancierde contactorgaan tussen de moslims en de Nederlandse staat, dit om nog maar eens te verduidelijken dat een moslim dus kennelijk geen Nederlander is of is er ook een gesubsidieerd orgaan dat de contacten onderhoud tussen de Limburgse coma zuipers of de Friese fierljeppers met de Nederlandse staat?

Verder is Yassin Elforkani (of is het nou El Forkani? ach als het beestje maar een naam heeft dus hou ik het wel bij de voornaam verder) enorm bekend geworden als de jongeren imam die in 2009 onze Joodse bevolking schoffeerde door de Kristallnacht herdenking te verplaatsen van onze herdenking naar zijn moslim propaganda om via Nederland.bekent kleur ook toen al aan te geven dat volgens zijn woorden "de moslims in ons land het ongeveer net zo slecht gaan krijgen als de Joden destijds in Duitsland", of anders kunt hem hem kennen van het verdedigen van de antisemitische imam Salah Soltan op een conferentie van de moslimbroederschap of wellicht gaat er een lichtje branden wanneer je denkt aan die profiteur die achter de blauwe moskee zit een moskee die bijna volledig door Koeweit is betaald even als zijn "onkosten"vergoeding, bemiddelingsgelden vul het zelf maar in, onze Yassin is er in elk geval zeer zeker niet armer op geworden. Verder is vriend Yassin groot aanbidder van soera 98 een lijfspreuk die het nazisme van de islam op een bijna perfecte manier onder woorden brengt

soera 98  “moslims zijn de betere en eigenlijk ook de enige mensen die er toe doen (ubermenschen), alle niet-moslims zijn slechts voer voor de hel en totaal ondergeschikt (untermenschen)"

Helaas is Yassin nog steeds niet zo ver dat ook hij begrijpt dat het probleem van de islam en de daarbij behorende opvoeding eenvoudigweg ligt in het volgen van een zeer foute nep god en een fictieve profeet die als rolmodel de islam volgers op het juiste pad moet houden, of is er nog een ander geloof dat een moordenaar, struikrover, polygamie uitvoerder, pedofiel, manipulator, ja we spreken over Mohammed,  de hoogste eer bewijst?
Wanneer men bij dat moslim contact orgaan eindelijk eens in gaat zien dat alle problemen die voortkomen in Nederland waar de volgers van de islam mee te maken hebben terug te brengen zijn naar hun respectloze en intolerante manier van reageren op anders gelovende en anders denkende en hun schaamteloze (gebrek aan) opvoeding in plaats van steeds maar weer er op te wijze hoe slecht dat de autochtone Nederlanders omgaan met die arme moslims dan, ja dan pas kan er in vrede en met respect samengeleefd worden in Nederland, Europa en eigenlijk op heel de wereld.

Om eens een duidelijk voorbeeld te geven, ik kom zelf bij heel veel mensen kris kras door heel Nederland thuis voor mijn werk en zie de problemen die er her en der zijn echter mag iemand mij eens uitleggen hoe het kan dat ik bij christenen die weg gevlucht zijn uit bijvoorbeeld Syrië en die vaak pas enkele jaren in Nederland wonen onthaalt wordt met een kopje koffie, men de Nederlandse taal al prima spreekt, de vrouw niet weggemoffeld wordt richting keuken aangezien die toch niets tegen mij mag (en kan) zeggen  en dat deze mensen er alles aan doen om te slagen in hun nieuwe omgeving er kei hard voor willen knokken om hun kinderen een toekomst te geven in Nederland en samen met de Nederlanders willen leven en werken. De kinderen van deze mensen komen goed te recht daar hoeft niemand zich zorgen over te maken, dit in tegenstelling tot moslims die al enkele decennia in Nederland wonen en allang niet meer wensen te werken aangezien ze de hele dag in een jurk moeten rond wandelen, hun vrouw onder de nikab moeten houden en op regelmatige tijden met de reet naar die nep profeet moeten bukken, nee dan is er geen tijd meer over om te werken, logisch, de Nederlandse taal spreken is ook totaal onbelangrijk en aanpassen, waarom? bij de sociale dienst leren ze dat zandbak brabbel taaltje maar en die hoeven ook enkel voldoende geld over te maken, want dat is het enige wat die islamitische jurken bende niet smerig vindt aan dat zwaar verdorven westen, ons eenvoudig te bemachtigen geld.

Maar terug naar "vriend" Yassin bij het programma De Nieuws BV van de staatsomroep, druk hier onder op zijn hoofd en je kunt horen hoe deze profiteur van de Nederlandse staat over ons denkt.

Weet het is flauw het radio interview met deze profiteur wordt een stukje verder naar beneden weer gegeven.

Uiteraard beginnen met kontgaatje likken bij "onze" minister president, natuurlijk even zeiken over de meer dan terechte opmerking van Geert Wilders, want JA WIJ WILLEN MINDER MAROKKANEN en JA Yassin daar zijn uitvreters als jij mede verantwoordelijk voor.

Tja je kunt het verhaal even luisteren, maar het komt er gewoon weer op neer dat het allemaal de schuld is van mensen zoals ik, die werken, hun familie beschermen tegen islamitisch tuig en dan ook nog eens de gore moed hebben om er hun mond over open te trekken.
Niet vergeten, ook de regering discrimineert alsof het de normaalste zaak van de wereld is, moslims worden steeds maar weer opgepakt en veel te hard aangepakt door de autoriteiten en zo gaat het nog wel even door..

Ben het op een gegeven moment wel met "mijn vriend" Yassin eens, ja ja dat kan, wanneer hij aangeeft dat de paspoorten niet afgepakt mogen worden van de toekomstige lieve onschuldige jihad moordenaars (tenminste ik neem aan dat hij het net als mij prima vindt dat deze moordenaars en (kinder)verkrachters in spé best naar die zandbak mogen afreizen om zich aldaar, het liefst gezellig samen met de volledige familie, af te laten knallen) in elk geval wanneer ze beloven om nooit of te nimmer meer terug te komen natuurlijk en zijn wijze woorden dat dit smerige tuig hier niet thuis hoort, ja ook daar kan ik enkel en alleen maar achter staan, wanneer je het moslim zieligheid en propaganda verhaaltje een beetje anders beluisterd is Yassin eigenlijk best wel een toffe gast.

"De sympathie die de islamitische tieners hebben voor de zelfbenoemde islamitische staat is uiteraard ook weer helemaal de schuld van die smerige ophitsers zoals Geert Wilders, het is volledig logisch dat kleine Marokkaantjes is groepsverband hier in Nederland alvast moeten oefenen met het in elkaar slaan van bejaarde dametjes of het mishandelen van kleine meisjes, allemaal de schuld van die racisten die er in Nederland wonen, daar moest eens iets aan worden gedaan" uitspraak van Yassin door mij even vrij vertaald in begrijpelijk Nederlands. 

Iets na de helft van deze tranentrekker kwam me middageten der weer uit, probeerde het binnen te houden echter na de zoveelste kanteling in het verhaal waarbij onze lieve imam het islam probleem terugkaatste naar de Nederlanders die altijd maar discrimineren op de arbeidsmarkt, bijna dagelijks varkenskoppen bij de moskee naar binnen gooien, de islamhaat waarvan niemand eigenlijk schijnt te weten waar dat zo plotseling van af komt en elke minuut sneuvelt er wel een ruit in de een of andere moskee. Maar wanneer wij als Nederlanders de islam gaan accepteren, luisteren naar wat ze willen en ons de wet laten voorschrijven door de moslim bevolking in Nederland dan, ja enkel dan is het volgens vriend Yassin mogelijk om in harmonie samen te kunnen leven.

Lieve Yassin, wanneer je nou eens al die volgelingen van het geloof van de vrede op een vredige reis meeneemt naar een land waar jullie je wel welkom voelen dan zijn hier in Nederland alle problemen opgelost. Wij kunnen ons belastinggeld dan weer gaan gebruiken voor zaken die wij wel belangrijk vinden zoals onze ouderen en goed onderwijs, we kunnen die geweld oproepende islamitische gebedshuizen ombouwen tot asielzoekers centra voor mensen die het echt nodig hebben, bijvoorbeeld voor vluchtelingen van moslim geweld. Verder kunnen wij de politiemacht halveren aangezien het aantal laffe misdaden tegen onze oudere, vrouwen en kinderen dan sterk zullen gaan afnemen en wij kunnen dan met zijn allen in ons Nederland in harmonie samen gaan leven en uiteraard moslims die in zo'n Nederland, het Nederland zoals onze grootouders het hebben opgebouwd en bedoelt, willen leven en zich aan ons willen en kunnen aanpassen zijn en blijven dan van harte welkom.

 met groet Bolo