.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

vrijdag 28 februari 2014

Rusland vanuit positief oogpunt gezien

De legers van de Antichrist komen eraan 

en Rusland zal overwinnen
Deel 1 : RUSLAND ZAL TURKIJE VERSLAAN

Vandaag de dag is de broederschap geparkeerd in Turkije, na in Egypte te zijn omvergeworpen en de Turken de islamistische beweging zijn gaan steunen tegen de secularisten. De komende jaren zullen laten zien hoe deze strijd zich zal intensiveren - tot Turkije Egypte binnenvalt. Dit zal niet zonder gevolgen verlopen. Met een korte blijk op Daniël 11:44, dat "nieuws uit het noorden" de koning van het noorden (Turkije/antichrist) zal verontrusten.


Deel 2 : VALLEN IN DE VALSTRIK VAN DE ISLAM DOOR HET HATEN VAN RUSLAND

Hoe verder de geschiedenis zich ontvouwt, hoe meer bizar de interpretaties van veel profetieleraren worden, die zeggen dat een islamitische coalitie ooit partner van Rusland zal worden (Ezechiël 38). En een dergelijke oorlog door deze Russisch-islamitische coalitie zou gewoon een prelude zijn op een snelle vernietiging als inleiding op de werkelijke dreiging, die van Europa (het beest) onder leiding van een Europese Antichrist. Plotselinge zal het christelijke fundamentalistisch Rusland zich verenigen met het fundamentalistische Turkije, Iran en Noord-Afrika? Dit is absurd.


Deel 3 : Christenen moeten juichen over wat er in Rusland gebeurt. 

Poetin heeft er eigenlijk bij alle wereldleiders op aangedrongen om zich te verenigen tegen de vervolging van christenen in de islamitische wereld:
Dit nijpende probleem van christenvervolging moet een onderwerp van aandacht zijn voor de gehele internationale gemeenschap... Het is vandaag vooral belangrijk zich in te spannen voor de interculturele en interreligieuze conflicten, om zo de meest ernstigste omwentelingen te voorkomen.
Amerikaanse evangelicalen klagen dat Rusland de evangelische kerken onderdrukt en alleen de orthodoxe bevoordeelt. Dat Rusland de protestantse invloed wil minimaliseren en hun orthodoxe versie laten groeien heeft een reden: omdat de orthodoxe en katholieke leiders, in tegenstelling tot de Amerikaanse evangelicals, niet de geschiedenis vergeten.


Deel 4 : DE JACHT OP GOG

De fout in het gelijkstellen van Magog met Rusland kan gemakkelijk worden ontdekt zodra we de stellingen lezen: men rekt namelijk de geschiedenis om de gewenste geografische locatie te krijgen. Dit komt voor in al het materiaal voor anti-Rusland profetie in het onderschrijven voor dit gebruik van de geschiedenis.

Om de fouten te laten zien vereist dat een boek op zich, maar misschien zal een voorbeeld volstaan; wijlen profetie-auteur Grant Jeffrey haalt de gerenommeerde historicus Rawlinson aan en citeert hem: "...de gebieden die werden bestuurd door de Scythen zijn gelegen ten zuiden van Rusland, in de zuidelijke republieken van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (de voormalige USSR)." (Grant Jeffrey, Laatste waarschuwing, p. 123). Hoewel Jeffrey Rawlinson correct citeert, trekt hij een valse conclusie, terwijl hij negeert dat Rawlinson spreekt van een "zuidelijk" Rusland, dat vandaag de dag geheel islamitisch is.


Deel 5 : Homorechten

Moet Rusland geen evangelische predikanten importeren, zoals de New Yorkse pastor Timothy Keller, die zegt "homo-zijn stuurt je niet naar de hel"?
Heeft het orthodoxe christendom in Rusland geen Rob Bell, die vleit met de homoseksuelen, en homoseksuelen "gepassioneerde discipelen van Jezus"noemt, net zoals ik het probeer te worden? Dus laten we eens samen proberen om iets te doen aan de echt grote problemen in onze wereld, die ons naar mijn mening samen verbinden en laten we die samen aanpakken."


Deel 6 : Armageddon

Er zijn dus vele extra redenen waarom we nooit de slag van Gog en Magog kunnen scheiden van Armageddon, dus het kan nooit een prelude zijn op Armageddon, maar het is Armageddon:

1 - Wanneer Israël volledig wordt gezuiverd (Ezechiël 38:23-39:7-8), dat is alleen wanneer de Messias op aarde is en de niet-Joodse naties eveneens zullen worden veroordeeld voor hun ongeloof en weten dat Hij (Jehovah) God is (Ezechiël 38:16).

2 - In beide profetieën - Gog in Ezechiël 38 en Armageddon in Openbaring - is Christus aanwezig, "en de heidenen zullen weten dat ik Jehovah ben, de Heilige, één in Israël" (Ezechiël 39:7). De Heilige Ene is "in" Israel. Andere delen van de Schrift gebruiken de uitdrukking "de Heilige van Israel", maar hier is de Messias eigenlijk aanwezig op aarde in het Land van Israël. Dit "in" is van cruciaal belang. Christus kan alleen aanwezig zijn in zijn tweede komst, alleen wanneer de Antichrist op aarde is (2 Tess. 2:3).

We hebben ook: "de aarde zal schudden bij mijn aanwezigheid" (Ezekiel38:20). Dit is Gods aanwezigheid als Hij staat op de Olijfberg. We hebben ook nog vers 18, wat zegt: "Mijn grimmigheid zal in Mijn neus opstijgen" (Ezechiël 38:18).woensdag 26 februari 2014

Februaristaking met tomaten

De Februaristaking


Jawel de SP spreekt. de club waar joden en Israël hater Harry van Bommel nog steeds voor in de regering mag zitten, deze SP spreekt erover hoe goed onze grootouders het wel niet voor hadden met de joodse medemensen tijdens de oorlogsjaren.
Gelukkig hadden een groot aantal Nederlanders van toen het goed met hen voor en moesten sommige hiervoor zelfs betalen met hun leven.
Beste SP wanneer je die Harry van Bommel nou eens samen met de andere palestijnen vriendjes en haters van het vrije, veelal joodse, volk van Israël uit je partij trapte en eens een beetje meer met open ogen naar de wereld om je heen zou gaan kijken dan mocht je trots vertellen over de Februaristaking.
Echter met mensen in je partij die achter mensen staan die de grootste bedreiging voor het joodse volk (en ook voor een ieder die een ander geloof nastreeft dan de islam) zijn kun je beter stil zijn en je in een hoekje gaan zitten schamen voor leden in je partij als Harry van Bommel.


Onderstaande, overigens prima artikel komt van Sadet Karabulut 

Heldhaftig. Vastberaden. Barmhartig. Koningin Wilhelmina had dat devies aan het Amsterdams wapen toegevoegd naar aanleiding van de Februaristaking 1941. Heldhaftig. Vastberaden. Barmhartig. Dat zijn de stakers die in februari 1941 zich verzetten tegen Jodenvervolging en de bezetter. Vandaag memoreren wij hen.

Voor beschrijving van de gruweldaden in de jaren 40-45 schieten woorden tekort. De jaren van de Tweede Wereldoorlog met de nazi’s aan het roer vormen de zwarte bladzijden in onze geschiedenis. Een geschiedenis waarin onze Joodse medemensen zijn onderdrukt, vernederd, gedeporteerd en vergast. Jaren waarin ook in ons land misdaden tegen de menselijkheid hebben plaatsgevonden.

In mei 1940 wonnen de Duitse militairen het van onze soldaten. Vanaf mei 1940 gingen de veranderingen in ons land heel snel. De Duitse bezetter nestelde. Pers en politieke partijen verstomden. Instituties raakten gewend aan de Duitse bezetter. Volgens sommigen kon Duitsland niet meer verslagen worden. Van de aanstaande gruweldaden hadden velen geen weet.

Vanaf 1941 werd de Duitse bezetter steeds brutaler en agressiever. Steeds meer Joden werden opgepakt en gevangen gezet. Het antisemitisme groeide. Anti-Joodse maatregelen namen toe en het werd steeds grimmiger. In het weekend van 22 en 23 februari kwamen honderden Grüne Feldpolizei zwaar bewapend de binnenstad en andere wijken binnenvallen. In de Jodenbuurt werden de deuren van huizen ingetrapt. Er werden bloedhonden op Joodse mensen losgelaten. Jonge Joodse mannen werden naar het Jonas Daniël Meijerplein geranseld en 427 van hen, in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, werden als gijzelaars meegenomen. Zij werden naar Buchenwald en Mauthausen gedeporteerd, waar ze binnen een jaar aan mishandeling en ontberingen stierven.

De Amsterdammers hadden dit met veel ontzetting gadegeslagen. De toen illegale CPN (Communistische Partij van Nederland) riep de bevolking op in verzet te komen tegen de Jodenvervolgingen. Op de ochtend van 25 februari werd een pamflet verspreid met de tekst: 'Protesteert tegen de afschuwelijke Jodenvervolgingen. Kunt gij dit dulden? Neen, duizendmaal neen! Hebt gij de macht en de kracht deze afschuwelijke terreur te verhinderen? Ja, die hebt gij!' Met 'Staakt! Staakt! Staakt!' riepen zij Amsterdammers op zich solidair te verklaren en in verzet te komen.

Het vervolg kun je lezen op de website van de SP door  HIER  te klikken.

met groet Bolodinsdag 25 februari 2014

Eerwraak moorden en de palestijnen

100% stijging van de Palestijnse "Familie-eer" moorden 2013


  •  PA wet beschermt moordenaars van vrouwen en meisjes die gedood werden voor de zogenaamde "familie-eer"
  • Abbas heeft herhaaldelijk beloofd om de wet inzage "familie-eer" moorden aan te passen, maar is deze belofte nog steeds niet nagekomen en het aantal "eremoorden" is verdubbeld
  • PLO Executive Committee Ashrawi beweren dat dergelijke misdaden het gevolg zijn van "familie-eer" is een "excuus"

Volgens een hoge ambtenaar van het pa ministerie voor vrouwenzaken is er sprake van een stijging van 100% in het aantal Palestijnse vrouwen dat werd vermoord in de naam van de "familie-eer in 2013" 
Ook is er de klacht dat PA leider Abbas zijn belofte om de PA wet die op dit moment de moordenaars van vrouwen die werden vermoord te beschermen omwille van de zogenaamde "familie-eer" te wijzigen nog steeds niet heeft aangepast.

artikel Al-Hayat Al-Jadida , 3 februari 2014 "Volgens directeur coördinatie bij het ministerie van vrouwenzaken, Nabila Rizq bleek dat het aantal vrouwen die in 2013 werden vermoord in Palestina vanwege 'familie-eer' steeg tot 27, tegenover 13 vrouwen die werden vermoord in 2012 ... Rizq gaf aan dat de maas in het wetboek van strafrecht, met name de verzachtende omstandigheden en omstandigheden die moord toelaten, de crimineel een excuus geeft om zijn misdaad te plegen en zij beweerde dat drie jaar geleden een verzoek bij president Mahmoud Abbas werd ingediend om deze clausule te verwijderen omdat het de crimineel vrijstelling van straf geeft." 

['Honour': Misdaden, Paradigma's en geweld tegen vrouwen ; Eds. Sara Hossain, Lynn Welchman; Zed Books Ltd 2005]"De pa wet volgt de clausules in de Jordaanse wet die soepel is voor de daders van misdrijven zoals 'eerwraak'. Volgens artikel 98 van het Jordaanse strafrecht Wet 16, dader "wordt gestraft met een lagere straf" voor misdaden begaan in een staat van grote woede of  in reactie op een onrechtmatige en gevaarlijke daad van de kant van het slachtoffer (een daad die de wet verder onbeschreven laat en dus na eigen goeddunk kan worden ingevuld). Artikel 340 stelt dat iemand die zijn vrouw of een van zijn bloedverwanten in opgaande lijn of nakomelingen betrapt in de misdaad van overspel kan profiteren van dit verzachtende excuus"

Al drie jaar lang doet Abbas de belofte om deze wetten die soepel reageren op moordenaars van vrouwen te veranderen, echter gebeurd en tot nu toe nog steeds helemaal niets mee.
Zowel in 2011 als in 2012 waren er diverse rapporten met eisen aan de palestijnse autoriteiten om de wetten aan te passen, de belofte tot verandering kwam, maar zoals hierboven aangegeven waren deze belofte net zoveel waard als de belofte van Abbas om te proberen in vrede met Israël te leven, helemaal niets dus.

De onvervulde beloften van Abbas om vrouwen te beschermen, in 2011 en 2012:

In 2011: "Vrouwen organisaties, mensenrechtenorganisaties, werknemers [beslissing om de juridisch adviseur opdracht te geven de Presidential Office secties 340 wijzigen vakbonden, de politieke facties en de diverse maatschappelijke organisaties in de wijk Hebron hebben Abbas] de president geprezen 'en 98 van het Jordaanse strafrecht Wet 16 van 1960, die het mogelijk maakt mensen die de zogenaamde eerwraak misdaden van moord op vrouwen hebben uitgevoerd aan de rechter te ontsnappen ...
[ Al-Hayat Al-Jadida, 15 mei 2011]

In 2012: "President Abbas gisteren besloten om een juridische commissie te benoemen, bestaande uit zijn juridisch adviseur, Hassan Al-AWRI, en de minister van Justitie, Ali Mahana, de wet van de staat en andere onderzoeken Dit om te verbeteren. de wetten en wijzigt deze, zodat de rechten van Palestijnse vrouwen zullen worden beschermd en hen te verdedigen tegen onderdrukking, geweld en discriminatie. beslissing van de president komt naar aanleiding van de toename van de aanvallen en de gevallen van moorden op vrouwen.
[ Al-Hayat Al-Jadida , 10 augustus 2012]

Maar uiteraard veranderd er voor de vrouwen en meisjes binnen de palestijnse gebieden gewoon helemaal niets en blijven ze gewoon eigendom van de man, mogen ze mishandeld, verkracht, uitgehuwelijkt en vermoord worden, zoals een goed volger van het islamitische recht dit  wenst uit te voeren.
Vrouwen hebben geen rechten, enkel plichten en mogen om die reden slechter behandeld worden dan dieren, uiteraard is dit totaal onbelangrijk voor de verenigde naties en de Europese en/of Nederlandse vrouwen emancipatie clubjes, maar pas wanneer er op tv een vrouwonvriendelijke opmerking word geplaatst, dan is het land hier te klein, maar de vrouwen in de palestijnse gebieden en in andere islamitische bolwerken, ach wat maakt ons dat nou helemaal uit, we lopen liever te zeiken tegen de Russen en gooien er nog een leuke boycot tegenaan om het vrije volk van Israël te fokken, maar de vrouwen en meisjes die nog steeds vogelvrij verklaard zijn en worden besneden, uitgehuwelijkt, mishandeld, vernederd en vermoord, omdat allah en zijn pedofiele profeet dit zo wensen, die laten we liever aan hun lot over, we moeten de palestijnen toch niet op de tenen trappen, kom op zeg, dat kunnen we niet maken

met groet Bolo

na aanleiding van artikel geplaatst op Palestinian Media Watch
 
maandag 24 februari 2014

anti-Israël door dom links volk

Oproep van dom links volk ofwel de anti-Israël groeperingen  „Apartheidsweek! boycot Israël!"


Ach wat moeten we hier verder eigenlijk nog over zeggen?
Eén foto zegt meer als duizend woorden en roept gelijk herinneringen op naar het soort volk dat achter een anti-Israël demonstratie, dag, week, maand of voor mij part een compleet jaar staat.
Wanneer ik onderstaande foto zie, hoor ik ze in gedachte weer zingen, sterkte antisemitische teksten in het bijzijn van onze twee subsidie slurpende figuren die de naam mens niet eens waard zijn en hier door mij ook niet bij naam genoemd gaan worden, smerig stelletje linkse supporters van zelfmoord terroristen.Anti-Israël groepen en individuen in ongeveer 14 landen vieren dit jaar in Europa de week van 1 tot 8 maart de “Israël Apartheid Week.”
Deze actie opgezet door een aantal mensen die gewoon geen zak meer te doen hebben en die in de zelfmoord terroristen uit gaza en het palestijnse terreur gebied wel een stel sympathieke islamieten gevonden heeft om als reden te misbruiken om hun jaarlijkse potje gal over Israël uit te storten. 

Oud president van de Verenigde Staten Jimmy Carter is ook zo'n palestijnen idool en moet je die man nog serieus nemen na zijn briljanten acties in Afghanistan?
Even om U er aan te helpen herinneren, toen de Russen, of eigenlijk de Sovjet Unie als eerste het gevaar van de islam onderkenden vielen ze eind jaren zeventig Afghanistan binnen om een eind te maken aan de achterlijke ideologie en mensonwaardige leefomstandigheden van de niet islamitische bevolking aldaar.
Wanneer "het westen" zich er toen niet zo nadrukkelijk mee had bemoeid dan was de kans vrij groot geweest dat wij in onze hedendaagse geschiedenis nog nooit gehoord hadden van de bomaanslag op het gebouw van de Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), een joods cultureel centrum of van de bomaanslag op de Dolfinarium-discotheek in Tel Aviv in 2001, ook in 2001 de terroristische aanslagen op 11 september , de bomaanslagen in Madrid van 11 maart 2004.
Uiteraard kan ik nog wel even doorgaan, echter de aanslagen en andere terreur acties zijn eenvoudig zelf op te zoeken, wil alleen even aangeven wat een briljant man die Jimmy Carter was, in plaats van de wereld te helpen om in een vroeg stadium van de ziekte islam af te komen ging deze oud winnaar van de nobel prijs van de vrede Afghaanse militairen opleiden en van wapens voor zien om deze islamieten beter te leren vechten tegen het gevaar van achter het ijzeren gordijn.
En tja die kennis gaven ze zelf wel weer door toen ze een jaartje of wat later oorlog mochten voeren tegen de Amerikanen zelf, goed bezig deze oud president verdient de nobel prijs ter bevordering van het zaaien van dood en verderf onder zijn eigen Amerikaanse soldaten en onder de inwoners van Afghanistan die wel in vrijheid willen leven, natuurlijk deed Nederland toen ook mee nadat we eerst tekeer gegaan waren tegen de Russen, maar zou Jimmy zich wel eens afvragen voor hoeveel doden dat hij zelf hoogst persoonlijk verantwoordelijk is, hoeveel bloed er aan zijn handen kleeft?

De tweede grote man die tekeer gaat tegen het vrije volk van Israël is natuurlijk Desmond Tutu, strijder tegen apartheid wereldwijd en zwijgende getuigen van de moordpartijen op de blanke Zuid Afrikanen die op deze vrijheid strijd volgde.
Ofwel de palestijn is zielig en om die reden mag het volk van Israël wereldwijd worden vermoord en opgejaagd middels (zelfmoord) aanslagen en andere laffe terroristische acties, net zoals toen der tijd gold voor de blanke Zuid Afrikanen, vreemde vorm van gerechtigheid lijkt mij.

Israël is en moet een vrij land blijven, echter blijkt Israël het enige land ter wereld dat niet mag opkomen voor haar eigen rechten en wanneer ze dat wel doen dan krijgen we 24/7 weer riooljournalistiek te zien met de standaard foto's van zielige kinderen onder het bloed, maar wie zegt mij dat deze foto's volgen op contra acties uitgevoerd door het leger van Israël en niet gemaakt zijn nadat zo'n klein meisje juist gekiekt is nadat ze op onmenselijke manier besneden is door de plaatselijk islamitische medicijnman? of op negen jarige leeftijd een beetje bloed verlies had tijdens haar huwelijksnacht waarin ze zich door oom Mohammed moest laten uitwonen? 
Nee dat maakt allemaal niet uit, we moeten foto's hebben en waarvandaan is niet belangrijk zolang we maar munitie hebben om op Israël te schieten.

Deze gore vuile leugen waarmee Israël word aangepakt word nog eens extra opgehitst door het zelfde groepje onderzoekers van de Verenigde Naties en linkse achterbakse mensenrechtengroeperingen dat ons Sinterklaas feest wil bederven, maar daar in tegen de rap muziek waarbij opgeroepen word om zo veel mogelijk blonde meisjes te verkrachten en hun vaders te vermoorden, op de lijst voor cultureel erfgoed wenst te plaatsen.

Wat ik dan wel weer mooi vind is dat ze het anti Israël feestje samen laten vallen met onze Carnaval, word een beetje krap in de tijd, maar ik ga me best doen om naast onze stadsvlag tegen de zijkant van de muur van ons huis de vlag van Israël te hangen, hebben de plaatselijke moslims een nog grotere hekel aan mij en tja ze moeten hier toch echt langs op hun wekelijkse tocht richting de sociale dienst,........

Wanneer is er in Nederland nu eens een PRO Israël dag?
Of zijn we al zo diep afgedaald dat we daar geen enkele interesse meer voor hebben?


zaterdag 22 februari 2014

Hoera de Roemenen komen

Politie arresteert zwanger meisje van 13

In de Berlijnse S-Bahn, probeerde een zwanger meisje van slechts 13-jaar oud en haar twee medeplichtige vriendinnen passagiers te beroven. Politieagenten pakte het meisje op toen ze op de Friedrichstrasse een man zijn portefeuille afhandig wist te maken.
Wat interesseer mij dat nou weer kan de eerste reactie zijn, maar is dit niet het zoveelste teken dat aangeeft hoe geweldig blij wij met zijn allen wel niet moeten zijn met de geopende grenzen en het vrije personen verkeer binnen de Europese Unie?
Bulgaren, ach ik zeg beter niks plaatste ik vorige maand, zijn we die alweer vergeten, of kan ik de titel nu gewoon veranderen in Roemenen, ach ik zeg beter niks?

Oh sorry even vergeten, maar het is ondertussen voor mij als volger van onder andere het nieuws uit Duitsland eigenlijk gewoon bijna een vanzelfsprekendheid geworden, deze meisjes maakten, of eigenlijk maken nog steeds, deel uit van een Roemeense bende die opereert in Duitsland en in dit geval in Berlijn.
Het Duitse nieuws en dan met een voorkeur het nieuws uit steden als Berlijn is een voorbode van wat ons in Nederland de komende jaren allemaal te wachten staat en dan Berlijn, deze stad word bijna onder de voet gelopen door criminele bendes uit oost Europa en dit word eenvoudigweg dagelijks nog steeds erger en justitie staat machteloos, kinderen die de Berlijnse straten onveilig maken en dit vrijwel straffeloos kunnen doen, kinderen die verplicht worden om de straat op te gaan onder bedreiging, zelf worden deze kinderen bedreigd, maar ook hun familie, of ze worden door de familie zelf aan het "werk" gezet in Duitsland om geld binnen te halen.
Feit dat het niet enkel bij jatten blijft, maar dat deze kinderen ook nog op andere manieren geld moeten verdienen word ons wel duidelijk gemaakt door het meisje van dertien dat nu dus van straat afgehaald is, ja dit meisje van dertien is zwanger en volgens mij is dat niet iets dat je zo maar overkomt, dat je op een ochtend wakker word en denkt, kijk nou ben ik me daar ineens toch zwanger geworden, niks van gemerkt.

Berlijn de grootste stad van Duitsland en de op één na grootste stad van de Europese unie en een stad waaraan je kunt zien hoe de toekomst van alle andere grote Europese steden eruit gaat zien, of soms al ziet, wanneer de Europese landen doorgaan met het slaafse buigen voor de dictatuur geregeld in Brussel.

Christiane F - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo een waarschuwing aan ons die reeds in 1981 al is afgegeven, maar wat zouden ze er blij mee zijn wanneer het in Berlijn hierbij was gebleven en hoe gelukkig zou men er in Amsterdam mee zijn wanneer het over 10 jaar van nu niet erger is in onze hoofdstad als toen bij Christiane?
Voor de enkeling die deze film, gebaseerd op feiten en waarheid, die moest dienen als waarschuwing voor de jeugd van mijn generatie (niet dat dit bij mij veel heeft geholpen tja) nog niet heeft gezien, gewoon op onderstaande film foto drukken.De federale politie hield de drie zakkenrollende meisjes in de gaten en op deze manier konden ze op woensdag middag het 13-jarige meisje en de twee 14-jarige meisjes bij station Friedrichstrasse aanhouden. De roltrappen naar het station werden abrupt gestopt terwijl het meisje ineengedoken dicht achter een 55-jarige man stond en een van de 14-jarige meisjes bij hem in zijn linker achterzak zat, terwijl haar medeplichtigen dusdanig stonden opgesteld voor dit meisjes om de diefstal voor de ogen van het overige publiek te verbergen., toen de meisjes aankwamen bij het einde van de roltrap werden ze opgewacht door een aantal politieagentes en werden ze meegenomen.

Uit verder onderzoek bleek dat het zwangere 13-jarige meisje reeds vermist werd gemeld door een Berlijnse stichting voor kinderen in nood.Ze was reeds eerder door de Berlijnse politie opgepakt na een poging tot zakkenrollen en ze werd toen bij deze stichting gehuisvest, omdat het kind geen permanent verblijf in Berlijn had en haar ouders niet in de stad aanwezig zouden zijn.. Het meisje is door een patrouille terug gebracht naar de hulpdiensten van deze stichting die probeert te zorgen voor dakloze kinderen in Berlijn.
De twee andere zakkenrollers, de twee 14-jarig meisje dus, werden ook overgedragen door de federale politie en werden ondergebracht bij de jeugd hulpdienst. De politie start een onderzoek tegen hen wegens poging tot diefstal.
De Berlijnse politie geloofd er niets van dat deze kinderen dit zelf op touw hebben gezet en gaan er vanuit dat deze kinderen van Roemeense afkomst behoren tot een uit Roemenië afkomstige internationaal georganiseerde bende die minderjarigen uit stelen stuurt.

Verschrikkelijk droevig voor deze kinderen, ontheemd en opgesloten in een vreemd land, de taal niet machtig en nog zwanger ook, maar dit is de manier waarop er door criminele organisaties uit oost Europese landen omgegaan word met onze gastvrijheid en deze kinderen die zijn hier eenvoudigweg de dupe van.

Hulporganisaties uit Berlijn, Duitsland en straks ook in Nederland kunnen alle registers los trekken om op te komen voor de rechten van deze kinderen, sommige van hen kunnen ook nog wel goed terecht gaan komen uiteindelijk door deze inspanningen, maar voor het overgrote deel van deze kinderen rest er enkel en alleen een leven op straat in het criminele circuit, gedwongen prostitutie en door de open grenzen maken wij met zijn allen het ook nog eens een stuk eenvoudiger voor de oost Europese maffia om deze kinderen verspreid over heel Europa te misbruiken voor eigen gewin.

Hiervoor zijn de vvd, d66 en alle andere eurofiele leeghoofden verantwoordelijk, maar wat maakt het uit, een kinderleven is absoluut niet van belang, het geld regeert, maar dat is al decennia lang zo en gaat nooit veranderen. 

met groet Bolo

na aanleiding van artikel in de Berliner zeitung

donderdag 20 februari 2014

Illegalen overspoelen Europa

Dramatische stijging illegale immigratieVolgens cijfers van het EU-grens agentschap Frontex is het aantal illegale grensoverschrijdingen bijna verdubbeld in de Europese Unie binnen een jaar tijd. Het overgrote deel komt via Lampedusa en Sicilië.


De illegale immigratie naar Europa is sterk toegenomen. Dit blijkt uit de meest recente bevindingen van het EU-grens agentschap Frontex, dat verwijst naar het derde kwartaal van 2013. In deze periode werden er meer illegale grensoverschrijdingen geregistreerd als op het hoogtepunt van de Arabische Lente in 2011.
Er zijn in het verleden ook nog nooit zoveel asielaanvragen ingediend in de EU als in deze periode het geval was. 
De meeste vluchtelingen komen via Italië binnen in Europa. Deze vluchtelingen kwamen voornamelijk uit Syrië in een poging om de burgeroorlog aldaar te ontvluchten. Er is geen enkel teken voor dat op korte of middellange termijn er iets in deze situatie zou veranderen en het lijkt zo te zijn dat de stroom vluchtelingen voorlopig nog wel zou aanblijven.

In het derde kwartaal van 2013 werder er 42.618 illegale grensoverschrijdingen geregistreerd van vluchtelingen die Europa binnen probeerde te komen, dit is bijna twee maal zoveel als in dezelfde periode van het voorgaande jaar en vier keer zoveel als in het begin van 2013. Men spreekt van een "dramatische toename", van vluchtelingen die bijna uitsluitend via de Italiaanse kust en dan  met name op Lampedusa en Sicilië, proberen hun toevlucht tot het Europese vaste land te verkrijgen. Hiervan zijn er ergens tussen de 8.000 en 12.000 geregistreerd. Naast Syriërs zijn het vooral Eritreërs, vanuit Soedan, die hier werden opgenomen en in mindere mate ook Somaliërs en Egyptenaren. De meesten zijn met de boot gekomen vanuit Libië. Men kwam deze kant op met grote schepen met hieromheen een aantal kleinere bootjes alwaar deze vluchtelingen mee aan land werden gebracht, als ze dat tenminste al haalden overigens.

In Griekenland kwamen de laatste jaren de meeste illegale immigranten Europa binnen en wel vanuit Turkije, hier is de situatie momenteel echter redelijk stabiel, de landgrens met Turkije is de laatste jaren steeds beter beveiligd om de illegale tegen te houden, in vroegere tijden werd deze grens beschouwd als de open poort naar Europa. Griekenland is echter naar Italië nog steeds het EU-land met het op een na grootste aantal geregistreerde immigratie pogingen om Europa binnen te komen.

De illegale grensoverschrijdingen hebben zich hiervandaan echter verplaatst en is vooral toegenomen in de oostelijke Egeïsche Zee en in het naburige Bulgarije, dit leverde aldaar een verhoging op van maar liefst 600 procent in vergelijking met het voorgaande. Naast Syriërs kwamen er voornamelijk Afghanen en Algerijnen over de grens. Ook bij de Hongaarse grens met Servië werden er tijdelijk grote stijgingen geregistreerd, echter dit nam weer af nadat het land de asielwet had aangescherpt.

Het aantal asielaanvragen in de EU-landen steeg in deze periode in "een alarmerend tempo" zoals Frontex heeft aangegeven en was het hoogste niveau in een kwartaal dat ooit is geteld binnen de EU. 
Het aantal aanvragen van Syriërs alleen bedroeg al 13.963 en dit was een verdubbeling van het reeds zeer hoog aantal aanvragen in het vorige kwartaal. Meer dan twee derde van de Syrische asiel verzoeken zijn gedaan in Zweden, Duitsland en Bulgarije. 
Volgens het rapport was er toen een toenemend aantal aanvragers van diverse nationaliteiten, vooral in Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk volgens de rapportage van Frontex..

De asielinstroom in Nederland is het afgelopen jaar met 31 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2013 vroegen 17.189 mensen asiel aan, terwijl dat er in 2012 13.170 waren. Dat blijkt uit de asieljaarcijfers van 2013 die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) bekend heeft gemaakt.
Ook in Nederland is deze stijging voor een groot deel toe te schrijven aan het groeiend aantal Syriërs dat in Nederland asiel zoekt. In 2013 hebben 2.673 Syriërs asiel aangevraagd in Nederland. In 2012 waren dat er nog 454. Ook het aantal Somaliërs en Eritreërs dat in Nederland asiel aanvroeg is gestegen.

Ongeveer 117 800 personen vroegen asiel aan in de EU gedurende het derde kwartaal van 2013. Dit is een toename van 30% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, het is niet veel maar uiteraard liggen wij in Nederland met 31% netjes boven het gemiddelde.
Met een toename van 15 000 personen, neemt Duitsland de helft van de totale toename in de EU voor zijn rekening. Maar ook in Hongarije (vooral asielzoekers uit Pakistan en Kosovo), Italië (vooral asielzoekers uit Afrika) en Zweden (veel asielzoekers uit Syrië) was er een aanzienlijke toename in vergelijking met het derde kwartaal van 2012.
Duitsland (35 925), Nederland (17 189), Zweden (16 695), Frankrijk (15 670), Italië (7 875) en UK (7 730) waren in absolute cijfers de populairste landen van bestemming in de EU voor asielzoekers.
De Belgen doen het dan een stuk beter, België registreerde 5 540 personen gedurende het derde kwartaal van 2013 en in tegenstelling tot voorgaande jaren, behoort België niet langer tot de top 5 van populairste bestemmingslanden in de EU (in absolute cijfers). België is het land met de grootste daling van asielzoekers in absolute cijfers wanneer het derde kwartaal van 2013 wordt vergeleken met het derde kwartaal van 2012.

Ach het open gooien van onze grenzen, het cadeau doen van onze eigen regels en wetten aan de Europese Unie, het meer dan sociale linkse beleid waarbij alles en dan ook echt alles gedaan moet worden om het de gelukszoekers naar de zin te maken en opa en oma kapot kunnen gaan door een gebrek aan zorg, zorgt er in elk geval voor dat een gedeelte van Nederland weer eens aan het denken is gezet over dit sociaal afbraak beleid en steeds meer in opstand komt.
Ja steeds meer mensen sind zum kotzen in staat wanneer ze weer eens horen over de miljarden die er vanuit Nederland geschonken worden aan eenieder die ook maar denkt te kunnen vreten uit de Nederlandse subsidie ruif ten bate van alles en iedereen die maar niet van Nederlandse afkomst is.

Kan enkel hopen dat dit stukje een kleine bijdrage oplevert tegen Europa en voor het anti Europa beleid dat in Nederland enkel en alleen door de Partij Van De Vrijheid word gevoerd.
Ik wil mijn land terug, wij willen ons land terug en snel graag alvorens het te laat is.

met groet Bolo

Bron vermelding
European Migration Network Belgium

Kleine aanvulling met betrekking tot de Belgen lees je in DIT artikel uit De Volkskrant.

Wanneer je de zielige provocerende Volkskrant kop weg laat en je, je eigen daar niet aan gaat ergeren om vervolgens even door te bijten en het artikel te lezen dan kom je tot het 100% correcte, slimme en verstandige punt van ons buurland.
Men wenst geen uitkering trekkende door de EU opgelegde oost Europeanen binnen de landsgrenzen om te profiteren van de sociale voorzieningen in België.
Goed voorbeeld doet volgen?

Wil de Vries ‏@fyra6452  bedankt voor de tip, lees zelf geen Volkskrant dus had dit bericht dan ook nooit zelf gevonden. 

dinsdag 18 februari 2014

Eerwraak, gewoon omdat het kan

Eerwraak onder toeziend oog van de staat


In Turkije werden het afgelopen jaar 62 vrouwen vermoord door hun man volgens de officiële cijfers uiteraard, hoe hoog het daadwerkelijke aantal is, is onbekend.De meesten van deze 62 vrouwen  stonden onder bescherming van de politie, dit mocht echter niet baten.


De politie in Ankara heeft opnieuw alarmerende cijfers bekend gemaakt over de situatie van vrouwen in Turkije. Vorig jaar zijn 28.000 vrouwen het slachtoffer geweest van huiselijk geweld, ten minste 62 vrouwen werden vermoord door hun man, echtgenoot of minnaar. Dit terwijl het ook nog eens maar liefst 50.000 mannen wettelijk verboden werd hun vrouw, ex-vrouw of ex-vriendin nog langer te bezoeken of ook maar te benaderen. 
Het werkelijk aantal vermoorde vrouwen ligt overigens nog een stuk hoger men schat dit aantal dodelijke slachtoffers van eerwraak op meer dan 130 vrouwen.

Vanaf het moment dat in Turkije de islamitische georiënteerde akp regeert is het aantal moorden op vrouwen gestegen. In 2002, aan het begin van het akp-tijdperk werden er tot dat moment in de statistieken "slechts" 66 moorden op vrouwen opgenomen. Het is onduidelijk of deze stijging enkel komt doordat meer en meer moorden worden gemeld die voorheen niet in de statistieken werden opgenomen, of dat de islamitische inbreng hiervoor verantwoordelijk is.

De Adalet ve Kalkınma Partisi (Turks voor: Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling) is met ruime meerderheid de grootste politieke organisatie in Turkije en is de partij van premier Recep Tayyip Erdoğan.
Deze ak partij komt veelal in het nieuws, omdat ze Turkije willen veranderen in een islamitische staat, met de daarbij geldende regels en gebruiken, heeft schijt aan Europa, ondanks de wens van enkele om zich bij het gedrocht van de EU aan te sluiten, tevens hebben ze een bloedhekel aan Israël, zoals zo'n beetje elke islamitische staat behoort te hebben.
Wel heeft de ak partij, voor Turkse begrippen een relatief hoog aantal vrouwelijke parlementariërs en dit is waarschijnlijk de reden dat de ak partij in elk geval pogingen onderneemt om het aantal eerwraak moorden enigszins te beteugelen, hoe het hiermee verder loopt wanneer Turkije daadwerkelijk een islamitische staat geworden is, is uiteraard totaal onbekend.

Het is wel zo eerlijk om te erkennen dat de akp meer dan welke andere Turkse regering ook heeft gedaan om geweld tegen vrouwen te voorkomen. De straffen voor eerwraak zijn aangescherpt en vaak word de hele familie gestraft indien de moord heeft plaatsgevonden onder druk van de voltallige familie. 
Ondanks deze vooruitgang kan de islamitische rechtsgang er in hun proces en veroordeling bij deze misdaad rekening houden wanneer het gaat om een moord op "onzedelijk" vrouwen en de straf verlagen en minimaliseren indien dit de wens volgens het recht van allah is.

Er zijn ook uitgebreide bescherming programma's voor vrouwen ontwikkeld, zo is er bijvoorbeeld, de "paniek knop" waarmee de vrouwen in geval van nood middels een enkele druk de politie kunnen bellen bij bijzonder gevaarlijke situaties, de Turkse staat rust vrouwen in gevaar zelfs met bodyguards uit die op afroep beschikbaar zijn. Er zijn ook elektronische handboeien voor mannen die hun vrouwen bedreigen. Bijna 6000 vrouwen zijn op deze manier beschermd in het afgelopen jaar.
Klein detail in deze, van de 62 vrouwen en vriendinnen die zijn vermoord in het afgelopen jaar (uiteraard volgens de officiële cijfers) werd een aanzienlijk deel op deze manier beschermd, echter dit mocht niet baten en deze vrouwen werden toch ter dood gebracht.

34 van hen hadden zelfs een nieuwe identiteit en een nieuwe naam gekregen en in 14 gevallen gold dit ook voor hun kinderen. Vier van hen hadden een "paniek knop" en bodyguards. Zij waren, ondanks deze beschermende maatregelen, zo kwetsbaar en bang dat ze hun uiterlijk veranderd middels plastische chirurgie. Tegen de mannen van zes vrouwen waren er gerechtelijke bevelen om ze weg te houden van de vrouwen. Ondanks al deze maatregelen zijn deze 34 vrouwen "gewoon" vermoord en wist met dit kennelijk niet te voorkomen.


Dit komt vooral omdat het meestal niet helpt om alleen een potentiële dader op afstand te houden aangezien het door de ogen van veel mensen vaak de vrouw is die haar man en haar gezin te schande maakt.
Wanneer een vrouw een andere vriend heeft of zelfs wanneer een dochter niet geheel volgens de regels van de islam leeft kan dit al een reden zijn tot moord, uiteraard is het geen enkel probleem wanneer de man naast de pot pist, echter wanneer de vrouw hiervan een probleem maakt dan moet ze ook in deze geslachtofferd worden om de eer van de man te bewaken.

Het grote probleem voor justitie in deze is het feit dat de man alle hulp die nodig is krijgt wanneer het hem zelf niet lukt om zijn afvallige vrouw of dochter om het leven te brengen en dan een beroep kan doen op de familie of op zijn leefgemeenschap, wanneer de man zelf faalt dan word zijn "eervolle" taak gewoon overgenomen door een ander familie lid. De vrouw kan zich verstoppen, veranderen van uiterlijk en net doen wat ze wil, de familie zou haar vinden en haar straf ten uitvoer brengen.

"Er zijn twee Turkse begrippen die verband houden met elkaar en die kunnen leiden tot eerwraak. Namus en seref. Namus betekent letterlijk kuisheid van de vrouw. Ze mag geen ongeoorloofd contact hebben met mannen. Dat gaat niet alleen om seks, het gaat om veel kleinere dingen. In sommige dorpen of in kleine gemeenschappen kan een zoen of hand in hand lopen al genoeg zijn om de kuisheid aan te tasten. "Als dat gebeurt, dan daalt de seref van de man. Dat is zijn prestige in de gemeenschap. Het is heel belangrijk voor Turken. Werk hebben, in je eigen onderhoud voorzien, respect krijgen van jongeren, getrouwd zijn. Mannen die weinig seref hebben, kunnen dat ontlenen aan de namus van hun vrouw en dochters. Als hun dochter dan ook nog onkuis is, kunnen ze dat er niet bij hebben. Het is de druppel. Daarom zijn het bijna altijd mannen met weinig seref, werklozen bijvoorbeeld, die eerwraak plegen.", Clementine van Eck NRC Webpagina's 
20-08-1999.

Na aanleiding van artikel in Die Welt

met groet Bolo

maandag 17 februari 2014

Levenslang verminkt

Wereldwijd worden meer dan 125 miljoen meisjes en vrouwen middels besnijdenissen levenslang verminkt, en nog eens 30 miljoen meisjes lopen dat gevaar in de komende 10 jaar.Vrouwenbesnijdenis, meer dan 125 miljoen meisjes en vrouwen wereldwijd , en nog eens 30 miljoen meisjes in de komende 10 jaar zijn of kunnen hier slachtoffer van worden. 
Naar schatting lopen er 20.000 meisjes in het Verenigd Koninkrijk het risico om slachtoffer te worden van deze vrouwelijke genitale verminking (vgv) elk jaar opnieuw. 
De bemoeienis en betrokkenheid van de Nederlandse overheid rondom meisjesbesnijdenis dateren al uit het begin van de jaren 90. In 1993 heeft de regering het standpunt ingenomen dat alle vormen van meisjesbesnijdenis verboden zijn. Dit verbod sluit aan bij het WHO standpunt om geen enkele vorm van meisjesbesnijdenis te tolereren, probleem is wel dat het totaal onbekend is hoeveel jonge meisjes er deze afschuwelijke verminking moeten ondergaan in het land van herkomst of in de zogenaamde achterkamertjes alwaar deze meisjes op een misselijkmakende en levensgevaarlijke manier voor de rest van hun leven worden verminkt.
Uit onderzoek (2012) van Pharos in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum, blijkt dat er naar schatting jaarlijks 40 tot 50 in Nederland woonachtige meisjes worden besneden. Verder blijken in Nederland naar schatting 28 duizend vrouwen te wonen die besneden zijn. Tachtig procent van deze vrouwen komt uit Somalië, Egypte, Ethiopië/Eritrea en de Koerdische autonome regio in Irak. Het merendeel van hen is tussen de 20 en 49 jaar oud.

Op 6 februari was de VN Internationale Zero Tolerance voor VGV dag. Deze dag vond voor het eerst plaats in 2003 en werd in gang gezet door Stella Obasanjo, de First Lady van Nigeria.
Ter gelegenheid van hiervan heeft de Britse regering in samenwerking met de Guardian en een coalitie van belangengroepen een nationale en internationale campagne tegen VGV gelanceerd. Dit zou plaatsvinden in Londen en Nairobi en het combineert een politieke belangenbehartiging in combinatie met plaatselijk en landelijk opgezette acties.

Het doel van deze campagne is het om het verminken van vrouwen en meisjes te beëindigen voor onze volgende generatie. Gelukkig word er al vooruitgang geboekt , in 2012 is er middels een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN opgeroepen tot de uitroeiing hiervan en vanaf 2013 zullen er naar schatting 10.000 groeperingen stoppen met deze vorm van vrouwenmishandeling.

Maar wat is nu exact vrouwen, meisjesbesnijdenis?
Meisjesbesnijdenis is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak.

De World Health Organisation (WHO) onderscheidt vier vormen van meisjesbesnijdenis

Type 1:
Gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris, en/of de voorhuid.
Type 2:
Gedeeltelijk of totale verwijdering van de clitoris en de kleine schaamlippen, met of zonder verwijdering van de grote schaamlippen.
Type 3:
Vernauwen van de vaginale opening door wegsnijden en aan elkaar hechten van de kleine schaamlippen en/of de grote schaamlippen, met of zonder verwijdering van de clitoris.
Type 4:
Alle andere schadelijke handelingen aan de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden.

De meest ingrijpende vorm is type 3. Deze vorm zorgt doorgaans voor de meeste gezondheidsklachten. Deze vorm wordt 'infibulatie' genoemd.

Vrouwelijke genitale verminking vindt meestal plaats op de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Maar in een aantal culturen wordt een paar dagen na de geboorte al besneden. Ook tot vlak voor het huwelijk kan meisjesbesnijdenis plaatsvinden. Migratie kan ook bijdragen aan besnijdenis op een andere leeftijd, ofwel wij kunnen als westers land deze extreem zware en misselijkmakende mishandeling van jonge meisjes wel verbieden, maar tijdens vakanties na land van herkomst staan wij hiertegen eigenlijk volledig machteloos en kunnen we enkel pas nadat deze vreselijke daad heeft plaatsgevonden optreden tegen de verantwoordelijke ouders en dan nog enkel wanneer de meisjes minderjarig zijn, zijn ze reeds op oudere leeftijd en ontkennen ze de verplichting tot besnijdenis die hen door de familie is opgelegd dan staan wij als westerse samenleving volledig machteloos.

Heeft u het vermoeden dat een meisje besneden gaat worden of besneden is, dan kunt u uw vermoeden (ook anoniem) melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het telefoonnummer is 0900–1231230.


Honor Diaries met onder andere Ayaan Hirsi Ali

Een nieuwe documentaire, Honor Diaries , gemaakt door de Clarion Project in samenwerking met een interreligieuze coalitie van organisaties verteld ons meer over VGV en over ander cultuur afhankelijk lichamelijk geweld. Deze documentaire wordt uitgebracht ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart 2014.

met groet Bolo

Bronvermelding artikel 
Nieuwsbrief M.O

zondag 16 februari 2014

islamitisch onderwijs


Opleiding tot Aisha of Mohammed


Fanatiek aan de gang om eens mijn weerzin op te pennen tegen het islamitische onderwijs waar wij in Nederland steeds meer door geterroriseerd worden, valt mee denk je, nou open de ogen en kijk eens naar binnen hoe meisjes op de lagere school voorzien worden van een cocon zodat ze geen lust op wekken bij het islamitische mannenvolk.
En buiten dat lijkt het mij niet echt kuis wanneer we in Nederland scholen in het leven gaan roepen in de trend van het Josef Mengele college of wanneer we het op de meer sluwe islamitische wijze bewerkstelligen en de iets minder bekende namen uit onze geschiedenis gaan misbruiken de Klaus Carel Faber basisschool.
Verder kunnen we in de schoolnaam nog even oproepen tot haat en geweld en in het Nederlands klinkt dit dan plots een heel stuk naarder dan wanneer we een arabische schoolnaam lezen waarvan we de betekenis niet weten.
Aangezien ik niet nogmaals het wiel wil uitvinden met betrekking tot de uitermate vreedzame benamingen van de als paddenstoelen uit de grond schietende opleidingscentra voor totale onderwerping aan de islam plaats ik even een link waarbij je dit zelf kunt nazoeken en wel deze een artikel dat hierover alles wel zo'n beetje aangeeft.
Zelf beperk ik me even tot de "Simon scholen" aangezien we er hier in de buurt ook een aantal van hebben en dan start ik met een aantal regels van de school zelf, waarbij ze aangeven dat alles kan, maar wanneer je goed door de tekst heen kijkt dan zie je dat deze basisscholen eenvoudigweg opleidingscentra zijn voor verse Aisha meiden en moderne Mohammedjes om in de toekomst Nederland te domineren.

Middels dit lijstje leggen ze zelf even een en ander uit, echter geef ik zelf even een vrije vertaling van de antwoorden zoals ze door deze scholengemeenschap niet zijn opgeschreven maar wel worden bedoeld.

1. Wordt er op islamitische scholen Nederlands gesproken?
Ja, helaas wel aangezien dit verplicht is door de Nederlandse wet, maar uiteraard vinden wij ruim voldoende mogelijkheden om zo veel en zo vaak als kan te onderwijzen middels ons eigen brabbel-taaltje.

2. Dragen alle meisjes hoofddoeken?
Vaak wel, vooral in de hogere groepen. Meisjes die moeten dit vaak al van hun ouders en aangezien dit er thuis reeds in word geslagen hoeven wij dit niet te verplichten, meisjes die hier zonder hoofddoek op school rond lopen worden door de andere kinderen overigens dusdanig gepest en vernedert dat ze het wel uit hun hoofd laten om nogmaals zo op school te verschijnen.

3. Gaan alle moslim leerlingen naar islamitische scholen?
Nee,  helaas niet, dat is ook juist het probleem, er zijn namelijk moslims is Nederland die zich niet onderwerpen aan de islam en op een normale manier om willen gaan met de andere Nederlanders.
De kinderen van deze afvallige passen zich aan de normen en waarden van Nederland aan en dit moeten wij met zijn allen op alle mogelijke manieren zien te voorkomen.

4. Zitten jongens en meisjes op islamitische scholen in aparte klassen?
Helaas, meestal niet. Maar wel in aparte rijen of aparte groepjes, zeker in de hogere groepen. Indien het ook maar even mogelijk is dan zitten ze wel in aparte lokalen en maken ze gebruik van aparte ingangen, zodat ze zoveel mogelijk naar de waarde van de islam afzonderlijk les kunnen krijgen, overigens hoeven meisjes na onze maatstaven geen onderwijs te genieten, maar helaas zijn wij in deze weer gebonden aan de Nederlandse wet. 

5. Werken er op islamitische scholen alleen leraren van niet-Nederlandse komaf?
Nee, jammer genoeg niet, ze zijn zelfs niet eens allemaal moslim, dat komt ook weer door de Nederlandse wet, in Nederland moet je bevoegdheid hebben om op school les te mogen geven en dat red je niet met een thuiscursus imam voor beginners.

6. Hebben islamitische scholen eigen onderwijsmethoden?
Nee, We moeten voldoen aan de Nederlandse eisen, echter proberen wij op zo veel mogelijke manieren dit op onze eigen manier in te vullen en om deze reden maken we dan gebruik van islamitisch lesmateriaal om de kinderen buiten de verplichte lessen hersendood te maken en klaar te stomen voor de sharia wetgeving. 

7. Wie geven op islamitische scholen godsdienstonderwijs?
Hierop geven we liever geen antwoord en draaien we liever om de hete brei heen, het is een publieksgeheim dat deze lessen gewoon door een radicale imam gegeven worden.

8. Welke etnische achtergrond hebben kinderen op islamitische scholen?
Al onze leerlingen zijn moslim, iedereen die anders denkt of doet word weggepest.

9. Zijn aan islamitische scholen ook imams verbonden?
Ja natuurlijk, nog meer domme vragen?

10. Zitten er ook kinderen die geen moslim zijn op islamitische scholen?
In principe is het islamitische onderwijs voor iedereen toegankelijk, ook dit is weer verplicht door die verdomde Nederlandse wet. Uiteraard eisen wij van niet-moslim leerlingen dat zij de uitgangspunten van de school onderschrijven, dus dat ze zich bekeren en moslim worden, anders zijn ze niet welkom.

Middelse Hidaya islamitische school gelegen in de wijk Haterste hei, een wijk in Nijmegen die verpest word door het islamitische tuig, dit in navolging van de wijk Dukenburg en de wijk Hatert word op deze manier het extreem links gekleurde Nijmegen steeds meer weg gegeven aan de islam, met dank aan pvda, sp en groen links die dit al lange tijd toelaten en enkel en alleen er zorg voor dragen dat het monster islam in Nijmegen op de juiste manier goed van subsidie voorzien door kan razen.

Hidaya betekent leiding door God en omvat tevens het concept van gerechtigheid en het ware pad, waarmee het pad van de islam wordt bedoeld, elk ander pad is dalala en dat is het pad dat elke ongelovige hond volgt in de ogen van de islam en hiermee bedoelen ze het pad dat kindermisbruik en vrouwen mishandeling niet hoog in het vaandel heeft staan, iets wat de islam gewoon openlijk bewonderd.
Tja je zou je kind maar naar een school toe sturen die dit nastreeft...............

Maar wat zijn nu de doelstellingen van het islamitisch onderwijs in Nederland?

- discrimineren van alle Christenen, Joden, Hindoes, kortom niet moslims
- discrimineren en onderdrukken van  vrouwen 
- het promoten van aanslagen op kerken, synagogen en tempels
- afschaffen van  onze wetten en regels men wil de sharia invoeren 
- afkeer tegen homo's en lesbiennes, deze zijn minder dan dieren
- het aanleren van haat tegen joden, holocaust ontkennen en verbannen uit geschiedenisboeken
- kinderen hersenspoelen en vervreemden van de Nederlandse normen en waardes.

En wat levert ons dit alles hedendaags reeds op in onze samenleving?

We keren weer terug naar de middeleeuwen met het volgen van deze achterlijke ideologie, zo kennen we ook in Nederland weer gedwongen huwelijken, incest, meisjes die verplicht trouwen moeten met een oom of een neef, meisjes die verkracht worden en verplicht met de dader moeten trouwen of eenvoudigweg gestraft worden omdat ze zijn verkracht..........
Hierdoor zitten ook in Nederland de blijf van me lijf huizen vol met islamitische vrouwen, meisjes vaak nog, die geen enkele oplossing meer weten en zelfs in levensgevaar zijn wanneer ze weer naar buiten gaan.
Het misbruiken van deze meisjes, eigenlijk nog gewoon kinderen, behoort nu eenmaal bij de islamitische cultuur, iets dat dus bevordert en promoot dient te worden op de islamitische scholen.
Het uitschelden, mishandelen en bespugen van die "blonde hoeren" die het wagen om zonder gezichtsbedekking, gekleed in slechts een korte broek met t-shirtje over straat te lopen behoort uiteraard ook tot deze cultuur en is waarschijnlijk een apart vak op school, wellicht stage lopen om gezamenlijk een keer zo'n meisje te stenigen is een volgende stap in het lesprogramma, nee alstublieft had ik niet moeten schrijven hier aangezien ze nog stom genoeg zijn om zoiets te gaan doen ook en dan wil ik ze niet op het idee gebracht hebben.
Jodenhaat, criminaliteit, (jeugd) gevangenissen die vol zitten met islamitisch tuig en dan kan ik nog wel even doorgaan om voorbeelden aan te dragen waarom wij in Nederland absoluut moeten stoppen met het verheerlijken van de islam, de islam is niet te vergelijken met elk ander geloof dan ook hier in Nederland, nee de islam is het paard van Troje, hier binnen gedrongen met als enigste doel de totale overname van ons land en de inwoners de wil op te leggen om te gaan leven volgens de door hen opgestelde regels en gedachtes.

De niet islamitische asielzoekers krijgen nu al steeds meer moeite om hier te mogen blijven, nu bedoel ik niet de gelukszoekers maar de mensen die in hun eigen land reeds weggejaagd zijn door de islam, hier in Nederland laten we liever nieuwe moslims binnen en dat is ook niet zo gek, aangezien er bij de vluchtelingencentra veelal moslims werkzaam zijn, denk aan tolken en advocaten.
Door veel en veel te lang links knuffel beleid hebben wij deze ellende zelf over ons afgeroepen, maar het uur NU is gekomen en nu er eindelijk steeds meer Nederlanders zelf gaan nadenken en onder de linkse jurk vandaan kruipen en wat meer rechts durven te gaan denken en handelen kan het nog goed komen met ons.

Om deze reden moeten wij nu gelijk stoppen met islamitisch onderwijs, het opleiden van nieuwe maffen die een achterlijke ideologie na streven, moeten wij stoppen met het bouwen van weer een nieuwe moskee, nee wij moeten deze reeds bestaande subsidie slurpende islam opleidingscentra steen voor steen afbreken en terugkeren naar de normen en waardes van een West Europees land met de hier geldende regels en gebruiken, of willen wij de volgende pedofiele verheerlijkende, vrouwen onderdrukkende, tegenstanders uitmoordende staat der islam worden?

met groet Bolo


zaterdag 15 februari 2014

Europa en de islam 2014

Europa met een joods-christelijke grondwet en het groot islamitisch kalifaat dat zich uitstrekt van turkije tot marokko kunnen samen een grootmacht vormen die de moraal terugbrengt in de wereldpolitiek en de economie

Inleiding
Gezien de relatieve rust op het terroristische front, als een stilte voor de storm, kunnen we in 2014 met enige waarschijnlijkheid in Europa de grote klap verwachten, waarvan velen weten dat het geen kwestie is of die zal vallen, maar wanneer. Eind maart 2014 komen in Den Haag 58 wereldleiders bijeen om de Nuclear Security Summit bij te wonen. Dit betekent dat de dreiging voor nucleair terrorisme zeer ernstig wordt genomen.
Voorspellen is niet mogelijk. Doemdenkers zijn ordinaire fantasten. Ik hoop ten zeerste dat er helemaal geen aanslag gebeurt. Toch is het zinvol en verstandig voorbereid te zijn op het ergste. Stel dat Europa aan de beurt komt. Enkele kolossale terroristische aanslagen waarbij duizenden slachtoffers zullen vallen en steden voor eeuwen onbewoonbaar zullen zijn, zullen extreme reacties vanuit de massa’s ontketenen. Een nieuwe Bartholomeusnacht, Kristallnacht en massa-deportaties zullen er op volgen. In veel landen krijgt extreem-rechts de absolute meerderheid. De ene politici worden beschouwd als landverraders die hebben gecollaboreerd met de vijanden van de Europese beschaving; anderen wordt verweten een appeasement-politiek à la Chamberlain gevoerd te hebben.
Wat moet gebeuren, zal gebeuren. De vraag die mij interesseert is hoe een nieuwe Europese Unie opbouwen nadat de gemoederen tot bedaren zijn gekomen. Hoe een wereld opbouwen waar solidariteit de politiek en de economie fundeert? Hoe onze planeet voor verder onheil en vernietiging bewaren? Hoe de landschappen en de natuur opnieuw herstellen? Hoe de schepping opnieuw haar oude glorie teruggeven?

Ook al komt er helemaal geen reeks vernietigende aanslagen, dan is er toch meer en meer behoefte aan verantwoordelijkheid in de nationale en internationale politiek. De vele mensen die honger lijden, het trieste lot van miljoenen kinderen die nauwelijks of geen onderwijs krijgen en de hemeltergende voortschrijdende vernietiging van ons ecosysteem zijn redenen genoeg om een sterk Europa op te bouwen dat haar verantwoordelijkheid in de wereld kan opnemen. Dit manifest is een poging om daaraan bij te dragen.
Kwam dit artikel tegen en het trok mijn belangstelling. Zeker de moeite van het doorlezen waard, lees vervolg van het artikel middels deze link.

vrijdag 14 februari 2014

Egypte, klaar met stoelendans?

Europa heeft veel goed te maken in Egypte

Dit is het moment waarop het Westen de ogen moet openen. 

In Egypte begrijpen ze er helemaal niets van. 
Op 25 janua­ri 2011 was er een revolutie tegen de seculiere dictatuur van Muba­rak. Tegen falende bestuurders.
Begonnen door het volk en dus van het volk. Het leidde tot de eer­ste gekozen president van het land.
Op 30 juni vorig jaar vond er een nog grotere revolutie plaats tegen de theocratische dictatuur van de Moslimbroederschap. Ook weer door het volk en dus van het volk. President Mursi had in de ogen van de Egyptenaren gefaald en zou het land zelfs hebben verra­den. De eerste revolutie werd ge­steund door hetWesten. De twee­de niet. Hoe kan dat?

Egypte staat op een drempel. Vori­ge maand was er een referendum over een nieuwe grondwet. Een wet die veel beter is dan het vori­ge ontwerp onder de Mursi-rege­ring. In termen van mensenrech­ten, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, beperking van de macht en sociale rechtvaardig­heid zijn stappen gezet. Maar pa­pier
 is geduldig.Vanzelfsprekend brengt zo’n nieu­we wet nog geen vrede in een land van grote tegenstellingen.
Dat bleek onlangs weer eens toen
 het militaire regime ervoor koos om kritische journalisten, onder wie de Nederlandse Rena Netjes, te beschuldigen van steun aan ter­rorisme. We moeten er als Neder­land bovenop zitten dat dit soort praktijken stoppen.

Maar de vraag is wel of de VS en Europa zich daadwerkelijk be­wust zijn van de complexiteit van de situatie in Egypte. De vele Egyptenaren die wij vorige week spraken, vinden dat de Verenigde Staten en de Europese Unie veel te lang en te vriendelijk Mursi hebben gesteund. Terwijl voor miljoenen Egyptenaren duidelijk was dat de moslimbroeders een geheel eigen agenda volgden. Een agenda, die geen ruimte liet voor andersdenkenden en waarbij niet het belang van Egypte, maar het bredere belang van de moslim­broeders in de regio, centraal ston­den. Onder een president, die wel
gekozen was, maar alle beloften en democratische regels schond.
Hij trok in november 2012 alle macht naar zich toe en liet extre­misten, onder meer in de Sinaï, de vrije hand.
De Egyptenaren voelden zich vol­komen gerechtigd om opnieuw de straat op te gaan, ditmaal te­gen een theocratische dictatuur.

Gematigde moslims en christe­nen voelen zich nu bevrijd en hebben weer hoop. Zij zien in maarschalk al-Sisi, die het waag­de om Mursi aan de kant te zet­ten,
 een verlosser.HetWesten moet nu niet dezelf­de fout maken als bij Mursi, name­lijk het regime kritiekloos steu­nen terwijl enkel lippendienst werd bewezen aan de principes van een democratische rechts­staat. Maar Egypte verdient wél een eerlijke kans van de Verenig­de Staten en Europa.
Het brengt ons op het grote pro­bleem van Egypte. De steun voor al-Sisi en de koers die hij inzet lijkt massaal. Maar is een duurza­me toekomst mogelijk als de mos­limbroeders de machtswisseling van 2013 blijven weigeren te accep­teren? Zeker als zij een flink deel van het volk vertegenwoordigen?

Democratie behoort inclusief te zijn. En dus alle groepen te verte­genwoordigen. Maar het is wel tweerichtingsverkeer. Deelne­mers aan de democratie behoren zich volgens de regels van het spel te gedragen. Het gewapende verzet, waartoe de moslimbroe­ders hun toevlucht hebben geno­men, nadat ‘hun’ president de macht is ontnomen, doet op dat punt het ergste vrezen. Zeker om­dat dit geweld, vooral in eerste in­stantie, niet was gericht tegen le­ger en politie, maar tegen mede­burgers en in het bijzonder de christelijke kopten. Een ding is ze­ker: de weg naar democratie en rechtsstaat kan nooit in handen liggen van groeperingen die de de­mocratie en rechtsstaat ten diep­ste verwerpen.
De complexe situatie in Egypte geeft blijvend reden tot zorg. Bij de viering van de derde verjaar­dag van de revolutie waren zestig doden te betreuren. Op terreur en destabilisatieacties, waarvoor de Moslimbroederschap nu kiest, moet natuurlijk een antwoord ko­men. Maar hard terugslaan, met ri­sico’s op een ‘dictatuur Mubarak 2.0’, kan het antwoord niet zijn.
Toch is dit het moment waarop hetWesten de ogen moet openen voor wat er in Egypte al is bereikt. Er is wel degelijk iets blijvends veranderd na 25 januari 2011. Men­sen zijn zelfbewuster geworden, houden zich bezig met politiek waar ze dat nooit eerder hebben gedaan. De Egyptenaren hebben ervaren dat wat zij vinden ertoe doet. Dat zagen ze toen Mubarak het veld moest ruimen. En dat is wat hen nog steeds drijft, nu de nieuwe grondwet is aangenomen en de verkiezingen voor de nieu­we president en het parlement aanstaande zijn.

Dat zelfbewustzijn biedt kansen om te bouwen aan het nieuwe Egypte. Wat ons betreft, niet zon­der, maar met krachtige hulp van het nabije Europa. Er gaat nog veel mis in Egypte. Toch is het hoog tijd dat hetWesten de ogen opent voor wat er in het land al wel is bereikt.
 

door Peter van Dalen en Joël Voordewind 

Peter van Dalen en Joël Voordewind zijn respectievelijk Europarlementariër en Nederlands parlementariër voor de ChristenUnie. Ze brachten eind vorige maand nog een bezoek aan Egypte

vanuit E-paper De Gelderlander


donderdag 13 februari 2014

De bende van Mark

Draagvlak, nee dat heeft "onze" regering niet nodig


Overal ter wereld zijn er burger initiatieven variërende van eenvoudige protest acties, tot complete bloederige volks opstanden wanneer de regering niet meer naar de meerderheid van het volk wil luisteren.

Echter hier in Nederland blijkt het door een verkiezingsstelsel, waarbij het volk denkt te leven in een democratie, mogelijk dat een groep malloten het voor het zeggen heeft waarvan het draagvlak bijna wekelijks blijft dalen iets dat zelfs onze mega links georiënteerde staatsomroep niet langer kan blijven ontkennen en aangezien deze nog het meest positief staan ten opzichte van "onze" regering gebruik ik hun grafiek middels deze link om dit nog eens aan te tonen, voor zover dat nodig mocht zijn overigens.

Maar nog gekker word het wanneer we binnen deze regering dan ook nog eens een aantal volslagen losgeslagen, zichzelf verheerlijkende landverraders hebben rond stuiteren die middels achterkamertjes politiek dusdanig geil geworden zijn van het feit dat ze mee mogen werken aan het verwoesten van ons Nederland dat er gelijk geen enkel zinnig woord meer uit komt en ze eenvoudigweg voor geen enkele reden meer vatbaar zijn.

De haat jegens de partij van de vrijheid zit bij deze mensen zo diep dat wij, het Nederlandse volk, hier nu de dupe van zijn en mogen betalen voor heel Europa, voor het verspreiden van de islam, voor alle om asiel vragende gelukszoekers die door laf en lui links beleid hier mogen blijven aangezien ze al te lang op onze centen teren om nog terug te kunnen, uiteraard betalen wij ook de nieuwe gelukszoekers die aan onze poorten staan te kloppen, niet te vergeten betalen we voor de oost Europeanen die hier hun uitkeringen op komen halen, verder betalen we nog voor vliegtuigen die we niet willen, we sturen legers naar landen die ons verafschuwen, betalen we een leeuwendeel aan de EU en ik kan zo nog wel een poosje door gaan.
Wat we niet langer doen is zorgen voor ons eigen volk, voor onze eigen bejaarden die niet meer de zorg krijgen die ze verdienen, we zorgen er niet meer voor dat we ook in de avond veilig op straat kunnen, we zorgen er niet meer voor dat onze zieken en verstandelijk beperkte op een menswaardige manier worden behandeld en van de mensen onder hen die nog willen en best kunnen werken ontnemen we alle mogelijkheden hierop, werken tja ook onze vrachtwagenchauffeurs ruilen we in voor oost Europeanen met een schriftelijk diploma, aangezien het goedkoper is, onze studenten moeten zelf maar betalen, ach wat hebben we in de toekomst aan goed opgeleid personeel?
Kan zo'n lijstje nog wel wat verder uitbreiden, maar dan word het artikel veel te lang en met dit lijstje begrijp eenieder mijn standpunt en kan deze zelf wel invullen wat er allemaal nog meer misgaat in dit kikker landje.

Maar waarom?
Is het angst voor de partij van de vrijheid?
Of is het niks meer dan machtsgeil gedrag?
En waarom kun je gewoon doorgaan terwijl het volk, dat je hoort te dienen, massaal wil dat je vertrekt?


Twee partijen  die het samen voor het zeggen hebben in Nederland, twee partijen die ministers leveren die om beurten buiten de pot pissen  en waarvan er tot nu toe eentje moest vertrekken en eentje mocht aanblijven.
Voor staatssecretaris van Financiën Frans Weekers kan ik nog wel een beetje respect opbrengen, hij deed het enige juiste en vertrok, netjes zoals het hoort, maar voor Plasterk kan ik dan weer geen enkele waardering opbrengen, de ene leugen naar de andere en uiteindelijk zijn zelfs de landverraders'66 tot de conclusie gekomen dat hij moet opzouten, maar aangezien de zware minderheid van ons volk vertegenwoordigd word door de nipte meerderheid in de tweede kamer mag hij uiteindelijk blijven.
Natuurlijk zijn laffe vriendjes hadden nog het volste vertrouwen in deze Pinokkio en wat maakt het dan eigenlijk uit wat de bevolking van Nederland er van vind?


Ons miezerig mannetje en politiek leider van de landverraders'66 pakte een en ander wel weer prima aan zo met de huidige gemeenteraad en Europese verkiezingen voor de deur, even laten weten dat je ook vind dat Plasterk en co weg moeten, in de wetenschap dat dit toch niet gaat gebeuren en vervolgens laat je de partij van de allochtonen clown hierover even wat opmerkingen maken om er voor te zorgen dat iedereen weet wat voor een geweldige motie ons miezerig mannetje heeft ingediend om er op deze manier samen voor te zorgen dat de kiezers weer tevreden zijn over het optreden van ons miezertje en onze clown.
Het ergste van alles is dat de kiezers van de landverraders'66 eenvoudigweg te dom zijn om te willen inzien wat er hier gebeurd en wat er verder allemaal gebeurd door hun leider en hun partij om Nederland af te staan aan Brussel en zo snel mogelijk zowel economisch als maatschappelijk ons land kapot te maken.
De kiezers van de partij van de allochtonen, althans dat kleine aantal dat er nog van over is, is over het algemeen de Nederlandse taal niet op een dusdanige manier machtig dat ze überhaupt ook maar iets begrijpen van datgene dat zich hier allemaal afspeelt, dus daar maakt helemaal niemand zich nog druk over.

En nu, gaat er nog wat gebeuren, of laten wij ons allen gewillig naar de Europese slachtbank dragen?

Ik kan enkel hopen dat eenieder de Haagse firma "List & Bedrog" doorziet en ze tijdens de komende twee verkiezingen laat zien wat hij of zij er van vind en tijdens de gemeenteraad verkiezingen, alwaar de partij van de vrijheid helaas bijna nergens vertegenwoordigd is, dan maar gaat kiezen voor de vele lokalen partijen en dan het liefs de partijen die tegen de bouw van weer een nieuwe moskee zijn.

En houd tijdens de Europese verkiezingen goed in de gaten dat een stem op vvd of landverraders'66 gewoon een stem is waarmee je de macht van Nederland nog meer overdraagt aan Brussel en dat eigenlijk de partij van de vrijheid de enige echte stem is die ons uit de Europese klauwen kan houden.

met groet Bolo