.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

donderdag 31 december 2015

Voor alle lezers en twitter volgers de beste wensen voor 2016

Happy new year! , Ein gutes neues Jahr! , Gelukkig Nieuw jaar ,  ¡Feliz año nuevo! , Bonne année! , Boldog új évet! , Godt nytt år! , Buon anno! , Šťastný nový rok! , Godt nytår! , Srećna Nova Godina! , Gleðilegt nýtt ár!

met groet Bolo 

dinsdag 29 december 2015

Lemmy Kilmister : The legend himself, the legend foreverRest in Peace


Voor vluchtelingenwerk Nederland is kinderen aanranden en mishandelen geen probleem zolang we maar positief over asielzoekers doen


En ze hebben nog gelijk ook, belachelijk dat kinderen die dagelijks langs een gelukszoekersparadijs fietsen of lopen beveiliging nodig hebben om beschermt te worden tegen aanhangers van het geloof zonder vrede, ongeleide testosteronbommen in de bloei van hun leven wachtende op een verzetje aangezien ze zonder vrouw en kind op vakantie zijn gegaan naar een door de Nederlandse belastingbetaler gefinancierd vakantieparadijs.

Onze kinderen mogen dus geen bescherming krijgen aangezien vluchtelingenwerk Nederland dit stigmatiserend voor vluchtelingen vindt. Het is verder totaal geen probleem dat vrouwen door groepen asieleisers worden lastig gevallen, dat er dagelijks weer nieuwe gevallen van etnisch geweld door islamitische asieleisers ten opzichte van echte vluchtelingen plaats blijft vinden in asielzoekerscentra. Nu spreek ik enkel over datgene dat wel door de staatsomroep in de openbaarheid wordt gebracht en "vergeet" ik even de gevallen waarbij vrouwen maar ook jonge meisjes zijn verkracht of zelfs al zijn gedood door dit asieleisers tuig. Dit komt zo min mogelijk in het nieuws waarschijnlijk ook om de asielindustrie niet al te zwaar in een kwaad daglicht te stellen.

Ik ben het overigens wel eens met vluchtelingenwerk Nederland, nee we moeten onze kinderen niet onder beveiliging de straat op sturen, het zijn kinderen die vrij moeten kunnen leven en bewegen in Nederland op onze straten, velden en paden. Beter lijkt het mij dan ook om het leger op oefening te sturen en scherpschutters te plaatsen in de buurt van asielzoekerscentra en plaatsen waar deze geluk zoekende parasieten zich ophouden en alwaar ze een plaag kunnen zijn voor onze vrouwen en kinderen. Nee ik roep niet op om asieleisers die vrouwen of kinderen lastigvallen gelijk maar een kogel door de kop te knallen, dit zou te veel traumatische ervaringen opleveren voor onze kinderen wanneer ze dit zouden zien en dat verdienen ze niet, ze hebben zelf niets verkeerd gedaan en mogen niet gestraft worden doordat ze een uit elkaar spattent hoofd zouden moeten aanschouwen.

Mijn voorstel is een kogel door een van de benen en vervolgens een ruimploeg langs zenden om de gewonde op te laden en af te leveren in het land van herkomst, mag deze zich daar verder aan zijn verwondingen laten behandelen en wij zijn er van af.

Een prima oplossing toch? Hoeft verder wat mij betreft ook geen ruchtbaarheid aan gegeven te worden voldoen we ook nog eens aan de wensen van vluchtelingenwerk Nederland en op deze manier maken wij ons land voor onze kinderen weer een stuk veiliger.

met groet Bolo 


maandag 28 december 2015

Obama and ISIS Caught Eradicating ChristianityAlex Jones covers the latest news on the TSA trying to get rid of the opt-out system even thought it has been proven not to work and how Obama has been working with ISIS and the Muslim Brotherhood to eradicate Christianity from the Middle East.


Help us spread the word about the liberty movement, we're reaching millions help us reach millions more. Share the free live video feed link with your friends & family: http://www.infowars.com/show

zondag 27 december 2015

Brownshirts are back: Muslim sharia police patrol German streetsEzra Levant of TheRebel.media reports on the Muslim theocrats patrolling Wuppertal, bullying people into following sharia law. No drinking, no music, no breaking Mohammed’s laws, just like they do in Iran and Saudi Arabia. For more news JOIN http://TheRebel.media/join

Trudeau’s Liberals MUST halt plans to bring in thousands of Syrian refugees until they can guarantee the safety of the Canadian people.
SIGN THE PETITION at http://www.therebel.media/refugeepause

READ The Enemy Within: Terror, Lies, and the Whitewashing of Omar Khadr, Ezra Levant’s new book about domestic terrorism and radicalization.
https://tinyurl.com/LevantEnemyWithin

Stoer, agressief, gewelddadig en ondertussen je gezin achterlaten in oorlogsgebied, inderdaad de asielzoeker


De islam is levensbedreigend voor de beschaafde wereld die niet berekent is op de middeleeuwse gebruiken en regels die door moslims nog steeds strikt dienen te worden nageleefd.

Je kunt je dit maar nauwelijks voorstellen wanneer je hier in Nederland woont en enkel nog maar de uitwassen van de agressieve ideologie islam meemaakt op straat en je van de nieuwsvoorziening afhankelijk bent van de leugens en propaganda die ons door de staatsomroep worden aangeboden. Alle ellende en het nultolerantie beleid ten opzichte van alle andere gelovige, afvallige moslims alsmede atheïsten daar had men op 9 december 1955 nog geen enkele weet van, men was toen van mening dat er in het naoorlogse Nederland ruimte voor iedereen moest zijn met voor elk geloof een eigen mogelijkheid tot gebed. Feitelijk helemaal geen vreemde gedachten aangezien men toen uiteraard nog niet wist dat de islam zich als een ware rattenplaag over ons land zou uitbreiden en jaar na jaar meer geweld, ellende, onbegrip en verdriet over ons land zou uitstorten.

De gastarbeiders die ons land moesten helpen op het moment dat het goed ging met Nederland was de tweede kwade islamitische injectie die wij te verduren kregen en wanneer dit was gebleven bij Spanjaarden en Turken die naar hier waren gekomen om te werken dan was het probleem bij lange na niet zo groot geworden als dat wat wij nu hier binnen onze landsgrenzen beleven. Nee er werden ook mensen vanuit Marokko ons land binnen gebracht en hiermee begon eigenlijk alle ellende. De waarschuwing was er toen al, de angstige meldingen van de Molukse Nederlanders die als christenen reeds eerder waren opgejaagd door islamitische milities in eigen land en zelfs hier in Nederland in de jaren vijftig in opvangkampen werden aangevallen door islamitische Molukkers iets dat dusdanig uit de hand ging lopen dat deze islamitische Molukkers apart werden opgevangen in opvangkamp Wyldemerk, Friesland. De eerste serieuze waarschuwing van de agressie en intolerantie van de islam en de volgers hiervan. Geleerd heeft men hier in dubbel opzicht niet van aangezien men nu in 2015 nog steeds islamitische asielzoekers opvangt tussen christenen en ook deze mensen weer in opvangkampen te maken krijgen met het geweld van de islamieten. Waarom hebben we (of moet ik zeggen ze in Den Haag) eigenlijk nog meer bewijs nodig om aan te tonen dat de islam gewoonweg niet in ons Nederland thuis hoort? Waarom is er nooit eens iemand tot de conclusie gekomen dat het woord "gastarbeiders" eigenlijk uit twee woorden bestaat te weten "gast" en "arbeiders"? Een gast behoort weer te gaan en een arbeider behoort te werken. De rest vul je zelf maar aan.

De derde lichting islamieten die staan te dringen om ons land over te nemen is dan gelijk wel de grootste en gevaarlijkste groep. Velen zijn hen al voorgegaan en als zogenaamde vluchteling reeds ons land binnen gedrongen en hebben zich reeds gevestigd op belangrijke plaatsen binnen scholen en moskeeën. Ze hebben islamitische scholen gesticht op kosten van de Nederlandse belastingbetalers en financieren nieuwe en steeds grotere moskeeën middels geld uit islamitische heilstaten om alhier de jonge moslims te laten hersenspoelen door de een of andere radicale imam en door een meer voorzichtige maar nog gevaarlijkere aanpak zoals hier omschreven en te zien middels filmpje.

Stoer, agressief, gewelddadig en ondertussen je gezin achterlaten in oorlogsgebied, inderdaad de asielzoeker.

Hier begon ik dit stukje mee en deze titel dekt eigenlijk het volledige artikel aangezien deze "vluchtelingen" de laatste groep vertegenwoordigt die ons land naar de rand van de afgrond wenst te brengen en te storten in de bodemloze put der ellende, de islam.

Hoe stoer ben je wanneer je op de vlucht slaat, vrouw en kind achterlaat, om via Turkije en Griekenland vervolgens rechtstreeks door te vliegen naar Schiphol? Wanneer ik overal, behalve bij de mainstream media, lees dat moslims in oorlogsgebied vrouwen en kinderen verkrachten en uitmoorden zou ik mijn gezin dan achterlaten en zelf op de vlucht slaan?  Is het niet vreemd dat de "asielzoekers" in Nederland ondanks dit alles er zonder al te veel moeite in slagen om hun vrouwen en kinderen na te laten komen?  Is het niet een beetje verdacht dat deze gezinnen gezellig na de gezinshereniging samen rondwandelen in de asielzoekerscentra? Zie ik spoken, of is dit op zijn minst een beetje verdacht?

Niet dat ik het iemand ook maar toe wens aangezien de gebeurtenissen verschrikkelijk genoeg zijn en er inderdaad heel wat Yezidi, christenen, Koerden en andere tegenstanders van de islamitische legers worden uitgemoord. Er heel wat kinderen van hen worden misbruikt door islamitische kinderverkrachters die deze kinderen later ofwel doorverkopen of eenvoudigweg vermoorden na gebruik. De vrouwen, moeders en dochters die op een verschrikkelijke manier worden behandelt en vaak als enige uitweg kunnen hopen op een snelle dood. Ja dit is verschrikkelijk, maar deze vrouwen en kinderen die komen niet als asielzoekers naar Nederland en wanneer het ze wel lukt dan worden ze ook hier in Nederland weer aangevallen, beschimpt en zelfs verkracht door hen waarvoor ze op de vlucht zijn geslagen. Deze mannen vluchten ook niet alleen hier heen terwijl ze hun gezin achterlaten, deze mannen, vaders en zonen, zijn geen lafbekken, maar vechten voor hun huis en gezin tot de dood er op volgt, of vluchten indien ze de kans hebben maar wel samen met hun gezin. Deze mannen zijn helden en dat is heel iets anders dan de islamitische lafbekken die de boventoon voeren in de Nederlandse asielzoekerscentra.

En hier in Nederland gaan we dan ook nog medeleven tonen aan de verkeerde groep, de islamitische parasieten die als doel hebben om de islam te verspreiden over Europa, over Nederland en deze stoere mannen gaan hier gewoon verder waar ze mee bezig waren toen ze zogenaamd op de vlucht sloegen en ze starten hiermee op die plaatsen waar hun oorspronkelijke slachtoffers veilig zouden moeten zijn, inderdaad in de Nederlandse en andere Europese asielzoekerscentra.

Dit uitschot maakt opvang voor echte vluchtelingen onmogelijk, niemand zou er moeite mee hebben wanneer wij hier in Nederland een Yezidi gezin zouden plaatsen in de buurt, mijn kinderen zouden er gewoon mee optrekken zou me niets uitmaken, maar de echte slachtoffers, de echte vluchtelingen die zijn volledig kansloos en krijgen geen hulp, aangezien de islamitische rattenplaag door dendert door Europa, door Nederland en deze rattenplaag slokt ons uiteindelijk allemaal op.

met groet Bolo 
vrijdag 25 december 2015

Het islam offensief tegen Europa in 2016

Inleiding
Meer dan een decennium geleden schreef ik mijn eerste roman, Enemies Foreign and Domestic. Deel van mijn motivatie was om mijn eerlijkheid te bewijzen ten aanzien van het voorspellen van sociale, politieke en militaire ontwikkelingen. Ik hield niet van de richting waarin Amerika zich bewoog en ik wilde zoveel mogelijk lezers waarschuwen voor een aantal gevaren die ik zag aankomen. Nu, eind 2015, hoop ik dat mijn succesvolle voorspellingen uit het verleden mensen zal aanmoedigen aandacht te besteden aan dit stuk.
Nu we het nieuwe jaar inrollen zullen we getuige zijn van de opmaat naar het hoogtepunt van een titanenstrijd tussen drie grote actoren. Drie grote sociale krachten zijn nu in gang gezet naar een ontknoping en botsing in 2016 die, historisch gezien, op gelijke voet staan met de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
Twee van deze grote maatschappelijke krachten komen momenteel samen in een coalitie tegen de derde. Ze hebben daarvoor de macht en een ongeschreven overeenkomst gesloten om gezamenlijk de zwakste van de drie krachten te vermoorden. Eén van deze twee maatschappelijke krachten zou tevreden zijn de totalitaire controle over grote delen van de wereld met die andere resterende maatschappelijke kracht te delen. Eén van deze maatschappelijke krachten zal nooit tevreden zijn totdat hij de volledige overheersing van de hele planeet bereikt. Dus wat zijn deze drie grote maatschappelijke krachten? Het zijn de Islam, het internationale socialisme en het nationalisme.
Sta mij toe om de in het oog springende aspecten van elk uit te leggen en welke relatie ze hebben met de komende ramp in 2016.
Door ons (Niek1953 en Google Translate) vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands omdat ik vind dat iedereen dit moet weten! Lang verhaal maar het verklaart veel van wat er nu gaande is, het handelen van politici, de rol van de elite en MSM en wat er nog gaat komen (en dat is niet veel goeds).
Na de inleiding volgen de volgende hoofdstukken:
  1. Islam (wat is de Islam)
  2. Internationaal socialisme (de dubieuze rol van de elite)
  3. Nationalisme (daar is geen plaats voor)
  4. Derde wereldoorlog (Islam versus Europa)
  5. Het Tet offensief in 1968 (terrorisme in het Vietnam van 1968)
  6. Tet, deel twee (Jihadisten die de Tet tactiek in 2016 toepassen)
  7. Een twintigtal Beslan gijzelingen (gijzeling in Rusland als voorbeeld)
  8. Hama regels (Syrische stad die in 1982 geheel werd verwoest)
  9. Het eindspel (wie wint, Islam of het internationaal socialisme)
  10. Alternatieve eind scenario’s

Russian Air Strikes FULL VIDEO - Russian attack ISIS positions in Syria

donderdag 24 december 2015

Voor iedereen prettige Kerstdagen toegewenst

En dat we nog maar lang van onze christelijke feestdagen mogen genieten.

met groet Bolo 

Shaykh Said Rageah : Vluchtelingen moeten de islam over Zweden en Europa verspreiden


Aangezien we wel vaak de zogenaamde radicale imam zien voorbij komen en zelfs ik weet dat niet elke imam op een dusdanige achterlijke manier rond brult dat moslims elke ongelovige moeten afmaken, elke vrouw als gebruiksvoorwerp aan zich moeten binden en elk jong meisje straffeloos mogen verkrachten aangezien die pedofiele nep profeet van mening is dat het goed is nu eens een filmpje van een geloofswaanzinnige die op een rustige manier aan moslims laat weten wat hun eigenlijke doel is in (in dit geval) Zweden.

Shaykh Said Rageah is de naam van deze spreker. Hij werd geboren in Somalië en verkaste eind jaren 80 naar Noord-Amerika, heeft een bachelor in islamitische studies en een master in Sharia. Inderdaad het is mogelijk om af te studeren in de categorie sprookjes en nachtmerries kennelijk.

Over deze verkondiger van het geloof zonder vrede is nog veel meer fraais te vinden, zoals talloze tirades omtrent het niet leven volgens de regels door moslims en zijn duidelijke visie dat de vrouw maar een minderwaardig schepsel is die je dus zeer zeker geen hand moet geven. Hij zou zo maar voetballer bij fc Utrecht kunnen zijn, maar dat ter zijde.

Korte samenvatting van de show van Said voor hen die dit geen 7 minuten vol kan houden middels het Y-buis filmpje hieronder.

Rageah geeft aan dat de moslimjongeren de verplichting hebben om goed onderwijs te volgen in het belang van de islam met als doel om middels onderwijs eenvoudiger tot de invoering van de islam bij de lokale samenleving te komen, om de islam te verspreiden in hun nieuwe gemeenschap, de gemeenschap die hen als vluchteling heeft opgenomen.

Onderstaande teksten zijn fragmenten uit zijn toespraak

"Waarom denk je dat allah je hier bracht? Waarom denk je dat allah je ouders hier naar toe bracht?
"Denk je dat het kwam omdat er een burgeroorlog in je land is en je terug naar huis gaat wanneer deze voorbij is? En denk je dat ze nergens anders naar toe konden gaan, en nu opeens kwamen ze naar Zweden naar dit kleine dorp, waarvan ik de naam niet eens kan uitspreken? Denk je dat ze hier per ongeluk naar toe kwamen?"

"Nee, je wordt gezonden door de almachtige allah. Het heeft besloten dat je misschien hier geboren en getogen bent, zodat je de boodschap van de islam over kunt dragen naar je eigen gemeenschap, de Zweedse gemeenschap, want misschien spreekt je vader, als hij Zweeds spreekt, dit met een accent, misschien als zelfs je moeder Zweeds spreekt dan heeft ze een accent. Misschien begrijpen ze weinig of niets van de cultuur van deze mensen."

"Misschien bracht allah je hier zodat je, je kunt aanpassen om te begrijpen, te analyseren, te lezen en te leren over de cultuur van de mensen en in ruil daarvoor doe je iets terug en geef je ze het licht van de islam ..."

"Helaas zijn veel jonge vrouwen en veel jonge jongens of jonge mannen van mening dat ze hier gebracht  zijn zodat ze plezier kunnen hebben en dat ze naar muziek mogen luisteren, dat ze kunnen genieten van de sneeuw die hun vaders nooit eerder hebben gezien. Denken ze hier te zijn om een sneeuwman aan de voorkant van hun huis te maken, dat ze naar beneden glijden door de sneeuw de heuvels, dat dit de reden is dat ze hier zijn."

"De reden dat allah u hier bracht is er voor om de boodschap van de islam over te dragen aan de lokale bevolking, de mensen te bekeren tot de islam .Waarom? Omdat ieder van ons de verantwoordelijkheid heeft om de mensen op te roepen om de almachtige allah aan te roepen, om ze de weg van uw allah te wijzen."Wat Shaykh Said Rageah eigenlijk doet is het hersenspoelen van jonge moslims in een poging om ze aan te zetten tot het bekeren van de andersdenkende, de "ongelovige". 

Ik plaats dit enkel en alleen om te laten zien dat het dus echt niet enkel brullende baardaap imams zijn die in het openbaar oproepen tot geweld waar we als westerse samenleving voor moeten uitkijken, maar nog veel meer voor dit soort gladde praatjesmakers zoals "vriend" Said die op een verkapte manier vanuit een haatkazerne elke moslim oproept om dorpen en steden om te turnen tot islamitische bolwerken. Eerst passen wij ons aan, puur om ze te laten denken dat we welwillend zijn, om vervolgens de oorspronkelijke bewoners te vangen in een islamitisch net dat steeds strakker wordt aangetrokken en steeds maar weer aanpassingen vergt om te komen tot de regels van de islam.

Welke haatprediker is de gevaarlijkste voor onze westerse normen en waarden?

met groet Bolo 


info en gegevens via Cij News

woensdag 23 december 2015

Zondag 17 januari Pegida Demonstratie te Apeldoorn


PEGIDA 

SAMEN ZIJN WE STERK !

Zo 13:00 · Apeldoorn
door PEGIDA NederlandGoed nieuws, tijdelijke opvang Cuijk voldoet niet aan de wensen van de asielopvangmaffiaNog zeker geen tijd voor slingers en feestmutsen in Cuijk echter enkel een kleine glimlach daar het zwaar gesubsidieerd en op kosten van de Nederlandse belastingbetaler alsmaar groeiende en financieel rijker wordende centraal orgaan opvang asielparasieten, inderdaad het coa, (zijn hoofdletters niet waard) van mening is dat het door de gemeente Cuijk voorgestelde opvangkamp niet aan de alsmaar hoger wordende eisen van de asielparasieten voldoet.

De asielopvangmaffia is van mening dat een tijdelijke opvang toch tenminste voor een periode van maar liefst vijf jaar de lokale bevolking aan zich moet kunnen onderwerpen en dat een opvang die maximaal 400 vrijgezelle mannen op de inwoners van Cuijk los laat ook een beetje te weinig is. De onderdrukking van Nederlandse steden en het vernietigen van onze cultuur kost meer mankracht en meer tijd, dus de tijdelijke opvang die men in Cuijk voorstelde is volgens de coa en de stedelijke imam ontoereikend om Cuijk verder te islamiseren.

De brief die door de gemeente aan de omwonende is verzonden maakte dit alles duidelijk echter is er één "kleine" kanttekening bij de voorstelling die door de gemeente Cuijk nu wordt gegeven, het woordje "voorlopig" aangezien de gemeente functionarissen reeds hebben geroken aan de inkomsten ruif van de asielindustrie en boze tongen beweren dat er zelfs al vakantiehuizen in de Ardenne gebouwd zijn van de diverse coa potjes waarmee ambtenaren normaliter worden omgekocht om opvang er door heen te drukken. Uiteraard is dit een mogelijke onwaarheid, een veronderstelling dan wel een aanname, maar deze botte opmerkingen komen meestal na een jaar of wat alsnog aan het licht dus wellicht is deze opmerking wel een vooruitziende blik..........

Voorlopig is de tijdelijk opvang van de baan, wanneer de gemeente Cuijk komt met een voorstel dat wel aan de zware eisen van de asielopvangmaffia voldoet dat is vooralsnog een vraag en het feit dat er in Cuijk nu met spoed woonruimte beschikbaar moet komen voor de zogenaamde statushouders, een ander woord voor toekomstige jihadisten met verblijfsvergunning en reeds binnen gehengeld kindbruidje, de woningzoekende in Cuijk kunnen een woning voorlopig dus vergeten aangezien de asielparasieten ten aller tijden voorgaan op de eigen bevolking.

Nee zeer zeker geen slingers en feestmutsen en het is eenvoudigweg afwachten tot het volgende ondemocratische parasietennest uit de hoge hoed van "onze" gemeente vertegenwoordigers komt kruipen. De buurtbewoners en bedrijven in de buurt van de van Galenweg kunnen voor even weer rustig slapen net als de rest van Cuijk, maar uitstel is in dit soort gevallen helaas meestal nog geen afstel.

met groet Bolo 
maandag 21 december 2015

Dry Bones - Berserk


Whenever I do a cartoon attacking President Obama I am hit with charges that I am a racist. I have learned to get around this by attacking "the White House" or John Kerry instead.
There are other "accepted" positions that I must observe in order to be taken seriously by a large part of our Jewish constituency. One of these "accepted" positions is the idea that Israel needs to stay firmly in America's pocket. Another "accepted" position is the idea that Donald Trump is a dangerous, crazy, racist, clown. In order to stave off the knee-jerk response to a cartoon challenging these ideas in today's cartoon, I had to present them as being the insane ramblings of an out-of-control computer-robot who has gone berserk!
-Dry Bones- Israel's Political Comic Strip Since 1973


zondag 20 december 2015

Van de hak op de tak, van een prachtige Chagoi koi karper naar het geweldige maar onvolledige vluchtelingen plan van DenemarkenZat vanmorgen met me latte en me laptop de laatste berichten omtrent de ellende op de wereld en Nederland in het bijzonder eens rustig door te kijken en buiten de dagelijkse, of moet ik schrijven nachtelijke, sloop en knokpartijen in de diverse Nederlandse asielzoekersparadijzen viel mij in eerste instantie een berichtje in koiquestion op alwaar te lezen viel over het verdriet van een verzorger van prachtige koi's op een Zeeuws vakantiepark. De door de overheid van ons belastinggeld vetgemeste asielparasieten hadden nog een beetje trek en haalde een prachtige tamme Chagoi van zo’n 93 centimeter uit de vijver om deze onder het genot van een biertje of meer naar binnen te werken. Link naar het betreffende artikel

Er wordt meer dan uitstekend gezorgd voor de vluchtelingen op het betreffende vakantiepark met meer dan voldoende eten en drinken, gemeubileerde vakantiewoningen en gratis Wi-Fi. Dezelfde groep vluchtelingen kwam vorige week al eerder in opspraak toen enkelen van hen het interieur van een van de vakantiewoningen hadden gesloopt. Getuigen melden veelvuldig alcohol gebruik en toegangswegen worden geblokkeerd met puin en afval om de politie buiten te houden. Tijdens de reddingsactie tilden enkele vluchtelingen de wachtende zakken met Koi op. Uiteindelijk konden ze in veiligheid worden gebracht bij een bevriende hobbyist met een vijver in de om streek. 

De eigenaren van dit vakantiepark heb ik niet eens medelijden mee aangezien ze van te voren goed wisten of in elk geval konden weten wat voor een zooitje teringleiders ze onder het mom vluchteling binnen zouden halen. Het geld dat het herbergen van dit tuig ze opbrengt is de enige reden waarvoor ze dit doen dus nee medeleven met de eigenaren van dit gelukszoekers en parasieten paradijs kan ik echt niet opbrengen. Wel begrijp ik het verdriet van deze Orlando die de koi's daar verzorgt, deze heeft niet om de asiel ellendelingen gevraagd en ik weet zelf als liefhebber en bezitter van enkele koi's hoeveel pijn het doet wanneer er iets niet goed is met deze prachtige en meestal hand tamme vissen. Moet er niet aandenken wanneer iemand een van me koi's als lekker hapje zou gaan misbruiken. Zou ook niet voor me zelf instaan moet ik heel eerlijk bekennen.

En al dit hierboven moest een korte inleiding zijn naar me eigenlijke stukje omtrent het geweldige idee van Denemarken om de opvang van gelukszoekers eens beetje beter te kunnen financieren. 

Inderdaad de Denen komen met een op zich prima plan, las ik hier op Powned, ze willen de vluchtelingen juwelen en andere kostbaarheden laten inleveren om ze op die manier een bijdrage te laten doen in de kosten van hun opvang. Niks mis mee toch? Minister Støjberg van Immigratie is van mening dat deze maatregel noodzakelijk is om de opvang betaalbaar te houden en gelijk heeft hij, waarom zouden de Denen de opvang van deze gelukszoekers moeten betalen wanneer deze gelukszoekers zelf baden in rijkdom? En het huilen omtrent de altijd maar weer getrokken kaart "tweede wereldoorlog" raakt ook kant nog wal. Of is er iemand die wil beweren dat de Joden die tijdens de tweede wereldoorlog in vernietigingskampen of doorvoerkampen werden gevangen gehouden en/of werden uitgemoord vluchtelingen waren die bij de nazi's aanklopte om asiel aan te vragen? Rot dan op met die achterlijke vergelijking dat deze actie van de Denen het zelfde is als de nazi's die de waardevolle spullen van de Joden afpakte. Echt elke vergelijking met de Joden uit de tweede wereldoorlog wordt uit de kast gehaald als vergelijking met de nieuwe zogenaamde vluchtelingen, behalve wanneer het om de vrijwel constante islamitische aanvallen op Joden en Israël gaat dan vergelijken we ineens niets meer met de tweede wereldoorlog, nee dan is het eigen schuld van Joden en de inwoners van Israël. Dus rot lekker op met deze door achterlijk links denkende mafketels verzonnen onzin.

Een geweldig plan van de Denen en ik denk dat we hiermee nog veel meer zouden kunnen doen. Waarom zouden we mensen op moeten vangen die zelf geld genoeg hebben? Waarom zouden we deze gelukszoekers met meer dan voldoende goud en geld niet een handje helpen en ze van hun eigen geld een goede maaltijd, een bed voor één nacht en een retourticket naar huis geven? Het geld en de juwelen die ze dan overhouden mogen ze natuurlijk gewoon weer mee naar huis nemen. Lijkt mij een prima deal en een deal waar iedereen beter mee af is. De asieleisers hoeven zich niet aan te passen aan onze "barbaarse" wetten, regels en gedragsnormen. Ze mogen lekker weer naar huis zonder hier in erbarmelijke onmenselijke omstandigheden te hoeven overleven. Er hoeven geen kindbruidjes over te komen, onze vrouwen en kinderen kunnen gewoon veilig over straat er worden geen gemeenteraadsleden bedreigt aangezien ze tegen de wil in en achter de rug om van de inwoners besluiten om asielzoekersparadijzen te laten bouwen. Onze oudere kunnen gewoon weer de zorg krijgen die ze nodig hebben en mensen die een huis zoeken hoeven niet meer op straat te leven aangezien men deze woningen nodig heeft voor asielparasieten.

Kan nog wel even doorgaan met voordelen noemen, maar denk dat het wel duidelijk is.

 DENEMARKEN GOED PLAN DAT WILLEN WIJ OOK!  althans met de aanvulling die ik hierboven al had aangegeven.

met groet Bolo zaterdag 19 december 2015

Amerikaanse piloten krijgen bevel om de isis olie konvooien richting Turkije te negeren

Volgens rapporten van de Amerikaanse piloten die werkzaam zijn in Syrië vliegen ze over olietanker konvooien die vier rijstroken breed door het land denderen om de geldstroom van islamitische staat in stand te houden middels de olieverkoop aan Erdogan zijn islamitisch bolwerk Turkije.Voor de Amerikaanse functionarissen en verantwoordelijke "neutrale" en bevriende westerse nieuws "experts" wordt het steeds moeilijker om uit te leggen waarom de door de VS geleide "anti-isis" coalitie na meer dan een jaar nog steeds niet in staat blijkt te zijn om de uiterst lucratieve olie-smokkel operatie te stoppen. Zou het niet zo kunnen zijn dat ze eenvoudigweg nog nooit geprobeerd hebben om de olietransporten tegen te houden aangezien ze dan in aanvaring met Turkije zouden komen. Zijn de olietransporten wellicht de ware reden waarom er een Russisch vliegtuig werd neergeschoten in de buurt van de Turkse grens en is de uiterst behulpzame media er dan ook de reden van dat wij geen informatie meer krijgen over deze laffe Turkse aanval op een Russisch vliegtuig enkel en alleen daar deze piloten van hun regering wel islamitische olietransporten mogen aanvallen?

Rapporten middels bronnen binnen het Pentagon vertellen ons een interessant verhaal. Gezien America's jarenlange ervaring met "precisie-bombardementen" en de enorme mogelijkheden om verkenningsvluchten uit te voeren middels vliegtuigen en het met behulp van satellieten uitermate nauwkeurig bepalen van de posities van deze olietransporten is het totaal onverklaarbaar dat het de Amerikaanse alliantie eenvoudigweg niet lukt om dit financiële Walhalla  van de islamitische pedofielen en moordenaarsbende droog te leggen. Het lukt niet om de olietransporten van islamitische staat en tientallen zusterorganisaties te vernietigen.

Amerikaanse piloten die vliegen over Irak en Syrië hebben hun verhaal verteld en ze hebben gezien dat voor hen onbekende vliegtuigen wel aanvallen op deze olietransporten hebben uitgevoerd. Waren deze "onbekende" vliegtuigen van Russische afkomst? of is er nog een derde speler op de markt die de leveringen van isis en al Nusra aan het Erdogan familiebedrijf probeert te verstieren? Wie heeft er nog meer belang bij dat de financiën van de islamitische terreurorganisatie wat minder goed gaan werken en wellicht eindelijk eens gaan opdrogen? De Amerikaanse alliantie waar dus ook Nederland bij hoort doet dit in elk geval niet, deze zwichten voor de dreigementen van de Turken en wensen een nieuw groot islamitische Turks rijk ondanks de wetenschap dat dit na een eventuele overwinning op islamitische staat weer nieuwe problemen, lees een verse genocide op Koerden, Armeniërs, Grieken, Cyprioten of zeg maar wie er nu aan de beurt is, gaat opleveren.

Het blijft in elk geval een vreemde zaak dat het niet lukt om olietransporten richting Turkije te onderscheppen en vernietigen. Het is wellicht nog vreemder dat het de Amerikanen steeds maar weer lukt om parachute pallets vol met wapens en uitrustingen te droppen boven de hoofden van de islamitische terreurorganisatie. Waren de Verenigde Staten niet in staat om uitermate nauwkeurige precisie bombardementen uit te voeren? Wat stelt deze door de Amerikanen geleide alliantie eigenlijk voor wanneer het dun ze door de broek loopt op het moment dat het islamitische Turkse Erdogan familie bedrijf deze alliantie eenvoudigweg kan verbieden om de vijand, de islamitische staat, eens echt een goed pak op hun donder te geven door ze nu eens echt aan te vallen. Dit durven ze niet aangezien dan ook "onze" vliegtuigen neergeschoten worden wanneer ze de olietransporten met als einddoel Turkije gaan aanvallen.

Is het daadwerkelijk zo vreemd dat het de Russen wel lukt om op te treden tegen de door Turkije gesteunde islamitische pedofielen en massamoordenaars die huis houden in Syrië en Irak?

Artikel middels info via New Eastern Outlook

met groet Bolo 

vrijdag 18 december 2015

kerstgedachte tijdens het naar binnen werken van een bord patat, varkenssaté met satésaus en een biertje

Inderdaad zelf koken is niet mijn grootste hobby dus dan maar eens lekker gemakkelijk doen wanneer je eens een keertje voor je eigen moet zorgen.Terwijl ik in de keuken bezig was kwam daar ineens dat medemenselijkheidsgevoel bij me boven drijven en de daarbij behorende rond dolende gedachtegangen binnen mijn door de elementen aangetast hersenstelsel.Sta daar al genietend van me Hertog Jan te roeren in me pan varkensvlees met de bedoeling om deze om te turnen tot een lekker pittig bakje saté, kastanje champignons met ui en paprika in me andere pannetje terwijl me frieten op een gezonde manier bruin bakken in de actifry en op dat moment komen de kerst gedachten bij me boven dobberen wanneer ik niet voor het eerst bij me eigen denk wat ik eigenlijk toch ook een geweldige kloothommel ben daar ik hier een na mijn mening snelle hap in elkaar aan het braaien ben terwijl der mensen zat in Nederland rondlopen die dolgelukkig zouden zijn wanneer ze dezelfde maaltijd als kerstdiner naar binnen zouden mogen werken en dan zouden ze er nog met twee, drie of zelfs vier personen ruim voldoende aan hebben ook. Dat alles dan ook nog eens in de wetenschap dat het vlees en de groenten die ik overhoud op zijn laatst tot morgenmiddag in de koelkast zullen mogen verblijven aangezien ze waarschijnlijk al veel eerder door een van de hier normaliter aanwezige aasgieren uit de koelkast is geroofd als zijnde een lekker tussendoortje of wel eens een keer wat anders dan een appel, banaan of peer.

Gelukkig laat ik mijn eetlust niet bederven door de ellende van andere, ik weet het Bolo is niet enkel een racist maar ook nog eens een egoïst, en al doende schuif ik me eten weg onder me neus en de schuldvraag van deze ellende schuif ik al vrij snel in de richting van het zooitje totaal ongeschikte Haagse idioten die ons land gezamenlijk versjacheren ten kosten van hun eigen gewin.

Nog meer irritatie komt er dan bovendrijven wanneer ik hoor en zie dat er nog steeds mensen zijn die het stelletje 3FM profiteurs geld toezenden om het een of andere militaire regiem over de rug van kinderen aan geld voor nieuwe wapens te helpen zodat ze hun burgeroorlog kunnen winnen om vervolgens die zelfde kinderen met hun hele familie uit te roeien aangezien de nieuwe leiders van deze bananenrepubliek last van deze mensen zouden kunnen gaan krijgen.

We betalen met zijn allen kost, inwoning, zakgeld en import kindbruidjes voor asielparasieten. We halen met achterlijke geldverslindende acties geld binnen om indirect oorlogen in andere landen te bekostigen. We accepteren de herinvoering van de Jodenvervolging middels de financiering van haatkazernes en het binnen hengelen van islamitische jihadisten in wording. Bakken met geld verlaten ons land om de Turken te helpen met het opbouwen van een nieuw Ottomaans rijk. Onder de noemer ontwikkelingshulp ledigen wij onze schatkist in de zakken van wapenhandelaars om op deze manier de ene burgeroorlog na de andere burgeroorlog mede mogelijk te maken en aan de armoede in Nederland doen we enkel iets wanneer de minder bedeelde een dubbel paspoort hebben of tenminste zweren op de koran aangezien de authentieke Nederlander systematisch uitgeroeid schijnt te moeten gaan worden.

Geer en Goor lieten ons in een populistische show al eens zien hoeveel er eigenlijk wel niet mis is met de ouderenzorg in Nederland, de vele mensen die hun stinkende best doen om onze ouderen te helpen, maar steeds maar weer tegen enorme obstakels aan knallen. Gemeentes hebben er geen enkele moeite mee om huizen om te bouwen tot ware gelukszoekers paradijzen terwijl er in Nederland mensen op straat moeten leven, kinderen in krotten wonen en oudere wegzakken in hun eigen ellende aangezien dezelfde gemeentes hier geen tijd in wensen te investeren. Zie het bij me eigen ouders, altijd gewerkt en nu moeten ze bij hun kinderen aankloppen wanneer ze eens wat extra's willen. Ze dachten dat alles goed geregeld was en inderdaad dat was ook zo, maar ze hadden even geen rekening gehouden met de lange arm der belastingdienst die ook na hun pensioen het zuurverdiende geld van deze mensen nog af wenst te pakken om dit geld in de bodemloze put der gelukszoekers te dumpen. Wij zijn gelukkig in staat om onze ouders te helpen, maar ik weet zeker dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar ouders die geweldig genaaid worden door vvd, pvda en d66  financieel te steunen. Weet wel dat het bij ons zo ver niet gaat komen en het spaargeld alhier weer een oude sok of bankkluis in gaat om er voor te zorgen dat de Haagse kliek mijn spaargeld niet gaat cadeau doen aan geluksparasieten of de volgende door de Turken uitgevoerde genocide.

Zo en nu een verse Hertog Jan en gelijk de afwas doen, heb me frustraties weer even het blog in gesmeten en moet zeggen lucht lekker op.

met groet Bolo 

donderdag 17 december 2015

Dry Bones - School Daze


According to the LA Times:
A crudely written email threat to members of the Los Angeles Board of Education prompted officials to close all 900 schools in the nation’s second-largest school system Tuesday, sending parents from San Pedro to Pacoima scrambling to find day care — while New York law enforcement dismissed a nearly identical threat from the same sender as an obvious hoax.
The unprecedented districtwide shutdown reflected the tense atmosphere over possible terrorist attacks less than two weeks after two Islamic radicals opened fire at a workplace party in San Bernardino, killing 14.
L.A. Unified School District Supt. Ramon Cortines said he made the decision to order the school closures because he couldn’t take a chance with the system’s 640,000 students. -more
-Dry Bones- Israel's Political Comic Strip Since 1973

zondag 13 december 2015

Normale vragen stellen aan minister van Volksgezondheid Edith Schippers (vvd) en gelijk de politie in je nek

Persvrijheid in Nederland?

Wanneer je al dreigend, vloekend en tierend "onze" beleidsbepalers op straat aanvliegt dan kan ik mer er nog wel wat bij voorstellen, maar wanneer je eenvoudigweg wat normale en zeer zeker nuttige vragen stelt aan één van de mensen die dagelijks voor zijn werk de mening van de meeste Nederlanders negeert dan is het wel een beetje vreemd dat je geconfronteerd wordt met de arm der wet die zich wellicht beter zou kunnen bezig houden met het uitzetten van illegale asielparasieten of andere meer nuttige aangelegenheden.

Filmpje van "We Are Change Rotterdam"


met groet Bolo 


Voorafgaand aan de ministerraad op vrijdag 11 december 2015 stelde We Are Change Rotterdam enkele vragen aan Edith Schippers (VVD). De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beantwoordde de vragen die handelde over het signaal dat het NIBUD had afgegeven over het effect van de stijgende zorgkosten. Het 'gesprek' nam minder dan een minuut in beslag maar de politie vond het nodig om de journalist 10 minuten te volgen en hem uit een overleg te halen met Sven Hulleman van de stichting R.E.D. In totaal vijf ( of vier) agenten waren ter plaatse om de journalist te ondervragen.

Gepubliceerd op 12 dec. 2015

zaterdag 12 december 2015

Meneer Rutte, Ge mot de groette uut Brabant hebbe verrekte kut

Lekker ongenuanceerd, over Rutte, Turkije, isis, de Koerden, Obama, Poetin en de verwoesting van Nederland.
stop het uitmoorden van de Koerden mark rutte


opgelicht door de staat mark rutte liegt alle Nederlanders voor


13-jarige jongen voor de rest van zijn leven getekend door vuurwerk gooi actie van arme zielige asielparasieten

Onderstaande artikel is gezien de ernst van de situatie en wederom de laksheid bij politie en justitie wanneer het criminaliteit en/of geweld door asielparasieten betreft met zeer veel dank in zijn geheel overgenomen van AZC Alert in de hoop dat deze gedragsgestoorde op onze kosten in Nederland verblijvende randdebielen snel worden opgepakt alvorens ze meer slachtoffers maken of door de asielindustrie snel weggemoffeld worden naar een ander gelukszoekersparadijs, hier of in een ander Schengenland, zodat ook dit onder het grote "asielzoekers criminelen activiteiten tapijt" kan worden geschoven.

met groet Bolo 


Asielzoekers mishandelen 13-jarige met vuurwerk

/in  /door A 

Op vrijdagavond 11 december 2015 fietst een 13-jarige jongen uit Stadskanaal samen met een vriendje omstreeks half 8 ’s avonds door het centrum, langs de Jumbo om een boodschap te doen. Kletsend met zijn maat, weinig oog voor de omgeving, tot hij uit het niets iets tegen zijn achterhoofd voelt knallen. Het vliegt via zijn kraag zijn jas in en binnen een oogwenk schieten de vlammen zijn jas uit. Hij heeft met moeite in zijn jas gegrepen om het vuur te doven en het nog altijd brandende vuurwerk uit zijn kleren te krijgen.
De 13-jarige Ronnie heeft 5% van zijn rug + zijn hand verbrand. 2e en 3e graads brandwonden van zijn hals tot zijn stuitje door vuurwerk. Gegooid door 2 volwassen mannen, asielzoekers zo geeft hij stellig aan. Hij kent ze niet, maar heeft ze wel vaker zien lopen. ‘Ze lopen daar altijd’. Toen de mannen in de gaten hadden dat het misging zijn ze vlug weggelopen en verderop op een fiets gestapt. Volgens Ronnie’s moeder hadden de mannen een donkere huidskleur, was de een kaal en droeg de ander een petje. De gemeente Stadskanaal telt 988 asielzoekers, verspreid over 2 locaties.
De opa en oma van het vriendje woonden dichtbij en daar konden de jongens gelukkig gelijk terecht. Rond half 8 belde het vriendje van Ronnie vanaf zijn opa en oma naar Ronnie’s moeder en vertelde haar wat er gebeurd was. Vanuit daar werd moeder gebeld. Die heeft zich erheen gehaast en vanuit daar de spoedeisende hulp gebeld voor advies. Ronnie moest eerst een kwartier onder een lauwe douche en daarna door naar het ziekenhuis. Vanwege de aard en de hoeveelheid van de verbrandingen heeft de arts telefonisch contact gezocht met het Brandwonden Centrum in Beverwijk. Daar gaf men volgens moeder aan dat een dergelijke situatie -brandwondenslachtoffers door asielzoekers met vuurwerk- momenteel geen uitzondering is.
De zorg voor Ronnie ging natuurlijk voor, dus zijn moeder belde vandaag met de politie om aangifte te doen. Zij mag dinsdag 15 december aangifte komen doen. Kunnen deze ‘volwassen’ vuurwerkgooiers fijn nog een paar dagen slachtoffers maken voor de politie dinsdag pas aan wil horen wie ze moeten gaan zoeken en waarom. Ronnie is er naar omstandigheden nog goed vanaf gekomen. Hij heeft last van het ‘Lange QT syndroom’ en dit kan bij bijvoorbeeld hevige schrikreacties leiden tot flauwvallen of erger. Er waren getuigen, waaronder een ouder echtpaar, maar niemand heeft hun gegevens genoteerd. Wij hopen van harte dat al deze mensen zich alsnog zullen melden bij de politie om te vertellen wat zij gezien hebben.
Rest ons slechts 1 vraag: wat als Ronnie vuurwerk had gegooid naar een asielzoeker?

vrijdag 11 december 2015

Dry Bones - Swedish Meatballs

According to the Times of Israel:
Swedish PM: Stabbing attacks in Israel not terrorism

“No, it is not classified as [terrorism],” Lofven said in an interview to the Swedish news agency TT. “There is an international classification regarding what constitutes or does not constitute [terror]. As far as I know, the [knife attacks in Israel] are not defined as terror.”
Later in the day, Lofven contacted TT again to clarify his message, fearing what he called a “misunderstanding.”
“I meant that it was unclear if the knife attacks are organized by a group classified as a terrorist organization,” Lofven told the agency. “Nonetheless, the attacks themselves do constitute terror.”
Ties between Israel and Sweden have soured in recent weeks following a series of comments by Swedish Foreign Minister Margot Wallstrom criticizing Israel’s treatment of Palestinians and suggesting a link between the Israeli-Palestinian conflict and the terrorist attacks in Paris last month, claimed by the Islamic State.
Sweden’s Minister for Foreign Affairs Margot Wallstrom gives a statement to media on the Paris terrorist attacks, Stockholm, Sweden, November 14, 2015. (AFP/ TT NEWS AGENCY / HENRIK MONTGOMERY)
Last week, Wallstrom said that Israel was conducting “extrajudicial executions” of Palestinian stabbers, calling the Israeli response to the terrorist attacks “disproportionate.”
Israel has suffered near-daily stabbing attacks by Palestinians in recent months, part of an ongoing wave of violence. -more

-Dry Bones- Israel's Political Comic Strip Since 1973


donderdag 10 december 2015

Laffe moslims realiseren zich een beetje te laat dat deze hard werkende christelijke boeren zich best goed kunnen beschermen

Een groep islamitische racisten dacht dat het gemakkelijk zou zijn om een paar bescheiden boeren te treiteren en te intimideren, deze boeren waren echter geenszins van plan om hun gewassen en land te verlaten en voordat de jihadisten zichzelf een schouderklopje konden geven voor de zoveelste geslaagde laffe aanval op onbewapende christelijke boeren kregen ze van deze agrariërs een koekje van eigen deeg.  De onderschatte boeren onthulde iets waardoor de moslims zwaar spijt kregen van hun beslissing om juist deze boeren aan te willen vallen.
Een groep van ten minste 30 gewapende militanten van het Moro Islamic Liberation Front (MILF) kwamen op bezoek in Maybula, Tulunan, een rustige en arm christelijke dorp in Mindanao op de Filipijnen, ze melde Fulton County News.

De jihadisten benaderde de groep boeren die aan het werk waren op een bananenplantage, de boeren hebben niet veel maar zijn tevreden met datgene dat ze wel hebben en zijn ook bereid om dit indien nodig met hun leven te beschermen, iets waar de islamitische criminelen dus ook achter kwamen.

De moslimterroristen op rooftocht kregen een verdiende dreun van deze zachtmoedige boeren die, na al snel bleek, buitengewoon goed bewapend waren. De boeren twijfelde geen moment en grepen naar hun vuurwapens en gaven hun aanvallers een gevecht zoals de grootste rebellengroep van het land nog nooit eerder had gezien.

Wat volgde was een drie uur durend vuurgevecht dat uiteindelijk resulteerde in de dood van drie boeren en drie jihadisten voordat de islamitische militanten met de staart tussen de benen en de broek vol gescheten van angst op de vlucht sloegen, waarna het vuurgevecht letterlijk tot stilstand kwam.

Korpschef Ronnie Dillera zei  dat de lichamen van de dode terroristen door de politie zijn opgehaald, maar dat hun identiteit onbekend zou blijven. Hij voegde hieraan toe dat ten minste 64 gezinnen van meer dan 200 mensen tijdens de aanval op de vlucht zijn geslagen, maar doordat de lokale bewoners bewapend waren en bereid bleken te zijn om hun huizen en dierbaren tot de laatste snik te verdedigen er vele onschuldige levens zijn gered.

Net zoals de Palestijnen proberen om Israëli's middels aanslagen om te brengen zo proberen de Moro Moslims de christelijke bewoners af te slachten terwijl ook deze moslims onterecht beweren dat het land hen toebehoort. Aanvallen van de moslims zijn niet ongewoon in deze regio, echter doordat lokale bewoners bewapend zijn hebben ze nu de mogelijkheid en een kans om te vechten tegen hun potentiële moordenaars.

Waren deze christelijke boeren ongewapende geweest dan hadden de moslims niet alleen de mannen maar ook hun vrouwen en kinderen afgeslacht. Het land en de huizen waar deze boeren zo hard voor hebben gewerkt zouden dan ook ingenomen worden door de islamitische moordenaarsbende.

Meer dan 70 procent van de bevolking van Mindanao is christelijk, maar ondanks het feit dat de islam bestaat uit een ruime minderheid  wordt de vreedzame christelijke meerderheid routinematig afgeslacht. De moslims zijn goed voor ten minste 20 procent van de bevolking van het eiland en net zoals ze doen in bijna elk land waar ze een aanzienlijke minderheid vormen terroriseren ze alle andersdenkende in een poging om de sharia uit te voeren.

Hoewel Mindanao absoluut niet is te vergelijken met Europa of de VS, kunnen we leren van hun islamitische minderheid, net zo als we kunnen leren van elke natie die de fout heeft gemaakt om toe te staan dat ​​hun islamitische bevolking kan groeien.


1-2 procent moslims beginnen met het verspreiden van het verhaal dat de islam een religie van vrede is. Zij nodigen de media en de gemeenschap uit om moskeeën te bezoeken, de Koran te lezen, of te worden betrokken bij hun evenementen.
Rond de procent, het routinematig zeuren over racisme, intolerantie, vermeende haatmisdrijven, en 'islamofobie'. Ze eisen bijzondere rechten voor minderheden, dezelfde die ze strippen van de minderheden in hun eigen land.
Op ongeveer 10-20 procent, volgen de rellen, grote protesten waarna wetteloosheid volgt. moslims verhogen de kans op terreuraanslagen, tegen grootschalige operaties in mindere mate aanvallen op burgers. Ze zijn al geïnfiltreerd binnen de media, de overheid en scholen, fundamenteel veranderende wetgeving en ze belasten de meerderheid met hun invloed.
Bij 40-60 procent, chronische angst, lopende militie oorlogvoering, en wijdverbreide vervolging van ongelovigen zijn ongebreideld. Sharia is van kracht geworden, en niet-moslims kijken als ze van hun rechten worden ontdaan de andere kant op.
Bij 80-100 procent, sekse segregatie, raciale apartheid en systematische genocide zijn onvermijdelijk. Sharia is in volle kracht, en minderheden worden niet getolereerd dit is een ziekte volgens hun regering, de islam of moslims spreken zonder probleem over de doodstraf. Een islamitische staat werd ingeluid, en de minderheden moeten vluchten, betalen jizya of bekeren zich tot de islam om te kunnen overleven.


In tegenstelling tot Mindanao is een groot deel van het Westen nog steeds te redden van een islamitische suprematie. Geen enkel land heeft ooit gefloreerd onder de sharia en geen minderheid is ooit hun fundamentele mensenrechten geboden in een islamitische samenleving.

We moeten ons wapenen tegen deze groeiende bedreiging, het gebruik van onze grondwettelijke rechten zoals ze bedoeld waren door onze voorvaderen. Moslims over de hele wereld zijn met behulp van de democratie en de vrijheid aan de macht gekomen om democratie en vrijheid te vernietigen. Het is tijd dat wij gaan terugslaan en ons land, ons volk en onze cultuur gaan beschermen tegen deze barbaren.

Vrije vertaling naar artikel op Mad World News 

met groet Bolo