.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

dinsdag 29 april 2014

“Christy” on human right abuses against Palestinians in the West Bank

Christy on Palestinian human right abuses 

in the PA, Uppsala University


Event in the Uppsala University in Sweden, speaking about human rights issues in the Israeli Palestinian relations. The event was held on April 9th, 2014.
Een onthullend getuigenis klonk onlangs aan de Universiteit van Uppsala in Zweden, waar op 9 april 2014 tijdens een avond die werd georganiseerd door het locale Jerusalem Institute of Justice, een debat werd gehouden met als thema: “Wie is verantwoordelijk voor de mishandeling van de Palestijnen?”

Bron : Brabosh.com

maandag 28 april 2014

Holocaust Remembrance Day

Opdat wij niet, nee nooit vergeten


Today is Yom HaZikaron laShoah ve-laG’vurah (Holocaust and Heroism Remembrance Day), 
which is also known as Yom HaShoah or Holocaust Remembrance Day.


"Hear my prayer, Lord; let my cry for help come to You....  
In my distress I groan aloud and am reduced to skin and bones."  
(Psalm 102:1, 5)The arrival of Hungarian Jews in Auschwitz in the summer of 1944.  
This year marks the tragic 70th anniversary of the destruction of Hungary's
Jewish community.

A Holocaust survivor views a pile of bodies stacked in a shed in the
Ohrdruf concentration camp in Germany.  Approximately two thirds of
Europe's nine million Jews were murdered in the Holocaust.In the Auschwitz concentration camp complex, incoming prisoners who
were selected to work were tattooed with a serial number.  
Those who were sent directly to the gas chambers were not issued serial numbers
and therefore, not tattooed.

Opdat wij niet, nee nooit vergeten

zondag 27 april 2014

Dodenherdenking 2014

Omdat de Nederlandse steun aan de terroristische islamitische palestijnse moord brigade nooit of te nimmer ver genoeg kan gaan en we in Nederland nog steeds vrijheid van meningsuiting hebben, mits daarmee geen islamieten worden aangevallen uiteraard, kan het hier zo zijn dat mensen op de dag dat WIJ de slachtoffers herdenken die van ons zijn weggenomen door oorlogsgeweld, mensen die zijn omgekomen door te strijden voor ons, zodat wij kunnen leven in een vrij Nederland een actie op gaan zetten om op te komen voor de rechten van zogenaamde slachtoffers van Israël.
En op 4 mei, de dag dat wij ook de vele Joodse slachtoffers uit wereld oorlog twee herdenken, gaat dit laffe islamitische  tuig te samen met een aantal domme respectloze Nederlanders het laatste beetje respect dat er nog is voor de slachtoffers van deze gruwelijkheden ook nog eens naar de klote helpen.
Ziek dom respectloos volk, wat mij betreft iedereen die hier aan mee doet, gelijk ons land uit flikkeren, ongeacht afkomst, op flikkeren en nooit meer terug komen.
Onderstaande artikel heb ik volledig overgenomen uit Het Katholiek Nieuwsblad en komt van de hand van Henk Rijkers, lees en huiver over hoe het hier in Nederland steeds maar weer wat gekker kan en het einde is nog lang niet in zicht.....
met groet Bolo

Islamisering 

van Dodenherdenking tot anti-IsraëlpropagandaOp 4 mei, Dodenherdenking, herdenken we vanouds de doden die gevallen zijn als slachtoffers van het nazisme.
Onder hen nemen de Joden de eerste plaats in, kwantitatief en ook kwalitatief, omdat deze groep van Nederlanders niet primair gedood werd bij oorlogshandelingen of omdat zij zich tegen de nazi's verzetten, maar om het het naakte feit dat ze Joods waren.
Dus joegen de nazi's niet alleen weerbare mannen en vrouwen over de kling, maar ook bejaarden, babies, en zelfs geesteszieken. In de memoires van Rudolf Vrba valt te lezen hoe een groep Nederlandse psychiatrische patiënten onder de hoede van hun heldhaftige verpleegsters bij aankomst in Auschwitz voor even het kamp wist te ontregelen. Maar ze waren allemaal Joods, dus ook de verpleegsters, van wie zelfs de nazi's onder de indruk raakten, gingen de gaskamer in. Wie kan dit zonder tranen lezen?
Blogger Carel Brendel vestigt er de aandacht op dat het nieuwe platform Bewust Moslim een opmerkelijk evenement op Facebook aankondigt. In het kader van de Dodenherdenking zal er namelijk op 4 mei een symposium plaatsvinden onder de naam 'Palestina, de Schaduw Holocaust'. Plaats van handeling is de Al-Amal moskee in Hilversum. Als sprekers staan Abou Hafs en Abdul-Jabbar van de Ven aangekondigd.
Brendel noemt de datumkeuze een "stevige provocatie". De blogger argumenteert dat het aantal Palestijnse slachtoffers dat viel in de confrontatie met Israël van 1948 tot heden "niet in de schaduw" kan staan "van de echte Holocaust, de grondig georganiseerde massamoord op miljoenen Europese Joden." Als islamieten onderling slaags raken, vloeit er al gauw meer bloed dan Israël tot dusver ooit tot zijn zelfverdediging heeft laten vloeien, aldus Brendel.
Er valt echter nog wel wat meer over te zeggen. De islamitische tactiek om de Holocaust te ontkennen of om te duiden tot een verdiend loon en om Joden van Holocaust-slachtoffers tot -daders te maken (namelijk van de Nakba van 1948, een confrontatie waarbij veel Palestijnse burgerslachtoffers vielen) maakt al lange tijd onderdeel uit van het islamiseringsproces van Europa. Onderzoekster Bat Ye'or spreekt zelfs van het Palestiniseringsproces van Europa, dat gevoed wordt vanuit de diepe antisemitische wortels van het oude werelddeel. Het Palestinisme is de ideologie van Israels delegitimering "door de territoriale soevereiniteit, geschiedenis en cultuur van een volk te ontkennen, in overeenstemming met een Jihadistische wereldbeschouwing", aldus Bat Ye'or.
De onderzoekster schildert de theologische achtergrond hiervan: Voor de islam is de Bijbel een valse versie van de Koran. Bijbelse geschiedenis is in die visie (misvormde) islamitische geschiedenis, "en de  bijbelse personen die we in kerken zien afgebeeld, zijn allen moslimprofeten, die vrijwel geen connectie hebben met de feiten die in de Bijbel worden vermeld." De Bijbel legt in werkelijkheid echter een historische verbinding tussen het Joodse volk en het land Israël. Het is er de rode lijn van.
De islamitische theologie kan ons zo verklaren "hoe de Joodse en christelijke historische erfenis geïslamiseerd kunnen worden", legt Bat Ye'or uit. "Jodendom en christendom zijn beide vervalsingen van de islam. De ontkenning van de bijbelse geschiedenis, waar Europa zich ijverig bij aangesloten heeft door te stellen dat Israël een koloniserende indringer in zijn eigen thuisland is, zet zo de historische rechten van de Joden op hun eigen thuisland op losse schroeven."
"Als het gaat om een gezamenlijk strijd tegen Israël valt Europa's afkeer van de eigen joods-christelijke wortels (die - hoewel de belangrijkste - niet genoemd mochten worden in de preambule van de Europese Grondwet) dus mooi samen met de theologische claims van de islam. En ook met het streven van het nazisme om de Joden uit de Europese geschiedenis te wissen, iets waarvoor Hitler destijds al de spontane steun kreeg van de Groot-Moefti van Jerusalem.
In dat kader is het niet meer dan logisch ook de Dodenherdenking in Nederland zijn oorspronkelijke karakter te ontnemen. Opvallend dat van andere zijde steeds weer geprobeerd wordt er een herdenking van ook de Duitse doden van te maken, van hen dus die daders waren, of handelden in dienst van hen. De geschiedenis lijkt hoe dan ook moreel vertroebeld te moeten worden.
Laten we 4 mei liever zuiver houden: een herdenking van hen die vielen in '40-'45 als historische slachtoffers van de vijanden en bezetters van ons vaderland.

Pakistan, een stukje paradijs op aarde

Jaarlijks worden honderden christelijke meisjes in Pakistan ontvoerd en gedwongen om te trouwen met moslims 
Naar schatting 1000 meisjes en jonge vrouwen, voornamelijk christenen, worden er jaarlijks in Pakistan ontvoerd en gedwongen zich te bekeren tot de islam om vervolgens te trouwen met moslimmannen. 

Jonge christelijke vrouwen in Pakistan zijn uiterst kwetsbaar, volgens een nieuw rapport.geproduceerd door de Beweging voor Solidariteit en Vrede in Pakistan (MSP), een mensenrechtenorganisatie, zijn er 700 gedwongen huwelijken en gedwongen bekeringen tot de islam in de christelijke gemeenschap van Pakistan aangetoond  en ongeveer 300 Hindoestaanse meisjes en vrouwen zijn gedwongen bekeerd tot de islam.. 

Volgens de auteur van dit rapport is echter de ware omvang van het probleem waarschijnlijk nog veel groter, het aantal getelde gedwongen huwelijken en bekeringen is exclusief het aantal gevallen dat niet eens word gemeld of niet verder komt in de rechtshandhaving en juridische systemen van Pakistan.
.
Zoals het een goed koran vrezende moslim betaamd zijn de christelijke slachtoffers merendeels tussen de 12, jawel linkse politiek correcte achterlijke weg kijkers tussen de TWAALF en 25 jaar oud. Zij worden veelal onderworpen aan aanranding, verkrachting, huiselijk geweld, gedwongen prostitutie en mensenhandel.
Ofwel de gebruikelijke loverboy praktijken zoals we ze in Nederland ook tegenkomen en zo waarderen aan onze islamitische medelanders.

Het rapport, uitgebracht op 7 april, geeft aan dat deze gevallen allemaal werken volgens een kenmerkende patroon het meisje of de jonge vrouw word ontvoerd, bekeerd tot de islam en word verplicht om te trouwen met de ontvoerder of een derde partij uit deze kansloze moslim gemeenschap. 
De familie van het slachtoffer doet vaak aangifte van een ontvoering of verkrachting bij de politie, de ontvoerders spannen vervolgens een  zaak aan tegen de familie van het kind/meisje om hen te beschuldigen van intimidatie en samenzwering om het meisje tegen haar zin terug te halen naar haar eigenlijke familie, tja volledig de omgekeerde wereld, maar in de naam van de pedofiele nep profeet is dat uiteraard geen enkel probleem. 

Het slachtoffer wordt vervolgens gevraagd om te getuigen in de rechtbank over de vraag of ze niet geconverteerd en wel vrijwillig getrouwd is met deze verkrachter, maar ze blijft meestal in bewaring van de ontvoerders tijdens deze hele procedure, waardoor het zeer moeilijk voor haar word gemaakt om naar waarheid te spreken, gevolg, het meisje word gemanipuleerd, mishandeld en bedreigd en uiteindelijk wordt de zaak meestal beslist in het voordeel van de ontvoerende verkrachter, eventueel nog middels wat omkoping en extra bedreigingen, maar ook dit is uiteraard geen enkel probleem uit naam van allah.

Het rapport kenmerkte tien illustratieve gevallen. 

Een van hen, Nadia Naira , werd ontvoerd in 2001, toen ze nog geen 15 jaar oud was en ze probeerde uit te leggen waarom ze niet tegen haar "man" zou kunnen spreken in de rechtszaal.:

[Hij] waarschuwde me dat als ik het in verklaringen op zou nemen tegen hem, mijn ouders vermoord zouden worden ... Ik was bang en onderdrukt ...  Het was erg pijnlijk om dit te zeggen in de rechtbank, terwijl mijn ouders aanwezig waren. Maar hun veiligheid was in mijn handen en ik wist niet hoe ik dit op een andere manier moest oplossen.

Nadia wist te ontsnappen na tien jaar in gevangenschap te hebben geleefd, gedurende welke tijd ze leed aan fysiek geweld en seksueel misbruik en in deze periode schonk ze het leven aan vijf kinderen.
Naar haar ontsnapping werden zij en haar familie vervolgens geconfronteerd met een langdurige campagne van intimidatie en bedreigingen met als uiteindelijk resultaat dat Nadia terug moest naar haar man, alhoewel je dit soort misbaksels naar mijn mening het predicaat man niet eens mee mag geven, spreek beter over een door de islamitische manier van leven beschermde ontvoerder en kindermisbruiker.

Nog een ander geval, Tania Rubecca werd ontvoerd in 2012 op 22-jarige leeftijd,  ze werd eerst slachtoffer van mensenhandel en werd twee keer verkocht, voordat ze onder dwang werd bekeerd tot de islam en moest trouwen  met een van haar ontvoerders. 
Tania was er slechts een van een groter aantal meisjes  dat eigendom was van de mensenhandelaren met de bedoeling om hen te dwingen tot seksuele arbeid, juist gedwongen prostitutie, de meisjes en dus ook Tania werden geslagen en meermaals verkracht om ze volledig willoos te maken.

Tania's familie heeft hun huis moeten verhuren om een ​​losgeld voor haar vrijheid en terugkeer te betalen, Tania heeft nog altijd problemen door deze martelgang en is zwaar getraumatiseerd door deze beproeving en heeft nog steeds uitgebreide psychologische behandeling nodig, iets dat uiteraard niet vreemd is na het gene haar is aangedaan door deze "mensen".


Het MSP rapport benadrukte hoe de families worden tegengewerkt bij het streven naar gerechtigheid, schadeloosstelling en het herstel van hun geliefde kinderen.
Dit gebeurd op verschillende niveaus, de politie weigert om een ​​zaak tegen de verkrachter en ontvoerders op te pakken, de rechtbanken aanvaarden onvoorwaardelijk de door dwang, intimidatie en al dan niet seksuele mishandeling gedane verklaringen waaruit blijkt dat het huwelijk rechtsgeldig is, ja zelfs wanneer er een huwelijk word gesloten met een kind van 15 en de families kunnen enkel hun toevlucht nemen tot het pleiten bij de daders en eventueel prominente individuen om hun kinderen terug te krijgen.

Wanneer de kinderen ouder worden en de "man" toe is aan een verse maagd dan is het voor deze vrouwen soms mogelijk om volledig getraumatiseerd terug te keren, echter enkel wanneer de "man" geen slaaf voor de huishouding nodig heeft, het leven van deze vrouwen onder jaren van onderdrukking is dan uiteraard allang voorbij, maar wat maakt het uit? In een islamitische heilstaat is een vrouw minder waard dan een stuk vee en dit geld zeer zeker voor niet moslim vrouwen.

Meerdere aanbevelingen werden gemaakt voor de autoriteiten in Pakistan om deze uit te voeren zoals, het verbeteren van de politie responstijden in gevallen waar ontvoering zou hebben plaatsgevonden; betere identificatie van vervalste huwelijk en conversie certificaten; bescherming van vrouwen en gezinnen die bedreigd worden door ontvoerders; het verstrekken van hulplijnen voor eenvoudig en veilig rapportage en de toewijzing van middelen voor de rehabilitatie van de slachtoffers, inclusief compensatie voor hun families.

Maar het moge duidelijk zijn dat hier weinig of niets mee word gedaan.

Pakistan een stukje paradijs op aarde, hiermee begon ik dit artikel waarvan de informatie voor het grootste deel afkomstig is van de website Barnabasfund enkel om eens te laten zien wat ook ons te wachten kan staan wanneer we hier door blijven gaan met het tolereren van de islam en de zelfmoord militie en terroristen opleidingskampen die onder het mom van gebedshuis in heel Nederland uit de grond gestamd zijn, gefinancierd door onze eigen overheid en door buitenlandse partijen die wel brood zien in een islamitisch Nederland, dankzij het stelletje incompetente landbestuurders die vanuit Den Haag mogen regeren gaat deze opzet lukken en kunnen enkel wij als bevolking en echte Nederlanders vechten en strijden om iets te doen tegen de opmars van de islam in ons land.

"ich bin ein Duindorper", deze uitspraak kwam vorige week een keertje naar voren tijdens een gesprek op een chat, maar JA wij moeten allemaal Duindorpers zijn om samen onze straten te ontdoen van crimineel veelal islamitisch straattuig, wie wil er naast wonen? en wie wil er een moskee in zijn achtertuin?

met groet Bolo

donderdag 24 april 2014

World War III continued

Obama stuurt parachutisten naar Polen
World War III weer een stap dichterbij


Nieuwe berichten over de situatie in Oekraïne moeten maar weer eens goed worden bekeken.

In reactie op de situatie in Oekraïne, heeft de VS hun militaire oefeningen uitgebreid en hebben ze parachutisten eenheden naar Polen gestuurd. De regering Obama brengt ons stap voor stap dichter bij een totale oorlog met Rusland en China, door de escalatie die volgen op de militaire bedreigingen en de gevolgen van verdere sancties tegen Rusland.

Velen hebben eerder reeds gezegd dat sinds Obama er niet in geslaagd is om een wereld oorlog te beginnen met behulp van zijn al-Qaeda rebellen in Syrië, zijn focus er nu op is gericht om een ​​situatie in de Oekraïne te creëren die zal leiden tot een wereldoorlog om de economische ineenstorting in de Verenigde Staten te verdoezelen evenals de wereldwijde economische crisis, we zijn gewaarschuwd de derde wereldoorlog die komt er aan.

Het geeft blijk van een arrogantie van ongelooflijke proporties om aan de Russische president Vladimir Poetin het bevel te durven geven om te stoppen met het zaaien van onrust in Oekraïne, nadat het Westen, waaronder de VS en zeer zeker ook de EU, de omverwerping van de gekozen Oekraïense president voorheen heeft gesteund om deze te vervangen door een ​​marionet ondersteund door de VS en de EU en met hulp in de vorm van neo-nazi's, die de leiding over hebben genomen in Oekraïne.


Vrije vertaling door Bolo
Origineel artikel (Before It's News) door Susan Duclos

Vorig artikel uit deze reeks Gedwongen Rechts: World War III

woensdag 23 april 2014

Nieuwsgierig naar de Islam

Twee Oostenrijkse tienermeisjes laten zien waarom zelfs dit al een slecht idee is


Als je wilt laten zien dat zelfs nieuwsgierigheid naar of belangstelling in de islam al een slecht idee is voor gewone spontane jonge tienermeisjes dan moet het verhaal van deze twee jonge Oostenrijkse meisjes volstaan.

De vijftien jaar oude Sabina Selimovic en de zestien jaar oude Samra Kesinović, kinderen van Bosnische vluchtelingen die naar Oostenrijk kwamen tijdens de oorlog in Bosnië en Herzegovinaen en gewoon twee leuke meiden met normaal gesproken nog een lang en gelukkig leven voor de boeg, begonnen puur uit nieuwsgierigheid met een bezoek aan de plaatselijke moskee van de radicale islamitische prediker Abu en nu zijn beide meiden spoorloos verdwenen en er is bewijs wat suggereert de ze zich in Syrië bevinden.  • Interpol is op zoek naar deze twee Oostenrijkse tienermeisjes waarvan ze geloven dat ze werden misleid en naar Syrië zijn gelokt om te vechten voor de islamistische rebellen.
  • Samra Kesinović, 16, en Sabina Selimovic, 15, verdween uit hun huizen in Wenen op 10 april van dit jaar.
  • Maar de eerste hint die er op wees waar de meiden zouden zijn kwam van hun ouders, deze hadden bericht gekregen over de verblijfplaats van de meisjes middels een golf van sociale media berichten waarin ze beweren dat ze zijn weggegaan om in een ​​'heilige oorlog' te strijden.

De manier waarop deze twee jonge meisjes meedoen aan het voeren van de Jihad namens Syrische rebellen is verder onduidelijk wel is het duidelijk dat de meisjes zich bijzonder interesseerde voor de islam, maar het is totaal niet duidelijk dat hun Facebook-berichten, naar verluidt gemaakt vanaf locaties in Syrië, worden geschreven door de meiden zelf of dat deze van iemand anders afkomstig zijn.
Hun ouders hebben aangegeven dat sommige dingen die de meisjes zouden hebben geschreven kunnen voortkomen uit hun aanwezigheid in Syrië, maar ze geloven niet dat alle berichten daadwerkelijk door hun dochters zelf zijn verwoord.


  • In Wenen gaf de familie aan dat de twee meiden onlangs naar een lokale moskee geleid door een radicale imam, Ebu Tejma, zijn gegaan om meer te weten te komen over de islam. 
  • De vaders van de meisjes zijn naar verluidt al in het buitenland op zoek naar hun dochters, die zelf geen contact met hun ouders meer hebben opgenomen

Hoewel de mening over wat er gebeurd is, of wat er nog gaat gebeuren met deze meisjes, op nogal wat verschillende manieren kan worden uitgelegd en worden bekeken een ding is echter wel duidelijk, ze waren nieuwsgierig en werden om die reden aangetrokken tot de islam en dat leidde niet tot een reis naar een plek alwaar jonge meisjes van die leeftijd naar toe zouden moeten gaan.

De Oostenrijkse autoriteiten hebben gezegd dat er een grote kans is dat de meisjes in een jihadistisch trainingskamp zijn en dat ze zelfs al getrouwd zijn met rebellen. Volgens de Oostenrijkse politie vlogen de meisjes van Adana, Turkije naar de Syrische stad Aleppo afstand 125 kilometer, hierna waren ze het spoor bijster. 

De meiden lieten in twee identieke brieven aan ouders weten dat ze naar Syrië gingen om te vechten voor de islam, en "ik zie je weer in de hemel." 

De wolf droeg schaapskleren en deze twee jonge schaapjes werden van huis weg gelokt door het monster islam.

Opgemerkt moet worden dat deze verachtelijke tactiek van misleiding word gebruikt door de Syrische oppositie en niet door de regering Assad, zoals links politiek correct ons graag wil doen geloven, want voor hen zit er nooit of te nimmer iets slechts in de islam..........

Artikel vanuit het Engels vrij vertaal door Bolo
origineel door Shoebat Foundation  in shoebat.com
en extra info via klix.ba

maandag 21 april 2014

Hallo boerman

Beter een goede buur dan een verre vriend.


Tja er is weer het een en ander aan ophef en deze keer niet door een uitspraak van Geert Wilders, al gaat die hier door het linkse gepeupel vast wel weer als schuldige voor worden aangewezen, nee deze keer door een groepje bezorgde Duindorpers die het niet zo prettig vinden wanneer hun kinderen moeten opgroeien in een door veelal marokkaans straattuig geterroriseerde buurt en tja hier is wel wat voor te zeggen.

Nu is Duindorp wellicht niet bepaald de meest sociale wijk van Nederland, maar homo's kunnen er nog gewoon over straat lopen en wanneer je als meisje 's avonds over straat loopt dan word je niet constant liefkozend nageroepen met de zeer politiek correcte opmerking "blonde kanker hoer" en zelfs opa en oma kunnen nog veilig over straat zonder dat ze door een kudde iets wat getinte medemensen in elkaar worden geslagen voor een paar lullige knaken.
Om het maar even in de buurt te houden, worden homo's en lesbiennes niet stelselmatig weggepest in de Haagse schilderswijk? Is deze niet meer en meer aan het islamiseren aangezien een autochtone Nederlander er niet meer wil wonen of er word weggepest door mensen die eindelijk eens zouden moeten gaan begrijpen dat ze gast in ons land zijn en ze zich ook eens als gast moeten gaan gedragen?

Als ik dan toch daar in de buurt moest gaan wonen dan was voor mij de keus niet zo moeilijk en streek ik toch lekker in Duindorp neer en zeg eens eerlijk wie zou er in dit geval voor de schilderswijk gaan kiezen?

Volgens mij zien we in steeds meer landen dat de burgers zelf het initiatief nemen, omdat "hun" regering eenvoudigweg te laf is om op te treden en de burgers het niet langer meer pikken dat ze bestuurd worden door politiek correct denkende lafaards die weigeren om het probleem aan te pakken, maar steeds maar weer de deur open gooien voor nieuwe potentiële import criminele die enkel en alleen hier heen komen om te teren op onze centen met als uiteindelijk doel het omver werpen van onze normen en waardes en deze te vervangen door islamitische wetten en regels en ja de mensen die ons hiertegen moeten beschermen kijken de andere kant op en wensen niet geconfronteerd te worden met de problemen die deze laffe landbestuurders ons de laatste decennia hebben opgeleverd.

Waarom ook niet, leve Duindorp, ik hoop dat jullie de voorboden zijn voor meer Nederlanders die het recht in eigen hand nemen en blijven strijden tegen de islamisering van jullie volksbuurt en mogen de inwoners van de vele volksbuurten in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en de rest van Nederland maar snel volgen, wanneer de regering niets doet dan is het helemaal niet vreemd dat je zelf vecht voor een veilige buurt, ik zelf en ik denk met mij velen steunen jullie in deze strijd en ik hoop dat de vrouwen, kinderen en oudjes nog lange tijd veilig over straat kunnen in jullie Duindorp en dat de rest van Nederland snel volgt.

Elke "nieuwe" Nederlander is wat mij betreft van harte welkom, maar wel op voorwaarden dat deze zich houd aan de wetten en regels die wij in Nederland hanteren en dat ze respect hebben voor onze normen en waardes het is godverdomme ons land gebouwd op een Joods-christelijke traditie, een land waar homo's en lesbiennes hand in hand over straat mogen lopen, vrouwen en kinderen veilig zijn, je een keppeltje mag dragen uit geloofsovertuiging, waar er geen protesten komen wanneer een gewapende overvaller terecht word doodgeschoten en de rechten van de vrouw worden onderkend, ja in Nederland is een vrouw volledig gelijk aan een man en daar zijn we trots op en dit laten we niet verzieken door mensen die een geloof naleven waarbij kinderen legaal mogen worden uitgehuwelijkt (lees misbruikt) en vrouwen minder waard zijn dan een koe en als bezit worden gezien..

Zeg eens eerlijk : Wie wil er naast een volgens islamitische regels levend gezin wonen?

met groet Bolo

zaterdag 19 april 2014

World War III

Gestart met Oekraïne als slap excuus :  

media campagne met als enige doel 

het starten van de Derde Wereldoorlog.
De Verenigde Staten van America en het door zich zelf benoemde gezelschap van de EUSSR van Europa zijn fanatiek bezig met een campagne om de Derde Wereldoorlog te laten uitbreken.
De propaganda uitzendingen over Oekraïne met een absolute eenzijdige kijk naar de feiten en halve waarheden, iets waar onze staatsomroep overigens zeer zeker in uitblinkt, en het gelijkstellen van Vladimir Poetin met Adolf Hitler zijn de meest in het oog springende acties om niet alleen de koude oorlog te laten herbeginnen, maar wanneer "onze" wereld leiders op deze manier verder gaan dan is het uitbreken van de derde wereldoorlog op het Europese continent zeer zeker niet meer ondenkbaar. 
Het is eenvoudigweg een feit dat de huidige crisis in Oekraïne het gevolg is van een door de VS en EU gesteunde en zelfs voor een groot deel opgezette staatsgreep waarmee de democratisch gekozen regering van Oekraïne simpelweg omver werd geworpen, uiteraard wordt dit gemakshalve maar even vergeten door de haat zaaiende en met alle winden mee waaiende veelal linkse pro Amerikaanse media.

Het bovenstaande filmpje geeft de echte feiten en waarheden weer over het anti Rusland beleid en geeft een compleet andere kijk op de chaos die de burgers van Oekraïne treft.
Het filmpje is van de hand van Paul Joseph Watson, hij is de redacteur en schrijver voor Infowars.com en tevens is hij is de auteur van orde in de chaos.

Deze link brengt je naar de website van Infowars.

met groet Bolo

maandag 14 april 2014

Sharia in Groot-Brittannië

Zij willen Groot-Brittannië maken tot het eerste gecontroleerde moslimland in Europa.


De moslimpopulatie in Groot-Brittannië is druk doende de hele Britse infrastructuur te veranderen. Moskeeën, islamitische scholen, sharia-rechtbanken en islamitisch eigendom van bedrijven zijn inmiddels een integraal onderdeel geworden van de Britse samenleving. Verschillende moslimgemeenschappen zijn druk doende Groot-Brittannië om te vormen tot een onafhankelijke islamitische staat onder de sharia. Het is inmiddels zover dat de sharia wetgeving in het Britse rechtssysteem zal worden vastgelegd. Er bevinden zich al 85 Sharia rechtbanken die als een vorm van legale apartheid naast de bestaande wetgeving opereren. De Britse aartsbisschop van de Anglicaanse kerk in Canterbury Rowan Williams, kwam al in februari 2008 met het voorstel om deels de moslimwetgeving sharia in te voeren. Hij stelde dat het invoeren van de sharia ,,onvermijdelijk is om de gemeenschap te binden”. Volgens de geestelijke is de Britse wetgeving niet altijd toereikend voor moslims en worden de moslims in het Verenigd Koninkrijk zo gedwongen te kiezen tussen staat en hun geloof. Williams kreeg zo’n beetje heel Engeland over zich heen. Hij vindt verder dat moslims de mogelijkheid moeten hebben om huwelijksconflicten of financiële zaken volgens de islamitische sharia te laten berechten.

Moslims voeren Sharia-zones in
Radicale moslims in Groot-Brittannië hebben in wijken door heel het land posters opgehangen, die verklaren dat in de betreffende buurt de regels van de sharia gelden. Dat melden diverse Britse media op 28 juli 2011. Op de aanplakbiljetten staat: 'U betreedt een Sharia-zone. Islamitische regels worden afgedwongen.' Op de gele stickers staan de regels waaraan bezoekers van de wijken zich moeten houden: geen alcohol, niet gokken, geen muziek of concerten, geen drugs, niet roken, en geen porno of prostitutie. De man achter de posters is Anjem Choudary, voorzitter van de in Groot-Brittannië verboden organisatie Sharia4UK. ‘We hebben honderden, zo niet duizenden medewerkers die bereid zijn de straten te patrouilleren,' benadrukt Choudary.
Uit het nieuws 10-04-2014
Door: Franklin ter Horst

Klik op deze link om de rest van dit artikel te lezen.donderdag 10 april 2014

Moord om kruisje!

Christin vermoord wegens kruisje in autoOmdat zij een kruisje aan haar achteruitkijkspiegel had hangen is de Koptische christin Mary Sameh George (25) in Caïro uit haar auto gesleurd en doodgestoken door aanhangers van de Moslim Brotherhood. Die hebben volgens vrienden van haar het kruisje zien hangen. Op de polite is druk uitgeoefend om snel een onderzoek in te strellen naar de moordpartij. 

"Mary stopte haar wagen en parkeerde die voor de Sun Privé School, bij de Maagd Maria en Aartsengel Michael kerk”,  zegt een getuige die het allemaal zag vanuit zijn flat. "De Moslim Brotherhood aanhangers zagen het hangende kruisje in haar wagen en herkenden dat zij een christin was. Daarom vielen zij haar aan.”

Het staat in een door International Christian Concern (ICC) gepubliceerde verklaring. George werd vermoord in een voorstad van Cairo, waar zij vaak voedsel en medicijnen aan oudere christenen en moslims afleverde, na haar werk bij een plaatselijk communicatiebureau, zeggen christenen. 

Familie-advocaat George Farid zei dat verwanten van de vrouw een aanklacht bij de politie hebben ingediend, maar dat niemand voor de moord is aangehouden. Hij gaf aan dat veiligheidstroepen degenen die verantwoordelijk zijn voor de moord moeten vervolgen, al zal dat het verlies voor haar familie en vrienden niet wegnemen. Tot de slachtoffers van vorige week behoorde ook journaliste Mayada Ashraf (22). Zij werd neergeschoten toen zij slagpartijen tussen veiligheidstroepen en demonstranten van de Muslim Brotherhood versloeg in hetzelfde gebied. Behalve de twee jonge vrouwen werden minstens twee andere mensen door geweld gedood, zegt het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Egypte.

Artikel overgenomen van UITDAGING online

zondag 6 april 2014

Achterlijk links

Over knuffel marokkanen en dom links tuig


Soms vraag ik me wel eens af waar ik nou een grotere hekel aan heb, aan die criminele marokkanen die stad en land af roven om hun welverdiende uitkering een beetje aan te dikken, of aan al dat domme veelal links denkende volk dat deze groep ruif leegvreters steeds maar weer op een positieve manier in het nieuws wenst te brengen.
Is een moeilijke vraag die ik me eigen dan stel, want kan het niet zo zijn dat ik aan beide een even grote hekel heb, dan discrimineer ik namelijk ook niet, om maar te voorkomen dat die kaart weer eens getrokken gaat worden.

Vanmorgen toevallig weer eens gezien hoe mijn nummer 1 binnen de Partij voor de Vrijheid, Fleur Agema, weer eens onder handen werd genomen door een stelletje linke subsidie slurpende staatsomroep graaiers en deze strijd wederom glansrijk wist te doorstaan en eigenlijk begint de hekel die ik eerst aan deze kansloze mensen had om te slaan in medelijden, ze bedoelen het allemaal zo goed, maar ze komen er steeds vaker achter dat ze het zelfs met een verdubbeling van het aantal voor linkse propaganda gesubsidieerde en dus door ons gefinancierde tv en radio zenders niet gaan redden om hun vriendje van de mensen van de partij, die eerst voor de arbeid waren, maar inmiddels zijn omgeslagen naar de partij ter ondersteuning van de arbeidsloze overvallers, verkrachters en andere islamitische criminelen nog te kunnen gaan redden.

Erger is nog het feit dat het linkse tuig niet enkel in de houding der onderdanigheid springt voor de marokkaanse criminelen, maar ook nog eens het achterlijke gewelddadige gedrag gaat overnemen en tijdens een vreedzame demonstratie zoals in Nijmegen afgelopen zaterdag pogingen onderneemt om de mensen die wel van Nederland houden, de mensen die niet in het achterlijke linkse oeverloze geouwehoer trappen proberen te provoceren om dan vervolgens te kunnen roepen wat een stelletje asociale die PVV'ers zijn.
Grote complimenten voor eenieder die daar in Nijmegen aanwezig was om Geert Wilders, de Partij voor de Vrijheid en onze vrijheid van keuze en meningsuiting een hart onder de riem te steken, aangezien men zich eenvoudigweg niet op de kast liet jagen en het laffe domme linkse tuig lekker links liet liggen om door te gaan met belangrijkere zaken.

Vrijdag avond was ik op twitter in gesprek met een marokkaanse Nederlander en uiteraard waren we het zeer zeker niet overal over eens, maar deze tweet die ik van hem ontving wil ik jullie toch niet onthouden en deze tweet geeft de mening weer van, na ik mag hopen, veel meer Nederlanders van marokkaanse afkomst en geeft eens te duidelijk aan hoe fout onze linkse sukkels eigenlijk wel zitten met hun on ophoudende liefde voor de criminele marokkanen en uiteraard ook andere criminelen, zowel autochtoon als allochtoon die er hier ter landen rond lopen.

ik ben ook hier geboren maar Marokkaans, ik haat dat tuig. Opsluiten nooit meer vrij!! In marokko zouden ze niks durfen. 

Kijk lieve linkse vrienden, wanneer jullie dit geluid ook eens lieten horen dan was er een kleine kans dat het ooit nog eens goed zou komen met je, maar dat slaafse gehol om dieven, inbrekers, overvallers, verkrachters en andere criminelen in bescherming te nemen enkel en alleen om te voorkomen dat ze zich gediscrimineerd voelen om hun afkomst dat zou eens moeten stoppen en wanneer dit niet gebeurd dat voorspel ik een burgeroorlog in Nederland binnen 10 jaar, ik bescherm mijn naaste tegen elke vorm van onderdrukking en ik weet zeer zeker dat ik niet alleen sta in deze strijd die nooit hoeft te komen wanneer we met zijn allen eens gaan nadenken en het verschil zien tussen een welwillende Nederlander van buitenlandse afkomst en een allochtoon die geen zak met Nederland te maken wenst te hebben, alle niet islamieten minderwaardige schepsels vind en ons land middels kazernes en terreur opleidingscentra, beter bekend als moskee, van binnen uit wenst over te nemen en met jullie hulp gaat ze dit zeer zeker lukken.Bovenstaande cartoon kreeg ik ook nog en ik denk dat dit de manier is waarop er door heel veel moslim jongeren in Nederland, maar ook in Europa aangekeken word tegen de islam en de manier waarop ze hun geloof beleven.

Helaas gaat het in Nederland volledig verkeerd en krijgen wij groepjes vorming, worden mensen om het minst of geringste uitgemaakt voor racist en is een goed gesprek tussen de verschillende kampen bijna niet mogelijk
Het lijkt me toch niet meer dan normaal wanneer je in een land gaat wonen dat je, je eigen dan aanpast aan de gewoonten en gebruiken van het land alwaar je naar toe gegaan bent en dat je aan je kinderen de normen en waardes leert die er in dat land gelden.
Volgens mij is dit absoluut geen extreem vreemde voorwaarden die je mag stellen aan de mensen die je in eerste instantie als gast verwelkomt binnen je land en wanneer ze vervolgens zo lang blijven en als bijna vanzelfsprekend inwoners van jou land worden dan mag je van ze verwachten dat ze je helpen om je land verder uit te bouwen, maar wel volgens de regels en voorwaarden die ze eerder wel wilden naleven en niet dat ze er een eigen sub maatschappij op na gaan houden en gaan leven volgens eigen gemaakte regels.

Het is toch volslagen van de pot gerukt wanneer wij medeleven moeten gaan tonen aan gewapende overvallers die omkomen tijdens het uitoefenen van hun "vak" enkel en alleen daar ze een andere afkomst hebben? Dat is wel het laatste wat je van mij kunt verwachten en hoe achterlijk kun je dan zijn om te gaan protesteren, want het was zo'n lieve jongen?

Maar moet ik hiervan de marokkaanse gemeenschap de schuld geven, of het laffe domme linkse volk?

met groet Bolo
  Ter herinnering aan Theo van Gogh en Pim Fortuyn en alle andere onschuldige Nederlandse slachtoffers van het gruwelijke agressieve en intolerante gedrocht de islam en met de wens en de hoop dat wij de verdere uitbreiding van deze idiote ideologie kunnen keren.(klik op foto voor bijbehorende muziek.)

vrijdag 4 april 2014

Kurt Cobain

"I can't live this life . . 

I don't have the passion anymore"Alweer 20 jaar geleden

Mijn persoonlijke top 5 

(in willekeurige volgorde)


en het gaat om het totale plaatje en zeker niet enkel over het nummer daarvan kon ik kwalitatief wel betere uitvoeringen vinden, Kurt Cobain was niet enkel een zanger of gitarist maar een top entertainer.

12345

donderdag 3 april 2014

Het huwelijk?

Hamas bouwt billboard in de hoop dat Erdogan gaat helpen om Israël te vernietigen.


Hamas plaatste een billboard wat impliceert dat Erdogan zal helpen om Israël te vernietigen. Hamas, dat vorig jaar enorm heeft moeten afzien door de strubbelingen bij de Moslim Broederschap door de Egyptische staatsgreep, is euforisch nu bleek dat Erdogan zijn AKP partij deze week de meeste lokale verkiezingen won in Turkije.
Het toont Erdogan, Hamas-leiders Meshal en Haniyeh, en de vorige en huidige Qatari leiders Sjeik Hamad bin Khalifa Al Thani en Sheikh Tamim bin Hamad. De woorden op het bord zeggen "Jeruzalem wacht op echte mannen." 
Het billboard geeft blijk van "wishful thinking" dat Turkije en Qatar bereid zullen zijn om het arme Hamas te helpen om te proberen om Jeruzalem  te "bevrijden" van het Joodse volk. 
Het is ook een belediging voor de rest van de Arabische wereld - altijd overdreven bezorgd om hun imago - door te impliceren dat de huidige leiders van de PA, Egypte, Saoedi-Arabië en andere landen waar Hamas gemarginaliseerd wordt niet geleid worden door echte mannen. 

Hamas heeft een derde doel voor ogen  met dit billboard. Het probeert zijn verloren prestige terug te winnen dat ze kwijt raakte tijdens de mini oorlog in februari tussen Israël en het islamitische Jihad en andere terreurgroepen, een gegeven dat Hamas nadrukkelijk probeert weg te poetsen om te laten zien dat ze niet, minder "mannelijk" zijn dan de in Iran gesteunde islamitische Jihad. 

Buiten dat is er weinig indrukwekkender dan de zielige parades en de posters van raketten in de Gazastrook en van de islamisten op de Westelijke Jordaanoever.
En Hamas weigerde haar raketten uit de schede trekken om de "zwakke, vrouwelijke Israëlische vijand" aan te pakken en komt niet verder als burgers verkrachten in Sderot en Ashkelon. 
Dat is onvergeeflijk.

Tja het blijft een laf zooitjes moordenaars en verkrachters, gesteund door onze regering, dat daar probeert om het midden oosten Joden vrij te maken, iets dat ze uiteraard nooit gaat lukken, logisch voor een volk dat niet verder komt dan laffe (zelfmoord) aanslagen op Israëlische burgerdoelen.
Het is vaker aangegeven Turkije is de jihad-poort-naar-europa en deze Armeense genocide ontkennende terroristen vrij pleiters hebben het zelf nog te druk met het onderdrukken van het eigen volk, maar wanneer ze daar, onder toeziend oog van de EU en de VS, mee klaar zijn dan zou het zo maar eens kunnen zijn dat ze wel bereid zijn om hamas te gaan helpen met het verwezenlijken van hun grote droom en de nachtmerrie van de rest van de wereld.

Maar gelukkig zijn de wereldleiders druk met echt belangrijke zaken, zoals de Krim een regio die er niet zelf voor mag kiezen om weer TERUG te gaan naar Rusland, nee uiteraard mogen ze dat niet, maar mocht het andersom zijn daar in tegen.....................

met groet Bolo 
 
Bron vermelding : elderofziyon.blogspot.co
dinsdag 1 april 2014

Protest in Nijmegen'Anti Bruls en pro Wilders mars' zaterdag in centrum


"Eindelijk kan ik weer eens trots zijn op mijn geboortedorp, de mooiste en oudste stad van het land echter helaas onder terreur van een zooitje laffe linkse honden, met Bruls voorop, dus vind je ook dat die lamzak van een Bruls te samen met zijn laffe medebestuurders ons mooie Nijmegen voor heel Nederland te kakken heeft gezet dan laat je ook je eigen horen.

Bolo


Aanstaande zaterdag vindt in het centrum van Nijmegen een demonstratie plaats als reactie op de aangifte van burgemeester Bruls en het college tegen de uitspraken van Geert Wilders. Samen met de burgemeester deden zo’n 700 mensen vorige week aangifte.
De demonstratie start vanuit het Kronenburgerpark en organisator Angelo van den Bos (28) wil graag een rustige, vreedzame protestmars. Het is niet de bedoeling dat er racistische uitingen te zien of te horen zijn. Doel van de demonstratie is steun aan Wilders te betuigen en om aangifte tegen burgemeester Bruls te doen.

Anti Bruls en pro Wilders Mars

Angelo: "Door zo'n oproep te doen zaait ie onrust in de stad. Een burgemeester moet zich niet met dit soort zaken bemoeien, die moet neutraal blijven en zich hier buiten houden."

Hij vindt dat de media sowieso alles in een verkeerd daglicht heeft geplaatst en de boel heeft opgestookt tegen Wilders. “Kijk, Wilders heeft het ongenuanceerd gezegd, dat is zo. Maar die hele avond had een andere strekking, er werd gesproken over criminelen, en alleen dat laatste stukje wordt dan naar buiten gebracht. Hij bedoelde gewoon de criminele Marokkanen en iedereen wil minder criminelen, ook bijvoorbeeld minder pedofielen en dierenbeulen. En om Wilders te steunen en om een ander geluid uit Nijmegen te laten horen ben ik deze demonstratie gaan organiseren”

Wilders zelf ook uitgenodigd

Met Geert Wilders zelf is al contact geweest over deze demonstratie. Hij is uitgenodigd om zaterdag aanwezig te zijn. Of hij hiervoor tijd kan vrijmaken is nog niet duidelijk maar anders zouden er andere PVV kopstukken hun opwachting maken. De route loopt door het centrum en via het Keizer Karelplein richting politiebureau waar iedereen aangifte tegen Bruls kan doen. Op welke juridische grond dat zal zijn is nu even nog niet duidelijk.
Kijk voor meer informatie op: https://www.facebook.com/#!/events/650270005028181/?fref=ts Oorlog om Wilders

Het is interessant om te zien hoe men in het buitenland aankijkt tegen de affaire Wilders en de Marokkanen.


Na eerst de gebeurtenissen te hebben vermeld van alle commotie die ons wel bekend is, gaat het artikel als volgt verder:

Wilders weigerde zich te verontschuldigen: "Ik heb niets verkeerd gezegd, alleen wat de meeste mensen denken." Hij heeft niet opgeroepen, hield hij vol, tot totale deportatie: hij heeft gesproken over de immigratie te beperken, en een vrijwillige repatriëring te ondersteunen en om criminelen met een dubbele nationaliteit terug te sturen naar Marokko. Punt.

Er zijn een aantal dingen te zeggen over Wilders commentaar. Allereerst, ja, het was onverstandig. Hij klonk als onverdraaglijk. Ik denk niet dat hij een onverdraaglijk iemand is. Maar dat maakt niet uit. In Nederland wacht elk lid van de politiek, de media en het academische establishment er voortdurend op dat Wilders iets zal te zeggen wat ze kunnen aangrijpen als vermeend bewijs van zijn onverdraagzaamheid. Hij gaf hen die brandstof. Dat was jammer.

Aan de andere kant waren Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali al veel voorzichtiger over hoe ze zich in deze zaken uit te drukken hebben - maar op de lange termijn maakte het niet veel verschil. Hun vijanden hebben nog steeds manieren gevonden om hen te demoniseren – nog steeds een woord hier en een woord daar gevonden, en daaraan een 'air' geven als voorbeelden van hun verachtelijke intolerantie. Wanneer je vijanden hebt die zo fungeren, zul je tot zinken worden gebracht. Pim Fortuyn belandde bij de doden. Ayaan eindigde met te worden verdreven uit het land (wat natuurlijk het beste leek te zijn dat haar gebeurde).

Aan de andere kant van het spectrum was Theo van Gogh opzettelijk beledigend, roepend moslims "geitenfuckers" en dergelijke. Maar hij was een prominent schrijver en omroep- en filmmaker, geen politicus, en als dergelijke retoriek hem niet weg kreeg uit het openbare fora, was het deels omdat hij oneerbiedig was over vrijwel alles en iedereen - wat zijn beeld was, hij was zo. Hij was een professionele polemicus, hij kon wegkomen met het gebruik van taal waarvoor andere media-figuren hun baan zouden verliezen, omdat de meeste mensen begrepen dat een deel van zijn daad 'over-the-top' was met het pesten van aanhangers van een totalitaire geloof. Verre van onverdraaglijk, was hij ook een man die niet graag de westerse vrijheden bedreigd zag, en de rechten van vrouwen en Joden en homo's en anderen met voeten getreden worden.

Hij eindigde in ieder geval ook met vermoord te worden.

Wat dan met Wilders? Als politicus kan hij niet zich veroorloven zich te uiten op de kleurrijke manier zoals Van Gogh dat deed. Maar op 19 maart ging hij over de lijn, in de ogen van velen, en hij betaalde er voor. Dat is politiek. Met name in de tijd van Facebook en Twitter.


Maar laten we dit nooit vergeten. Aankomend november zal Wilders gedurende 10 jaar onder een constant gewapende bescherming hebben geleefd, beroofd van zijn vrijheid – dankzij de bedreigingen voor zijn leven door Mohammed Bouyeri, de Marokkaans moordenaar van Theo van Gogh. Wilders is berecht in zijn eigen zogenaamd democratisch land voor het uitspreken van zijn gedachten over de islam. Vanwege zijn opvattingen over islam, hij is verbannen uit bepaalde andere westerse landen, ondanks zijn positie als gekozen lid van het Nederlandse Parlement. Hij werd aangeklaagd - voor een grote som geld schadevergoeding - door een radicale imam die beweerde dat zijn gevoelens waren gekwetst door Wilders film Fitna over het systematisch misbruik in de islam van vrouwen. Hij was zelfs het onderwerp van een verzoek om uitlevering door het Koninkrijk van Jordanië, die wilde hem berechten voor de kapitale misdaad van godslastering onder de sharia-wetgeving.

Is het zo moeilijk te begrijpen dat Wilders, die onder meer dagelijkse druk staat dan enig mens in Europa, niet op elk moment wanneer hij spreekt over mensen die zich al jarenlang serieus toegewijd hebben hem te doden, zichzelf kan weerhouden om weg te glijden in retoriek die niet perfect gevoelig is?

Het gebeurde slechts een dag of zo vóórdat Wilders "minder Marokkanen" uitriep wat de internationale krantenkoppen haalde, dat een Nederlandse islamitische rapper Hozny een videoclip uitgaf die een man vertoonde die leek op de Nederlandse politicus Geert Wilders en die wordt ontvoerd door gewapende mannen en gebracht naar Hozny, die hem doet knielen voor een islamitische vlag. Aan het einde van het lied, dat de tekst laat zien "Je bent alleen levend omdat Allah het toestaat", wordt Wilders geëxecuteerd.

In tegenstelling tot Wilders vraag om "minder Marokkanen", heeft deze video geen wereldwijde aandacht gekregen. Blijkbaar was dit niet zo aanvallend.

De harde feiten: niet zo lang geleden was Nederland een goed idyllisch klein land. Nu is er een nachtmerrie in de maak. Bijna iedereen erkent dit nu. Maar waarom komt er die nachtmerrie in de maak? Wees voorzichtig om die vraag te beantwoorden, of u zult spijt krijgen. Ja, een meerderheid van de jonge Nederlandse Marokkanen hebben een strafregister - maar als je deze ruwe waarheid klakkeloos uitspreekt, zonder het te verbergen in de gebruikelijke eufemismen en kwalificaties en geruststellingen, zul je worden gebrandmerkt als dweper. Ja, veel Nederlandse moslims zijn naar Syrië gegaan als Jihad-strijders. En een opiniepeiling vorig jaar onder Nederlandse moslims toonde aan dat bijna driekwart van hen zulke mensen als helden beschouwt. Maar nogmaals, als je ervoor kiest om dit feit te communiceren naar anderen, zou je er goed aan doen er buitengewoon voorzichtig mee te zijn hoe je erover gaat spreken. Zet je voet maar iets verkeerd, en plotseling zul je niet meer een goede mede-criticaster zijn over de slechteriken - je zult een racist zijn. En bij je tweede misstap zullen de legers je aan de kaak stellen en hun eigen rechtschapenheid demonstreren, door wat relevant en belangrijk is, de radicaal grimmige feiten over dit onderwerp, uit het geheugen te laten wegvallen en zinloos te verkondigen: "We zijn allen Marokkanen!"

"We zijn allen Marokkanen!" Dit soort onzin is nu gemeengoed. Onlangs hebben in Zweden, nadat één of andere kerel werd beschuldigd van het wegtrekken van een de doek die een Moslimvrouw het hoofd bedekte, niet-islamitische vrouwen in het hele land steun uitgesproken voor het vermeende slachtoffer door foto's te tweeten van zichzelf in sluiers: kijk naar ons, wij houden van islam! Drie jaar geleden snelden in Noorwegen, nadat een gek tientallen Labor Party jeugdleden afgeslacht heeft omdat hij naar verluidt tegen de islamitische immigratie was, politici en koninklijke leden naar de moskeeën om hun solidariteit te verklaren met de moslims: Kijk, wij zijn geen islamofobe massamoordenaar! En nu een Nederlandse politicus een minder ideaal geformuleerde opmerking uitspreekt over Marokkanen verliezen duizenden van zijn landgenoten geen tijd om te zeggen: "Wij zijn allen Marokkanen!" Het is de ultieme multiculturele dwang: te bewijzen dat men niet racistisch is - en te beweren dat iemand anders het wel is. En daarmee de echte, ongemakkelijke en moeilijke kwesties te vervangen door een vals punt, een non-issue, een kwestie van BS ['bull shit'], waarmee de multiculturelen genieten van een heerlijk gevoel van zelf-gerechtigheid.

In een toespraak op 22 maart heeft Wilders in detail uitgelegd wat hij bedoelde met de "minder Marokkanen" uitspraak. Zijn partijprogramma roept op tot "een aanpak in drie fasen" voor het islamitische immigratievraagstuk: "beperken van immigratie uit islamitische landen, met inbegrip van Marokko"; "het bevorderen van hernieuwde re-emigratie" naar islamitische landen; en het "uitzetten van gestrafte Marokkanen door hun Nederlandse paspoorten in te trekken als ze een dubbele nationaliteit hebben - en de meeste hebben die - en hen terugzenden naar het land van hun tweede nationaliteit." In antwoord op de vraag "Waarom verwijs ik naar de Marokkanen in het bijzonder?", zei Wilders dat hij dat gedaan had "omdat Marokkanen aan de top van de lijst staan van oververtegenwoordiging in de criminaliteit en welzijnsafhankelijkheid zijn. Van de Marokkaanse jongeren, jonger dan 23, is meer dan 60% bekend bij de politie en in het rechtssysteem. Marokkanen zijn 22 keer vaker schuldig aan gewelddadige criminaliteit zoals beroving en overvallen. Ze hebben zeven keer meer kans op sociale ondersteuning. Dit zijn feiten die ik niet heb bedacht, maar dit zijn feiten die ik bekend zal maken. Of anders had ik net zo goed niet in de politiek kunnen gaan. Ik ging in de politiek om dingen als dit te laten zien, en oplossingen voor te stellen. "

En dat is de basislijn. Uw typische politici op hoog Europees niveau - neem, oh, Jens Stoltenberg, de onlangs onttroonde premier van Noorwegen, die net benoemd is tot hoofd van de NAVO (met fundamentele grondwaarden waarvoor hij nooit enig enthousiasme heeft getoond) – ging duidelijk niet de politiek in om de harde waarheden onder ogen te zien of zijn leven in dienst te stellen voor vrijheid, maar wel zo dat hij uiteindelijk zou kunnen eindigen als, nou ja, als hoofd van de NAVO, of als een naar de top geschoten jet-setter bij de VN of de EU of de Wereldbank. Ja, Wilders struikelde met zijn zin over "minder Marokkanen", maar in een Europese landschap vol met lege-pakken-politici, die niet echt ergens voor staan, behalve voor hun eigen carrière, met hun aanpak van de islam en immigratie die zijn te kwalificeren als gemakkelijke multiculturele mantra's, en wier enige bekwaamheid het is dat ze nooit zullen beledigen (juist omdat ze de onderwerpen die het meest van belang zijn wegstoppen). Wilders is een werkelijkheid: een moedige, onzelfzuchtige man die vastbesloten is om het schip van staat door de woelige wateren naar een veilige haven te sturen. De Nederlanders zouden dwazen zijn om hem overboord te gooien.

31 maart 2014 - door Bruce Bawer het originele Engelstalige artikel
vertaling Wim Jongman website vertaling artikel
vorig artikel Mijn mening hierover

Waarom zou ik een artikel zelf vertalen/herschrijven wanneer een ander het al perfect verwoord heeft?
Vandaar complete artikel overgenomen van website Wim Jongman, uiteraard met bronvermelding originele artikelen

met groet Bolo