.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

zondag 31 januari 2016

Turkije kan zich opmaken voor een burgeroorlog indien Erdogan de Koerdische bevolking en oppositie blijft intimideren.

President Recep Tayyip Erdogan voert het offensief tegen de Koerdische bevolking, oppositiepartijen, journalisten en academici met de dag hoger op en mede hierdoor kan een burgeroorlog in deze islamitische heilstaat bijna niet meer uitblijven.
De Turkse regering zegt dat het de strijdkrachten van de linkse Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK), waarmee de overheid vorig jaar de vredesbesprekingen heeft beëindigd , aan het bestrijden is. De waarheid is helaas weer eens anders aangezien het door de Turkse staat gebruikte geweld voor het overgrote deel gericht is tegen de burgers veelal van Koerdische afkomst. Dorpen en steden met een Koerdische meerderheid worden frequent onder vuur genomen middels lucht en artillerie bombardementen door het Turkse leger. Sluipschutters schieten iedereen die ze maar kunnen raken neer  in de straten, met inbegrip van hulpverleners die proberen de reeds neergeschoten slachtoffers te helpen.
Dit heeft er toe geleid dat lichamen niet geborgen kunnen worden en nog steeds op straat liggen, soms voor weken. Sommige families hebben meerdere gezinsleden verloren, nadat familieleden de straat op zijn gegaan om gewonde dierbaren te helpen of om hun dode lichamen op te halen werden ze zelf slachtoffer van de Turkse sluipschutters.
De militaire aanvallen op dorpen en steden met een Koerdische meerderheid worden ook nog eens vergezeld van een hardhandig optreden door het hele land, met massale arrestaties en zelfs moorden als resultaat.. Deze acties zijn vooral gericht tegen de Koerdische leiding van de linkse Peoples Democratic Party (HDP), die het goed deden tijdens de algemene verkiezingen van vorig jaar, Ook journalisten die niet naar de pijpen van de Turkse dictator wensen te dansen zijn met de regelmaat van de klok slachtoffer van de grillen van Erdogan. Na een petitie tegen al dit geweld ingediend door ongeveer 1000 academici werden academici ontslagen, gearresteerd, mishandelt en een enkeling vond zelfs zeer plotseling de dood
Op 12 januari hielt Erdogan een toespraak waarbij hij buitenlandse academici aanviel die ook de petitie hadden getekend. Hij koos specifiek de Amerikaanse linguïst en sociale criticus Noam Chomsky uit die hij spottend uitgenodigde om naar Turkije te komen om met eigen ogen te zien wat er gebeurt in Turkije en niet door de ogen van "de vijfde colonne".
In reactie hierop zei Chomsky op 14 januari tegen verslaggevers van Guardian: "Als ik besluit om naar Turkije toe te gaan dan zal het zeer zeker niet op zijn uitnodiging zijn, maar eerder op uitnodiging van de vele moedige dissidenten, waaronder veel Koerden, die onder zware onderdrukking leven reeds jaren achtereen."
Verder beschuldigde hij Erdoğan ook van het helpen van de islamitische terroristen die betrokken zijn in de burgeroorlog in zijn buurland Syrië. "Turkije beschuldigd ISIS voor een golf van recente terreur aanslagen en dit terwijl Erdogan zelf deze terroristen op ze veel mogelijk manieren aan het helpen is, terwijl hij  ook nog de Jabhat al-Nusra steunt en die zijn nauwelijks anders," zegt Chomsky.
Verder lanceerde Erdogan weer eens een tirade tegen degenen die zijn misdaden tegen de Koerden veroordelen, de Koerden die "toevallig" de belangrijkste grondkracht tegen ISIS zijn in zowel Syrië als Irak. Een verdere reactie hierop lijkt compleet overbodig toch?
Koerdische strijd
Ondanks het feit dat ze een van de grootste nationaliteiten in het Midden-Oosten waren werd de Koerden geen eigen staat toegekend toen Groot-Brittannië en Frankrijk de regio grenzen begin vorige eeuw vastlegde. Bijgevolg is Koerdistan dus verdeeld tussen Turkije, Syrië, Irak en Iran. Turkije heeft de grootste Koerdische minderheid, ongeveer 20 miljoen mensen.
De Turkse Republiek werd opgericht in het jaar 1920 door Mustafa Kemal Ataturk, die militair verzet pleegde tegen Britse en Franse pogingen om het Turkse Heartland (voormalige Ottomaanse gebieden) te bezetten Gesmeed in de onafhankelijkheidsoorlog tegen Groot-Brittannië en Frankrijk ging Kemal's republiek zich aan het "moderniseren", met een "moderne" wordt gedefinieerd  de westerse term. De kern ideologie was etnisch nationalisme. De Armeense bevolking werd vernietigd in de genocide door het Ottomaanse Rijk. De Griekse bevolking werd verdreven tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Dit maakte de Koerden binnen deze republiek de grootste nationale minderheid.
Het gedwongen assimilatie beleid van de Turkse Republiek was extreem. Niet alleen de Koerdische cultuur werd verboden, maar ook Koerdische namen en de Koerdische taal. Het werd zelfs verboden de letters "q", "w" en "x" te gebruiken omdat deze wel bestaan ​​in het Koerdisch, maar niet in het Turks. Duizenden mensen werden gedwongen verplaatst naar andere steden in een poging om hun etnische identiteit te wissen.
Voor een groot deel van het bestaan ​​van de Turkse republiek staat het land onder militair bewind en heeft de bevolking niets te vertellen.
De PKK werd in 1978 opgericht door Abdullah Öcalan. als reactie op de toegenomen onderdrukking van de Koerden. De PKK begon een gewapende strijd in 1984.
De reactie van de overheid op de PKK opstand was gelijk agressief . Het leger, de luchtmacht en doodseskaders werden op weg gezonden en ruim 40.000 mensen werden vermoord, waarvan ruim driekwart van Koerdische afkomst en voornamelijk burgers. In 2004, melde het Humanitarian Law Project dat 18.000 Koerdische burgers buitengerechtelijk geëxecuteerd zijn door de Turkse staat.
In 1999 werd Öcalan gearresteerd door de CIA in Kenia en op transport gezet naar Turkije, waar hij ter dood werd veroordeeld. De straf werd omgezet in levenslange gevangenisstraf op het moment dat Turkije de doodstraf afgeschaft, dit als onderdeel van een mislukte poging om toelating tot de Europese Unie te krijgen.
Van uit de gevangenis is Öcalan begonnen met een fundamentele heroriëntatie binnen de politiek van de groep met als resultaat een orthodoxe linkse nationale bevrijdingsbeweging.
Een deel van deze heroriëntatie is het invoeren van de vrouwenemancipatie binnen het centrum van de politiek van de beweging. Quota voor vrouwen in leidinggevende organen, met inbegrip van het hebben van twee leiders van elke structuur en parallel alleen vrouwen-structuren, zijn nu een kenmerk van alle Koerdische revolutionaire groepen. De heroriëntatie betekende ook het vervangen van een militaire basis strategie met een streven naar lokale, democratische structuren tot zelfbestuur te bouwen als alternatief voor de staat.
Dit betekende in eerste instantie wel het opgeven van de doelstelling om tot een onafhankelijke Koerdische natie-staat van Turkije, Syrië, Irak en Iran te komen. Het bestaan ​​van het autonome Koerdische staatje in het noorden van Irak was een impuls voor het opgeven van deze doelstelling. Het autonome Koerdische staatje in Irak bestaat al sinds de oorlog 1991 tussen de VS en Irak en wordt beschermd door de Amerikaanse militaire macht en geregeerd door twee ruziënde conservatieve nationalistische partijen. De Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) en de Democratische Partij van Koerdistan (KDP), die elk was gebaseerd op rivaliserende feodale clans. Öcalan zag deze entiteit repliceren door de ondeugden van andere nationale staten.
Een resultaat van deze heroriëntatie was de oprichting van aparte Koerdische revolutionaire groeperingen in Syrië, Irak en Iran. Terwijl ze ideologisch wel verbonden zijn met de PKK zijn deze groeperingen niet organisatorisch met elkaar verbonden. Dit weerspiegelt het feit dat de strijd in de vier landen voor grote delen hetzelfde uiteindelijke doel heeft, het verloop van de strijd is echter verschillend per land afzonderlijk. Het steunde ook de strijd voor Koerdische vrijheid door nauwer verweven te zijn met andere progressieve strijd in elk afzonderlijk land.
In Turkije, was er ook een toename van het aantal ideologische groeperingen , maar niet organisatorisch afgestemd op de PKK. Deze omvatten maatschappelijke groeperingen en electorale partijen. De PKK heeft zelf gepleit om middels het onderhandelen een einde te maken aan het conflict en startte een groot aantal eenzijdige wapenstilstanden. Voor een tijdje, leek het dat deze heroriëntatie zou kunnen helpen om veilig veranderingen in de Turkse Republiek te kunnen doorvoeren.
Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) van Erdogan is een islamitische partij echter in eerste instantie was dit in combinatie met het liberalisme. De modernisering ideologie van de Turkse staat, in het bijzonder in de krijgsmacht, inclusief Franse stijl secularisme. Dit betekende openbare vertoningen van religie (inclusief zaken triviaal als het dragen van een hoofddoek hijab) werden verboden in de universiteiten en de publieke sector.
In de beginjaren van de AKP kreeg de overheid veel steun door het beëindigen van dergelijke ondemocratische beperkingen en het terugdringen van de inmenging van het leger binnen de politiek. Bovendien stond de AKP voor islamistische nationalisme, wat was gebaseerd en geïnspireerd op het multinational Ottomaanse Rijk dit vereenvoudigde het etnisch nationalisme van de republiek.
Na 2002 werden een aantal beperkingen op de Koerdische taal opgeheven. In 2010, begonnen de formele vredesbesprekingen tussen de regering en de PKK en in 2013 werd een bilaterale wapenstilstand ondertekend.
Echter binnenlandse en internationale factoren doen Erdogan besluiten om een meer autoritaire weg in te slaan en de oorlog met de Koerden opnieuw op te starten.
Allereerst kwam het politiek liberalisme van de AKP in combinatie met economische neoliberalisme. Stijgende werkloosheid, dalende levensstandaard en de privatisering van de infrastructuur en openbare ruimtes leiden tot een toenemende ontevredenheid, met name onder de jeugd van de werkende klasse. Deze ontevredenheid explodeerde in het Gezi Park tijdens protesten en de bezettingen van openbare pleinen in 2013. Andere sociale bewegingen, zoals de feministische en LGBTI-bewegingen, voegde zich bij deze protesten. Erdogan's reactie was die van een ware dictator en hij besloot om zijn tegenstanders hard aan te pakken.

In Syrië, waar in 2011 een democratische opstand tot een meerzijdige burgeroorlog had geleid waren Koerdische enclaves, ideologisch afgestemd op de PKK, opgericht in bevrijde zones in Syrische Koerdistan (Rojava) aan de grens met Turkije in 2012.
Erdogan zag dit als een gevaarlijke situatie. Dit had minder te maken met de opzet van de Koerdische autonomie, het op conservatieve wijze geregeerde Koerdische staatje in het noorden van Irak had nauwe banden met Turkije, maar omdat het ging om een ​​grassroots, multi-etnische, socialistisch georiënteerde en feministische democratie.
Erdogan's ondersteuning voor ISIS, de aan al-Qaeda-gelieerde Nusra Voor- en andere islamistische milities was meer gericht op het verslaan van de Rojava revolutie dan gericht tegen het Syrische regime. In het najaar van 2014 werden meer dan 30 demonstranten gedood terwijl ze door de politie werden aangevallen in Turkije tijdens protesten tegen de Turkse logistieke en materiële steun aan ISIS terroristen tijdens het  belegeren van de Rojava stad Kobanê.
In de nationale verkiezingen in juni vorig jaar hoopte Erdoğan dat de AKP een twee derde meerderheid zou behalen. Dit zou hem in staat stellen om de grondwet te wijzigen en de bevoegdheden van het voorzitterschap te versterken. Dit werd gedwarsboomd door een ongekend sterke stijging van de HDP, die meer dan 13% winst pakte, samen met de Koerdische beweging, de Gezi Park beweging, andere sociale bewegingen, de traditionele linkse en andere etnische en religieuze minderheden.
Hierna escaleerde het geweld snel en zelfmoordaanslagen, uitgevoerd door islamitische staat, troffen Erdogan's tegenstanders. De Turkse regering reageerde met "anti-terrorist" intimidatieacties op HDP en andere linkse of Koerdische activisten gericht. In een sfeer van terreur en intimidatie won de HDP steeds meer dan de 10% die nodig is voor vertegenwoordiging bij de nieuwe verkiezingen in november.
Turkse aanvallen escaleerde en werden grootschalige militaire operaties tegen Koerdische gemeenschappen. en hiermee speelde ze islamitische staat in de kaart. Geconfronteerd met een dergelijke terreur eindigde de PKK uiteindelijk de eenzijdige wapenstilstand.
Turkije is een lid van de NAVO en een van de belangrijkste bondgenoten van de westerse mogendheden in de regio. 
Steun voor Turkije door landen zoals Australië, die de PKK nog steeds als een "terroristische" groepering zien, maakt het Erdogan mogelijk om ongestraft misdaden tegen etnische groeperingen en andersdenkende te kunnen blijven uitvoeren.
De progressieve en democratische strijd van de Koerdische revolutionairen en strijders in de regio verdient internationale solidariteit en steun.
Artikel van Tony Iltis voor Green Left
Vrije vertaling door Bolo 

Het jaar is 30 dagen oud

 

Het jaar is 30 dagen oud,
de doofpotten borrelen en sissen,
en hier en daar
knalt er een deksel af.
De boosheid van het volk
valt zelfs in Den Haag
niet meer te missen.
´t Begon in Keulen
in de nieuwjaarsnacht.
Daar werd het recht op vrijheid
van westerse vrouwen verkracht.
Daar vloog het eerste deksel,
de doofpot zat nog voller
dan al was verwacht.
Het bonnetje van Teeven
krijgt ook nog een vervolg.
Ondanks dat deze affaire
al twee bewindslieden verzwolg.
Op Veiligheid en Justitie
is van alles mis.
Het deksel staat nog maar op een kier,
alles gaat stiekem hier.
De doofpot COA
staat te loeien, het deksel trilt
en staat op springen.
Steeds minder mensen staan
welkomstliederen te zingen.
De “incidenten” werden het liefst
onder de pet gehouden.
Al waren er niet veel mensen
die de ontkenning van de feiten
erg vertrouwden.
De doofpotten, en dat zijn er veel,
blijven niet zo lang meer heel.
Er zijn steeds meer journalisten
die gaan spitten, benieuwd
naar alles wat daar in zal zitten.
Ik hoop dat de burger
hier zo van zal schrikken
dat ze het niet langer pikken.
Het gaat langzaam, dat is waar,
maar steeds meer mensen
worden zich bewust van het gevaar.
Zijn met dit kabinet wel een beetje klaar,
maar van mij mag het nog even blijven,
dan zal hun wanbeleid beter beklijven.
Dan zijn bij de volgende verkiezingen
de rapen hopelijk eerder gaar.
Door:
“Willemientje”

zaterdag 30 januari 2016

“Wij hebben liever seksueel über actieve vluchtelingen dan Duitse racisten”


"Wij hebben liever verkrachters dan racisten" Deze walgelijk foto werd al weer snel verwijdert  van het facebook account van de Duitse socialistische jongeren partij International Sozialistische Antifa en toont ons het ware gezicht van de parasieten fanclub in Duitsland.  Hadden we hier in Nederland al het achterlijke groen links konijn Linda Voortman met haar "Ik ben een marokkaan" t-shirtje, die overigens opvallend veel gelijkenis vertoont met bovenstaande hamster van het Rote Antifa Front, nu dus de Duitse socialisten die liever verkracht willen worden door de pedofiele allah schreeuwkoppen dan dat ze er voor gaan zorgen dat in eigen land men de eigen regels, wetten, normen en waarden kan behouden en respecteren. De zwakzinnigheid zit bij de gutmensch kennelijk in het bloed en zorgt ervoor dat er door de reeds geïnfecteerde pro islamitische ziekte door deze mensen eenvoudigweg niet meer logisch kan worden nagedacht en ze elke vorm van realiteitszin hebben verloren.

Onderstaande filmpje van eind december vorig jaar alweer en door de meeste mensen inmiddels al gezien, althans wanneer je niet enkel naar de mainstream media kijkt, geeft aan wat de zielige arme vluchtelingen eigenlijk echt over ons en onze cultuur denken. Klein detail in deze is het feit dat de daders van deze smeerlapperij nog steeds niet zijn opgepakt. Echt moeilijk kan het toch niet zijn om deze te vinden aangezien de smeerlap op het filmpje na mijn zeer bescheiden mening redelijk duidelijk in beeld komt.  Dit alles terwijl er in Duitsland nog steeds personen vast zitten die eenvoudigweg op zijn gekomen voor mensen die door het islamitisch tuig zijn belaagt of hun mening hebben gegeven aangezien ze zich zorgen maken over de instroom van illegale pedofielen van islamitische afkomst in Duitsland.
Deze beelden tonen ons een islamitische migrant die opschept over hoe hij samen met zes andere mannen een jonge Duitse maagd heeft verkracht totdat ze "vol van vuil en sperma was" en "volledig verwoest" op de grond lag  "ze huilde en kon niet meer".  Met zeven man een meisje verkrachten dat geeft in elk geval wel aan hoe stoer deze smerige islamitische honden wel zijn dat ze "slechts" zeven man nodig hebben om een onschuldig meisje te verkrachten. 

Door de nog volop toenemende stroom asieleisers vinden dit soort smerigheden steeds vaker plaats, vooral doordat Duitse vrouwen worden gezien als niets meer dan "sletten" en als een "eenvoudige prooi" door moslims "met deze vrouwen mogen ze doen wat ze willen aangezien deze geen hoofddoek dragen". Feministen blijven opmerkelijk stil en de media is speciaal geïnstrueerd om de identiteit van de verkrachters stil te houden als de verkrachtingen überhaupt al ooit in de media worden gemeld. 

In plaats hiervan worden daden van weerstand door de lokale bevolking in de buurt van opvangcentra explosief opgeblazen in de media. Deze vormen van verzet om hun eigen leefomgeving en gezin te beschermen door de echte Duitsers worden opgeklopt tot "haatmisdrijven". Brandstichtingen in opvangcentra worden door de media gelijk in de schoenen van anti islam en parasietenopvang demonstranten geschoven en dit ondanks het vaststaande feit dat deze brandstichtingen voor het grootste deel door de migranten zelf worden gesticht aangezien deze parasieten niet tevreden met de gekregen woonruimte zijn.

Niet enkel in Duitsland maar zeer zeker ook hier in Nederland wordt je als tegenstander van de parasietenopvang in megastallen, maar ook wanneer je er openlijk op tegen bent dat asieleisers in alles voorrang krijgen en alles ook nog eens gratis krijgen, weggezet als zijnde "racist¨ of "nazi" en de kans is groot wanneer je in het openbaar verkrachtingen zoals deze aan de kaak stelt dat je dan wordt beschuldigd voor het aanzetten tot haat iets dat je zelfs je baan zou kunnen kosten en een gevangenisstraf zou kunnen opleveren.

Kort gesteld : Je mag meisjes verkrachten, zelfs in groepsverband, mits je maar migrant bent. Wanneer je hier als niet migrant iets over zegt of schrijft dan ben je een nazi of racist.

Begrijpt U het nog?

met groet Bolo 

Update : De door mij geplaatste foto is een remake van het origineel, dat feitelijk al droevig genoeg is, echter om die reden bij deze de originele foto die overigens wel verwijdert is door de linkse Duitse socialisten. Originele foto hieronder geplaatst.


Politieagenten staan doodsangsten uit bij betreden islamitische parasietenopvangclubs Duitsland en ZwedenTerwijl Duitse agenten terecht kwamen in een massale vechtpartij tussen asieleisers onderling omtrent het al dan niet op de juiste manier leven als moslim onder de  sharia wetgeving kunnen hun Zweedse collega's ternauwernood ontsnappen aan een horde islamitische pedofielen die door de Zweedse agenten werden gestoord terwijl ze probeerde een tien jarige jongen, die herhaaldelijk werd verkracht in een opvangcentrum, te bevrijden.

"it's just an ordinary day at the office"

De politie werd ingeschakeld om zo snel mogelijk naar een opvangcentrum in Baden-Wüttemberg (Duitsland) toe te gaan aangezien aldaar een hevige massale vechtpartij tussen de Pakistaanse en Afghaanse asieleisers was uitgebroken. Van de 500 migranten in het centrum waren er naar verluidt ruim 200 betrokken bij deze knokpartij die losbrak toen de Pakistaanse moslims ontdekten dat Afghaanse moslims alcohol aan het nuttigen waren. Dit is een zware schending van de islamitische sharia wetgeving en deze wetten, volgens de richtlijnen van de islamitische pedofiele moordzuchtige nep profeet, moeten uiteraard ook in Duitse parasietenkampen wel netjes worden nageleefd. Gevechten rondom de naleving van deze gedragsregels zijn overigens ook in Nederlandse opvangcentra regelmatig reden tot kloppartijen tussen asieleisers onderling echter (nog) niet van deze omvang. Wel apart overigens een wetgeving binnen de grenzen van Europa waarbij het drinken van alcohol taboe is terwijl het kapot neuken van een kind van tien traditie is, maar dat is weer een ander verhaal.

De strijd, die resulteerde in de hospitalisatie van vijf mensen, leverde overigens geen arrestaties op. De ellende begon toen de Pakistani beschuldigingen uiten tegen de Afghanen daar ze van mening waren dat de alcohol drinkende Afghanen "slechte moslims" zijn. En nee ik ga hier nu niet de vraag stellen of er dan ook goeie bij zijn, is te gemakkelijk.

In eerste instantie kwamen er twee patrouillewagens naar de massale knokpartij toe om vervolgens snel versterking op te roepen zodat er even later een 30 auto's vol agenten ter plaatsen waren om de strijdende groepen idioten uit elkaar te halen. Was het dan niet mogelijk om de eventueel aanwezige vrouwen en kinderen te ontzetten en vervolgens de deuren en ramen te sluiten om de asieleisers verder lekker los te laten gaan op elkaar? Camera's erbij, zak chips pot bier en een heerlijk avondje hangen voor de tv om eens te genieten van "onze gasten" Bedoel maar zo ze leven volgens middeleeuwse gebruiken en in die tijd had men ook arena's om het volk te vermaken.

Ondertussen in Zweden kwam het bericht dat tien politieagenten blij waren dat ze het er levend van af hadden gebracht nadat ze gedwongen waren om te vluchten uit een parasietenclub in Vasteras. Hier werden ze achtervolgt door een menigte van gewelddadige islamitische pedofielen die door de agenten werden "lastig gevallen" terwijl ze juist bezig waren met het oud islamitische spel "groepsverkrachting van een tien jarig jongetje" en deze activiteit werd door de agenten verstoord, kun je natuurlijk ook niet maken ze waren juist zo leuk bezig die moslims, logisch dat ze dan kwaad worden.

Werknemers in het centrum bleken niet in staat om de jongen zelf te bevrijden en belde de politie om het jongetje te redden van de pedofielen, de overige bewoners vonden het kennelijk ook normaal aangezien ze de werknemers van het centrum niet te hulp schoten om de jongen te redden.

"Steeds meer mensen verschenen achter ons terwijl we een eind aan de verkrachting wilde maken en het jongetje wilde helpen. Ik was mentaal voorbereid om te vechten voor mijn leven" zo verklaarde een politieagent. "We waren met tien politieagenten in een smalle gang. En ik hoorde iemand roepen dat er een nooduitgang was."  

Deze groepsverkrachting en de bedreigende situatie waar de agenten in terecht kwamen vond plaats op 20 januari in Vasteras, maar informatie over dit misdrijf en het geweld tegen de agenten werd pas vijf dagen later vrijgegeven door de politie aangezien er berichten hierover naar buiten lekten en men het dus niet langer geheim kon blijven houden. Daders oppakken voor deze verkrachting, nee, wanneer de jongen geluk heeft krijgt hij een overplaatsing naar een ander opvangcentrum en aangezien dit ook weer tussen de islamitische pedofielen zou zijn kan zijn nachtmerrie zo weer opnieuw beginnen.

Hoeveel verkrachtingen van vrouwen, meisjes en jongens in deze opvangcentra in Europa zouden er dagelijks zijn waar wij geen weet van hebben?

Hoeveel verkrachtingen van vrouwen, meisjes en jongens die in de buurt van opvangcentra wonen in Europa worden er afgekocht om het in de openbaarheid brengen te voorkomen?

Hoeveel islamitische verkrachters en pedofielen worden er straks op onze samenleving losgelaten of wonen er al in onze steden en dorpen waar wij geen weet van hebben?

Vijf  dagen geleden, op 25 januari werd een 22-jarige Zweedse maatschappelijk werkster in Molndal dood gestoken door een 15-jarige migrant...................

Na een bericht op Clarion Project

met groet Bolo 

donderdag 28 januari 2016

"Wanneer wij de macht pakken in Europa dan maken we het verkrachten van blanke ongelovige vrouwen en meisjes gewoon legaal"Een snel groeiend aantal vrouwen en meisjes die zijn ondergebracht in vluchtelingenkampen in Duitsland worden verkracht, aangerand en zelfs gedwongen tot prostitutie door mannelijke "asielzoekers", dit melden Duitse maatschappelijke organisaties die uit de eerste hand met deze zorgelijke situaties van de onderdrukte vrouwen en meisjes in deze asielzoekerscentra te maken hebben.

Veel van deze verkrachtingen vinden plaats in de gemengde opvangruimtes waar als gevolg van een gebrek aan ruimte de Duitse autoriteiten duizenden mannelijke en vrouwelijke migranten dezelfde slaapvertrekken en sanitaire voorzieningen laten delen. Bij normale geciviliseerde mensen zou dit ook geen enkel probleem op moeten leveren en hooguit wat ongemak, maar helaas is Europa en dus ook Duitsland volgestroomd met volgers van de pedofiel zonder vrede. Dit volk neemt wel de vrouw maar niet diens rechten met als gevolg dat de vrouw als handelswaar dan wel bezit wordt gezien. Met het misbruik, de verkrachtingen en gedwongen prostitutie als bijna logisch gevolg.

De omstandigheden voor vrouwen en meisjes in deze opvangcentra zijn zo gevaarlijk dat de vrouwen worden omschreven als "het wild" en de islamitische mammen als "roofdieren". Veel slachtoffers houden zich puur uit angst voor represailles stil,  dit volgens maatschappelijk werkers die steeds vaker met deze omstandigheden te maken hebben.

Tegelijkertijd worden steeds meer Duitse vrouwen in de dorpen en steden in het hele land verkracht, aangerand en lastiggevallen door asielzoekers uit Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Veel van deze misdaden worden gebagatelliseerd door de Duitse autoriteiten en de nationale media, kennelijk om het aanwakkeren van anti-immigratie sentimenten te voorkomen.

Met de afgelopen oud en nieuw viering en de massale aanrandingen door het smerige islamitische tuig nog vers in ons geheugen kan het niet anders zijn dan dat er een oplossing voor dit probleem moet komen. Volgens in Duitsland verblijvende islamitische vrouwen onderdrukkers is de oplossing nabij. Wanneer de islam het te zeggen heeft in Duitsland, in Europa dan maken we het verkrachten van ongelovige vrouwen "gewoon" legaal, de regels van de sharia.

Probleem opgelost.

Hieronder een kleine greep uit de voorbeelden over problemen met de volgers van de islam in Duitsland het afgelopen jaar. Dit alles is nog niet verandert en het is er zeer zeker niet beter op geworden de laatste tijd. Deze voorbeelden komen ook "gewoon" in Nederland voor en ik ben er zeker van dat ook in Nederland de asielindustrie te samen met het zooitje Haagse lamzakken de meeste ellende ons aangedaan door de asielparasieten onder de pet houd. Overigens doet Nederland nog steeds niets tegen het invliegen van minderjarige seksmeisjes als kindbruidjes voor islamitische pedofielen dus hier in de opvangcentra zijn vrouwen in alle leeftijden eenvoudig aan te komen voor de volgers van de achterlijke ideologie islam.

Volgens een redactioneel commentaar in de Duitse krant Westfalen-Blatt weigert de politie publiekelijk in te gaan op misdrijven waarbij vluchtelingen en migranten als dader kunnen worden aangemerkt, dit daar ze geen munitie wensen te geven aan critici van de massale migratie om deze veelal islamitische terreur met feiten in een kwaad daglicht te stellen.  Als gevolg hiervan werd een recente verkrachting doodgezwegen door de politie voor een periode van bijna drie maanden, waardoor andere potentiële slachtoffers puur door onwetendheid onnodig in gevaar zijn gebracht.

Een 13-jarige meisje werd verkracht door een "asielzoeker" in een vluchtelingenkamp in Detmold, een stad in het westen van Duitsland. Extra wrang in deze is het feit dat dit meisje en haar moeder naar verluidt juist hun vaderland zijn ontvlucht om aan de islamitische ​​cultuur van seksueel geweld te ontsnappen.

Ongeveer 80% van de vluchtelingen / migranten in het asielzoekerscentrum in München zijn mannen ...  de prijs voor seks met vrouwelijke asielzoekers bedraagt aldaar € 10,-  (Volgens Beierse Broadcasting  / Bayerischer Rundfunk).

In de Beierse stad Mering is op 11 september van het vorige jaar een meisje van 16-jaar oud verkracht door een "vluchteling" als geweldige oplossing hebben de plaatselijke autoriteiten een waarschuwing, dan wel advies, aan de ouders gegeven om hun kinderen niet meer naar buiten te laten gaan zonder begeleiding.

In de Beierse stad Pöcking heeft het Wilhelm-Diess-Gymnasium ouders gewaarschuwd middels een zeer dringend advies om hun dochters het dragen van onthullende kleding te verbieden. Dit aangezien de aanwonende islamitische pedofielen van het plaatselijke asielzoekerskamp er wat andere normen en waarden op na houden en de dochter dan wel eens zouden kunnen bespringen en deze "misverstanden" wil de leiding van dit gymnasium op deze manier proberen te voorkomen.

"Wanneer moslim tienerjongens naar zwembaden gaan worden ze overweldigd wanneer ze meisjes in bikini zien. Deze arme jongens, die afkomstig zijn uit een cultuur waar het voor vrouwen verboden is om naakte huid te laten zien, zullen meisjes gaan volgen. Ze kunnen deze meisjes ook lastig gaan vallen, uiteraard gewoon uit onwetendheid aangezien ze er niets aan kunnen doen.  Natuurlijk genereert dit angst bij de lokale bevolking " melde een  Beierse politicus in het beursgenoteerde "Die Welt".

Een politie-inval in een asielzoekerscentrum in  München bleek dat bewakers waren ingehuurd om de handel te beschermen. Mensenhandel drugs en wapens werden naar binnen gebracht en de prostitutie in deze woongemeenschap vierde hoogtij.

Intussen is de verkrachting van Duitse vrouwen en meisjes door asielzoekers al bijna de normaalste zaak van de wereld en lijkt de invoering van de islamitische wetten ter ondersteuning van de vrouwenonderdrukking nog slecht een kwestie van tijd.

Info via Jewsnews

met groet Bolo 

Every red dot is a MUSLIMCOLONIST camp.


Every red dot is a MUSLIMCOLONIST camp.
Elke rode stip is een MOSLIMKOLONISTEN kamp.
Chaque point rouge est un camp de COLONSMUSULMANS.
Każda czerwona kropka jest MUZULMANINEMOBOZ osadników.
Jeder rote punkt ist ein MUSLIMSIEDLER Lager.
Every red dot is a MUSLIMCOLONIST camp.
Elke rode stip is een MOSLIMKOLONISTEN kamp.
Chaque point rouge est un camp de COLONSMUSULMANS.
Każda czerwona kropka jest MUZULMANINEMOBOZ osadników.
Jeder rote punkt ist ein MUSLIMSIEDLER Lager.

via Victorie Nederland

dinsdag 26 januari 2016

Dry Bones - Holocaust Remembrance Day


There are two annual days of Holocaust remembrance.
1. International Holocaust Remembrance Day, is an international memorial day on 27 January commemorating the victims of the Holocaust, the genocidal murder of an estimated 6 million Jews, 2 million Roma, 250,000 mentally and physically disabled people, and 9,000 homosexual men by the Nazi regime and its collaborators. The date was chosen to mark the liberation, on January 27 1945, of Auschwitz-Birkenau, the largest Nazi death camp.
2. The Jewish holiday of Yom HaShoah ( Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Day) is a national day of commemoration in Israel, on which the six million Jews murdered in the Holocaust and the Jewish resistance to the Nazis are memorialized. Yom HaShoah 2016 begins in the evening of Wednesday, May 4 and ends in the evening of Thursday, May 5.The original proposal was to hold Yom HaShoah on the 14th of the Hebrew month of Nisan, the date of the Warsaw ghetto uprising (April 19, 1943), but this was problematic because the 14th of Nisan is the day immediately before Passover. The date was therefore moved to the 27th of Nisan, which is eight days before Yom Ha'atzma'ut,(Israeli Independence Day)
Educational resources for both observances are available at Holocaust Information
-Dry Bones- Israel's Political Comic Strip Since 1973

maandag 25 januari 2016

De spanning loopt hoog op tussen de bewoners en parasieten te samen met hun fans in Calais


Wanneer een provocatie optocht van pro "vluchteling" activisten, die samen met parasieten en in de buurt verblijvende migranten al schreeuwende de straten onveilig maakte, een woonwijk naderde alwaar de lokale bevolking van Calais meer dan genoeg heeft van de vrijwel constante golf van overlast door de aan de kust verblijvende gelukszoekers en hun aanhang barstte de bom bij deze buurtbewoners.

De buurtbewoners werden voor de zoveelste keer uitgedaagd door de gelukszoekers en hun vriendjes die kennelijk alles kunnen maken en doen dus een confrontatie was eigenlijk eenvoudigweg niet meer te vermijden. Uiteraard was het pro gelukszoekers tuig ruim in de meerderheid en om die reden durfde ze het wel aan om een familie uit te dagen en aan te vallen, zoals het een zooitje linkse lafbekken wel is toevertrouwt. Aangezien we op de nieuwsschare van de staat enkel te horen en zien zullen krijgen dat een van de bewoners van het huis met een geweer naar buiten kwam laat ik onderstaande filmpje even zien waarop een en ander al een stuk duidelijker is.

De uitgedaagde bewoners en de het pro "vluchtelingen" legioen gooide projectielen en schreeuwden beledigingen naar elkaar voordat een bewoner (waarschijnlijk de zoon des huizes) naar buiten kwam met een geweer. De man wees kort met het geweer naar de oproerkraaiers die voor de zoveelste keer zijn woonomgeving onveilig maakte om vervolgens door andere weer naar binnen te worden gedirigeerd.

De angst in de ogen van het meisje bij de brommer na ongeveer een halve minuut alsmede de woede in de ogen van vaders geven een goed beeld van de angst waarin deze mensen moeten leven.
Een voorbode van dat wat ons nog allemaal staat te wachten?

met groet Bolo 


zondag 24 januari 2016

The Empire Files: Examining the Syria War ChessboardDe oorlog in Syrië is een ongekende crisis. Het gaat veel verder dan een interne politieke strijd en wordt gekenmerkt door een complexe reeks van bevelen die door de Verenigde Staten rijkelijk worden rondgestrooid : Saoedi-Arabië, Turkije, Koerdistan, Iran, Libanon, Irak en nog veel meer landen en legers worden gesteund door de Verenigde Staten in een strijd tegen de vijand, islamitische staat, echter deze steun wordt misbruikt in onderlingen strijd met als voorbeeld niet enkel de terroristen steun door Saoedi-Arabië maar vooral het misbruik door de Turken die de steun van de VS gebruiken om de Amerikaanse opleidingscentra voor Koerden te bombarderen.

Om dit web van vijanden en vrienden alsmede de onderlinge relaties eens duidelijk op de kaart te zetten interviewde Abby Martin voor "The Empire Files"  professor Vijay Prashad, hoogleraar Internationale Studies aan het Trinity College en auteur van diverse boeken onder andere over dit onderwerp.

Deze video van ruim 23 minuten brengt iedereen in snel tempo op de hoogte van de strijd in het midden oosten en de inbreng van het westen hierbij. filmpje is uitgebreid en toch lekker kort en ook om die reden een must om te hebben bekeken.
teleSUR English
teleSUR English

met groet Bolo 


zaterdag 23 januari 2016

Duitsland heeft de oplossing gevonden om de verkrachting epidemie door islamitische migranten te bestrijden

We maken er een mooie poster van en alles komt goed.
De posters waarmee men de oorlog tegen het wangedrag van de islamitische parasieten denkt te gaan winnen.

DuitslandOostenrijkmet groet Bolo 

vrijdag 22 januari 2016

Wanneer we angst met haat gaan verwarren is Nederland ten dode opgeschreven


Discussie voeren op een normale manier is eenvoudigweg niet meer mogelijk voor mensen die het niet eens zijn met de huidige gang van zaken in zijn of haar gemeente. Luisteren doet men wel echter iets doen met de woorden van de bezorgde spreker kun je eenvoudigweg vergeten en het enige dat van invloed is op beslissingen genomen in de vele gemeenteraden die ons land rijk is, is de mening van "onze" regering, een mening die als wet gezien dient te worden en ook zodanig moet worden uitgevoerd.

Hier in Nederland is iedereen gelijk, althans volgens de letter der wet, maar de interpretatie van deze wet is voor iedereen kennelijk anders. Waarom worden licht getinte daders in eerste instantie als verdachte van criminele activiteiten niet omschreven als licht getint en kan ik wel gelijk in een politiebericht of in de krant lezen dat een gezochte dader blond haar met krullen had? Waarom krijgen wij niet direct te horen wanneer er asielparasieten actief zijn in de verkrachtingsbranche zodat wij onze vrouwen en kinderen kunnen waarschuwen, terwijl er (overigens terecht) groot alarm wordt geslagen indien er in de buurt een oudere blanke man aan het potloodventen is?

De definities van angst en haat volgens Wikipedia

Angst is een fysiologische toestand die gekenmerkt is door lichamelijke, cognitieve, emotionele en gedragscomponenten. Angst kent verschillende gradaties. Voorbeelden van mildere vormen zijn: ‘je niet op je gemak voelen’, onrust en bezorgdheid. ...

Haat is een sterke emotie, die wordt ervaren als een gevoel van afstoting tot iets of iemand met een neiging tot het kwetsen of vernietigen van het onderwerp. Voorbeelden zijn mannenhaat, vrouwenhaat en mensenhaat. ...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haat

Haat staat in de ogen te lezen van islamieten die pogen ons het leven onmogelijk te maken, die proberen andere te onderwerpen en ten kosten van alles hun zin door wensen te drijven aangezien dit geschreven staat in een boek vol met levenslessen van een haatdragende pedofiel.

Angst staat in de ogen te lezen van Yezidi die op de vlucht zijn voor moslims die hen wensen uit te roeien, angst staat te lezen in de ogen van homo's die ook in Nederland niet veilig zijn in asielzoekerscentra, maar dezelfde angst staak ook te lezen in de ogen van christenen die gevlucht zijn voor de achterlijke ideologie islam en nu samen met deze potentiële moordenaars in het zelfde kamp dienen te verblijven.

Dezelfde angst staat ook te lezen in de ogen van de vele mensen die op de bres springen tegen het overheidsbeleid om steeds maar weer meer asielzoekerscentra te bouwen, opvangplaatsen die via het corrupte zooitje van het coa door de strot geduwd worden bij de diverse gemeenten in den landen. Deze angst slaat steeds verder door aangezien er steeds meer mensen zijn die het niet meer pikken en om die reden bereid tot actie zijn. Deze mensen overschrijden grenzen wanneer er varkenskoppen worden geplaatst, wanneer er vernielingen worden aangericht of mensen worden bedreigt, maar is dit iets volkomen onverwachts? In Heesch, om maar actueel te blijven, liep het eerst goed mis en vervolgens was er een redelijk gesprek mogelijk, maar is er ook naar de mensen geluisterd die absoluut geen megastal vol alleenstaande mannen in de buurt van hun vrouwen en kinderen willen hebben? Ik denk het wel, nee weet wel zeker dat er naar ze is geluisterd, maar wat gaan ze ermee doen dat is de grote vraag. In Geldermalsen ontplofte de bom al eerder, nu in Geldermalsen maar dit had eigenlijk wel in zo'n beetje elke andere plaats in Nederland kunnen zijn aangezien er geen of in elk geval veel te weinig rekening met de bezorgde, angstige mensen gehouden is in de afgelopen periode van onrust en onbehagen.

De mensen die angstig zijn gaan vreemde dingen doen en de staatspropaganda machine die wakkert deze angst onbedoeld steeds meer aan door zoveel mogelijk negatieve berichtgeving met betrekking tot de asielindustrie te verzwijgen. Mensen hebben internet en lezen door alle ellende op de wereld steeds meer berichten die ze volgens de Nederlandse staat beter niet zouden kunnen lezen. Het dom houden van de burgers was in het verleden een beproefde manier om de macht te houden en om dit doel te kunnen bewerkstelligen is een nationale propaganda machine van essentieel belang voor de staat. De mainstream media "mist" bewust berichten die volop te lezen zijn op de vele open media en de positieve asielzoekers propaganda de wereld in geholpen door de staatsomroep wordt in een nog hoger tempo afgebroken en onderuitgehaald door de vele hobbyisten die onder andere blogs, tweets en facebook volgooien met de eerlijke verhalen van die mensen die in de buurt van de asielzoekers megastallen wonen of middels verhalen omtrent slachtoffers van licht getint geweld die door de slachtoffers zelf de wereld in worden geholpen.

De waarheid is niet meer te ontkennen door de propaganda jongens en meiden van de staatsomroep en dan rest hen enkel nog de "haatkaart" om uit te spelen.

We zien de angst niet meer bij de Nederlanders en berichten enkel over haat, haat tegenover de "arme" asielzoekers om op die manier de bezorgde burgers als daders te kunnen bestempelen. Dit is de nieuwe smerige strijd die er door de Nederlandse regering tegen de eigen autochtone bevolking wordt gestreden. In deze strijd worden Rutte en zijn zooitje ongeschikte van harte gesteund door de staatsomroep door de uitermate gekleurde berichtgeving, maar ook door de staatspolitie. Mensen, gewone burgers, die bezorgde berichten op internet hebben geplaatst, met een bezoek vereren om op deze manier te laten weten dat de Nederlandse staat niet gediend is van kritiek op het huidige wanbeleid.

Wanneer we angst met haat gaan verwarren is Nederland ten dode opgeschreven, droevig maar wel waar. Alleen verwarren wij angst niet met haat, maar is het de propaganda machine van de Nederlandse staat die ons wil doen geloven dat onze angst totaal onnodig is en dat wij ons door extremisten angst aan laten praten die wij vervolgens middels haat willen verdringen.

Er is niets aan de hand, alles komt goed en wij kunnen met zijn allen weer rustig verder slapen, althans volgens "onze" leiders die niets liever zouden wensen dan dat wij dit sprookje zouden geloven, gelukkig zijn er vele met mij die niet in dit Haagse sprookje wensen te geloven en de waarheid nog steeds zien zodat wij van een sprookje niet zonder enige tegenstand in een nachtmerrie gaan ontwaken.

met groet Bolo 


Dry Bones - Britain Debates Donald Trump


According to the Wall Street Journal:
U.K. Lawmakers Hold Debate on Barring Donald Trump
Members of British Parliament discuss restricting the U.S. presidential hopeful from entering the country
LONDON—British lawmakers debated on Monday whether Donald Trump should be barred from the U.K., the latest international fallout to his call for a temporary ban on Muslims entering the U.S.
The debate doesn’t compel the government to take any action, and the government has already signaled that Mr. Trump, a businessman with interests in the U.K., won’t be barred. But the unusual parliamentary session marks a rare intervention by British lawmakers into a U.S. presidential hopeful’s campaign.
Immigration Minister James Brokenshire said the government doesn't comment on people who may be prevented from entering the country. But he added that the U.S. was the U.K.’s most important bilateral partner and it was in Britain’s interest to engage with all presidential hopefuls even if there was profound disagreement.
-more
-Dry Bones- Israel's Political Comic Strip Since 1973

donderdag 21 januari 2016

Dry Bones - Palestinian Schoolkid "Hero"


According to the Investigative Project on Terrorism:
Palestinian Father, Social Media Praise Terrorist Who Murdered Israeli Mother
A mother of six is targeted by a Palestinian terrorist and stabbed to death Sunday. His father's reaction is not one of horror or shame.
"I am proud of him," the father of Murad Bader Abdullah Adais told Palestinian media, reports Israel National News.
Adais fatally stabbed Meir at the entrance of her house in the town of Otniel, south of Hebron, while three of six children were home. Meir's initial struggle with Adais forced him to flee the scene, perhaps saving her children from the attacker. Following an intense manhunt, Israeli authorities arrested Adais Tuesday morning.
A Palestinian news website – QudsN – celebrated the murder by posting an incendiary graphic that features the town's name Otniel in Arabic, with a bloody knife forming the last letter."-more
-Dry Bones- Israel's Political Comic Strip Since 1973


woensdag 20 januari 2016

Nigel Farage versus Mark Rutte : Wat staan wij als Nederlanders toch voor joker met zo'n "leider"

EU faces existential crisis as democracy becomes contagious - UKIP Leader Nigel FarageTranscript:

I would like to welcome the Dutch Prime Minister, Mr Rutte, to the hot seat of the six month revolving presidency.

I note you're a keen historian, because you've been quoting Winston Churchill at us this morning as indeed Mr Verhofstadt backed you up. You're quite right, post-war Churchill did encourage integration especially between France and Germany but made it absolutely clear at all times that the United Kingdom should not be a part of it and I'd like you please to acknowledge that. I also very much doubt that 50 years after his death that Churchill would approve of the club the way it is because he was a democrat.

This EU faces an existential crisis, indeed there is an outbreak of a contagious disease. It is not a new one. The Greeks first came across it a couple of thousand years ago, the virus in its new form began in Denmark in the early 90's but was put down with a heavy German hand. There have been a couple of outbreaks in Ireland but substantial European money again cured the outbreak. But the red alert in 2005 when the contagion swept the Netherlands and France frankly has never gone away and I think now we have simultaneous outbreaks of the disease and in Denmark it now looks to be wholly irreversible. In my own country, despite decades of our political establishment denying its existence, a recent opinion poll showed that sufferers may now be actually in a majority. What surprised me about your speech, as a Dutch Prime Minister, is that you didn't mention the fact that 427,000 of your own citizens have outed themselves in public, declared themselves to be carriers, called a referendum for the 6th of April and encouraged the rest of the country to join in. I suppose it must be embarrassing for you, the diagnosis by the way will not be popular in house, the disease is called democracy and people want to have a say on their future.

Mr Juncker here, says that 'there will be a continental crisis if the Dutch vote no', well I'll drink to that is all I can say. When you add to that Schengen, when you add to that people's utter revulsion at what happened in Cologne I think that you are going to have a very, very hot time over the course of the next six months. Whether the peoples of Europe can break this union between now and the end of June, I don't know; but I tell you what, we're going to have a damn good go. "

dinsdag 19 januari 2016

De islamitische terreur komt naar je toe deze winter


En in het Koninkrijk der Nederlanden slaapt men rustig verder alsof er niets is gebeurd, alsof al die zielige asiel toeristen enkel de vrede van allah komen brengen en verder niets kwaads in de zin hebben. In de landen om ons heen heeft men het al wat beter begrepen maar het zooitje Haagse ongeschikte doet alsof er nog steeds niets aan de hand is en denkt kennelijk dat het allemaal niet zo'n vaart zou gaan lopen hier in ons koude kikkerlandje.

Heesch is op dit moment wereldnieuws in Nederland aangezien de plaatselijke bevolking aldaar de Brabantse gemoedelijkheid voor één keer heeft laten varen en op niet mis te verstane wijze laat horen en zien hoe men over de door de gemeente Bernheze opgelegde asielparasieten invasie denkt. En wanneer ik het dan over de welbekende Brabantse gemoedelijkheid heb of de gezelligheid van het zuiden de lands ter spraken breng dan heb ik een mooi bruggetje naar een volksfeest wat aldaar, oké hier dus, uitbundig elk jaar weer wordt gevierd, inderdaad de Carnaval.

Nu hoor ik al diverse berichten vanuit Duitsland komen dat de veiligheidsmaatregelen omtrent dit jaarlijkse volksfeest enorm worden aangescherpt en dat men zich zorgen maakt aangezien het veelal aanwezige islamitische tuig zich nog niet zo heel lang geleden heeft laten gelden middels massa verkrachtingen en aanrandingen op diverse nieuwjaarsfeesten op pleinen in grotere steden van Duitsland. Wanneer we dan horen dat diverse asieltoeristen die in Nederland verblijven zich in Duitsland ook in groepsverband hebben vergrepen aan diverse vrouwen dan brengt dit het een en ander toch wel heel erg dichtbij. De vraag of die asieltoeristen vrij reizen hebben tot zelfs buiten onze landsgrenzen is er één die mij overigens ook wel bezighoud, ik dacht dat ze enkel in de regio kosteloos misbruik mochten maken van onze sociale voorzieningen maar ook hiervoor zou er wel weer het een of ander Europese regeltje zijn dat het deze zielige asielparasieten mogelijk maakt om, uiteraard op onze kosten, ook buiten onze landsgrenzen rotzooi te gaan trappen. Wanneer ze overigens tot de conclusie komen dat ze beter kunnen vertrekken uit Nederland en terug willen naar huis dan worden ze weer tegengehouden aangezien ze als asieltoerist staan ingeschreven en dan kun je niet ineens niet meer zielig zijn en terug keren naar huis alwaar je vrouw en kinderen hebt achtergelaten in een oorlog. Een oorlog om je eigen huis en haard, je vrouw en kinderen achterlaten aangezien je zelf te laf bent om te vechten, ik zeg hier maar niets meer over.

Ik maak mij ook niet echt zorgen om de carnavals activiteiten hier bij ons in het dorp, het enige dat echt goed bezocht wordt alhier is de jaarlijkse "Kuukse elfkroegetocht" en hiervoor moet je een toegangskaartje hebben. Deze kaartjes kosten geld en tja wanneer ze niet voor niets naar binnen mogen of kunnen dan komt dat islamitische tuig niet en heb je er dus ook geen last van. Waar ik me wel zorgen om maak zijn de grootse festijnen zoals in bijvoorbeeld Maastricht, Eindhoven, Geleen en ga zo maar verder. Overigens zou ik mij rond de carnaval ook niet echt happy voelen in jihadisten paradijs Arnhem of het asieltoeristen Walhalla  Nijmegen aangezien het aantal islamitische gestoorde ook alhier zienderogen toeneemt en men hele volkswijken reeds heeft omgeturnd tot islamitische grondgebied.

Kan het zooitje Haagse lafbekken of kunnen de burgemeesters van de grotere steden die oh zo vrolijk de asieltoeristen binnen hengelen en de ene na de andere islamitische haatkazerne toelaten binnen de gemeente grenzen ook de garantie geven dat er tijdens de carnaval geen Duitse taferelen gaan ontstaan? Kan iemand de garantie geven dat onze vrouwen en dochters geen slachtoffer van de taharrush of marocchinate  gaan worden terwijl ze eenvoudigweg feest willen vieren op onze pleinen? Of moeten deze vrouwen dan maar niet de straat op gaan tijdens de carnaval daar dit veel te verleidelijk is voor de islamitische parasietenplaag?

Komt er dadelijk een voorstel van die mislukte zaadlozing van de D66 die de carnaval dan maar gewoon gaat afschaffen? Komt dat schoothondje van de pvda ons vertellen dat carnaval gewoon niet thuis hoort in de rijkelijke islamitische geschiedenis van Nederland? Gaat de "minister president van alle Nederlanders behalve de blanke" vertellen dat hij uiteraard geen mening heeft maar uiteraard de carnaval moet worden afgelast aangezien de veiligheid niet gegarandeerd kan worden? Of luisteren we naar de sp die middels woordvoerder Van Bommel laat weten dat het allemaal de schuld is van Israël?

Je kunt er luchtig over doen, maar de carnaval kan een groot drama worden voor Nederland een uitgelezen kans om ongestoord toe te slaan voor islamitische lafbekken die nu zelfs legaal vermomming kunnen dragen om alles te doen wat verboden is en niemand die ze een strobreed in de weg legt.

De islamitische terreur komt naar je toe deze winter, tot nu toe hebben wij een soort van schijnveiligheid op kunnen houden hier in Nederland, maar hoe lang gaat dit nog goed wanneer het zooitje Haagse lafbekken eenvoudigweg weigert zich zorgen te maken over de burgers van Nederland?

met groet Bolo  

Dry Bones - Holocaust Denial Cartoon Competition


According to Ynet:
"Iran holds Holocaust-denying cartoon contest Two weeks ahead of International Holocaust Remembrance Day, Iran has announced a contest aimed at creating cartoons that deny the genocidal event occurred." -more
-Dry Bones- Israel's Political Comic Strip Since 1973

maandag 18 januari 2016

Sorry, liberals. There's only 1 interpretation of islam — Muhammad's

I was recently accused of having a "categorical perspective" of Islam. I'm here to tell you that it doesn't matter what interpretation I, you, the "moderate Muslims," or even the Islamic State have. There's only one interpretation of Islam that is approved by Allah in the Quran — Muhammad's. Let's take a look at how the Islamic Prophet, Allah's messenger, the "perfect man" Muhammad interpreted the Quran.

 Dom the ConservativeDry Bones - Migrant Rapes of European Women

According to the Spectator:
It’s not only Germany that covers up mass sex attacks by migrant men... Sweden’s record is shameful Stockholm police were warned not to give descriptions of the perpetrators lest they were accused of being racist
It took days for police to acknowledge the extent of the mass attacks on women celebrating New Year’s Eve in Cologne. The Germans were lucky; in Sweden, similar attacks have been taking place for more than a year and the authorities are still playing catch up. Only now is the truth emerging, both about the attacks and the cover-ups. Stefan Löfven, our Prime Minister, has denounced a ‘double betrayal’ of women and has promised an investigation. But he ought to be asking this: what made the police and even journalists cover up the truth?
The answer can be discovered in the reaction to the Cologne attacks. Sweden prides itself on its sexual equality and has even pioneered a feminist foreign policy. When hundreds of women were reported to have been molested and abused in Cologne — at the hands of an organised mob — the reaction from Swedish politicians and pundits ought to have been one of outrage.
Instead, we were told that the events in Cologne were not unusual. An article in Aftonbladet, Sweden’s largest tabloid, argued that it was racist to point out that the perpetrators in Cologne had been described as North African or Arab, since German men had carried out sexual assaults during Bavaria’s Oktober-fest. Another Aftonbladet article said that reporting on the Cologne attacks was bowing to right-wing extremism. Over the last week, we have been told over and over that the real issue is men, not any particular culture — that Swedish men are no better.
-more
-Dry Bones- Israel's Political Comic Strip Since 1973

zaterdag 16 januari 2016

Terroristen van islamitische staat misbruiken kinderen niet enkel tussen de lakens maar ook als wapen tegen Peshmerga


Opnieuw berichten vanuit het zelfbenoemde pedofielen en terroristen paradijs, de zelf benoemde islamitische staat, berichten die laten zien dat het altijd weer een beetje vreemder, een beetje raarder, een beetje gekker en dagelijks weer wat gevaarlijker kan zijn voor eenieder die zich niet aan de grillen van deze islamitische extremisten wenst aan te passen.

Verdorven islamitische terroristen moedigen jongens, die niet veel ouder als vijf jaar zijn, aan om executies op hun eigen ouders uit te voeren, dit hebben getuigenissen van voormalige kindsoldaten geopenbaard.

Jongeren, eigenlijk nog kinderen, die nu in vluchtelingenkampen in Noord-Irak verblijven zeiden dat ze barbaarse straffen moesten ondergaan wanneer ze de bevelen van de islamitische terroristen niet of niet juist uitvoerden.

Een laffe islamitische terrorist brak het been van de 11-jarige Nouri nadat hij weigerde om een ​​terroristisch trainingskamp voor "welpen van het kalifaat" bij te wonen. Zijn jongere broertje Saman, van vijf, lijdt nu aan nachtmerries en epileptische aanvallen na agressieve mishandelingen in de periode dat hij in handen van islamitische terroristen was. Deze voor het leven getekende jongen is van dezelfde leeftijd als Isa Dare, de Londenaar met de bijnaam 'jihadi Junior' die hij kreeg na zijn verschijning in de nieuwste propaganda video van de islamitische terreur groep.

Deze ziekmakende video, waarin men beweert de executie van vijf Britse spionnen te tonen, laat Isa Dare zien die in de camera staart en vervolgens begint te schreeuwen: "Dood de kuffar [niet-gelovigen]". Schooljongens die het geluk hebben gehad om te zijn ontsnapt aan de islamitische pedofielenclub zeggen dat zulke schokkende beelden een alledaags vertoon en de normaalste zaak van de wereld zijn in de door de islam volgende terroristen gecontroleerde gebieden.

De twaalf jaar oude Nasir zei: "Als ze met onze opleiding bezig waren dan vertelde ze ons constant dat onze ouders "ongelovige" waren en dat het onze eerste taak was om terug te gaan naar onze ouders om ze te vermoorden". Nasir is een van de getraumatiseerde vluchtelingen die hun ontvoering, hersenspoeling en opsluiting hebben omschreven die ze hebben beleefd in zelfmoordterroristen trainingskampen gerund door de geestelijk doodzieke volgers van de islam.

"Het was ons ook niet toegestaan ​​om te huilen, maar wanneer ik dacht aan mijn moeder en me zorgen over haar maakte en verdriet had dan huilde ik rustig en in stilte zodat ze niets merkte"

De radicale islamisten rekruteren steeds meer tieners om deze op te leiden tot zelfmoordterroristen.

De strijders die de islamitische terroristen bestrijden melden dat steeds vaker "gehersenspoelde" kindsoldaten als wapen worden ingezet aan het Iraakse front. Deze kinderen dragen vesten met hierin verborgen explosieven. De Koerdische commandant Aziz Abdullah Hadur legt uit dat de kinderen die het geluk hebben om te kunnen ontsnappen nog nauwelijks menselijk te noemen zijn en dat het helpen van deze kinderen een uiterst belangrijk doel is,  maar hij voegde daaraan toe dat het helpen van deze kinderen een ongelooflijk moeilijke beslissing is door de constante dreiging van deze verborgen explosieve.

Hadur, die de Peshmerga strijders leidt in de fel betwiste Gweyr frontlinie in Noord-Irak, zei: "Als ze door onze gelederen raken dan vermoorden ze onze strijders.

"Je weet niet wat je moet doen, want als je ze niet zou doden dan vermoorden ze je met hun explosieven."

De commandant gaf toe dat hij en zijn mannen soms geen andere keuze hebben dan het vuur te openen op deze kinderen, zijn soldaten hebben hierna vaak gespecialiseerde psychologische hulp nodig om er weer bovenop te komen.

Niet enkel de kinderen zijn slachtoffer in deze gruwelijke mensonwaardige strijd, ik kan het mij in elk geval niet eens voorstellen wat te doen wanneer je als soldaat een kind op je af te zien rennen met explosieven en dan ook nog eens in de wetenschap dat dit kind door de smerige laffe islamitische terroristen dusdanig is gehersenspoeld dat je de zekerheid hebt dat dit kind het explosief tot ontploffing laat komen zodra hij bij je in de buurt is.

Een gruwelijke beslissing die de Peshmerga bijna dagelijks moeten maken, het kind is niet meer te redden , het kind is geestelijk overleden zodra hij de hersenspoeling bij de smerige laffe islamitische terroristen heeft afgerond . . . . . . . . . .
Children of the Caliphate is an Evan Williams Productions Limited film for Channel 4 News
Researcher: Hannah Poulter
Field producer: Yilmaz Akinci
Camera: Oliver Englehart
VT Editor: Steve Gibbs

Dit is niet het eerste stukje dat ik uit mij toetsenbord trek met betrekking tot de pedofielen van de islamitische staat en de gruwelijkheden die ze andere aan doen. De keuze die de Peshmerga steeds maar weer moeten maken zijn een dusdanig zware belasting op de schouders van deze dappere Koerdische strijders en strijdsters en geeft de gruwelijkheden prima weer,  de meest gruwelijke wapens die men in kan zetten in een oorlog, kinderen.

Hamas misbruikt al decennia lang kinderen als verdedigingswapen en propaganda middel tegen Israël, maar deze acties vallen nog in het niet bij de gruwelijkheden van islamitische staat dat kinderen voorzien van explosieve de strijd in stuurt in de wetenschap dat de kinderen zullen sterven en de enige vraag die men zich stelt is "Hoeveel tegenstanders sterven er samen met het kind?"

Peshmarga, de betekenis hiervan is "Zij die oog in oog met de dood staan" Dappere Koerdische strijders en strijdsters zonder vrees, zonder vrees? Behalve wanneer er een gehersenspoeld kind met zelfmoordplannen op ze afgestuurd wordt.

met groet Bolo 

Bronvermelding : Al-Alam News Network