.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

zondag 27 december 2015

Stoer, agressief, gewelddadig en ondertussen je gezin achterlaten in oorlogsgebied, inderdaad de asielzoeker


De islam is levensbedreigend voor de beschaafde wereld die niet berekent is op de middeleeuwse gebruiken en regels die door moslims nog steeds strikt dienen te worden nageleefd.

Je kunt je dit maar nauwelijks voorstellen wanneer je hier in Nederland woont en enkel nog maar de uitwassen van de agressieve ideologie islam meemaakt op straat en je van de nieuwsvoorziening afhankelijk bent van de leugens en propaganda die ons door de staatsomroep worden aangeboden. Alle ellende en het nultolerantie beleid ten opzichte van alle andere gelovige, afvallige moslims alsmede atheïsten daar had men op 9 december 1955 nog geen enkele weet van, men was toen van mening dat er in het naoorlogse Nederland ruimte voor iedereen moest zijn met voor elk geloof een eigen mogelijkheid tot gebed. Feitelijk helemaal geen vreemde gedachten aangezien men toen uiteraard nog niet wist dat de islam zich als een ware rattenplaag over ons land zou uitbreiden en jaar na jaar meer geweld, ellende, onbegrip en verdriet over ons land zou uitstorten.

De gastarbeiders die ons land moesten helpen op het moment dat het goed ging met Nederland was de tweede kwade islamitische injectie die wij te verduren kregen en wanneer dit was gebleven bij Spanjaarden en Turken die naar hier waren gekomen om te werken dan was het probleem bij lange na niet zo groot geworden als dat wat wij nu hier binnen onze landsgrenzen beleven. Nee er werden ook mensen vanuit Marokko ons land binnen gebracht en hiermee begon eigenlijk alle ellende. De waarschuwing was er toen al, de angstige meldingen van de Molukse Nederlanders die als christenen reeds eerder waren opgejaagd door islamitische milities in eigen land en zelfs hier in Nederland in de jaren vijftig in opvangkampen werden aangevallen door islamitische Molukkers iets dat dusdanig uit de hand ging lopen dat deze islamitische Molukkers apart werden opgevangen in opvangkamp Wyldemerk, Friesland. De eerste serieuze waarschuwing van de agressie en intolerantie van de islam en de volgers hiervan. Geleerd heeft men hier in dubbel opzicht niet van aangezien men nu in 2015 nog steeds islamitische asielzoekers opvangt tussen christenen en ook deze mensen weer in opvangkampen te maken krijgen met het geweld van de islamieten. Waarom hebben we (of moet ik zeggen ze in Den Haag) eigenlijk nog meer bewijs nodig om aan te tonen dat de islam gewoonweg niet in ons Nederland thuis hoort? Waarom is er nooit eens iemand tot de conclusie gekomen dat het woord "gastarbeiders" eigenlijk uit twee woorden bestaat te weten "gast" en "arbeiders"? Een gast behoort weer te gaan en een arbeider behoort te werken. De rest vul je zelf maar aan.

De derde lichting islamieten die staan te dringen om ons land over te nemen is dan gelijk wel de grootste en gevaarlijkste groep. Velen zijn hen al voorgegaan en als zogenaamde vluchteling reeds ons land binnen gedrongen en hebben zich reeds gevestigd op belangrijke plaatsen binnen scholen en moskeeën. Ze hebben islamitische scholen gesticht op kosten van de Nederlandse belastingbetalers en financieren nieuwe en steeds grotere moskeeën middels geld uit islamitische heilstaten om alhier de jonge moslims te laten hersenspoelen door de een of andere radicale imam en door een meer voorzichtige maar nog gevaarlijkere aanpak zoals hier omschreven en te zien middels filmpje.

Stoer, agressief, gewelddadig en ondertussen je gezin achterlaten in oorlogsgebied, inderdaad de asielzoeker.

Hier begon ik dit stukje mee en deze titel dekt eigenlijk het volledige artikel aangezien deze "vluchtelingen" de laatste groep vertegenwoordigt die ons land naar de rand van de afgrond wenst te brengen en te storten in de bodemloze put der ellende, de islam.

Hoe stoer ben je wanneer je op de vlucht slaat, vrouw en kind achterlaat, om via Turkije en Griekenland vervolgens rechtstreeks door te vliegen naar Schiphol? Wanneer ik overal, behalve bij de mainstream media, lees dat moslims in oorlogsgebied vrouwen en kinderen verkrachten en uitmoorden zou ik mijn gezin dan achterlaten en zelf op de vlucht slaan?  Is het niet vreemd dat de "asielzoekers" in Nederland ondanks dit alles er zonder al te veel moeite in slagen om hun vrouwen en kinderen na te laten komen?  Is het niet een beetje verdacht dat deze gezinnen gezellig na de gezinshereniging samen rondwandelen in de asielzoekerscentra? Zie ik spoken, of is dit op zijn minst een beetje verdacht?

Niet dat ik het iemand ook maar toe wens aangezien de gebeurtenissen verschrikkelijk genoeg zijn en er inderdaad heel wat Yezidi, christenen, Koerden en andere tegenstanders van de islamitische legers worden uitgemoord. Er heel wat kinderen van hen worden misbruikt door islamitische kinderverkrachters die deze kinderen later ofwel doorverkopen of eenvoudigweg vermoorden na gebruik. De vrouwen, moeders en dochters die op een verschrikkelijke manier worden behandelt en vaak als enige uitweg kunnen hopen op een snelle dood. Ja dit is verschrikkelijk, maar deze vrouwen en kinderen die komen niet als asielzoekers naar Nederland en wanneer het ze wel lukt dan worden ze ook hier in Nederland weer aangevallen, beschimpt en zelfs verkracht door hen waarvoor ze op de vlucht zijn geslagen. Deze mannen vluchten ook niet alleen hier heen terwijl ze hun gezin achterlaten, deze mannen, vaders en zonen, zijn geen lafbekken, maar vechten voor hun huis en gezin tot de dood er op volgt, of vluchten indien ze de kans hebben maar wel samen met hun gezin. Deze mannen zijn helden en dat is heel iets anders dan de islamitische lafbekken die de boventoon voeren in de Nederlandse asielzoekerscentra.

En hier in Nederland gaan we dan ook nog medeleven tonen aan de verkeerde groep, de islamitische parasieten die als doel hebben om de islam te verspreiden over Europa, over Nederland en deze stoere mannen gaan hier gewoon verder waar ze mee bezig waren toen ze zogenaamd op de vlucht sloegen en ze starten hiermee op die plaatsen waar hun oorspronkelijke slachtoffers veilig zouden moeten zijn, inderdaad in de Nederlandse en andere Europese asielzoekerscentra.

Dit uitschot maakt opvang voor echte vluchtelingen onmogelijk, niemand zou er moeite mee hebben wanneer wij hier in Nederland een Yezidi gezin zouden plaatsen in de buurt, mijn kinderen zouden er gewoon mee optrekken zou me niets uitmaken, maar de echte slachtoffers, de echte vluchtelingen die zijn volledig kansloos en krijgen geen hulp, aangezien de islamitische rattenplaag door dendert door Europa, door Nederland en deze rattenplaag slokt ons uiteindelijk allemaal op.

met groet Bolo 
Geen opmerkingen: