.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

dinsdag 23 juni 2015

Even iets compleet anders deel 2

"Soms kom je een artikel tegen dat je gewoon enorm kan boeien en waar je gelijk meer over zou willen weten, had dit zelf met onderstaande artikel geschreven door Mysteriekenner Carl Bries." 

met groet Bolo

De Taured Man

De man zonder land, de man uit een vorig tijdperk en de man zonder identiteit. Allemaal doken ze in de jaren 50 plots op verschillende plekken in de wereld op. Voor twee van hen liep het fataal af, de derde verdween op mysterieuze wijze met de noorderzon. Ruim 50 jaar na datum staat de wereld nog steeds voor een raadsel. Wie waren deze mannen? Bedriegers, spionnen, grappenmakers of, zoals een populaire theorie stelt, tijdreizigers? Carl Bries neemt dit mysterie met jou onder de loep.

Het land Taured 

In 1954 wandelt op een zekere dag een blanke man Tokyo Airport binnen. Als de douaniers hem naar zijn identiteit vragen, geeft de man hen zijn paspoort. De verbazing bij de douaniers is groot wanneer ze merken van welk land de man afkomstig is: Taured. Wanneer ze hem ook nog eens vragen zijn koffer te openen, wordt het helemaal vreemd. In de koffer zitten er namelijk heel wat Europese bankbiljetten en enkele documenten. De man beweert een zakenman te zijn die al meermaals van zijn land naar Tokio is gereisd. Ondanks zijn logische uitleg, geloven de douaniers hem niet. Ze vragen of de man hen wil volgen naar een kamer iets verderop om hen meer uitleg te geven.  

Verwarrend verhoor

Op het paspoort van de man stond dat hij van Taured kwam, maar dat land bestaat toch niet?!Terwijl de man onder toezicht wacht in de verhoorkamer, overleggen de douanebeambten met hun chef. Deze besluit het onderzoek persoonlijk te leiden. Hij komt de kamer binnen en begint een beleefd gesprek met de man. Deze bevestigt nogmaals dat hij uit een land genaamd Taured komt. Hij haalt zelfs een rijbewijs boven en toont het. Daarop staat inderdaad de naam Taured. Bovendien kan de man aantonen dat hij verschillende malen vanop verschillende plaatsen in Europa zonder enig probleem naar Tokio is kunnen reizen. Stempels op zijn internationale reispas bevestigen dit. De man blijkt vooral te reizen vanuit Frankrijk, want de meeste stempels komen van dat land.
Even later komt één van de douanebeambten het lokaal binnen met een landkaart. Toen hem werd gevraagd om Taured aan te duiden, duidde de man zonder verpozen Andorra aan, een klein landje gelegen tussen Frankrijk en Spanje. De man schrok echter hevig toen hij de naam Andorra op de kaart zag en niet Taured. Hij beweerde nog nooit van Andorra te hebben gehoord.

Er valt een knijpende stilte in de kamer. Noch de man, noch de douaniers begrijpen goed wat er precies aan de hand is. Omdat ze niet goed weten wat nu te doen, besluiten de douaniers de man naar een hotelkamer vlakbij Tokyo Airport te brengen. Ze plaatsen twee wachters voor de deur, zodat de man zeker niet kan ontsnappen. De volgende dag zullen ze hem opnieuw ondervragen. Maar wanneer ze de dag nadien de kamer openen, wacht hen een onaangename verrassing: de man is verdwenen.

Mission impossible

De hele kamer wordt doorzocht, maar er is geen spoor meer van hem te bekennen. Via het raam kon hij nooit ontsnapt zijn, aangezien de kamer zich op een van de hoogste verdiepingen bevond. Langs het plafond kon hij ook niet ontsnappen. De enige uitweg was de deur. De bewakers die de hele nacht bij de deur stonden, hielden echter vol dat de man de kamer niet verlaten heeft. Ze hebben ’s nachts in de kamer ook geen verdacht geluid gehoord. Ondanks nationale seining, zal de man nooit meer gevonden worden.

Vragen zonder antwoord

Wie was deze man? Waar kwam hij werkelijk vandaan? Of kwam hij echt van Taured? Zo ja, waar ligt dat land dan? Of was hij, zoals een populaire theorie later de kop opstak, een ontsnapte gevangene die nog eenmaal wist te ontsnappen aan de autoriteiten? Het antwoord daarop weten we nog steeds niet. 
De Taured man is geen alleenstaand geval. Ook in andere delen van de wereld doken in die tijd onverklaarbare personen op. Mensen waar tot op de dag van vandaag een sluier van raadsels rond gewikkeld is.

Rudolph Fentz

In 1950 verscheen een zonderlinge figuur in het midden van Times Square in New York. De man was duidelijk verward en dwaalde rond in het midden van de weg. Hij werd al snel gegrepen door een taxi en stierf.
Getuigen zagen dat de man erg ouderwets gekleed was, zoals in de vorige eeuw. Voorts beweren ze dat hij uit het niets tevoorschijn kwam. Het leek alsof hij niet wist waar hij was. Hij kende ook duidelijk het gevaar van auto’s niet, anders zou hij niet in het midden van de weg lopen.

Man uit de vorige eeuw?

Naderhand doorzocht de politie de zakken van de man. De man was in het bezit van enkele bankbiljetten en munten uit de vorige eeuw: een zilverstuk waarmee destijds in een saloon werd betaald, het adres van een saloon die niet meer bestond, een document dat werd gebruikt om een koets te bestellen en een brief met als datum 1876 op. Het adres dat erop stond, was niet meer in gebruik.
Op het document dat werd gebruikt om een koets te bestellen, stond een naam: Rudolph Fentz senior. De politie probeerde na te gaan of er nog afstammelingen van deze persoon te vinden waren en stootten op een zekere Rudolph Fentz junior. Een telefoontje naar diens huis bracht aan het licht dat het om de zoon van de man ging. Helaas was deze vijf jaar daarvoor overleden, maar zijn weduwe stond de agenten te woord.
Rudoph Fentz dook in 1959 uit het niets op Times Square op, schijnbaar afkomstig uit 1876
Zij zei dat wijlen haar man had beweerd dat zijn vader op een dag ging wandelen in het park en nooit meer terugkwam. Hij was toen 29 jaar en zijn verdwijning zorgde voor heel wat opschudding. Ze vernomen nooit nog iets van hem. Verder opzoekwerk bewees dat er in 1876 inderdaad aangifte van de verdwijning van ene Rudolph Fentz uit New York gedaan was.

In het duister tasten 

Vele raadsels rond deze man blijven bestaan. Feit is dat de man er niet ouder uitzag dan toen hij verdween. Hij zag er ook niet gehavend uit, noch leek hij ziek te zijn. Hij was alleen erg verward.
Hoe komt een man die in 1876 spoorloos verdween plotseling in 1959 in het midden van Times Square terecht? Waar is hij al die tijd geweest? Is er een verband tussen Rudolph Fentz en de Taured man, die vier jaar later in Tokio uit het niets verscheen?
Ook op een derde plaats werd een dergelijk voorval gemeld. Eentje dat zelfs nog meer vragen dan de vorige twee oproept.

Somerton Beach Mystery

In Somerton Beach, Zuid-Australië vond in 1948 een bizar incident plaats. Het begon op een ochtend, toen een vroege wandelaar langs de kust het lichaam van een man vond. De man lag roerloos op zijn rug. Eén arm lag op zijn lichaam, de andere lag gekruist ernaast. Achter zijn oor stak een sigaret. De wandelaar verwittigde de hulpdiensten die niets anders dan zijn dood konden vaststellen.
De man had geen identiteitspapieren op zak. Er staken wel een pakje kauwgom, enkele munten en een afgescheurd papiertje met de woorden ‘Taman Shud’ in zijn zakken. ‘Taman Shud’ is Perzisch voor ‘afgelopen’.


In Somerton Beach werd in de vroege ochtend een man dood teruggevonden, met enkel een geheimzinnig briefje op zakEnkele dagen later kwam men erachter dat het stukje papier uit een boek van de schrijver Omar Khayyam was gescheurd. Toen dit bekend raakte, nam een lokale dokter meteen contact op met de politie. Hij beweerde dat dit boek daags voor de ontdekking van het lichaam in zijn auto was gegooid. De dokter bezorgde de politie het boek. Daarin vond men een geheimzinnige code.

Kraak de code!

Niemand wist wat de code betekende. Verder stonden er nog enkele dingen in gekrabbeld, waaronder de naam van een verpleegster. Vreemd genoeg willen de autoriteiten deze naam niet weergeven, noch willen ze zeggen wat er uit het verhoor is voortgekomen. Uit onderzoek bleek wel dat de man vergiftigd was. Zijn organen waren gescheurd en zijn hart had het uiteindelijk begeven.
Het mysterie werd nog groter toen men enkele weken later een koffer in een nabijgelegen station vond. Onderzoek wees uit dat het om de koffer van de man bleek te gaan. Daarin staken enkele breekmessen, een touw, wat dossiers en enkele boeken. De identiteit van de man bleef echter een mysterie. Ook een nationale oproep leverde niks op. 

‘Back to the Future’ in het echte leven? 

Nog steeds breken mensen hun hoofd over wie deze man is. Waarom en onder welke vreemde omstandigheden is hij gesneuveld? Omdat de wereld in het midden van de Koude Oorlog zat, dacht men aan een Oost-Europese spion. Later onderzoek bracht aan het licht dat het wellicht om een Brit ging. Toch heeft men de code in het boek nog steeds niet ontcijferd.Ondertussen is de man in Australië bekend geraakt als de Somerton Beach man. Wie was hij? Waarom had hij een papiertje met een Perzische tekst in zijn broekzak zitten en wat betekent die geheimzinnige code? Is er een link tussen hem, Rudolph Fentz en de Taured Man jaren later?
Er steekt de laatste tijd een theorie de kop op dat er wel degelijk een link is tussen de drie mannen: misschien waren het drie tijdreizigers. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar welke logische verklaring kan je geven aan deze drie mysterieuze incidenten?

artikel met zeer veel dank overgenomen van Seniorennet Magazine 

deel 1 van deze serie : Het mysterie van het Dyatlov Pas Incident 


Carl Bries (1983) is een sociaal werker uit de Kempen met een passie voor mysteries over heel de wereld. Hij neemt in zijn vrije tijd allerhande mysteries, waar (bewust) weinig over gesproken wordt, onder de loep. Het is aan jou om samen met hem deze mysteries te ontrafelen of ze te laten voor wat ze zijn.Geen opmerkingen: