.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

zondag 9 februari 2014

Vooroordelen?

Essen, Duitsland 90% van de jeugdige delinquenten is allochtoon.

Wat in de stad Essen de keiharde feiten zijn is echt niet veel anders in de rest van Duitsland, Nederland, Vlaanderen, Frankrijk en ga maar door.
90 procent van de daders in de leeftijd tot veertien jaar oud hebben een migratie-achtergrond, en hun aantal groeit nog steeds stevig door.

Volgens de statistieken van de Essener jeugdrechtbank, waren er in 2011 nog 152 jonge delinquenten en een jaar later konden er daar nog vijf bij worden toegevoegd. In 2013 is hun aantal gestegen tot 178 
Ook hun werkwijze word steeds brutaler, twee weken geleden nog werd er een bende van jongeren opgepakt die zonder enige vorm van aarzeling op een bijzonder gewelddadige manier toesloegen en er niet voor terug schrokken om hamers en ijzeren staven te gebruiken om op die manier mobiele telefoons te jatten. 
Hun leider stal op deze manier ook nog talloze bromfietsen, klein detail hij was op dat moment pas dertien jaar oud.

In Duitsland zijn kinderen  onder de 21-jaar enkel veelplegers indien zij ten minste vijf maal binnen een jaar tijd zijn gepakt voor het plegen van mishandeling of diefstal. 
Deze jongeren komen voor het merendeel vanuit Libanese, Albanese, Afrikaanse en Hongaarse families.
In Nederland is het zeer lastig om aan de juiste cijfers te komen, al is het in veel gemeentelijke stukken alwaar de jeugd en kindercriminaliteit ter spraken word gebracht veelal zo dat er dan gesproken word over een merendeel van kinderen met van oorsprong een niet Nederlandse afkomst.
In Nederland spreken we van een minderjarige veelpleger indien een jongere in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar in het gehele criminele verleden meer dan 5 keer een proces verbaal tegen zich zag worden opgemaakt, waarvan tenminste 1 in het peiljaar. 
Verder spreekt men van een harde kern jongere wanneer een jongere in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar in het peiljaar twee zware delicten heeft gepleegd en bovendien in de jaren daarvoor drie antecedenten op zijn of haar naam had staan.

Met een aanzienlijke hoeveelheid extra personeel en nieuwe maatregelen probeert justitie in Duitsland deze extreme misdaad golf door jonge kinderen te stoppen en zeer veel zeggend is het dat men het als een groot succes zou beschouwen wanneer 40 procent van deze kinderen een jaar lang niet opnieuw de fout in gaat, of dusdanig hebben bijgeleerd dat ze een jaar lang niet worden betrapt of op worden gepakt, maar deze optie word er uiteraard niet bij verteld.

Maar om het nogmaals duidelijk te laten weten, maar liefst 90% van de jeugd criminaliteit kan op het conto worden geschreven van allochtonen jongeren, iets dat uiteraard door de linkse politici en belangenorganisaties word afgedaan met de mantel der liefde en onder het mom dat het allemaal wel mee zou vallen, echter is het voor deze veelal socialisten en andere met goede bedoelingen rond wandelende links kijkers al vele jaar zeer moeilijk om de ogen eens te openen en om eindelijk eens in te willen zien wat hun decennia lange slappe linke allochtonen knuffel beleid ons nu uiteigenlijk heeft opgeleverd.

Het onderzoek dat er in Nederland word gedaan gebeurd door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie (WODC) 
Deze doen onder andere al jaren onderzoek naar recidive en volgens het WODC kan men grofweg stellen dat: 
• jongens een hogere kans op recidive hebben dan meisjes; 
• de kans op recidive onder daders geboren in sommige niet-westerse landen groter is; 
• bij jonge daders het recidiverisico hoger is dan bij oudere; 
• het risico hoger is naarmate men jonger was ten tijde van de eerste strafzaak; 
• de recidivekans stijgt met het aantal eerdere strafzaken; 
• het risico het grootst is na een vermogensdelict met gebruikmaking van geweld.

Cijfers zijn er wel en deze zijn ook op te zoeken middels het CBS echter is deze wanneer je uit wilt zoeken wie er in Nederland de meeste geweldsmisdrijven pleegt totaal niet objectief, dit aangezien een inwoners van Nederland tot de autochtone bevolking behoort zodra deze in Nederland is geboren.
En ondanks deze goed verzonnen manier om de misdaad cijfers onder onze mede landgenoten een beetje te verbloemen blijft de groep jeugdige criminelen van allochtone afkomst nog nipt winnen van de autochtone bevolking, alleen hoe zouden de cijfers zijn wanneer er eindelijk ook in Nederland eens naar de afkomst van deze jeugdige criminelen werd gekeken, in plaats van steeds maar weer de cijfers naar links goed dunken te manipuleren, zodat ons toekomstig jihad kanonnenvoer er niet al te slecht vanaf komt?

Wie de juiste cijfers heeft, toevoegen mag, graag zelfs kon deze zelfs bij Fubar niet vinden.

met groet Bolo

Artikel geschreven na aanleiding van een Duits onderzoek verschenen op pi-news.net

2 opmerkingen:

Fubar zei

Het CBS geeft sinds een paar jaar de cijfers niet meer correct weer. Als je daar meer over wilt weten zou je dat aan @seven__ kunnen vragen, die heeft die gegevens paraat, weet ik toevallig.
Hier staan wat losse cijfers:
http://fubarfubar.blogspot.nl/2012/05/cijfertjes.html

Unknown zei

Deze vond ik er tussen staan, ouder cijfers (2007) maar geeft wel redelijk een en ander weer in vervolg artikel
http://www.ministrando.org/gedrags-_en_opvoedingsprobl/jeugdcriminaliteit/criminaliteit_en_etnische_a.html