.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

zaterdag 15 februari 2014

Europa en de islam 2014

Europa met een joods-christelijke grondwet en het groot islamitisch kalifaat dat zich uitstrekt van turkije tot marokko kunnen samen een grootmacht vormen die de moraal terugbrengt in de wereldpolitiek en de economie

Inleiding
Gezien de relatieve rust op het terroristische front, als een stilte voor de storm, kunnen we in 2014 met enige waarschijnlijkheid in Europa de grote klap verwachten, waarvan velen weten dat het geen kwestie is of die zal vallen, maar wanneer. Eind maart 2014 komen in Den Haag 58 wereldleiders bijeen om de Nuclear Security Summit bij te wonen. Dit betekent dat de dreiging voor nucleair terrorisme zeer ernstig wordt genomen.
Voorspellen is niet mogelijk. Doemdenkers zijn ordinaire fantasten. Ik hoop ten zeerste dat er helemaal geen aanslag gebeurt. Toch is het zinvol en verstandig voorbereid te zijn op het ergste. Stel dat Europa aan de beurt komt. Enkele kolossale terroristische aanslagen waarbij duizenden slachtoffers zullen vallen en steden voor eeuwen onbewoonbaar zullen zijn, zullen extreme reacties vanuit de massa’s ontketenen. Een nieuwe Bartholomeusnacht, Kristallnacht en massa-deportaties zullen er op volgen. In veel landen krijgt extreem-rechts de absolute meerderheid. De ene politici worden beschouwd als landverraders die hebben gecollaboreerd met de vijanden van de Europese beschaving; anderen wordt verweten een appeasement-politiek à la Chamberlain gevoerd te hebben.
Wat moet gebeuren, zal gebeuren. De vraag die mij interesseert is hoe een nieuwe Europese Unie opbouwen nadat de gemoederen tot bedaren zijn gekomen. Hoe een wereld opbouwen waar solidariteit de politiek en de economie fundeert? Hoe onze planeet voor verder onheil en vernietiging bewaren? Hoe de landschappen en de natuur opnieuw herstellen? Hoe de schepping opnieuw haar oude glorie teruggeven?

Ook al komt er helemaal geen reeks vernietigende aanslagen, dan is er toch meer en meer behoefte aan verantwoordelijkheid in de nationale en internationale politiek. De vele mensen die honger lijden, het trieste lot van miljoenen kinderen die nauwelijks of geen onderwijs krijgen en de hemeltergende voortschrijdende vernietiging van ons ecosysteem zijn redenen genoeg om een sterk Europa op te bouwen dat haar verantwoordelijkheid in de wereld kan opnemen. Dit manifest is een poging om daaraan bij te dragen.
Kwam dit artikel tegen en het trok mijn belangstelling. Zeker de moeite van het doorlezen waard, lees vervolg van het artikel middels deze link.

Geen opmerkingen: