.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

woensdag 26 februari 2014

Februaristaking met tomaten

De Februaristaking


Jawel de SP spreekt. de club waar joden en Israël hater Harry van Bommel nog steeds voor in de regering mag zitten, deze SP spreekt erover hoe goed onze grootouders het wel niet voor hadden met de joodse medemensen tijdens de oorlogsjaren.
Gelukkig hadden een groot aantal Nederlanders van toen het goed met hen voor en moesten sommige hiervoor zelfs betalen met hun leven.
Beste SP wanneer je die Harry van Bommel nou eens samen met de andere palestijnen vriendjes en haters van het vrije, veelal joodse, volk van Israël uit je partij trapte en eens een beetje meer met open ogen naar de wereld om je heen zou gaan kijken dan mocht je trots vertellen over de Februaristaking.
Echter met mensen in je partij die achter mensen staan die de grootste bedreiging voor het joodse volk (en ook voor een ieder die een ander geloof nastreeft dan de islam) zijn kun je beter stil zijn en je in een hoekje gaan zitten schamen voor leden in je partij als Harry van Bommel.


Onderstaande, overigens prima artikel komt van Sadet Karabulut 

Heldhaftig. Vastberaden. Barmhartig. Koningin Wilhelmina had dat devies aan het Amsterdams wapen toegevoegd naar aanleiding van de Februaristaking 1941. Heldhaftig. Vastberaden. Barmhartig. Dat zijn de stakers die in februari 1941 zich verzetten tegen Jodenvervolging en de bezetter. Vandaag memoreren wij hen.

Voor beschrijving van de gruweldaden in de jaren 40-45 schieten woorden tekort. De jaren van de Tweede Wereldoorlog met de nazi’s aan het roer vormen de zwarte bladzijden in onze geschiedenis. Een geschiedenis waarin onze Joodse medemensen zijn onderdrukt, vernederd, gedeporteerd en vergast. Jaren waarin ook in ons land misdaden tegen de menselijkheid hebben plaatsgevonden.

In mei 1940 wonnen de Duitse militairen het van onze soldaten. Vanaf mei 1940 gingen de veranderingen in ons land heel snel. De Duitse bezetter nestelde. Pers en politieke partijen verstomden. Instituties raakten gewend aan de Duitse bezetter. Volgens sommigen kon Duitsland niet meer verslagen worden. Van de aanstaande gruweldaden hadden velen geen weet.

Vanaf 1941 werd de Duitse bezetter steeds brutaler en agressiever. Steeds meer Joden werden opgepakt en gevangen gezet. Het antisemitisme groeide. Anti-Joodse maatregelen namen toe en het werd steeds grimmiger. In het weekend van 22 en 23 februari kwamen honderden Grüne Feldpolizei zwaar bewapend de binnenstad en andere wijken binnenvallen. In de Jodenbuurt werden de deuren van huizen ingetrapt. Er werden bloedhonden op Joodse mensen losgelaten. Jonge Joodse mannen werden naar het Jonas Daniël Meijerplein geranseld en 427 van hen, in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, werden als gijzelaars meegenomen. Zij werden naar Buchenwald en Mauthausen gedeporteerd, waar ze binnen een jaar aan mishandeling en ontberingen stierven.

De Amsterdammers hadden dit met veel ontzetting gadegeslagen. De toen illegale CPN (Communistische Partij van Nederland) riep de bevolking op in verzet te komen tegen de Jodenvervolgingen. Op de ochtend van 25 februari werd een pamflet verspreid met de tekst: 'Protesteert tegen de afschuwelijke Jodenvervolgingen. Kunt gij dit dulden? Neen, duizendmaal neen! Hebt gij de macht en de kracht deze afschuwelijke terreur te verhinderen? Ja, die hebt gij!' Met 'Staakt! Staakt! Staakt!' riepen zij Amsterdammers op zich solidair te verklaren en in verzet te komen.

Het vervolg kun je lezen op de website van de SP door  HIER  te klikken.

met groet BoloGeen opmerkingen: