.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

vrijdag 28 februari 2014

Rusland vanuit positief oogpunt gezien

De legers van de Antichrist komen eraan 

en Rusland zal overwinnen
Deel 1 : RUSLAND ZAL TURKIJE VERSLAAN

Vandaag de dag is de broederschap geparkeerd in Turkije, na in Egypte te zijn omvergeworpen en de Turken de islamistische beweging zijn gaan steunen tegen de secularisten. De komende jaren zullen laten zien hoe deze strijd zich zal intensiveren - tot Turkije Egypte binnenvalt. Dit zal niet zonder gevolgen verlopen. Met een korte blijk op Daniël 11:44, dat "nieuws uit het noorden" de koning van het noorden (Turkije/antichrist) zal verontrusten.


Deel 2 : VALLEN IN DE VALSTRIK VAN DE ISLAM DOOR HET HATEN VAN RUSLAND

Hoe verder de geschiedenis zich ontvouwt, hoe meer bizar de interpretaties van veel profetieleraren worden, die zeggen dat een islamitische coalitie ooit partner van Rusland zal worden (Ezechiël 38). En een dergelijke oorlog door deze Russisch-islamitische coalitie zou gewoon een prelude zijn op een snelle vernietiging als inleiding op de werkelijke dreiging, die van Europa (het beest) onder leiding van een Europese Antichrist. Plotselinge zal het christelijke fundamentalistisch Rusland zich verenigen met het fundamentalistische Turkije, Iran en Noord-Afrika? Dit is absurd.


Deel 3 : Christenen moeten juichen over wat er in Rusland gebeurt. 

Poetin heeft er eigenlijk bij alle wereldleiders op aangedrongen om zich te verenigen tegen de vervolging van christenen in de islamitische wereld:
Dit nijpende probleem van christenvervolging moet een onderwerp van aandacht zijn voor de gehele internationale gemeenschap... Het is vandaag vooral belangrijk zich in te spannen voor de interculturele en interreligieuze conflicten, om zo de meest ernstigste omwentelingen te voorkomen.
Amerikaanse evangelicalen klagen dat Rusland de evangelische kerken onderdrukt en alleen de orthodoxe bevoordeelt. Dat Rusland de protestantse invloed wil minimaliseren en hun orthodoxe versie laten groeien heeft een reden: omdat de orthodoxe en katholieke leiders, in tegenstelling tot de Amerikaanse evangelicals, niet de geschiedenis vergeten.


Deel 4 : DE JACHT OP GOG

De fout in het gelijkstellen van Magog met Rusland kan gemakkelijk worden ontdekt zodra we de stellingen lezen: men rekt namelijk de geschiedenis om de gewenste geografische locatie te krijgen. Dit komt voor in al het materiaal voor anti-Rusland profetie in het onderschrijven voor dit gebruik van de geschiedenis.

Om de fouten te laten zien vereist dat een boek op zich, maar misschien zal een voorbeeld volstaan; wijlen profetie-auteur Grant Jeffrey haalt de gerenommeerde historicus Rawlinson aan en citeert hem: "...de gebieden die werden bestuurd door de Scythen zijn gelegen ten zuiden van Rusland, in de zuidelijke republieken van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (de voormalige USSR)." (Grant Jeffrey, Laatste waarschuwing, p. 123). Hoewel Jeffrey Rawlinson correct citeert, trekt hij een valse conclusie, terwijl hij negeert dat Rawlinson spreekt van een "zuidelijk" Rusland, dat vandaag de dag geheel islamitisch is.


Deel 5 : Homorechten

Moet Rusland geen evangelische predikanten importeren, zoals de New Yorkse pastor Timothy Keller, die zegt "homo-zijn stuurt je niet naar de hel"?
Heeft het orthodoxe christendom in Rusland geen Rob Bell, die vleit met de homoseksuelen, en homoseksuelen "gepassioneerde discipelen van Jezus"noemt, net zoals ik het probeer te worden? Dus laten we eens samen proberen om iets te doen aan de echt grote problemen in onze wereld, die ons naar mijn mening samen verbinden en laten we die samen aanpakken."


Deel 6 : Armageddon

Er zijn dus vele extra redenen waarom we nooit de slag van Gog en Magog kunnen scheiden van Armageddon, dus het kan nooit een prelude zijn op Armageddon, maar het is Armageddon:

1 - Wanneer Israël volledig wordt gezuiverd (Ezechiël 38:23-39:7-8), dat is alleen wanneer de Messias op aarde is en de niet-Joodse naties eveneens zullen worden veroordeeld voor hun ongeloof en weten dat Hij (Jehovah) God is (Ezechiël 38:16).

2 - In beide profetieën - Gog in Ezechiël 38 en Armageddon in Openbaring - is Christus aanwezig, "en de heidenen zullen weten dat ik Jehovah ben, de Heilige, één in Israël" (Ezechiël 39:7). De Heilige Ene is "in" Israel. Andere delen van de Schrift gebruiken de uitdrukking "de Heilige van Israel", maar hier is de Messias eigenlijk aanwezig op aarde in het Land van Israël. Dit "in" is van cruciaal belang. Christus kan alleen aanwezig zijn in zijn tweede komst, alleen wanneer de Antichrist op aarde is (2 Tess. 2:3).

We hebben ook: "de aarde zal schudden bij mijn aanwezigheid" (Ezekiel38:20). Dit is Gods aanwezigheid als Hij staat op de Olijfberg. We hebben ook nog vers 18, wat zegt: "Mijn grimmigheid zal in Mijn neus opstijgen" (Ezechiël 38:18).Geen opmerkingen: