.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

woensdag 20 augustus 2014

De ziekte hamas

Tot stand gekomen en in stand gehouden door de nimmer aflatende bemoeizucht van het Westen.
Secretaris-generaal van de VN Ban Ki Moon meent te moeten zeggen dat, "de kinderen in hun slaap gedood worden ... is een belediging voor ons allemaal, een bron van universele schaamte, het verlies van het leven, het bloedbad, de angst en de angst in de gezichten van vrouwen en kinderen: Niemand kan onbewogen blijven voor de beelden uit Gaza."

Het is hartverscheurend. Maar het is verkeerd om enkel Israël de schuld in de schoenen te schuiven, vooral in zulke ondeskundige termen en opmerkingen. Hij, en vele anderen met macht posities waarvandaan ze invloed kunnen uitoefenen, doen  een verschrikkelijke slechte dienst aan de mensheid, om de verantwoording voor de internationale vrede en veiligheid, en het lot van het Palestijnse volk (niet dat van het Israëlische volk uiteraard) toe te schuiven aan het gedrag van Israël, door niet eenduidig de waarheid te ​​verklaren van wat ze echt wel weten namelijk dat de overweldigende verantwoordelijkheid voor de chaos in Gaza ligt bij Hamas (een deel van de Palestijnse regering van nationale eenheid).

Ja, naast hun negatieve reacties gericht op Israël, geven deze leiders ook wel eens aan dat Hamas oorlogsmisdaden pleegt en dat ze kwaad zijn wanneer hamas weer eens vredes afspraken aan de laars lapt. Echter kwaad zijn op Hamas is net zo nutteloos als kwaad zijn op kanker, wanneer je niet ook bereid bent om de behandeling die nodig is uit te gaan voeren dan is de totale behandeling volledig nutteloos en keert de kanker gewoon weer terug, hamas keert ook steeds weer terug zolang er geen totale behandeling volgt.
Enkel eens boos worden en verder het gezwel niet behandelen maakt bij zowel kanker als bij hamas een en ander enkel steeds maar weer erger.

De rol van Hamas die Gaza doet lijden is een manifest. Ze begonnen deze oorlog, en verlengde deze steeds weer door te weigeren om akkoord te gaan om dan cynisch het staakt-het-vuren te verwerpen. Dit is een oorlog die Hamas gewild, gepland en voorbereid heeft, minutieus voor jaren, het opzetten van een groot deel van de productiecapaciteit binnen de Gazastrook voor de opbouw van hun geavanceerde netwerk van tunnels om te komen tot het ontvoeren en vermoorden van Israëli's, en de aanleg van voorraden van tienduizenden raketten om de Israëlische bevolking te terroriseren.

Alle, die het willen zien en niet ziende blind zijn, weten dat ze gebruik maken van menselijke schilden om hun raketten te verbergen, en dat ze deze plaatsen in de buurt van scholen, moskeeën, VN-faciliteiten en andere civiele gebouwen zoals ziekenhuizen die ze veranderen in commandocentra en dat ze woningen en vluchtelingen opvangcentra gebruiken als valstrik om daarvandaan toe te slaan richting Israël.

Hun wetteloosheid is gewoon een gegeven. Wereldleiders zoals Ban Ki Moon, Laurent Fabius en John Kerry bestraffen hen, maar verwachten niets van hen, ze plaatsen alle verantwoordelijkheid voor het vermijden van burgerslachtoffers, ja die slachtoffers waarvan Hamas streeft naar het maximaliseren ervan, naar Israël, omdat Israël vecht om zijn burgers te beschermen tegen aanvallen vanuit de lucht en via de ondergrondse terreuraanslagen kunnen ze echter niet anders dan terug te slaan naar hamas.


Er is weinig goeds te vinden in de zaak van hamas. Het is een terroristische organisatie die staat voor een vreselijk kwaadaardig doel, namelijk om een ​​natie te elimineren en het uitroeien van een volk, hierbij gebruiken ze openlijk een wrede en smerige tactiek.

De leden ervan worden niet beïnvloeden door enige nuance of menselijkheid. Ze hebben geen enkel eergevoel om de mensenrechten of het concept van de waarheid te respecteren. Net zoals men niet kan overleggen of onderhandelen met kanker, moet men een terroristische dreiging direct en agressief te lijf gaan en deze zo snel mogelijk elimineren of de omstandigheden aanpakken die de groei stimuleren.

Dus wat zijn de omstandigheden die hamas voeden en de groei van hamas en zijn soortgenoten bevorderen? Het hebben van een bondgenoot als Iran kan zorgen voor een gestage stroom van raketten en andere wapens dat is zeer zeker noodzakelijk maar nog lang niet niet voldoende.

Hun grootste strategische troef is de wetenschap dat ondanks hun schandalig gedrag, grote delen van de pers en de politieke klasse (vooral in Europa), en zowel de "mensenrechten" organisaties als ook de internationale gemeenschap onder leiding van de Verenigde Naties hun kant gaat kiezen, ze richten hun toorn vooral op Israël, om zichzelf te beschermen tegen de totale nederlaag, zodat ze kunnen blijven roepen over de overwinning terwijl de ondergang en verwoesting door het domme westen op het conto van Israël kan worden bijgeschreven.

Hamas weet dat, ondanks het consistent bewijs van hun leugenachtigheid, hun verzinsels op grote schaal zullen worden verspreid als feiten door het nieuws en de mensenrechtenorganisaties. Deze leugens brengen enorme schade toe aan Israël, zelfs wanneer de waarheid later toch uit gaat komen. Iedere eerlijke waarnemer begrijpt het dat de Israel Defense Forces grotere inspanningen moet doen dan enig leger ervoor in de geschiedenis om burgerslachtoffers zoveel mogelijk te beperken, en eigenlijk is het dan ook weer zo dat  het aantal burgerslachtoffers in de laatste gaza oorlog relatief laag is voor de moderne oorlogvoering (ondanks het feit dat Hamas haar gekozen slagveld specifiek gekozen heeft om civiele schade te maximaliseren).

Maar Hamas weet dat de pers vrolijk mee speelt met hun body-count spel, alsof haar infographics ook maar iets laten zien over de oorzaak van de slachtoffers of de morele schuld. Ze weten ook dat elke vuurzee waarmee ze provoceren ervoor zorgt dat 's werelds oudste haat weer begint op te borrelen, elke keer weer een klein beetje feller.

Dit zijn de kankerverwekkende stoffen die deze vorm van kanker op wekt en de ventilator voed de vlammen van het geweld in deze regio. Toen Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch [HRW] misschien wel de meest krachtige mensenrechtenorganisatie ter wereld, de tweet, "Tunnels gebruikt om aan te vallen of om soldaten te verplaatsen is geen schending van de mensenrechten," werd hamas aangemoedigd om nog veel meer tunnels te gaan graven.

Toen de Britse MP David Ward zei dat hij ook een raket zou afvuren als hij in Gaza leefde, werd Hamas aangespoord om meer raketten af te vuren. Toen de Britse staatssecretaris Vince Cable besloot UK wapenexportvergunningen naar Israël op te schorten nadat Hamas het staakt-het-vuren weer eens had geschonden en Israël vergeldingsacties ging uitvoeren,werd Hamas gestimuleerd om steeds maar weer het staakt-het-vuren te gaan schenden.

Toen Sarah Leah Whitson, Midden-Oosten en Noord-Afrika-directeur van HRW, verklaarde hoe "weerzinwekkend dat de Israëlische strijdkrachten zijn ... schaamteloos overtreden van de wetten van de oorlog" (uitsluitend op basis van interviews met inwoners van Gaza) en wanneer de Commissie voor de Mensenrechten van de VN [UNHRC] nog maar eens een anti-Israël missie uit de hoge hoed toverde, en de Hoge Commissaris van Navi Pillay van morele gelijkwaardigheid beschuldigen uit  en "beide kanten" van het "willekeurig doden van burgers;" beschuldigd en wanneer leeghoofdige beroemdheden onsamenhangend babbelen over Israëlische "bloedbaden" en "genocide", dan ja dan weet Hamas dat haar duivelse tactiek werkt.

Het bloed van die Palestijnse kinderen (en Israëlische kinderen) is in de handen van degenen die onverantwoordelijk oordelen, zelfs als dit onbewust gebeurd dan geeft men Hamas voldoende steun, hoop en inspiratie om door te gaan met deze krankzinnige oorlog

Israël moet, en zal zeker onderzoek verrichten naar de tragische incidenten waarbij burgers werden gedood, en passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de "rules of engagement" op juridische en morele gronden zijn en worden nageleefd.

Hamas zal niets doen met betrekking tot zijn talloze flagrante oorlogsmisdaden, behalve dat ze deze "gewoon" weer gaan herhalen. Als de internationale gemeenschap Hamas en zijn broeders verantwoordelijk voor hun gruwelijke misdaden zouden bevinden dan kan deze voortdurende nachtmerrie voor Gaza wellicht eindelijk eens stoppen, maar helaas zal de internationale gemeenschap dit eenvoudigweg niet gaan doen.

Deze oorlog in Gaza is onvermijdelijk, net als de oorlog in Libanon, die plaatsvond toen de terroristen van Hezbollah aan de slag gingen, of hun Iraanse puppet-masters die het nodig vinden om hun raket voorraad weer op Israëlische steden los te laten. Omdat Israël niet in staat is om de stroom van wapens te beperken, de enige reden voor de veel verguisde blokkade van Gaza, het Hezbollah arsenaal is vermoedelijk veel krachtiger dan dat van hamas.

In beide gevallen is dit het onvermijdelijk gevolg van de rampzalige mislukking van de internationale gemeenschap - vooral de Verenigde Naties en de daaraan verbonden organen - om te voldoen aan hun verplichtingen.

Niet alleen hebben ze voorkomen dat Israël de voltooiing van het werk waarvan zij wisten dat allemaal gedaan moest worden kon afmaken, niet alleen hebben ze niets gedaan aan het ontwapenen van Hezbollah, niet alleen weigeren ze Hamas en Hezbollah verantwoordelijk te houden voor het bloedbad dat ze hun eigen burgerbevolking de laatste tijd hebben aangedaan, maar zij en de pers en "mensenrechten" organisaties hebben die terroristische organisaties hun gelijk bevestigd en ze aangemoedigd om door te gaan met hun consequente ontvelling van Israël.

Ze herhalen hun fouten uit het verleden, waardoor de volgende Gaza nachtmerrie onvermijdelijk is, en de volgende en de volgende...............

Secretaris-generaal Moon wees er zeer terecht op dat "de wereld in ongenade is gevallen." Maar het nauwkeurig aanwijzen van de bron van die ongenade moet hij er alleen nog even aan toevoegen.


Artikel geschreven door Trevor Norwitz,  Trevor Norwitz is een advocaat uit New York, en doceert aan de Columbia Law School, en is bestuurslid bij "Advancing Human Rights.".

Originele artikel : Gatestone Institute
Vrije vertaling : Bolo

Geen opmerkingen: