.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

maandag 17 februari 2014

Levenslang verminkt

Wereldwijd worden meer dan 125 miljoen meisjes en vrouwen middels besnijdenissen levenslang verminkt, en nog eens 30 miljoen meisjes lopen dat gevaar in de komende 10 jaar.Vrouwenbesnijdenis, meer dan 125 miljoen meisjes en vrouwen wereldwijd , en nog eens 30 miljoen meisjes in de komende 10 jaar zijn of kunnen hier slachtoffer van worden. 
Naar schatting lopen er 20.000 meisjes in het Verenigd Koninkrijk het risico om slachtoffer te worden van deze vrouwelijke genitale verminking (vgv) elk jaar opnieuw. 
De bemoeienis en betrokkenheid van de Nederlandse overheid rondom meisjesbesnijdenis dateren al uit het begin van de jaren 90. In 1993 heeft de regering het standpunt ingenomen dat alle vormen van meisjesbesnijdenis verboden zijn. Dit verbod sluit aan bij het WHO standpunt om geen enkele vorm van meisjesbesnijdenis te tolereren, probleem is wel dat het totaal onbekend is hoeveel jonge meisjes er deze afschuwelijke verminking moeten ondergaan in het land van herkomst of in de zogenaamde achterkamertjes alwaar deze meisjes op een misselijkmakende en levensgevaarlijke manier voor de rest van hun leven worden verminkt.
Uit onderzoek (2012) van Pharos in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum, blijkt dat er naar schatting jaarlijks 40 tot 50 in Nederland woonachtige meisjes worden besneden. Verder blijken in Nederland naar schatting 28 duizend vrouwen te wonen die besneden zijn. Tachtig procent van deze vrouwen komt uit Somalië, Egypte, Ethiopië/Eritrea en de Koerdische autonome regio in Irak. Het merendeel van hen is tussen de 20 en 49 jaar oud.

Op 6 februari was de VN Internationale Zero Tolerance voor VGV dag. Deze dag vond voor het eerst plaats in 2003 en werd in gang gezet door Stella Obasanjo, de First Lady van Nigeria.
Ter gelegenheid van hiervan heeft de Britse regering in samenwerking met de Guardian en een coalitie van belangengroepen een nationale en internationale campagne tegen VGV gelanceerd. Dit zou plaatsvinden in Londen en Nairobi en het combineert een politieke belangenbehartiging in combinatie met plaatselijk en landelijk opgezette acties.

Het doel van deze campagne is het om het verminken van vrouwen en meisjes te beëindigen voor onze volgende generatie. Gelukkig word er al vooruitgang geboekt , in 2012 is er middels een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN opgeroepen tot de uitroeiing hiervan en vanaf 2013 zullen er naar schatting 10.000 groeperingen stoppen met deze vorm van vrouwenmishandeling.

Maar wat is nu exact vrouwen, meisjesbesnijdenis?
Meisjesbesnijdenis is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak.

De World Health Organisation (WHO) onderscheidt vier vormen van meisjesbesnijdenis

Type 1:
Gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris, en/of de voorhuid.
Type 2:
Gedeeltelijk of totale verwijdering van de clitoris en de kleine schaamlippen, met of zonder verwijdering van de grote schaamlippen.
Type 3:
Vernauwen van de vaginale opening door wegsnijden en aan elkaar hechten van de kleine schaamlippen en/of de grote schaamlippen, met of zonder verwijdering van de clitoris.
Type 4:
Alle andere schadelijke handelingen aan de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden.

De meest ingrijpende vorm is type 3. Deze vorm zorgt doorgaans voor de meeste gezondheidsklachten. Deze vorm wordt 'infibulatie' genoemd.

Vrouwelijke genitale verminking vindt meestal plaats op de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Maar in een aantal culturen wordt een paar dagen na de geboorte al besneden. Ook tot vlak voor het huwelijk kan meisjesbesnijdenis plaatsvinden. Migratie kan ook bijdragen aan besnijdenis op een andere leeftijd, ofwel wij kunnen als westers land deze extreem zware en misselijkmakende mishandeling van jonge meisjes wel verbieden, maar tijdens vakanties na land van herkomst staan wij hiertegen eigenlijk volledig machteloos en kunnen we enkel pas nadat deze vreselijke daad heeft plaatsgevonden optreden tegen de verantwoordelijke ouders en dan nog enkel wanneer de meisjes minderjarig zijn, zijn ze reeds op oudere leeftijd en ontkennen ze de verplichting tot besnijdenis die hen door de familie is opgelegd dan staan wij als westerse samenleving volledig machteloos.

Heeft u het vermoeden dat een meisje besneden gaat worden of besneden is, dan kunt u uw vermoeden (ook anoniem) melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het telefoonnummer is 0900–1231230.


Honor Diaries met onder andere Ayaan Hirsi Ali

Een nieuwe documentaire, Honor Diaries , gemaakt door de Clarion Project in samenwerking met een interreligieuze coalitie van organisaties verteld ons meer over VGV en over ander cultuur afhankelijk lichamelijk geweld. Deze documentaire wordt uitgebracht ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart 2014.

met groet Bolo

Bronvermelding artikel 
Nieuwsbrief M.O

Geen opmerkingen: