.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

donderdag 19 juni 2014

Selfie aangeboden door isis


Waarom ISIS horror serveert

De wereld is geschokt door gruwelijke video’s van executies. 

maar ISIS is er juist trots op.PROPAGANDA ISIS 
artikel uit De Gelderlander e paper 19 juni 2014

Harald Doornbos
 ERBIL – Normaliter filmen moorde­naars hun massaslachtingen niet.

Achteraf helpt dat bij de ontken­ning van hun gruwelen. Neona­zi’s ontkennen of marginaliseren de gaskamers. Aanhangers van Pol Pot vertellen ook dat het alle­maal wel meeviel met die Killing Fields.

Trending is nu de horrorpropa­ganda van ISIS – de Islamitische Staat van Irak en de Levant. De veelal in zwart geklede strijders
 dragen niet alleen wapens, maar vaak ook mobieltjes en GoPro-ca­mera’s waarmee ze hun acties vastleggen. Onthoofdingen wor­den minutieus gefilmd en in pro­pagandavideo’s online gezet. Dat gaat ver. Er wordt ingezoomd op lijken. Het afhakken van handen gaat in slow motion online, dank­zij het laatste videobewerkings­programma op de laptop. Jonge Belgische Syriëgangers filmen zelf hoe ze een alawitische man de keel doorsnijden. En zorgen er dan ook voor dat zo’n clip online gaat. De Nederlands-Iraakse kali­faatstrijder Khalid K. uit Almere poseerde vorig jaar trots voor een fotograaf met zes afgesneden hoof­den. Hij plaatste die foto zelf op zijn twitteraccount.


Een strijder van ISIS poseert met vijf gevangenen. 

Even later is de middelste gevangene doodgeschoten. 
foto’s Jenan Moussa Deze week sidderde de wereld toen ISIS foto’s online zette van massa-executies van honderden Iraakse soldaten – ‘sjiitische hon­den’
 in het jargon van ISIS – in de stad Tikrit. Daarna kwam het filmpje waarin een ISIS-strijder uit Tunesië vijf Iraakse soldaten vernedert en dan door het hoofd schiet. Ongekend bruut en bloe­dig is de boodschap vaak. Alleen al dit jaar zijn er talloze van dit soort snuffmovies online gezet.

De meeste betreffen moorden die zijn gefilmd en verspreid door ISIS. Je krijgt er nachtmerries van. Waarom exploiteert de radicaal soennitische organisatie al die gruwelen in de sociale media?

Volgens de Amerikaanse expert in jihadisme Aaron Zelin van het Washington Institute zijn de me­diaoffensieven van ISIS waar­schijnlijk beter ontwikkeld dan die van de meeste Amerikaanse bedrijven. Vlak voor de verove­ring van Mosul was er een offen­sief
 in de sociale media. „Om te shockeren en te inspireren”, aldus Zelin. Veel ISIS-public relations komen uit Raqqa, een ISIS-bol­werk. „Wij zijn niet bang uit te komen voor wat wij doen”, zegt een Syrische ISIS-strijder die tijde­lijk woont in het Zuid-Turkse stadje Kirikhan, nadat anti-ISIS­rebellen zijn huis in Syrië in brand staken. Zijn wereld wordt er alleen maar beter van met min­der sjiieten. „We zijn trots op on­ze strijd. Hoe meer ongelovigen we afknallen, des te beter.”

Volgens hem kijkt elke ISIS-broe­der met afgunst naar al die execu­tie- en onthoofdingsfilms. „Ge­rechtigheid kan er slechts bestaan in deze wereld als de
 kufar – de ongelovigen – zijn verslagen en de wil van Allah voor vrede en harmonie zorgt.” Wat in de ogen van de wereld dus sadistische ter­reur is, zien ISIS-adepten als een welgemeende strategie ‘om de we­reld beter te maken’. Het doel – een kalifaat – heiligt de midde­len. Vandaar dat een Nederlandse kalifaatstrijder die momenteel in Syrië vecht, vindt dat hij naar ei­gen zeggen participeert in ‘een vredesmissie’. De sociale media blijken een belangrijk middel om nieuwe jihadisten te werven. Vol­gens Jenan Moussa, een Arabische journaliste voor Al-Aan TV uit Dubai, die als eerste de beelden van de massa-executies publiceer­de op haar twitteraccount, filmt en publiceert ISIS al die wreedhe­den ook om vijanden te impone­ren en bang te maken. „Tevens hoopt ISIS dat de sjiieten uit wraak soennieten gaan afslach­ten. Op die manier kan ISIS zich als beschermer opwerpen en te­gen de soennieten zeggen: „Kijk, de sjiieten zijn moordenaars, al­leen bij ons ben je veilig!”


Bestaat er de mogelijkheid dat ISIS de slachtingen stopt? Moussa vreest van niet: „Ze zijn er heilig van overtuigd dat wat ze doen
 juist heel erg goed is.”


Opmerking van Bolo :

Artikel geplaatst om de zotheid van dit soort door godsdienst aangevreten verstandelijke beperkte te tonen en om die reden volledig artikel overgenomen.
Let wel de tekst is niet van mij, iets dat gelijk duidelijk moet zijn aangezien ik deze "mensen" nimmer zou benoemen als zijnde Belgische Syriëgangers of Nederlands-Iraakse kali­faatstrijder, maar als moordend islamitisch tuig dat in de lage landen aanwezig is geweest.Tevens worden namen van terreur organisaties door mij niet met hoofdletters geschreven.
Wanneer gaan "onze"regering en landverraders 66 evenals  politiek correct links nu ook eens inzien hoe gevaarlijk dit uit geloofsovertuiging rond moordende islamitische tuig eigenlijk wel niet is?

met groet Bolo

Geen opmerkingen: