.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

dinsdag 11 augustus 2015

Gruwelijke moordpartij op honderden kinderen in het Syrische Ghouta

De Verenigde Naties hebben op 7 augustus 2015 aangekondigd dat er een onderzoek moet komen wie verantwoordelijk is voor het gebruik van chemische wapens in Syrië. De vijftien leden van de VN-veiligheidsraad waaronder Rusland, hebben unaniem ingestemd met een resolutie die daartoe oproept. Een van de meest gruwelijke gifgasaanvallen heeft zich voorgedaan in de plaats Ghouta nabij Damascus waarbij honderden kinderen om het leven zijn gekomen. Als reactie kondigde Barack Hussein Obama aan dat met het gebruik van chemische wapens in het Midden-Oosten, een rode lijn zou worden overschreden die door hem niet getolereerd zou worden en indien nodig zou resulteren in een Amerikaanse interventie tegen het bewind van de Syrische dictator Bashar al-Assad. Nog voor de onderzoekscommissie van de VN op de betrokken locatie haar werk kon doen, was Obama al druk doende de wereld ervan te overtuigen dat Assad gestraft moest worden voor de gifgasaanval in Ghouta, een buitendistrict van de Syrische hoofdstad Damascus. Overtuigende bewijzen dat Assad voor deze aanval verantwoordelijk is, zijn echter nooit door hem geleverd. Om zijn woorden kracht bij te zetten zei hij dat er bij de aanval in Ghouta, minstens 1.429 doden zijn gevallen waaronder meer dan 400 kinderen. Het werkelijke dodental zou echter tussen de 281 en 355 liggenUitermate vreemd is dat Obama’s minister van Buitenlandse zaken John Kerry een verzoek bij de VN indiende om een onderzoek van VN-inspecteurs af te gelasten naar deze gifgasaanval.

De zogenaamde “ondubbelzinnige bewijzen” van Obama bleken al snel totaal ongeloofwaardig. Toen Assad verklaarde bereid te zijn, zijn chemische wapenarsenaal te ontmantelen, besloot hij zijn aanvalsplannen op Syrië uit te  stellen.
Het begon allemaal met de slip op de tong van de minister van Buitenlandse zaken John Kerry die zei dat Assad een aanval zou kunnen voorkomen door toezicht op zijn chemische wapenarsenaal toe te staan. Binnen een oogwenk kwamen de Russische minister van BZ Lavrov en zijn Syrische ambtsgenoot Muallem met het antwoord akkoord te gaan met het voorstel. Poetin lachte in zijn vuistje en gooide nog wat extra olie op het vuur door in een brief op de opiniepagina van de New York Times het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten  aan te vallen. Poetin noemde het verontrustend dat militair ingrijpen door de Verenigde Staten in binnenlandse conflicten in andere landen gemeengoed lijkt te worden. Hij zei te betwijfelen of zulke interventies gunstig zijn voor de langetermijnbelangen van de Verenigde Staten. Miljoenen mensen in de wereld zien de VS niet meer als een modeldemocratie, maar als een land dat zich verlaat op brute kracht, aldus Poetin.
Niets er op wijst dat Syrië voor de gifgasaanval in Ghouta verantwoordelijk is maar dat wordt door Obama volledig terzijde geschoven. Alles wijst er op dat het niet door het leger gebeurde maar door moslimbarbaren om daarmee een aanval van Amerika op Syrië te kunnen uitlokken. Washington reageerde dat deze figuren echter niet in staat zijn tot het plegen van een dergelijke aanslag. Maar volgens verschillende onderzoekers zijn ‘de toestellen waarmee de gifgasraketten zijn afgevuurd, onmiskenbaar van het Syrische leger’ en buitgemaakt op de legerbasis van het 46ste Syrische regiment nabij Aleppo. In deze video is te zien hoe jihadisten gasmaskers dragen terwijl ze granaten op Damascus afschieten. 
De Amerikaanse journaliste Dale Gavlak vernam van de rebellen zelf dat zij het waren die de chemische wapens gebruikt hebben, maar dat deze door Saudi-Arabië aan hen zijn geleverd. Uit talrijke gesprekken met artsen, inwoners van Ghouta en de jihadisten, komt naar voren dat bepaalde chemische wapens zijn verkregen via de chef van de geheime dienst van Saoedi-Arabië, prins Bandar bin Sultan. In deze video zeggen jihadisten inderdaad verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van chemische wapens. Dale Gavlak kreeg na publicatie de opdracht haar artikel te ontkennen en in te trekken onder druk van de Saoedi-Arabische prins Bandar bin Sultan.
Volgens Agnes Mariam el-Salib , moeder-overste van het klooster in Qara zijn de door Amerika gebruikte video-opnamen van kronkelende, kotsende en naar adem happende kinderen in Ghouta, vervalst. Wat alle waarnemers is opgevallen is het grote aantal kinderen onder de slachtoffers. Amerika heeft er 426 geteld, maar dat klopt niet want dat zijn er meer dan het totale aantal slachtoffers. Vreemd genoeg blijken de kinderen bijna allemaal dezelfde leeftijd te hebben en blijkt het gas alleen kinderen en enkele volwassen mannen gedood te hebben, maar schijnen vrouwen gespaard te zijn. Doordat de beelden van de slachtoffers via alle satellietkanalen verspreid werden,herkenden Alawitische gezinnen in Latakia op 300 kilometer afstand, tot hun grote ontsteltenis hun kinderen die twee weken daarvoor door de jihadisten waren ontvoerd. Hierover is in de Westerse media nauwelijks iets terug te vinden. Alhoewel het duidelijk is dat de kinderen zijn gestorven door chemische vergiftiging is het nog lang niet zeker of ze zijn vergast. Getuigen vertellen over de chemische geur die ze waarnamen terwijl sarin gas reukloos is. Vier families die de massale slachtingen en ontvoeringen door de jihadisten op 4 augustus 2013 in Lattakia overleefden, hebben een officiële aanklacht ingediend en getuigen dat ze op de beelden van de gifgasaanval in Ghouta hun gekidnapte kinderen herkennen! Maar er is tot dusver niemand die nader onderzoek wil doen.
Volgens Carla Del Pontede voormalige voorzitter van het Yoegoslavië-tribunaal, is de Syrische overheid ook niet verantwoordelijk voor de eerdere gifgasaanvallen in het voorjaar.

Artikel via Franklin ter Horst

Geen opmerkingen: