.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

dinsdag 14 april 2015

100 jaar ontkenning : De Armeense genocide

"Three apples fell from heaven


One for the storyteller


One for he who listens


And one for he who understands"
Genocide : volkenmoord, de misdaad van stelselmatige en opzettelijke uitroeiing van een etnische groep, of van een deel daarvan. Genocide is een bijzondere en massale vorm van buitengerechtelijke executies of democide. De term genocide werd in 1944 voor het eerst gebruikt door de Poolse jurist Raphael Lemkin.

1915 - 2015 

herdenking 100 jaar


De Armeense genocide
 "de Hamidian-slachtingen"


De Armeense genocide was de eerste genocide waarbij gebruik werd gemaakt van de moderne hulpmiddelen en kan eigenlijk ook wel gezien worden als het prototype van de Holocaust , aangezien er 100 jaar geleden door de Turken voor het eerst gebruik werd gemaakt van treinen om de slachtoffers naar vernietigingskampen (gevangenissen en werkkampen) te transporteren, slachtoffers waarvan eenvoudigweg door gebruik te maken van de moderne communicatie technieken, zoals de telegraaf, een lijstje met namen kon worden verzonden waarna de Armeniërs konden worden opgepakt, verzamelt en op transport konden worden gezet, klaar voor de massamoord uitgevoerd door de Turkse regering.

Als excuus voor het oppakken, afvoeren en uitmoorden van de Armeniërs werd eenvoudigweg de eerste wereldoorlog gebruikt, ze werkten de Turken te veel tegen............... deze ellende duurde tot het einde van de eerste wereldoorlog in 1918. De Armeniërs werden zo veel mogelijk uitgehongerd, stierven van de dorst en indien ze dit wisten te overleven werden ze later alsnog uitgemoord, hun land werd ingepikt door de Turken en ze leefde nog lang en gelukkig (de Turken dan).

Op 24 April 1915 werden in Constantinopel honderden leiders van de Armeniërs opgepakt, afgevoerd en vermoord, dit was de start van de Armeense genocide een volkerenmoord die nog steeds wordt ontkend door de Turken en door de afvallige van de Partij van den Arbeid alsmede de altijd goedlachs met Erdogan mee lachende Alexander die iets doet bij de Democraten (zucht) 66 en zijn vriendjes. Het aantal slachtoffers is en blijft een vraagteken, het zit tussen de 800.000 en 1.500.000, feit is wel dat in 1923 een 3000 jaar oude Armeense cultuur ophield te bestaan op de plaats waar deze thuis hoort en ooit is begonnen. Bijna alle Armeense steden, scholen en kerken zijn vernietigd, afgebroken en gesloopt op hun oorspronkelijke gebieden en de overlevenden van deze genocide zijn uitgewaaid naar landen verspreid over heel de wereld.

Historici uit heel de wereld zijn het er over eens dat de Armeniërs zijn uitgemoord, velen landen erkennen de Armeense genocide, maar de Turken ontkennen dit gewoon en komen er nog mee weg ook. Hoe raar zouden wij het vinden wanneer Duitsland de Holocaust eens ging ontkennen? Gewoon zou zeggen dat er nooit iets is gebeurd? Daar werkt het anders en in Duitsland is het ontkennen van deze Joodse genocide dan ook strafbaar gesteld, even als dat het in België en Nederland verboden is om de Holocaust te bagatelliseren, ontkennen of goed te praten, net als in Canada, Frankrijk, Hongarije, Israël, Litouwen, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Zuid-Afrika en Zwitserland is dit overigens in de wet vast gesteld. Daar in tegen hebben de Turken in 2004 dan wel een wet aangenomen waarin ze het bespreken of bespreekbaar maken van de Armeense genocide strafbaar stellen, ach ja moet kunnen natuurlijk..............

Ach onze regering gaat gezellig op de koffie bij deze massamoord ontkenners en in 2012 ging ons koningshuis hier ook nog eens vrolijk bespreken hoe mooi Turkije eigenlijk wel niet is en dan vooral hoe geweldig Oost Anatolië er uit ziet, wellicht kan onze koning daar nog eens een landhuis kopen, vast nog wel een oude Turk die een jaar of 100 geleden voor een habbekrats daar een mooi stuk land heeft kunnen kopen toen de vorige bewoners overhaastig op transport werden gezet.

Onderstaande documentaire omschrijft de Armeense genocide, die volgens de Turken dus nooit heeft plaatsgevonden.Wilde deze plaatsen op 24 April 2015, de dag dat 100 jaar geleden deze door de Ottomaanse Turken uitgevoerde massa volkerenmoord is gestart, maar waarom niet gewoon nu?

Uiteraard vul ik deze aan met nieuwe cartoons om de achterlijkheid van Erdogan en zijn islamitische vrienden ten toon te stellen, het was niet alleen de Armeense genocide waaraan ze zich schuldig hebben gemaakt, nee er waren en zijn nog steeds oorlogmisdaden tegen de Koerden, de Koerden zijn vermoord en onderdrukt door de Arabische, Perzische landen alsmede door,de Turken en dit alles reeds eeuwenlang. Terwijl de Koerden zich verspreidden over Syrië, Irak, Iran en Turkije, was het in het laatste land waar de Koerden in feite zijn weggeschreven uit de geschiedenis, door de Turken. De Turkse zoektocht naar elke schim van een Koerdische bestaan, en het ​te ontkennen, is zo bizar dat Turkije zelfs de Koerdische taal heeft verboden. Minder bekend en de reden van de Griekse haat tegenover de Turken is  De "Pontian Genocide" die tussen 1916 en 1922 heeft plaatsgevonden en waarbij naar schatting bijna één miljoen Grieken zijn vermoord en er nog eens anderhalf miljoen zijn verdreven vanuit Klein-Azië (Anatolië) naar het "nieuwe" huidige Europese Griekenland.

met groet Bolo

Cartoons met betrekking tot de Armeense genocideERDOGAN AND ARMENIA

TURKEY AND GERMAN PRESIDENTS
.

FOTOSHOPPER Armeense genocide E.J. Bron

Geen opmerkingen: