.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

zaterdag 24 oktober 2015

Asielzoekers of gelukszoekers waar zit nou eigenlijk het verschil?Wanneer ik middels twitter of een stukje op dit blog mijn gal weer eens spuit over het aantal volgers van de pedofiel vol met vrede dat ons Nederland met de minuut meer begint te terroriseren dan krijg ik gelijk de bagger van me trouwe en lieve linkse wereldvreemde volgers over me heen gespoten. Wanneer het aan al deze lieve mensen zou liggen dan had U beste lezer al lang niets meer van Bolo vernomen aangezien die dan reeds jaren terug al aan een keurschijf van levensbedreigende ziektes ten ziele was gegaan, ja ze wensen me echt het allerbeste toe na het eenvoudigweg geven van mijn mening die dan waarschijnlijk niet helemaal strookt met de gedachtegang die ze zelf wensen te volgen.

Waar al dat overdreven agressieve links denkende spul even geen weet van heeft is het feit dat ik op puur professionele basis in tegenstelling tot het meeste van dat vele linkse bank zittende internetvolk regelmatig in contact kom met zowel de gelukszoekers als ook de echte asielzoekers. Ik zou het één ieder uit het gutmensch kamp van harte aan willen raden om ook eens de ogen te openen en het verschil tussen de echte asielzoekers en de mensen die wensen te profiteren van de door onze (groot)ouders opgebouwde welstandsstaat eens eerlijk onder ogen te gaan zien.

Asielzoekers die wij op dit moment binnen Nederland herbergen kunnen we verdelen onder twee groepen te weten vluchtelingen en gelukszoekers. Het eerste dat je dan kunt opmerken is het feit dat een vluchteling huis en haard achter zich heeft moeten laten om te kunnen overleven, neem hierbij de Yezidi die door de moordenaars en verkrachters van de zelfbenoemde islamitische staat weden opgejaagd en zoveel mogelijk uitgeroeid, Mannen, vrouwen en kinderen vluchten en moesten al hun bezittingen achterlaten om hun leven te kunnen redden. Uiteindelijk werden de gelukkige onder deze mensen gered door de Koerden. Deze mensen hadden dus eenvoudigweg niets meer behalve hun leven en met nog meer geluk hadden ze de mensen die ze liefhadden niet verloren en konden ze samen met hen verder vluchten.

Gelukszoekers vertrekken per boot of vliegtuig en beginnen meteen na aankomst al met hun eisenpakket, verder hebben ze geen vrouw of kind bij, die zitten lekker thuis en ze kunnen het afhandelen van de gelukszoekers procedure gewoon thuis afwachten. Nadien kunnen ze dan worden ingevlogen op kosten van de Nederlandse belastingbetalers in het kader van de gezinshereniging. Hierbij maakt het niets uit dat de vrouw die moet worden ingevlogen een kind van twaalf is en het maakt ook totaal niet uit dat de gelukszoeker zelf een bewezen islamitische oorlogsmisdadiger is.

Wanneer we nu in Nederland enkel mensen uit de eerste groep zouden opvangen dan waren er geen vergaderingen nodig, dan waren er geen protesten en dan was elke Nederlander bereid om te helpen om de vluchtelingen op te vangen en ja zelfs hier in huis zijn deze vluchtelingen welkom, let wel vluchtelingen dus die mensen die huis en haard hebben moeten achterlaten uit angst om hun leven en het leven van hun gezinsleden, hun geliefde.

Ik gaf het eerder al aan, ik kom bij vluchtelingen uit allerlei landen en van diverse pluimage over de vloer en wanneer ik dan eenvoudigweg even praat met deze mensen dan weet je al gelijk waar je mee te maken hebt. Een vluchteling is dankbaar en spreekt binnen een jaar of twee de Nederlandse taal al zeer behoorlijk aangezien ze dat willen en dus niet enkel de man maar ook de vrouw. Mevrouw de vluchteling wordt niet in de keuken opgesloten en de kinderen van de vluchtelingen spreken Nederlands en zitten gewoon op school en spelen met Nederlandse vriendjes. Koffie wordt zo spontaan aangeboden dat kun je eenvoudigweg niet weigeren en ze vertellen honderduit over de ellende waar ze mee te maken hebben gehad terwijl ze op de vlucht waren. Ze zijn blij dat je met ze praat, ze willen alles weten over Nederland ook waar ik vandaan kom aangezien mijn Nederlands heel anders is als het stedelijke Nederlands en ze blijven herhalen hoe geweldig blij dat ze zijn omdat ze in Nederland terecht zijn gekomen.

Het enige puntje van kritiek dat ik van de echte vluchtelingen regelmatig te horen krijg is er één waardoor mijn standpunt dat al die gelukszoekers moeten vertrekken en de islam uit Nederland moet verdwijnen weer eens wordt bevestigd :

Waarom worden vluchtelingen uit Syrië die hun land ontvlucht zijn daar ze christen zijn en om die reden worden vervolgt in Nederland gehuisvest in islamitische bolwerken zoals Kanaaleiland of Presikhaaf?

Wat ik heel regelmatig te horen krijg is het verhaal dat ze geweldig blij zijn met Nederland en alles willen doen om een volwaardig inwoner van Nederland te zijn. Echter durft hun vrouw ook in Nederland niet alleen het huis uit door de islamitische invasie en straat terreur.

Wanneer gaan we deze mensen eens helpen, de echte vluchtelingen?

Ben bang dat het laffe lamme Haagse zooitje lafbekken gewoon de andere kant op blijft kijken en de ernst er niet van in wenst te zien dat de echte vluchtelingen in Nederland geen veilige haven gevonden hebben aangezien ook hier de pedofiel van de vrede alle medewerking krijgt om alle anders gelovige te vervolgen en in een later stadium uit te roeien.

Mijn uitleg over dat wat gelukszoekers zijn mag je zelf terugzoeken tussen mijn uitspraken en andere stukjes, weinig zin om dat ook hier weer op te sommen en mijn mening omtrent de gelukszoekers moet voor een ieder ondertussen wel duidelijk zijn.

met groet Bolo

Geen opmerkingen: