.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

donderdag 18 juni 2015

Steden tegen islamisering

PERSBERICHT - De ramadan hoort hier niet thuis: Steden Tegen Islamisering pakt uit met een ‘100% haram’-stickeractie met varken als symbool 

17.06.2015 - Filip Dewinter: “Capituleren voor ramadangebruiken leidt tot de islamisering van onze cultuur.”

Van donderdag 18 juni tot en met vrijdag 17 juli vindt de ramadan plaats, de vastenmaand van de moslims. Tussen zonsopgang en zonsondergang mogen moslims o.m. niet eten, niet drinken en geen seks hebben. Het einde wordt gevierd met het suikerfeest. De ramadan is een jaarlijkse periode van nóg meer jihadaanslagen wereldwijd dan gewoonlijk (zie: http://www.thereligionofpeace.com). 

Het is ook algemeen geweten, met name door politiediensten, dat wegens een gebrek aan voedingsstoffen de korte lontjes van heel wat moslimjongeren tijdens de ramadan extra kort zijn. Moslimwijken zijn dan ook extra ontvlambaar. Buurten waar zich moskeeën bevinden zijn, moslim-‘stewards’ of niet, haarden van overlast.

We herinneren ons dan ook laffe overheidsrichtlijnen om tijdens de ramadan in moslimwijken niet te ‘provoceren’, door bijvoorbeeld in het openbaar iets te eten of te drinken. Om nog te zwijgen van de vele halal-maatregelen die in gevangenissen worden genomen voor de oververtegenwoordigde moslimgedetineerden.

Bovendien is er het jaarlijks weerkerend fenomeen van werkgevers en scholen die (moeten) plooien voor de ramadan-grillen van moslims die ondermaats presteren of gewoonweg niet komen opdagen. Ook is er het pleidooi van islamofiele multiculturalisten om van islamitische feestdagen zoals het offerfeest en het suikerfeest een officiële feestdag te maken. Zo heeft de Duitse stad Hamburg reeds beslist om islamitische feestdagen officieel te erkennen.

‘Islamisering’ geeft de evolutie aan waarbij steeds meer facetten van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de islam. In combinatie met de overdadige, obsessionele aandacht in de media voor islamitische tradities zoals de ramadan, leiden alle hierboven genoemde toegevingen en capitulaties tot wat Pim Fortuyn treffend de ‘islamisering van onze cultuur’ (1997) noemde.

Steden Tegen Islamisering (STI) treedt in het verzet tegen de islamisering van onze cultuur en zal een 100 duizendtal ‘100% haram’-stickers (zie bijlage) en een 100-tal affiches verspreiden over heel Vlaanderen. Ook kondigt STI meer acties aan naar aanleiding van het offerfeest, het ritueel slachten.

met dank overgenomen van Steden tegen islamiseringGeen opmerkingen: