.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

donderdag 21 november 2013

Anti-Koran initiatief discrimineert

Frauenfeld, Lousanne 

Het volksinitiatief waarbij schoolboeken die vrouwenhaat, racisme en moorddadigheid zouden ophemelen moeten verdwijnen is discriminerend en in strijd met het federale constitutionele recht.
Dit is de uitkomst van het vonnis van het federale hof.

URS-PETER INDERBITZIN

Zoom,en

Korte terugblik 
In december 2012 heeft het parlement van het kanton Thurgau het volksinitiatief "tegen vrouwenhaat, racistische en moorddadige leerboeken" met 75-40 stemmen verworpen.. De initiatief commissie, Willy Schmid Hauser en Werner Bätscher, deponeerde in de nasleep een klacht bij de federale rechtbank, over de ongeldigheidsverklaring van het referendum dat na enkele uren van debat het initiatief onderuit haalde.
In de nu aanwezige schriftelijke motivering van het vonnis geeft het Federale Hof in gedetailleerde stappen aan dat dit, middels 4.466 geldige handtekeningen ondersteunde, anti-Koran-initiatief niet aan de wettelijke kiezers is voorgelegd.Volgens de rechters in Lausanne is de petitie niet in strijd met het legaliteitsbeginsel, en theoretisch zou een naleving van het initiatief niet onmogelijk zijn.
De Thurgau autoriteiten gaven echter aan dat de formulering van het initiatief en de oprichting van het referendum een bijna onmogelijke en onoplosbare woordenchaos op zouden leveren.

Discriminerende Voor Islam


Naar het oordeel van het Federale Hof, is de allereerste zorg over het initiatief eigenlijk niet alleen de tekst, maar moet deze ook worden bepaald met behulp van de achtergrond.
Een nader onderzoek leidt dat het Federale Hof geconcludeerd heeft dat het omstreden initiatief voor volken van het islamitische geloof discriminerend is en om die reden terecht ongeldig is verklaard.
De strekking van het referendum van het Federale Hof berusten uitsluitend op de naleving van het islamitische geloof met behulp van geschikte heilige geschriften. "Gezien het onderscheidende kenmerk van deze religie zet  het initiatief aan tot ongelijke behandeling van moslims in vergelijking met gelovigen van andere godsdiensten," zo schreef het Federale Hof.

Verstoring van religieuze vrede


Islamitische religieuze worden dan benadeeld  en de invoering van de islamitische heilige geschriften  zouden dan zijn uitgesloten in de toekomst, dit in tegenstelling tot andere heilige geschriften in de context van godsdienstonderwijs.
Integendeel, volgens de hoogste rechters over neutraliteit van de staat in religieuze zaken.
Echter de reden voor het initiatief, volgens het Federale Hof, de fundamentele geschriften van de islamitische religieuze gemeenschap werden aangevallen op een pejoratieve manier. Dit kan interfereren met de religieuze vrede. Het zal ook altijd afhankelijk zijn van de vraag hoe de geschriften geïnterpreteerd en uitgevoerd.gaan worden.


Verschillende oriëntaties


In de islam zou je fundamenteel veel verschillende oriëntaties (soennitische of sjiitische) vinden. Net als bij andere godsdiensten, zijn er ook de meer fundamentalistische islam, orthodoxe, liberale en open-minded interpretaties en leerstellingen, elk met verschillende niveaus van tolerantie ten opzichte van andere religies en levensbeschouwingen. 

"Algemeen wordt aangenomen dat er slechts een enkel intolerant geloof is en islamitische heilige geschriften enkel zouden kunnen worden geïnterpreteerd op vrouwonvriendelijke en onmenselijke wijze, de realiteit en de verschillende godsdiensten, evenals een verscheidenheid van gelovigen is niet eerlijk", aldus het Federale Hof.Gezocht eenzijdig verbod

De doelstelling van het omstreden referendum verbod was eenzijdig en discriminerend en kon niet gekwalificeerd worden gerechtvaardigd.

Dit initiatief schendt de federale grondwet en werd daarom uitgeroepen tot wet ongeldig.
Of het ook in strijd is met andere federale of internationale wetgeving, hoeft de federale rechtbank niet te overwegen.
Oordeel 1C_127/2013 van 2013/07/28

origineel artikel : Tagblatt Online, 21. November 2013
vertaling Bolo C
Geen opmerkingen: