.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

maandag 18 november 2013

Alexander Pechtold vriend van de coalitie

Alexander Pechtold naait niet alleen "de Nederlander" maar ook leden en bestuur D66.

Onderstaande  artikel kwam ik tegen in "De Gelderlander" editie maandag 18 november en hier uit blijkt dat onze eurofiel niet enkel ons Nederlanders een oor aan naait door zijn achterwerk aan te bieden aan de heren Rutte en Samsom, maar jawel ook zijn eigen partij de D66 niet half weet wat deze slaaf van Europa allemaal uit vreet en welke akkoorden hij allemaal met de coalitie heeft gesloten om ons land nog verder de afgrond in te laten storten.
Gelukkig blijkt het nu zo te zijn dat ons miezerig mannetje word terug gefloten door zijn eigen partij en met een beetje geluk voor alle Nederlanders word er op deze manier een heuse bom onder het collaborateurs kabinet Rutte2 geplaatst en laten we allen de nieuwjaarswens uit spreken dat deze in begin 2014 gaat knallen

Bolo

Artikel De Gelderlander  

D66 trapt op de rem bij samenwerking met kabinet, 

door Niels Klaassen DEN HAAG voor De Gelderlander
Oppositiepartij D66 vreest in het kamp van de coalitie te worden getrokken. Ze wil niet worden uitgemaakt voor ‘vriend van de coalitie’. Om het eigen op­positiegeluid te laten klinken, for­ceert D66 afstand tot VVD en PvdA. 

D66 eist ruimte voor een alterna­tieve invulling van bezuinigingen die in de begrotingsdeal met de coalitie zijn gesteund. Een uitno­diging om met de vijf partijen van het Herfstakkoord vooraf de begroting van Veiligheid en Justi­tie door te nemen werd gewei­gerd. VVD/PvdA zouden met D66, ChristenUnie en SGP aanpas­singen
 in de begroting (woensdag staat de behandeling op de agen­da) vooraf kunnen afstemmen, was de gedachte. Maar D66 ver­pest dat feestje. „Ik snap wel dat de coalitie dat wil”, zegt D66-Ka­merlid Gerard Schouw. „Dan krij­gen de ministers fijn een voorspel­baar debat. Maar daar doen we dus niet aan mee.”

Volgens Schouw kan D66 beter oppositie voeren als er niet vooraf om de tafel wordt gegaan met de
 vier andere partijen. „Op het ter­rein van Veiligheid en Justitie zijn amper afspraken gemaakt in de begrotingsdeal dus afstemmen is helemaal niet nodig.” Bij ande­re begrotingen (bijvoorbeeld zorg en onderwijs) kan dat wel.

Ook vorige week wekte de hou­ding van het kabinet wrevel. Na kritische inbreng van de democra­ten in het debat over de rechtsbij­stand wees staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid, VVD) er fijn­tjes
 op dat D66 ook voor de bezui­niging had getekend. Teeven: „Ik heb Rutte nog gebeld en hij verze­kerde me dat ook D66 de bezuini­gingen onderschrijft.” Maar zo makkelijk gaat dat niet, protesteer­de D66-Kamerlid Magda Bernd­sen: „We weten ook nog een ande­re manier om geld te besparen.”

Partijleider Pechtold liet kort daar­na in een tweet weten dat het ka­binet niet moet denken dat de constructieve oppositiepartijen van het Herfstakkoord voortaan ‘tekenen bij het kruisje’. Voor al­ternatieven moet ruimte zijn. Ja, ze hebben meegesproken over de begroting van volgend jaar en een aantal grote dossiers. Maar nee, daarmee zijn ze nog geen rege­ringspartijen.

Volgens D66 kan partij be­ter oppositie voeren als er niet vooraf om tafel wordt gegaan met de coalitie

De partij van Alexander Pechtold is bevreesd voor het stempel ‘vriend van de coalitie’

Geen opmerkingen: