.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

woensdag 13 november 2013

WILDERS EN LE PENWat PVV ook waagt, de kiezers blijven 
Het verbond tussen GeertWilders en het Front National van Marine Le Pen kan de PVV nauwelijks schaden.


De Gelderlander 13 november 2013 door
 Niels Klaassen en Laurens Kok DEN HAAG – Het zijn de vaste ingre­diënten in voorbeschouwingen op de aanstaande Europese samen­werking tussen Wilders’ PVV en Marine Le Pens Front National: het risico op schandalen en de kans op electorale brokken.

Racistische uitlatingen van Front National-politici of verhalen over het verleden van Jean-Marie Le Pen (de vader van Marine) zou­den de PVV in extreem-rechtse hoek drukken. Met zetelverlies tot gevolg. Maar de kans op een fias­co is beperkt, stelt Wilders­watcher Koen Vossen: „Een be­langrijk deel van de PVV-kiezers ligt niet wakker van deze samen­werking. Deze groep is goed voor zo’n twintig Tweede Kamerzetels. Alleen de twijfelaars zullen dit soort allianties misschien als re­den zien om niet op de PVV te stemmen.”

Om die aarzelende kiezers gerust te stellen, benadrukt de PVV-lei­der dat Marine niet als haar vader Jean-Marie is. Die noemde de gas­kamers in de TweedeWereldoor­log ooit ‘een klein detail van de geschiedenis’. Vossen: „Wilders zegt dat dit een gematigder Front National is dan vroeger, dat er kei­hard afstand wordt genomen van partijradicalen.”

Het zijn vooral de media die de antisemitische wortels van het Front National telkens oprakelen, betoogt politicoloog Meindert Fennema. Die benadering doet geen recht aan de feiten, meent hij. „Het Front National heeft twintig jaar geleden al de draai in­gezet.
 De partij is net als andere neo-fascistische groepjes in Euro­pa opgeschoven naar de PVV, ook al bestond die partij toen nog niet. Vroeger was het Front Natio­nal anti-Amerikaans, nu anti-Eu­ropees en anti-Arabisch.”

Ook Fennema stelt dat het de PVV-kiezer worst zal zijn dat Wil­ders zich inlaat met partijen met een ‘bruin randje’ en zo het ver­keerde pad zou opgaan. „Henk en Ingrid geloven daar toch helemaal niets van”, zegt de auteur van Wilders’ politieke biografie.

De Europese samenwerking – van­middag geven Wilders en Le Pen een persconferentie hierover – kan de PVV daarom alleen maar winst opleveren, denkt hij: kie­zers blijven de partij trouw en te­gelijkertijd kan Wilders zorgen dat er in Europa meer draagvlak komt voor zijn standpunten over de islam, homo’s en vrouwen. Dat het Front National tegen het ho­mohuwelijk is, doet daar niets aan af. Le Pen schuift op naar Wil­ders, niet andersom. „Hij zal zijn oren echt niet laten hangen naar
 het Front National. Dat heeft hij nog nooit gedaan, bij niemand.”

Niettemin zijn er reputatierisi­co’s, zegt Vossen, die in april het boek
 RondomWilderspubliceerde.

„Er hoeft maar een politicus van de club van Le Pen te roepen dat een donkere minister een aap is en dan word je daar meteen op aangekeken.”

Ook geen prettig vooruitzicht: als de nieuwe bondgenoten extreem­rechtse trekjes vertonen, kan dat flinke schade berokkenen aan de goede naam van Wilders in de VS en Israël. Ook wordt de nieuwe sa­menwerking in de PVV-fractie niet louter toegejuicht, weet een insider. „Dit heeft Wilders zelf be­sloten en dat wordt dan aan de rest medegedeeld. Maar er zijn PVV-Kamerleden die niet warm­lopen voor een pact met zulke par­tijen. Zeker als er dan nog eens een schandaal aan het licht komt, houden zij het voor gezien.”

Tegelijk moet het besmettingsge­vaar van een slechte naam niet overschat worden. Dat de partij van de controversiële Italiaanse politicus Silvio Berlusconi in Eu­ropa lid is van dezelfde familie (de EVP-fractie) als het Neder­landse CDA heeft de christende­mocraten hier geen pijn gedaan; het leverde hooguit een ongemak­kelijk
 gevoel op. De PVV-leider heeft drie goede motieven voor dit experiment: prestige, de strijd tegen de islam en zijn tanende macht in Neder­land. Wilders-watcher Vossen: „In Nederland is hij nu uitge­speeld. Sinds de val van Rutte-I verkeert de PVV in een politiek isolement. In het Europees Parle­ment is dit straks mogelijk niet meer het geval. De inhoudelijke reden is de strijd tegen de islam en die kan ook prima op Europees niveau gevoerd worden. En: sco­ren in Brussel betekent ook meer populariteit voor Wilders in het buitenland.”Alleen twijfelaars zullen dit soort allianties als reden zien niet op de PVV te stemmen


Koen Vossen, Wilders-watcher
 


Wilders weer als stemmenkanon

GeertWilders meldde gisteren dat hij het lijstduwerschap bij de Europese verkiezingen over­weegt. In 2009 stond de PVV-lei­der ook als stemmentrekker op de lijst. De partij haalde toen vier (van de 26 Nederlandse) zetels in het Europees Parlement. Alleen het CDA haalde meer zetels: vijf.

Anders dan in 2009 acht Wilders samenwerking met andere frac­ties in het Europarlement nu wel zinvol, gezien de plannen met Ma­rine Le Pens Front National. In 2009 wilde de PVV-leider in Euro­pees verband niet samenwerken met andere partijen, zodat ‘het on­versneden PVV-geluid’ kon klin­ken en geen onduidelijkheid kon ontstaan over visie en plannen.


PVV zoekt zes bondgenoten

Om één fractie te vormen in het Europarlement, moeten partijen uit minstens zeven landen samen­werken. Behalve Front National zouden dat partijen als het Vlaams Belang (België), de Zwe­den- Democraten, de Deense Volkspartij of de Freiheitliche Par­tei Österreichs (FPÖ) kunnen zijn. Een grotere fractie krijgt een paar miljoen euro extra voor bij­voorbeeld ondersteunend perso­neel. Ook maakt de fractie meer kans op prominente woordvoer­derschappen en ruimere spreektij­den dan partijen die een geïso­leerd bestaan leiden in het Euro­parlement (zoals de PVV de afge­lopen jaren). 


Ontmoeting Wilder en Le Pen live op TV

Deze ontmoeting is rechtstreeks te volgen via Politiek24
Meer links over ditzelfde onderwerpIets wat hier nog bij moet staan ?
laat maar even wetenMeer PVV NIEUWS

Gelderse PVV tegen Jodenhaat
Gelderlander 14-11-2013

ARNHEM – Op de dag dat Geert Wilders zijn samenwerking met het Front National bekendmaak­te, diende de Gelderse PVV in de Provinciale Staten een motie te­gen antisemitisme in Gelderland in. Met een voorlichtingscampag­ne op scholen moeten anti-Joodse uitlatingen worden teruggedron­gen.

Volgens fractievoorzitter Marjo­lein Faber is sprake van toene­mend antisemitisme in Gelder­land. Zij kreeg onmiddellijk de vraag hoe zij dacht over het Front National, dat herhaaldelijk in op­spraak is gekomen door antisemit­sche uitlatingen, vooral van de vroegere leider Jean-Marie Le Pen. Faber zei dat die partij aan het veranderen is.
Faber weigerde in te gaan op het voorstel van de SP om in haar mo­tie ook discriminatie van mos­lims te veroordelen. De motie werd verworpen. 


Samen vechten tegen ‘Brussel’ Samenwerking met Marine Le Pen is pas het begin, voorspelt PVV- leider Geert Wilders.

Gelderlander 14-11-2013 door Niels Klaassen 

met de PVV wil Le Pen strijden voor meer zeggenschap voor natie­staten: „We willen eigen baas zijn over onze grenzen, over onze eco­nomie en ons geld.”

Wilders was ‘ontzettend blij’ met de komst van Le Pen en voelde zich bevrijd van de politieke elite en media die sceptisch zouden staan tegenover de alliantie. „Ik sluit niet uit dat ik naast de toe­komstige president van Frankrijk sta”, zo verwees hij monter naar het succes van Front National in de peilingen.
Na de Europese verkiezingen van mei volgend jaar willen PVV en Front National samen met andere eurokritische partijen een fractie in het Europees Parlement vor­men. Hun prille bondgenoot­schap zou dan uitgebreid kunnen worden met bijvoorbeeld de Deense Volkspartij en de Britse Onafhankelijkheidspartij. Het doel van de samenwerking is mak­kelijk gezegd maar lastig te realise­ren: weg met de EU. Wilders: „We moeten een fractie vormen tussen al die eurofielen.”

Op punten verschillen de PVV en
 Front National van elkaar, gaf de PVV-leider aan, maar de strijd te­gen ‘Brussel’ verbindt. Gehoorde oneliners in het klassieke anti­EU-relaas luidden: soevereiniteit terughalen, meer vrijheid voor het volk, en vechten tegen de mo­loch die de Europese Unie heet.

De PVV-leider sprak stevig en bondig – zijn Franse compagnon had meer woorden nodig om aan de aanwezige, internationale pers uit te leggen wat de bedoeling is.

Vragen over antisemitisme van Jean-Marie Le Pen (de vader van Marine en voormalig partijleider
 van Front National) werden door Wilders weggewuifd. Dat Le Pen senior de concentratiekampen ooit ‘een detail’ van de geschiede­nis noemde, betekent niet dat zijn dochter die woorden onder­schrijft.

„Ik heb met het Front National van Marine te maken. En daar zit geen millimeter racisme of antise­mitisme in.” Marine Le Pen: „We zijn hier toch niet om oude koeien uit de sloot te halen?”

Wie het werk voor de PVV en Front National in Brussel gaan op­knappen, is nog onduidelijk.
„Hoe de fractie eruit gaat zien, zal nog blijken”, zei Wilders.

Dat het lastig wordt om met een club van tientallen zetels het ein­de van de EU te realiseren, deert Marine Le Pen in ieder geval niet.

Ze heeft rotsvast vertrouwen in het slagen van de missie: „Patriot­tisme is van alle tijden. En net als andere grote rijken zal ook de Eu­ropese Unie ooit ineenstorten.”
 

Ik heb met het Front National van Marine te maken.
En daar zit geen racisme in 
Geert Wildersmet groet Bolo


Geen opmerkingen: