.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

zaterdag 1 november 2014

Reactie uit België over "onze" Zwarte Piet

Hetze tegen Zwarte Piet in Nederland, lachwekkend en ... bedroevend? 


Wat moeten we de kinderen vertellen over ‘Zwarte Piet’? Eerst was hij zwart, omdat hij een Moor uit Spanje was. Toen die uitleg uit racistische overwegingen niet meer mocht, was Pieterbaas zwart door het roet van de schoorsteen. Maar wat nu? Krijgen we een KaasPiet en Stroopwafelpiet of ...? Wat is er aan de hand in ‘Nederland Pietenland’?

Meerderheid Nederlanders heeft geen bezwaar, maar ...

Uit een recente peiling bij 27.000 Nederlanders blijkt dat ruim 80 procent van de bevolking van oordeel is dat het (zwarte) uiterlijk van Zwarte Piet niet moet worden aangepast aan de eisen van de tegenstanders. De tegenstanders van Zwarte Piet, 12 procent van de ondervraagden, eisen dat hij voortaan niet meer zwart is. Zij vinden Zwarte Piet een uiting van racisme en willen zijn gezicht wit (blank), geel of desnoods rood maken, zolang het maar geen zwart is. Een paar zwarte roetstrepen kan, als compromis, voor hen eventueel wel nog door de beugel.  

Zwarte Piet wordt 'staatszaak'

Onze stelling luidde destijds: "Handen af van Zwarte Piet" en daar blijven we bij!Een jaar geleden besteedden wij in een column al aandacht aan de herrie in Nederland rond Zwarte Piet. Toen bleek dat wat vooral boven de Moerdijk als een staatszaak dreigde uit te groeien, in het meer nuchtere Vlaanderen hoegenaamd niet speelde. Onze stelling luidde destijds: "Handen af van Zwarte Piet" en daar blijven we bij!
Uit de reacties van onze lezers bleek dat de grote meerderheid het eens was met de stelling "Handen af van Zwarte Piet". Ze willen niet dat dit typische en onschuldige kinderfeest laten bederven door intolerantie en betweterij aangetast wordt. We hebben geen reden om aan te nemen dat de publieke opinie in Vlaanderen en België, onder Hollandse invloed, veranderd is. 

Belangrijke Belg in Nederland vindt het discriminatie

Toch willen we je een kritisch geluid van een 'belangrijke' Vlaming in Nederland niet onthouden. Het gaat om Peter Vandermeersch, de Vlaamse hoofdredacteur van de gezaghebbende Nederlandse krant NRC. In een column in De Standaard merkt hij onder meer op: “Mijn standpunt is duidelijk: een samenleving die anno 2014 nog steeds in het zwart geschminkte Pieten met kroeshaar, oorringen en dikke lippen laat rondrennen, voedt discriminatie. Zowel in Nederland als België. In een land met verborgen racisme [en hij rekent beide landen daartoe] bevestigt Zwarte Piet het beeld van de domme zwarte negerknecht. Dat moeten we anno 2014 niet willen.” 

Is dit niet een beetje overdreven?

Ik denk dat Vandermeersch overdrijft, zowel tegenover volwassenen als kinderen. Onze kleinsten beschouwen Zwarte Piet, wanneer ze nog in het Sinterklaasgebeuren geloven, niet als een domme zwarte negerknecht. In hun ogen is hij de trouwe helper van Sinterklaas, die grappig doet en hen cadeautjes komt brengen. Hij overbrugt tevens de afstand met de toch nogal plechtstatige en meer afstandelijke of strenge Sint. Niet meer en niet minder. Moeten we hem dan van de kinderen afpakken? 

Raad van State als scheidsrechter

In Nederland zijn de tegenstanders van het oude volks- en vooral kinderfeest ‘Sinterklaas’ er, na verhitte en vaak hysterische debatten in de media, dan toch in geslaagd het zover te laten komen dat de Raad van State binnenkort als scheidsrechter moet optreden.
Ja, je leest het goed:  het hoogste Nederlandse rechtscollege moet op 12 november 2014 bepalen of de folkloristische figuur van Zwarte Piet al dan niet een 'negatieve stereotypering' is, die beledigend is voor het zwarte deel van de bevolking. Dat oordeel werd in Nederland onlangs in een lagere rechtbank uitgesproken. 

Zwarte Piet is niet 'politiek correct'

Bij de belagers van Zwarte Piet gaat het vooral om in Nederland wonende Surinamers en Antillianen. Zij kregen in hun protest al gauw de steun van 'politiek correcte' medestanders.  Dit waren onder andere leden van 'intelligent links', die het voor het zeggen hebben in een niet onbelangrijk deel van de Nederlandse radio, televisie, kranten en tijdschriften. Dat terwijl deze stroming helemaal niet de publieke opinie in Nederland vertegenwoordigt. Dit feit bewijst nog maar eens de stelling "Wie het hardst roept ...". 

Gario opende de jacht op Zwarte Piet

Vooral in Nederland wonende Surinamers en Antillianen protesteren tegen Zwarte Piet, met de steun van ‘politiek correcte’ medestanders.Het was de zwarte Surinaamse dichter Quincy Gario, die in 2011 het beslissende startschot loste voor de jacht op Zwarte Piet. Dat was in 2011 bij de intocht van Sinterklaas in Amsterdam. Hij verscheen daar in het openbaar met op zijn T-shirt de tekst 'Zwarte Piet is racisme'.

Onhandige politie maakt het erger

IJverige politieagenten arresteerden toen de man, wegens 'verstoring van de openbare orde'. Het ongelukkige optreden van de politie leidde ertoe dat de man door tegenstanders van Zwarte Piet als een soort martelaar voor de goede zaak werd opgevoerd. Nederland zou Nederland niet zijn als de man niet op de ene na de andere tv-zender verscheen, om zijn boodschap kracht bij te zetten.

Verenigde Naties trekt van leer tegen Zwarte Piet

Toen ook nog eens een zekere Verene Shepherd, een zwarte freelance medewerkster van de Verenigde Naties in New York op het gebied van de mensenrechten, tegen Zwarte Piet van leer trok en het hele Sinterklaasgebeuren als racistisch afdeed, sloeg de vlam pas echt in de pan. De tegenstanders roken hun kans en de discussies liepen weer hoog op, waarop  een aantal gemeentebesturen zich bereid toonde tot concessies.

Krijgt Piet nog snel een nieuw uiterlijk?

De nieuwe Piet dit jaar niet zwart, zonder kroeshaar, zonder dikke rode lippen en zonder typische muts?De hoogste rechters van Nederland zullen binnenkort oordelen of Zwarte Piet, de knecht van Sinterklaas of zoals de tegenstanders hem genoemd willen zien de 'assistent' of 'helper' van Sinterklaas, een uiting is van racisme. Zo zal, nota bene drie dagen voordat Sinterklaas met zijn stoomboot in Amsterdam aankomt, beslist worden of Piet zich derhalve een nieuw uiterlijk zal moeten aanmeten.  

Hoe moet Piet er dan wél uitzien?

Een nieuw uiterlijk wil zeggen: een Piet zonder zwart gezicht, zonder kroeshaar, zonder dikke rode lippen en zonder die typische muts. In dat hoofddeksel menen sommige tegenstanders immers een hoofddeksel uit de tijd van de slavernij te herkennen. Anderen willen ook de 'belachelijke' pofbroek in de vuilnisbak zien belanden, omdat die hen ook aan racisme doet denken. Is dat niet een beetje vergezocht? 

Zelfs doodsbedreigingen door de hele discussie

Het is jammer dat de op-en-top folkloristische figuur 'Zwarte Piet' de inzet van dikwijls zeer heftige en vaak hysterische discussies, waar elke tolerantie zoek is, is geworden. Erger nog, de discussie leidt zelfs tot doodsbedreigingen.
Dit alles terwijl de hedendaagse Zwarte Piet, om aan de argumenten van de tegenstanders tegemoet te komen, al lang geen ‘rotvent’ meer is die het ‘met een roe van takken op kleine kindertjes gemunt heeft’. Ook dreigt Zwarte Piet er nooit meer mee om stoute kinderen in zijn zak te stoppen. Integendeel, sedert jaren komen er uit die zak alleen nog maar pepernoten, snoepjes of cadeautjes.

Van boeman tot lolbroek

Zwarte Piet: domme zwarte negerknecht of gekscherende kindervriend?Wat zijn vijanden ook mogen beweren, Zwarte Piet is duidelijk van een boeman naar een lolbroek geëvalueerd, die naast de rustige en plechtige Sint fratsen uithaalt om de kinderen gerust te stellen.  Hij brengt hen aan het lachen, in plaats van ze schrik aan te jagen en hen te doen huilen.

Kaaspiet zonder zwart gezicht of rode lippen

Zo zal dit jaar een deel van de Zwarte Pieten in Amsterdam enkel een paar roetstrepen op het gezicht hebben en geen oorringen dragen. Ook de vuurrode lippen blijven achterwege. In de kaasstad Gouda, en dit is geen late aprilmop, zulle er, naast de traditioneel uitgedoste Zwarte Pieten, ook zogenaamde gele Kaaspieten en geel-bruine Stroopwafelpieten zijn. Dat allemaal om aan de eisen van de tegenstanders tegemoet te komen. Kan het nog gekker, maar tegelijk ook betreurenswaardiger?

Column van Jan Schils, met dank overgenomen van Seniorennet Magazine om ook eens de mening van onze buurtjes te tonen over ons gevecht tegen de linkse cultuurhaters, huilnegers en mee-huil Nederlanders die enkel bekend zijn geworden van hun haat tegen Nederland en Zwarte Piet.
Jan Schils is week- en dagbladjournalist hij bericht en duidt al 30 jaar de Europese en Belgische economie en financiën. Onder meer voor transport, energie en milieu.


Update Zaterdag 15 november 2014 : De ellende steekt ook in België de kop op


Actie voor neutrale Zwarte Piet in BelgiëANTWERPEN – Als het aan de Bel­gische activist Dyab Abou Jahjah ligt, stellen ook de Belgen het ui­terlijk van Zwarte Piet ter discus­sie. Movement X, de burgerrech­tenbeweging van Abou Jahjah, gaat het Antwerpse stadsbestuur vandaag bij de intocht van Sinter­klaas vragen de traditionele Zwar­te Piet voortaan te vervangen door een neutrale versie.

Movement X stelt dat mensen met een donkere huidskleur Zwar­te Piet in zijn huidige vorm als aanstootgevend en vernederend kunnen zien. Daarom roepen Abou Jahjah en zijn medestan­ders de Antwerpse burgemeester Bart De Wever op een voortrek­kersrol te spelen bij het bedenken van een ‘neutrale piet’. Move­ment X wil uiterlijk half januari met het stadsbestuur overleg be­ginnen over het toekomstige uiter­lijk van Zwarte Piet.


Jahjah werd eerder bekend als voorman van de Arabisch-Europe­se Liga (AEL), een beweging die wil opkomen voor de belangen van Arabische moslimimmigran­ten. Na de terreuraanvallen van 11 september 2001 zei hij een gevoel van victorie te voelen, maar ook geweld af te keuren.

Geen opmerkingen: