.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

woensdag 2 oktober 2013

Christelijke “naastenliefde” is in dit geval liefdeloosheid: ze helpen moslims verder de islamduisternis in ! | tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

De leerlingen van scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam blijven dit schooljaar bij elkaar. De groep wordt tijdelijk ingeschreven als nevenvestiging van een christelijke scholengemeenschap.
Commentaar:De christelijke koepel denkt dat  men goed bezig is door deze moslimkinderen ruimte te geven voor islamitisch onderwijs, maar in feite maken ze die kinderen kapot door  hen islamitisch onderwijs te laten genieten.
Zie wat dat inhoudt op http://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitische_Scholengemeenschap_Ibn_Ghaldoun   en dan het volgende citaat daar uit:
De islam is de basis van het handelen in opvoeding en onderwijs op Ibn Ghaldoun. Hierbij wordt inspiratie geput uit de woorden van de profeet Mohammed.   (Red.: Leuk, die motivatie van een moordenaar, polygamist, pedofiel, manipulator, struikrover) Leerlingen worden gemotiveerd in hun godsdienstige ontwikkeling.
De leerlingen zijn tijdens islamitische feesten vrij van school door het herschikken van andere vakantiedagen. De islamitische regels van de vastenmaand ramadan worden tijdens schooltijd strikt nageleefd. In elk gebouw zijn sekse gescheiden gebedsruimten aanwezig.

Lees volledige artikel door op onderstaande link te klikken

Christelijke “naastenliefde” is in dit geval liefdeloosheid: ze helpen moslims verder de islamduisternis in ! | tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

1 opmerking:

Fubar zei

Die Ibn Ghaldoun die eigenlijk tegen onderwijs is, want een man die speurt naar oorzaken is gefrustreerd, alles ligt al vast, door allah. Dus; shut the fuck up. Wat een lolbroek om daar een school naar te vernoemen:

Gelukkig heeft Martien Pennings dat al voor me uitgezocht:

Ibn Chaldoun oftewel Ibn Khaldun (1332 -1406):
”Voor de islamitische gemeenschap is de heilige oorlog een religieuze plicht ( . . .) om iedereen tot de islam te bekeren, hetzij door overtuiging hetzij door geweld. Daarom zijn in de islam Kalifaat en koninklijke autoriteit verenigd, zodat de verantwoordelijke persoon de ter beschikking staande kracht op beide [religie en politiek] tegelijkertijd kan inzetten. De andere religieuze groepen hadden geen universele missie en de heilige oorlog was geen religieuze plicht voor hen, behalve voor verdedigingsdoeleinden. ( . . .) We denken niet dat we de pagina´s van dit boek zwart zouden moeten maken met de discussie over de dogma´s van hun ongeloof. ( . . .) Ze maken allemaal onderdeel uit van het ongeloof. Dat wordt in de edele Koran duidelijk vermeld. Deze aangelegenheden met hen te bediscussiëren of te beargumenteren is niet aan ons. Het is [aan hen te kiezen tussen] bekering tot de islam, beschermingsgeld betalen of de dood.”
De Rede en de Vrijheid had de “grote” Ibn Khaldun ook al niet hoog zitten:
“Ons is bevolen om uit te bannen en te onderdrukken elke speculatie over [oorzaken] en ons te richten op de Veroorzaker van alle oorzaken, zo dat de ziel krachtig gekleurd zal worden door de eenheid van God. Een man die zich houdt bij oorzaken is gefrustreerd. Hij wordt terecht een ongelovige genoemd ( . . .) daarom is ons door Mohammed verboden om oorzaken te bestuderen.”

Bij E.J. Bron

Uit mijn veel langere stukje over de naamgeving van alle islamitische scholen:
http://fubarfubar.blogspot.nl/2013/06/het-staat-op-elke-gevelsteen.html