.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

zondag 20 oktober 2013

Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de islam
 Klik hier voor een weergave op volledige grootte


De islam is een gewelddadige, imperialistische, totalitaire ideologie met een religieus randje. De islamitische leer staat in de Koran en de Hadith, en is gepreciseerd en vastgelegd in de sharia. De sharia is een systeem van regelgeving dat de islam oplegt aan zowel moslims als niet-moslims; een inhumaan en antiwesters rechtssysteem dat wordt gekenmerkt door barbaarse voorschriften die strijdig zijn met algemeen aanvaarde beginselen van onze Europese beschaving. De sharia staat haaks op de westerse vrijheid, is vijandig tegenover andersdenkenden, verplicht het voeren van de jihad (oorlog in de naam van Allah tegen niet-moslims), legt mensonwaardige lijfstraffen op en institutionaliseert de ongelijkwaardigheid van man en vrouw.

Dat de sharia een fundamenteel onderdeel is van de islam, komt onder andere tot uiting in de zogenaamde ‘Caïroverklaring van de mensenrechten in de islam’, die in de jaren ’90 door meer dan 50 moslimlanden werd ondertekend. Daarin lezen we: “Alle rechten en vrijheden genoemd in deze verklaring zijn ondergeschikt aan de Islamitische sharia” (artikel 24). En: “De Islamitische sharia is de enige referentiebron ter uitleg en verduidelijking van alle artikelen van deze Verklaring” (artikel 25). Een beter voorbeeld van de zogenaamde ‘clash der beschavingen’ is nauwelijks denkbaar.

Lees HIER het vervolg van het artikel afkomstig van de website http://www.vrouwentegenislamisering.be/


Geen opmerkingen: