.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

zaterdag 11 augustus 2018

'Politiekcorrectheid' is geen mening maar een ziekte

"Het socialistische idee was goed, maar het was verkeerd opgezet." Of: "De multiculturele samenleving kan werken als we tolerant zijn."Zulke zinnetjes zullen keer op keer worden geroepen door linkse of (links) liberalen, maar door de constante herhaling zullen ze niet beter worden. Integendeel, ze zijn niet alleen politiek fout, maar gebaseerd op een fundamenteel verkeerd begrip van de menselijke geest.

Linkse ideeën kunnen nou eenmaal niet goed functioneren!


De bekende Amerikaanse psychiater Lyle H. Rossiter beschrijft de 'oorzaken van politieke waanzin' in zijn bestseller The Liberal Mind, dat nu voor het eerst zowel in het Duits als in het Engels beschikbaar is.(Helaas voor velen nog niet in het Nederlands) De liberale agenda verklaart systematisch waarom het moderne links-liberale collectivisme de wettelijke en morele grondslagen van vrijheid ondermijnt en elke rationele en morele samenleving vernietigt.

Boek is middels onderstaande foto's te bestellen.  

Onder andere omschreven wordt:
welke wetten en morele concepten volgen uit de biologische, psychologische en sociale aard van de mens, en waarom links-liberale visies hen fundamenteel tegenspreken;
waarom de moderne "oppasstaat" het karakter van de mens bederft en rijpe, egoïstische, veeleisende en ontkrachte grote kinderen produceert in plaats van volwassen, zelfredzame burgers;
In hoeverre de liberale agenda een van de overblijfselen van waanideeën uit de politiek is, iets waarvan we allemaal de gevolgen ondervinden;
waarom de (on-) cultuur verkeerd begrepen wordt waardoor "tolerantie" een vrije en geciviliseerde samenleving onmogelijk maakt;
waarom het links-liberale collectivisme onvermijdelijk leidt tot totalitarisme, economische ondergang, onderdrukking, oorlog en terrorisme;
hoe de links-liberale geest kan worden genezen en zijn agenda kan worden overwonnen

De liberale agenda is geen conservatieve polemiek tegen echte tolerantie, verlichting en modernisme, maar wetenschappelijk wordt beschreven waarom de links-liberale geest niet is en kan worden wat hij beweert te zijn. Daarom is het altijd een toevlucht tot onwerkelijke menselijke beelden. Anders omschreven zijn "weldoeners" helemaal niet "goed", maar geestelijk ziek. 

Het standaardwerk van Rossiter is de meest uitgebreide analyse van de politieke psychologie die ooit is gepubliceerd. Hun conclusie is: 

'Politiekcorrectheid' is geen mening maar een ziekte


Geen opmerkingen: