.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

zondag 27 april 2014

Pakistan, een stukje paradijs op aarde

Jaarlijks worden honderden christelijke meisjes in Pakistan ontvoerd en gedwongen om te trouwen met moslims 
Naar schatting 1000 meisjes en jonge vrouwen, voornamelijk christenen, worden er jaarlijks in Pakistan ontvoerd en gedwongen zich te bekeren tot de islam om vervolgens te trouwen met moslimmannen. 

Jonge christelijke vrouwen in Pakistan zijn uiterst kwetsbaar, volgens een nieuw rapport.geproduceerd door de Beweging voor Solidariteit en Vrede in Pakistan (MSP), een mensenrechtenorganisatie, zijn er 700 gedwongen huwelijken en gedwongen bekeringen tot de islam in de christelijke gemeenschap van Pakistan aangetoond  en ongeveer 300 Hindoestaanse meisjes en vrouwen zijn gedwongen bekeerd tot de islam.. 

Volgens de auteur van dit rapport is echter de ware omvang van het probleem waarschijnlijk nog veel groter, het aantal getelde gedwongen huwelijken en bekeringen is exclusief het aantal gevallen dat niet eens word gemeld of niet verder komt in de rechtshandhaving en juridische systemen van Pakistan.
.
Zoals het een goed koran vrezende moslim betaamd zijn de christelijke slachtoffers merendeels tussen de 12, jawel linkse politiek correcte achterlijke weg kijkers tussen de TWAALF en 25 jaar oud. Zij worden veelal onderworpen aan aanranding, verkrachting, huiselijk geweld, gedwongen prostitutie en mensenhandel.
Ofwel de gebruikelijke loverboy praktijken zoals we ze in Nederland ook tegenkomen en zo waarderen aan onze islamitische medelanders.

Het rapport, uitgebracht op 7 april, geeft aan dat deze gevallen allemaal werken volgens een kenmerkende patroon het meisje of de jonge vrouw word ontvoerd, bekeerd tot de islam en word verplicht om te trouwen met de ontvoerder of een derde partij uit deze kansloze moslim gemeenschap. 
De familie van het slachtoffer doet vaak aangifte van een ontvoering of verkrachting bij de politie, de ontvoerders spannen vervolgens een  zaak aan tegen de familie van het kind/meisje om hen te beschuldigen van intimidatie en samenzwering om het meisje tegen haar zin terug te halen naar haar eigenlijke familie, tja volledig de omgekeerde wereld, maar in de naam van de pedofiele nep profeet is dat uiteraard geen enkel probleem. 

Het slachtoffer wordt vervolgens gevraagd om te getuigen in de rechtbank over de vraag of ze niet geconverteerd en wel vrijwillig getrouwd is met deze verkrachter, maar ze blijft meestal in bewaring van de ontvoerders tijdens deze hele procedure, waardoor het zeer moeilijk voor haar word gemaakt om naar waarheid te spreken, gevolg, het meisje word gemanipuleerd, mishandeld en bedreigd en uiteindelijk wordt de zaak meestal beslist in het voordeel van de ontvoerende verkrachter, eventueel nog middels wat omkoping en extra bedreigingen, maar ook dit is uiteraard geen enkel probleem uit naam van allah.

Het rapport kenmerkte tien illustratieve gevallen. 

Een van hen, Nadia Naira , werd ontvoerd in 2001, toen ze nog geen 15 jaar oud was en ze probeerde uit te leggen waarom ze niet tegen haar "man" zou kunnen spreken in de rechtszaal.:

[Hij] waarschuwde me dat als ik het in verklaringen op zou nemen tegen hem, mijn ouders vermoord zouden worden ... Ik was bang en onderdrukt ...  Het was erg pijnlijk om dit te zeggen in de rechtbank, terwijl mijn ouders aanwezig waren. Maar hun veiligheid was in mijn handen en ik wist niet hoe ik dit op een andere manier moest oplossen.

Nadia wist te ontsnappen na tien jaar in gevangenschap te hebben geleefd, gedurende welke tijd ze leed aan fysiek geweld en seksueel misbruik en in deze periode schonk ze het leven aan vijf kinderen.
Naar haar ontsnapping werden zij en haar familie vervolgens geconfronteerd met een langdurige campagne van intimidatie en bedreigingen met als uiteindelijk resultaat dat Nadia terug moest naar haar man, alhoewel je dit soort misbaksels naar mijn mening het predicaat man niet eens mee mag geven, spreek beter over een door de islamitische manier van leven beschermde ontvoerder en kindermisbruiker.

Nog een ander geval, Tania Rubecca werd ontvoerd in 2012 op 22-jarige leeftijd,  ze werd eerst slachtoffer van mensenhandel en werd twee keer verkocht, voordat ze onder dwang werd bekeerd tot de islam en moest trouwen  met een van haar ontvoerders. 
Tania was er slechts een van een groter aantal meisjes  dat eigendom was van de mensenhandelaren met de bedoeling om hen te dwingen tot seksuele arbeid, juist gedwongen prostitutie, de meisjes en dus ook Tania werden geslagen en meermaals verkracht om ze volledig willoos te maken.

Tania's familie heeft hun huis moeten verhuren om een ​​losgeld voor haar vrijheid en terugkeer te betalen, Tania heeft nog altijd problemen door deze martelgang en is zwaar getraumatiseerd door deze beproeving en heeft nog steeds uitgebreide psychologische behandeling nodig, iets dat uiteraard niet vreemd is na het gene haar is aangedaan door deze "mensen".


Het MSP rapport benadrukte hoe de families worden tegengewerkt bij het streven naar gerechtigheid, schadeloosstelling en het herstel van hun geliefde kinderen.
Dit gebeurd op verschillende niveaus, de politie weigert om een ​​zaak tegen de verkrachter en ontvoerders op te pakken, de rechtbanken aanvaarden onvoorwaardelijk de door dwang, intimidatie en al dan niet seksuele mishandeling gedane verklaringen waaruit blijkt dat het huwelijk rechtsgeldig is, ja zelfs wanneer er een huwelijk word gesloten met een kind van 15 en de families kunnen enkel hun toevlucht nemen tot het pleiten bij de daders en eventueel prominente individuen om hun kinderen terug te krijgen.

Wanneer de kinderen ouder worden en de "man" toe is aan een verse maagd dan is het voor deze vrouwen soms mogelijk om volledig getraumatiseerd terug te keren, echter enkel wanneer de "man" geen slaaf voor de huishouding nodig heeft, het leven van deze vrouwen onder jaren van onderdrukking is dan uiteraard allang voorbij, maar wat maakt het uit? In een islamitische heilstaat is een vrouw minder waard dan een stuk vee en dit geld zeer zeker voor niet moslim vrouwen.

Meerdere aanbevelingen werden gemaakt voor de autoriteiten in Pakistan om deze uit te voeren zoals, het verbeteren van de politie responstijden in gevallen waar ontvoering zou hebben plaatsgevonden; betere identificatie van vervalste huwelijk en conversie certificaten; bescherming van vrouwen en gezinnen die bedreigd worden door ontvoerders; het verstrekken van hulplijnen voor eenvoudig en veilig rapportage en de toewijzing van middelen voor de rehabilitatie van de slachtoffers, inclusief compensatie voor hun families.

Maar het moge duidelijk zijn dat hier weinig of niets mee word gedaan.

Pakistan een stukje paradijs op aarde, hiermee begon ik dit artikel waarvan de informatie voor het grootste deel afkomstig is van de website Barnabasfund enkel om eens te laten zien wat ook ons te wachten kan staan wanneer we hier door blijven gaan met het tolereren van de islam en de zelfmoord militie en terroristen opleidingskampen die onder het mom van gebedshuis in heel Nederland uit de grond gestamd zijn, gefinancierd door onze eigen overheid en door buitenlandse partijen die wel brood zien in een islamitisch Nederland, dankzij het stelletje incompetente landbestuurders die vanuit Den Haag mogen regeren gaat deze opzet lukken en kunnen enkel wij als bevolking en echte Nederlanders vechten en strijden om iets te doen tegen de opmars van de islam in ons land.

"ich bin ein Duindorper", deze uitspraak kwam vorige week een keertje naar voren tijdens een gesprek op een chat, maar JA wij moeten allemaal Duindorpers zijn om samen onze straten te ontdoen van crimineel veelal islamitisch straattuig, wie wil er naast wonen? en wie wil er een moskee in zijn achtertuin?

met groet Bolo

Een reactie posten