.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

zondag 26 juni 2016

De PvdA vindt kosten verstandelijk gehandicapten te duur dus Jetta Klijnsma bedenkt opvolger voor Hitlers Aktion T4.

De gezondheidszorg is te duur, veel te duur en aangezien het verzorgen van onze ouderen en mindervaliden medemensen als een molensteen om de nek van ‘ons’ huidige kabinet hangt is men aldaar kennelijk van mening dat zo een beetje alles wel geoorloofd is om de kosten nog verder te drukken.
Alles lijkt dan te zijn toegestaan om maar te kunnen bezuinigen op dit kostenplaatje, zo maakt men in eerste instantie de eigen bijdrages dusdanig hoog dat middels een natuurlijke selectie de mensen die dit niet meer kunnen betalen en om die reden toch al geen geld meer in het laatje van de schatkist doen vloeien eenvoudigweg eerder sterven.
Klinkt dit weer een onnodig grof, hard en kwetsend?
De waarheid is vaak hart en doet pijn, veel pijn iets dat je rustig eens na kunt vragen aan die mensen die amper rond kunnen komen van het pensioen waar ze hun helen leven voor hebben kromgelegen. Vraag dit maar eens aan de mensen die nu eigenlijk een beroep moeten doen op de gezondheidszorg en dankzij de eigen bijdragen  langer dan nodig blijven rondlopen met diverse kwalen en ziektekenmerken aangezien ze eenvoudigweg geen geld hebben om aan de betalingen te kunnen voldoen. Vraag het maar eens aan ouders met kinderen die zorg nodig hebben en alles zelf moeten regelen en het leeuwendeel zelf moeten ophoesten aangezien het kabinet andere ‘belangrijke’ prioriteiten blijkt te hebben dan het helpen van de eigen mensen.
Op deze manier krijgen wij in Nederland vanzelf een natuurlijke selectie waarbij de zwakkere vanzelf afvallen, ‘op weg naar één gezond Arisch ras’, wie had dit doel ook al weer voor ogen? Uiteraard kan in de situatie waarin wij nu verkeren dat Arisch rustig weggelaten worden.
Nazi-Duitsland geeft in 1933 de aftrap tot een openbare campagne om honderdduizenden (geestelijk) gehandicapten te steriliseren. Sterilisatie leidt al gauw tot het echte plan: moord. In het geheim laat Hitler Aktion T4 opzetten; een massale vergassing van de zwaksten uit de Duitse samenleving.
Ouders van Verstandelijke Gehandicapten moeten euthanasie op hun kinderen in overweging nemen. Indien de ouders daadwerkelijk hier iets voor voelen kunnen ouders dus op oudere leeftijd van Verstandelijke Gehandicapten nog euthanasie verrichten. Volgens Klijnsma zouden daardoor al heel veel kosten kunnen worden bespaard. Volgens Klijnsma is het zelfs zo dat mensen met een verstandelijke beperking geen invulling hebben voor de samenleving omdat zij geen werk kunnen verrichten en dus geld kosten in plaats van  opleveren.
Ja zeg het maar, roep het maar hoeveel anders is dit?
In de periode 1939-1945 werden tussen de 250.000 en 300.000 gehandicapten vermoord in zogenaamde euthanasiecentra verspreid over heel Duitsland en Oostenrijk. Met 18.000 doden was Slot Hartheim in Oostenrijk het meest “effectieve” euthanasiecentrum.
Krijgen wij een soortgelijke periode in de Nederlandse geschiedenis met als startdatum eind 2016, begin 2017? Wanneer het aan Jetta Klijnsma ligt wel.
Middels de zogenaamde Participatie Wet heeft Klijnsma een poging ondernomen on verstandelijk beperkte mensen in het normale bedrijfsleven te laten functioneren. Dit nadat eerst de sociale werkplaatsen zijn wegbezuinigd en zo veel mogelijk zijn gesloten. Sociale werkplaatsen met een veel groter doel dan enkel mensen met een verstandelijke beperking aan het werk helpen. De belangrijkste functie was om de mensen die daar aan het werk waren op een sociale manier te laten omgaan met andere mensen, met of zonder beperking zodat de werknemers in sociale werkplaatsen het gevoel hadden dat ze nuttig waren, dat ze een positieve bijdrage aan de maatschappij konden leveren, Ervoor zorgen dat deze mensen zich nuttig voelde en dat ze geen minderwaardige schepsels zijn.
De regering was van mening dat dit te duur was, nutteloos was en dat het geld veel beter gebruikt kan worden voor totaal nutteloze ontwikkelingshulp, parasietenopvang en projecten om licht getint kut tuig middels cursussen een vak te leren dat ze toch niet gaan uitoefenen daar ze te lui zijn om te werken. Dit en nog veel meer moois waarvoor ons belastinggeld over de balk gesmeten moet worden.
De Participatie Wet is gigantisch mislukt, het kabinet is gigantisch mislukt, eigenlijk is alle mislukt maar ze zullen doorgaan, met oogkleppen voor en oordoppen in zullen ze doorgaan met der Untergang, nee onze ondergang.
Klijnsma wil nu alvast beginnen door een soortgelijk systeem in te voeren zoals ook in Denemarken geïntroduceerd is. Vrouwen die zwanger raken moeten gelijk bij de echo een bloedtest afleggen. Middels deze bloedtest is te zien of een kind mogelijk gehandicapt is of niet, deze test kan pas na 6 weken worden gedaan en het is uiteraard voor de ouders geen enkel probleem om dan bij twijfel maar een abortus uit te voeren en weer opnieuw te beginnen.
Nederland, het land waar een mensonwaardig beleid enkel gerechtvaardigd kan worden indien het om de Nederlanders gaat, er is ruim voldoende geld aanwezig om het voltallige islamitische koppensnellers kalifaat in opvangcentra van luxe, eten, drinken en kindbruidjes te voorzien maar zodra het over onze eigen oudere en zwakkere gaat dan kan het niet mensonwaardig genoeg zijn voor het PvdA, VVD en D’66.
Ik zou me compleet kapot schamen wanneer ik dit onmenselijke wanbeleid zou moeten verkopen aan me achterban, ik zou me de ogen uit de kop schamen wanneer ik mijn stem gegeven zou hebben aan dit Eurofiel Neo Nazi gezelschap.
Mensen met een verstandelijke beperking laten afmaken, het liefst nog voor ze geboren zijn : Adolf je opvolgster is een vrouw en dat had zelfs jij niet verwacht. Het nieuwe ‘Aktion T4’ staat klaar in de startblokken.

met groet Bolo

Geen opmerkingen: